Moderálási alapelvek - Szeretgom

A Szeretgom.hu Moderálási Elvei

 

Szerzői jogok

A Portálon közzétett szövegek, képek és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a portálra való elküldést követően a Szeretgom.hu üzemeltetőjére szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában engedélyhez kötött. Ez természetesen semmilyen formában sem korlátozza a felhasználót saját hozzászólásának az általa történő további szabad felhasználásában. A Portálon közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát a szeretgom.hu üzemeltetője fenntartja.

Alapelvek

A Szeretgomon nincsen érvényben előzetes kommentmoderáció.

A Szeretgom mindenkori üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a gyalázkodó, nyíltan uszító, gyűlöletkeltő szövegeket moderálja. Ugyanez vonatkozik a véleménynek nem minősülő kommentekre, melyek szimpla önreklámok, reklámok illetve a vitát nem előre mozdító, másokat személyükben bántó megjegyzések.

Minden véleményt és hozzászólást szívesen látunk, különösen igaz ez az ellenvéleményekre, melyekről úgy gondoljuk, hogy a viták generálói. Nézetünk szerint az építő jellegű vitának rendkívül fontos szerepe van a közgondolkodás megváltozásában, ezért olvasóinkat mi is erre ösztönözzük.

A Szeretgom fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos bejegyzéseknél letiltsa a kommentálási lehetőséget.

Szabályok

1. A Szeretgom nem küzdőtér

A Szeretgom.hu-n elhelyezett tartalmak az Esztergommal és környékével kapcsolatos eszmecserének, a város közösségi életének kíván teret biztosítani. Tartózkodj az egyes oldalak témáitól eltérő, az ott folyó diskurzustól idegen tartalmú hozzászólások írásától!

2. A Szeretgom nem chat:

A Szeretgom célja, hogy az egyes hozzászólások egy-egy téma komolyabb kifejtését szolgálják, ahol, minden egyes felhasználó átgondoltan fogalmazza meg a gondolatait, úgy, hogy a különböző időben belépő többi felhasználó számára valódi információ nyújtson. Ne írj csak töltelék jellegű, csak a társalgás fenntartására szolgáló üres hozzászólásokat, kerüld a személyek közötti közvetlen, valós idejű párbeszédre emlékeztető kommunikációt. Ne hozz létre értelmetlen fórumokat, lényegi mondanivaló nélküli tartalmakat.

3. A Szeretgom nem hirdetőtábla:

A szeretgom.hu közösségi portálként működik, és semmiképpen nem célunk, hogy azt különböző burkolt vagy nyílt kereskedelmi propaganda terepévé tegyük. Ne írj bármilyen egyértelműen reklámnak minősülő, egy-egy termék vagy szolgáltatás értékesítését ösztönző hozzászólást. (Nem számít reklámnak az egyes topikok témáihoz kapcsolódó információs jellegű, figyelemfelhívó írás.) Amennyiben terméked vagy szolgáltatásod van, amit reklámozni szeretnél az oldalunkon, írj az admin@szeretgom.hu címre, vagy használd a honlap apróhirdetési szolgáltatását.

4. A Szeretgom nem kocsma

Ez a fórum egy moderált kommunikációs csatorna, ahol nemcsak a tartalom, de a stílus is lényeges. Kerülendő a kulturált, folyamatos társalgás feltűnő és szándékos akadályozása, megzavarása.

Mellőzd az alpári, trágár tartalmú hozzászólásokat, tartózkodj a mások tudatos provokálásától, más fórumozók személye (és nem véleménye) ellen irányuló támadásoktól, becsmérlő vagy megalázó megjegyzésektől. Tilos vitapartner személyes lejáratása, durva szidalmazása, hozzátartozóinak tiszteletlen emlegetése, és általában szexuális, erőszakos, vagy trágár tartalmú szövegek publikálása.

5. A Szeretgom egyben közösség is

A szeretgom.hu fórumán az emberek jelentős része személyesen is ismeri egymást, és egy nagyobb, szoros emberi közösség is kialakult a fórumozók között. Kérünk, hogy vedd figyelembe e közösség belső értékeit, és hozzászólásaiddal ne sértsd meg azokat. 

6. A Szeretgom nem bűntanya

A Szeretgom a Magyar Köztársaság területén működik, és tevékenységét teljes körűen a hatályos jogszabályoknak megfelelően igyekszik végezni.

Tilos bárkinek valós, vagy virtuális fenyegetése, rágalmazás, emberi méltóság és jó hírnév megsértése, bármilyen faji, vallási, nemi, szexuális irányultságra, vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó diszkrimináció, faji, vallási, szexuális irányultságú kisebbség elleni támadás. Az üzenetek nem kelthetnek megbotránkozást, súlyos vagy széleskörű ellenállást, nem szíthatnak faji, vallási, világnézeti vagy politikai ellentéteket. Tilos a Magyar Köztársaság és az Európai Unió hivatalos jelképeinek, illetve más nemzeti, vallási, világnézeti jelképek megsértése. Tilos az érvényes büntető törvényekbe ütköző bármilyen egyéb megnyilvánulás, törvénysértő cselekedetekre való felhívás, vagy ilyenek pártolása.

7. A Szeretgom nem játékszer

A Szeretgomot sok ember, egy egész közösség használja napi szinten kommunikációs csatornaként, a közösségi élet egy speciális szintereként. Tilos a Szeretgom szabályos működését technikai értelemben akadályozó tartalmak (összetett HTML kódok, automatikusan induló file letöltések, átirányítások, túlságosan nagyméretű képek) elhelyezése a hozzászólásokban. Tilos más fórumozó nevében belépni, magadat más személynek kiadni, és ilyen helyzetekkel visszaélni.

 

Felügyeleti intézkedések

A szabályok megsértése esetén a topikgazdák illetve a site moderátorok:

- Csekélyebb súlyú cselekedeteknél a megfelelő topikban és/vagy privát üzenetben figyelmeztetik a helyes eljárásra a hozzászólót.

- Súlyosabb esetben megfelelő kommentárral látják el illetve azonnal törlik a hozzászólást.

- A szabályok ismételt illetve különösen kirívó megsértése a felhasználó idõszakos vagy akár végleges letiltását is eredményezheti.

- Amennyiben egy topikban rövid időn belül nagy mennyiségben születnek kimoderálandó hozzászólások, a topik átmenetileg lezárható.

Amennyiben bárkinek a fenti szabályokat megsértő hozzászólásról van tudomása, kérjük, jelezze az admin@szeretgom.hu címen.

Kitiltás elleni fellebbezés

A kitiltott felhasználónak lehetősége van fellebezni a kitiltása ellen, amennyiben az admin@szeretgom.hu e-mail címre jelzi ezen szándékát.

A fellebezést ezek után legfeljebb 10 napon belül személyesen is meg kell erősítenie egy esztergomi nyilvános helyen. Magyarul: a kitiltott személynek személyesen találkoznia kell a szeretgom legalább két moderátori jogkörrel rendelkező felhasználójával, akikkel közösen jegyzőkönyvet vesznek fel az esetről, és ami alapján a moderátorok többségi szavazással újabb 10 napon belül döntenek az illető felhasználó hozzáférésének újra engedélyezéséről.

A jogi szabályozás

A szóba jöhető bűncselekmények a Btk. (1978. évi IV. tv.) alapján:

Rágalmazás (179 §): aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ- minősített eset a nagy nyilvánosság előtti tett

Becsületsértés (180 §): az előzőeken túl a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen jellegű cselekményt követ el

Közösség elleni izgatás (269 §): aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet, valamely nemzeti, etnikai faji, vallási csoport vagy lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Nemzeti jelkép megsértése (269/A §): aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját, vagy címerét sértő, vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el

Rémhírterjesztés (270 §): aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt, vagy való tényt olyan módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom megzavarására

Közveszéllyel fenyegetés (270/A §): aki más előtt olyan a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állít, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget

A személyhez fűződő jogok sérelme a Ptk. alapján:

Személyhez fűződő jogok védelme (75. §): a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak, a védelem a jogi személyeket is megilleti

becsületsértés és hátrányos megkülönböztetés (76. §): a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint; valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése

Jó hírnév védelme (78. §): Személyhez fűződő jogok védelme körében tartalmazza a jó hírnév védelmét is, különösen sérelmesnek minősítve, ha valaki, más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

Más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos minden visszaélés a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti.