jadzia - Szeretgom.hu
jadzia

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

jadzia

Regisztrált:
2018. 09. 05. 8:33
Utolsó belépés:
2023. 02. 03. 8:25

2023. 01. 27. 18:28
ASPERJÁN GYÖRGY:Auschwitz
 
Ráérős lassúsággal közelegtek
a szerelvények, halálra tömötten.
Cammogtak, mintha nem érezne kedvet
egy sem érkezni időre jelölten.
Úgy álltak meg, mint ki végzetbe zöttyen.
Várták őket kutyák, tisztek a rámpán,
s unottan a halál még ócska pányván.
 
A gőz fáradtan szusszant. Füst kavargott.
A szél futkosott le és föl gyanútlan.
A barakkok nyújtóztak, bamba halmok.
A „személyzet” várt, nem volt senki útban.
A főnökök fess uniformisukban
szolgálták mindent tudóan a véget,
mely alkalmatlant és fölöst eléget.
 
A langy tavasz birizgálta a fákat,
a Nap sütött, nem volt más vágya, dolga.
Az érkezőket lefogta alázat.
A rend, fegyelem őket igazolta,
álltak sürgősen igazodva sorba.
Még minden tetszett érthetőn egésznek,
hiába volt üszök szaga az égnek.
 
A kutyák intőn torokból morogtak.
Szívek hevesen verték: jóra fordul
valami, bármi, bár tűnik gonosznak.
Ment a válogatás, legyintve flottul,
rutinszerűen, vagyis megszokottul.
Ki erre indult, ki terelve arra,
kit a barakk várt, kit pedig a kamra.
 
Kiknek már semmijük se volt, haladtak
borzongva, félve s remélve – a célba;
sírtak, kik szerettüktől elszakadtak,
de még bíztak zihálva, elalélva,
nem gondolva a cián-adalékra. – –
Aztán csörömpölt egy újabb szerelvény.
Isten meg rágódott súlyos keservén.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személyDavid olére

2023. 01. 27. 18:27
RADNÓTI MIKLÓS:Erőltetett menet
=================================
Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál.
Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok
fölött régóta már csak a perzselt szél forog,
hanyatt feküdt a házfal, eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos a honni éjszaka.
Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szívemben hordom
mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon;
ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán
a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár,
s nyár végi csönd napozna az álmos kerteken,
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen,
és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt,
s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, -
de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!
Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és szabadtériSorstalanság

2023. 01. 27. 18:27
RADNÓTI MIKLÓS :
RAZGLEDNICÁK
1
Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul,
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;
torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad.
Te állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál,
vagy korhadt fának odván temetkező bogár.
1944. augusztus 30. A hegyek közt
2
Kilenc kilométerre innen égnek
a kazlak és a házak,
s a rétek szélein megülve némán
riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő
apró pásztorleány
s felhőt iszik a vízre ráhajolva
a fodros birkanyáj.
Cservenka, 1944. október 6.
3
Az ökrök száján véres nyál csorog,
az emberek mind véreset vizelnek,
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.
Mohács, 1944. október 24.
4
Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.
Szentkirályszabadja, 1944. október 31.
Lehet, hogy egy kép erről: 7 ember, gyermek, álló emberek és szabadtéri Shindler listája

2023. 01. 27. 18:26
A birkenaui gázkamrákat a németek 1944 novemberében felrobbantották, mivel igyekeztek elrejteni tetteiket a közeledő szovjet csapatok elől. 1945. január 17-én a személyzet megkezdte az evakuációt; a legtöbb foglyot gyalog elindították nyugatra. Akik túlságosan gyengék, vagy betegek voltak, azokat hátrahagyták; körülbelül 7500 foglyot szabadított fel a Vörös Hadsereg 322. lövészegysége 1945. január 27-én.1996-ban a német kormány január 27-ét, Auschwitz felszabadulása napját a nemzetiszocializmus áldozatainak hivatalos emléknapjává nyilvánította.2005-ben az Európai Parlament a tábor felszabadulásának évfordulójáról egy perces némasággal és az alábbi határozattal emlékezett meg:
„2005. január 27-e, Auschwitz-Birkenau, a náci Németország megsemmisítő tábora – ahol 1,5 millió zsidó, roma, lengyel és orosz embert és számos más nemzet foglyait, valamint homoszexuálisokat öltek meg – felszabadulásának hatvanadik évfordulója nemcsak az európai polgárok számára fontos alkalom, hogy emlékezzenek és ítéletet mondjanak a holokauszt borzalmaira és tragédiájára, hanem arra is, hogy nyugtalanítóan nő az antiszemitizmus és különösen az antiszemita incidensek száma Európában, és hogy újra okuljon abból a növekvő veszélyből, hogy áldozatul eshetnek emberek faji, nemzetiségi, vallási, szociális helyzeti, politikai vagy szexuális hovatartozásuk miatt.”wikipédia
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, fa és szabadtéri

2023. 01. 25. 17:29

Nem érhető el leírás a fényképhez.