Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat - Szeretgom

Adatvédelmi nyilatkozat

Felhívjuk figyelmét a szeretgom.hu közösségi portálon történő regisztráció és adatszolgáltatás önkéntességére. A portál tartalma (egyes tartalmakhoz érkező hozzászólások kivételével) regisztráció nélkül is megtekinthető anélkül, hogy Ön magáról bármilyen információt megadna. A honlapon hír beküldéséhez, szavazáshoz, fórum létrehozásához vagy hozzászólások beküldéséhez és minden egyéb tartalom feltöltéshez azonban regisztrálni kell a felhasználó azonosíthatósága érdekében.

A portál szolgáltatásait Ön kizárólag, mint természetes személy használhatja.

A regisztráció során Önnek csupán család- és keresztnevét kell megadnia, más személyes adatát nem tároljuk. A Szeretgomon megadott személyes adatát és email címét nem továbbítjuk és egyéb célra nem használjuk fel, kérésére töröljük adatbázisunkból.

A regisztrációnál egy szabadon választott álnevet (becenév) is kérünk Öntől - ez az álnév jelenik meg a hozzászólásainál, megnyitott fórumainál és apróhirdetéseinél. A család- és keresztneve soha nem jelenik meg a portál olvasói előtt - kivéve ha ezt Ön a profilján vagy valamelyik beküldött tartalomban felfedi.

A szeretgom.hu kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A portál olvasása közben Önről és számítógépéről bizonyos információk (IP cím, böngésző/operációs rendszer típusa) statisztikai jelleggel rögzülhetnek a Szeretgom adatbázisában, vagy harmadik fél statisztikai célú adatgyűjtő rendszereiben.

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) az ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson ide.

Szerzői jogok

A portálra a felhasználók csak olyan tartalmakat tölthetnek fel, melyek szerzői jogával rendelkeznek, vagy a szerzőtől a szeretgom.hu oldalon való közzétételre írásos beleegyezéssel, licenc-cel bírnak, vagy az adott mű közzétételére egyéb módon jogosultságot szereztek. A portálon való közzététel egyszeri, át nem ruházható jogot biztosít a szeretgom.hu számára a tartalom módosítás nélküli internetes és nyomtatott közzétételére.

A Szeretgom.hu-n megjelenő tartalmakat harmadik fél csak a Szeretgomot kiadó cég írásbeli engedélyével (licence) veheti át, ennek hiányában a felhasználás a szerzői jogok sérelmét jelenti, és mint ilyen büntetőjogi és polgárjogi felelősségrevonást is eredményezhet.

 

Felhasználási feltételek

A szeretgom.hu, mint a Szeretgom Egyesület által működtetett internetes site-on elérhető szolgáltatások összessége, tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

A portál szolgáltatásainak használata főszabályként ingyenes. A portál egyes szolgáltatások használatát előfizetéshez kötheti.

A portálon megjelent anyagok kinyomtatása, papír alapú többszörözése saját, háztartáson és családon belüli célokra illetve jóhiszemű, nem üzletszerű célra ingyenes. Nem tartozik a saját célú többszörözés fogalmi körébe a portálon megjelent anyagok hatóságoknak, bíróságnak történő átadás céljából történő kinyomtatása - a felhasználó köteles az ilyen jellegű felhasználást a Metaprime Bt. részére a hivatalos felhasználást követően 10 napon belül bejelenteni, és a kinyomtatott tartalom után térítést fizetni, mely kinyomtatott karakterenként 10 Ft + ÁFA mértékű. A bejelentés elmulasztása esetén a Metaprime Bt. jogosult  az elmulasztott határidőtől számítva a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számolt kamatot felszámítani.

Harmadik féltől származó tartalom

A felhasználók által beküldött anyagokban, kommentekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • spam hirdetésnek minősül

Továbbá nem szerepelhet mindegy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú anyagok feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A szeretgom.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A szeretgom.hu jogában áll hogy bármilyen feltöltött tartalmat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

A szeretgom.hu nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

 

A szeretgom.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a szeretgom.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal és a jogukban sértett magánszemélyekkel a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A szeretgom.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

A szeretgom.hu fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.