Pozitív fejlemények jöhetnek Szent Miklós Alap ügyben
Városháza, Bottyán-ház, Polgármesteri hivatal

Pozitív fejlemények jöhetnek Szent Miklós Alap ügyben

2018. 07. 11. 20:02

Ma délután a Polgármesteri Hivatalban jártam - fogadott ugyanis dr. Endre Szabolcs, Esztergom jegyzője és Háderné Köteles Andrea, a pénzügyi osztály vezetője a másfél hete a városházának küldött, a Szent Miklós Alap alá nem írt szerződései kapcsán érdeklődő levelem okán. 

Közel egy órán keresztül beszélgettünk arról, hogy pontosan mi is történt a Szent Miklós Alap ügyében az elmúlt években, és mik várhatóak a következő időszakban.

 • Háderné Köteles Andrea elmondta, hogy a pénzügyi osztály Romanek Etelka kérésére kiemelt ügyként szeretné kezelni a Szent Miklós Alap rendbetételét, amelyben azonban komoly akadályokba ütköztek több esetben is. A több, mint 1300 szerződés soha nem volt digitalizálva, a bezsákolt, aláírt szerződéseket egy raktár mélyén találták meg, azok feldolgozása folyamatosan történik. Arra nem volt még kapacitás - főleg az adósságrendezés lezárását övező feladatok, illetve az Állami Számvevőszék kiemelt figyelme folytán -, hogy az egyes szerződéseket lekövessék, ellenőrizzék, hogy a szerződők eleget tesznek-e ma is az "esztergomiság" rendeletben foglalt követelményeinek.
 • A Szent Miklós Alapba való pénz-elkülönítés sokáig olyan önállóan vállalt önkormányzati feladatnak számított, amit az adósságrendezési eljárás miatt nem lehetett vállalni.
 • Elmondtam, hogy véleményem szerint az Alap 2005 és 2010 közötti működése nem lehet minta arra, hogy hogyan működjön ez a történet a jövőben: szerintem lényegében Meggyes idején az Alapba elvont tőke szimplán a polgármester minimális felügyelet melletti pénzköltését tette lehetővé - ennek volt köszönhető az is, hogy az alap végül felszívódott, abból a megtakarított összegek eltűntek.
 • Kifejtettem azon véleményemet is, hogy ugyanakkor mennyire fontosnak gondolom azt, hogy Esztergom a Szent Miklós Alapot újragondolja, és városmarketing-eszközként, a Budapest agglomerációs környezetében letelepedni óhajtó fiatal családok felé hasson rajta keresztül: vonzó célponttá téve a várost a megfizethető otthonokat kereső generáció számára. Ebben úgy láttam egyetértetésre jutottunk.
 • Felhívtam a jegyző úr és osztályvezető asszony figyelmét arra, hogy a rendelet szerint az Alapban felgyűlő, gyermekenként mintegy 1,5 milliós összeget nem általános célokra lehet felhasználni: abból a 18. életévét betöltött, magyarországi intézményben legalább egy lezárt félévvel rendelkező esztergomi fiatal felsőoktatási ösztöndíjat kaphat (ami nem haladhatja meg havonta a minimálbér összegét),  vagy Esztergomon belüli otthonteremtésre használhatja azt fel (telekvásárlásra, építésre, lakásvásárlásra, stb). Jegyző úr megkereste a rendelet hatályos rendelkezéseit, és megerősítette, hogy a jelenlegi szabályozás szerint valóban csak ezen két célra lehetne a felgyűlt összeget felhasználni.
 • Miután tisztáztuk, hogy ez a két cél szerepel csak és kizárólag a rendeletben, felvetettem, hogy ezen célok tekintetében alapvetően felesleges is lehet az alap korábbi rendjét visszaállítani: nem kell a mindenkori éves költségvetésből félretenni az alap későbbi kifizetéseire pénzeket: elég lehet attól az évtől betervezni a költségvetési forrásokat az alap céljaira, amely évtől a konkrét ösztöndíjak folyósítása és az otthonteremtés támogatása esedékessé válik. Úgy vettem észre, ez a lehetőség nem merült fel eddig a Szent Miklós Alap újraindításáról esetleg lefolytatott egyeztetéseken. 
 • Ezek után rátértünk arra, hogy miként lehetne pótolni a jogosultakkal kötendő szerződéseket, melyek aláírása 2010 óta szünetelt. Kiderült, hogy az ehhez szükséges adatok, adatbázisok nincsenek a hivatalban összegyűjtve - de egyedileg természetesen nincsen akadálya a dolognak. Jegyző úr azt kérte tőlem, hogy küldjem el a jogosult gyermekeim adatait - gondolom ez a lehetőség a város többi polgára számára is nyitva áll. A holnapi nap folyamán el is fogom küldeni a gyermekek adatait.

Néhány további gondolat:

 • Úgy gondolom, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy a rendeletet újragondoljuk, átírjuk. Én három ponton nyúlnék hozzá, méghozzá a lehető legsürgősebben:
  • Kivenném azokat a szabályokat, amik kötelezik az Önkormányzatot az évenkénti megtakarításra. Teljesen feleslegesnek tűnik, ráadásul láttuk, hogy a szabályok nem garantálják, hogy ezek a pénzek valóban lekötődnek, megmaradnak.
  • Ehelyett olyan szabályt alkotnék, ami a jogosulttá váló személyek száma alapján képez az adott évben konkrét előirányzatot a költségvetésben arra a két célra, amely a rendeletben szerepel: felsőoktatási ösztöndíjra, illetve otthonteremtésre. Az előbbi szempontjából a Bursa Hungarica rendszeréhez próbálnám a Szent Miklós Alapot közel hozni. Utóbbinál pedig összekötném a kellemest a hasznossal: például önkormányzati területeken építési telkeket kialakítva, azok árából, esetleg egyéb önkormányzati ingatlanokból adnék kedvezményeket a Szent Miklós Alappal szerződéssel bíró fiatalok számára.
  • Valószinűleg lazíttatnék kicsit az "esztergomiság" fogalmán. Mindenképp cél kell legyen, hogy a város minél több fiatalt vonzzon a következő 5-10 éves időszakban: nem csak olyanokat, akik most tervezik a családalapítást, de olyanokat is, akik már esetleg 1-2, nem itt született kiskorú gyermekkel keresnek új, megfizethető CSOK telket maguknak. Ennek érdekében az "esztergomiság" fogalmát kiterjeszteném azokra, akik végig esztergomi lakcímmel esztergomi alap- és középfokú oktatási intézménybe járnak: akár itt születtek, akár nem. Ezzel együtt megszüntettetném az eléggé teátrális szerződéskötési ceremóniát a város és a szülők között. Szimplán 18 éves kora után minden "esztergomi" fiatal, aki itt járta ki az iskoláit és magyarországi felsőoktatási intézményben egy lezárt sikeres félévvel bír, pályázhatna a Szent Miklós Alaphoz ösztöndíjra. Ugyanígy, a 21. életévét betöltött, 31 évesnél fiatalabb "esztergomi" kérhetné az ösztöndíjként fel nem vett, megmaradt összeget esztergomi ingatlan vásárláshoz, támogatásként.
 • Azt gondolom, hogy a város sikeressége szempontjából nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen pozitív üzenettel meg tudjunk jelenni az országban. Úgy kell Esztergomnak a pozitív városmarketing, mint egy falat kenyér.

A következő hetekben meg fogom keresni az esztergomi képviselőtestület tagjait egy konkrét rendeletmódosító indítvánnyal, és kérni fogom a támogatásukat ahhoz, hogy egyszer és mindenkorra véget vethessünk annak a 8 éve tartó szégyennek, hogy a város nem tartja be a saját rendeletét.

 

Cserép János

 

Még nincsenek kommentek :(