Megmozdultak végre a hatóságok hajléktalanügyben
Közélet
2018. máj. 29.

Megmozdultak végre a hatóságok hajléktalanügyben

<p><span>Megelégelte a közrendet zavaró problémákat a város, ezért a hajléktalan-ügy kezelésében újabb határozott intézkedések történtek egyrészt jogszabály-módosítással, másrészt azonnali fizikai megoldásokkal.</span></p>

Az önkormányzat 4 városrészt érintő tiltó rendelkezést hozott az életvitelszerű közterületi tartózkodás ellen és tovább folytatta a hajléktalan zugok felszámolását is. Újabb zugra került rács a Szent Tamás-hegyi „barlangok” és a Bástya-áruház árufeltöltési szintje után a Gondnoksági Csoport munkatársainak a kivitelezésében. Az Imaház utcában, a városi pinceingatlan lezárásával is akadályozza már az életvitelszerű közterületi tartózkodást az önkormányzat. A Várhegy oldalában pedig kigallyaztak egy feljáró lépcsőt, hogy a szociális ellátó rendszer felé tereljék az utcán élőket. Az árkádok alatti üzletek előtti frekventált téren is parkrendezés történt, ahogy a Pöttyös téren is ritkult az örökzöldek rejtek adó lombozata. A Prímás-szigeten a Zöld-Út Kft. bontott el az önkormányzat megrendelésére egy hajléktalanok által illegálisan elfoglalt ingatlant a Pézsa Tibor Sportcsarnok melletti területen. Feljelentések is történtek hajléktalanok főtéri megbotránkoztató és közszeméremsértő magatartásai miatt. Ezek az intézkedések mellett a rendőrség is sűrűbben járőrözik a belvárosban. A közterület-felügyelet munkatársai pedig arra kérik a város polgárait, hogy tegyenek feljelentést a nyugodt életvitelt zavaró egyénekkel szemben, hogy visszaszoruljon a koldulás, a kéregetés, a köztisztasági szabálysértés és az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése, stb. A város célja, hogy a szociális szolgálatok munkatársai mentálhigiénés segítséggel minél több hajléktalansági létformába került embertársunkat terelhessenek vissza a munka világába.

Esztergom városában az elmúlt időszakban megszaporodott,  hajléktalanokkal kapcsolatos lakossági bejelentések miatt 2018. április 26-án módosította a Képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 25/2014. (XII.3.) önkormányzati rendeletet (mellékelten csatoljuk:

A módosítás alapján a közrend, a közbiztonság, a közegészség, a kulturális értékek védelme érdekében az önkormányzatnak jogában áll olyan területeket kijelölni, ahol jogellenes az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás.

Erre a kijelölésre a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2) bekezdése ad felhatalmazást.

A szabálysértési törvény az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértését határozza meg, melynek lényege, hogy aki a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közterületen (a továbbiakban: kijelölt terület) életvitelszerűen tartózkodik, és a kijelölt területet a rendőrség, közterület-felügyelő felkérése ellenére nem hagyja el, szabálysértést követ el.

A helyi önkormányzat rendeletében kijelölheti a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a közterület meghatározott azon részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.

A 2018. május 12-én hatályba lépett rendeletmódosítás értelmében az alábbi területeket jelölte ki Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon területeknek, ahol az életvitelszerű közterületi tartózkodást megtiltotta:

1.) Pázmány Péter utca – Berényi Zsigmond utca – Molnár sor – Dózsa György tér – Vécsey Károly út – Vár utca – Dobozi Mihály utca – Iskola utca - Basa utca – Batthyány Lajos utca – Majer István utca által körülhatárolt, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló terület. (Várhegy kijelölt területe)

2.) Lőrinc utca – Kis-Duna sétány – Erzsébet park – Molnár sor – Berényi Zsigmond utca – Pázmány Páter utca - Bajcsy Zsilinszky utca által körülhatárolt területen található, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló azon területek védelme, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető. (Víziváros és Hévíz városrész kijelölt területe)

3.) Lőrinc utca – Rákóczi tér - Simor János utca- Terézia utca – Hősök tere – Kis-Duna sétány által körülhatárolt területen található, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló azon területek. (Királyváros városrész kijelölt területe)

4.) Nagy-Duna sétány Szigetcsúcs és a Palkovics pad között található szakasza – a Palkovics pad és Szent Erzsébet híd között elhelyezkedő közpark, Gesztenye fasor által körülhatárolt területen található, tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül közhasználatra szolgáló azon területek. (Prímás-sziget kijelölt területe)

A szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye, azonban ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül már két ízben jogerősen felelősségre vonták a az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten elkövetett szabálysértés miatt elzárás büntetés szabható ki.

A  jogszabálymódosítás mellett azonnali fizikai megoldásokkal is próbáljuk visszaszorítani az életvitelszerű közterületi tartózkodást, ahogy tettük azt a Szent Tamás-hegyi „barlangok” ráccsal történő ellátásával, a Bástya-áruház árufeltöltési szintjének lezárásával, az Imaház utcában található önkormányzati pinceingatlan ráccsal történő rögzítésével.

A Prímás-szigeten a Zöld-Út Kft. bontott el az önkormányzat megrendelésére egy hajléktalanok által illegálisan elfoglalt ingatlant a Pézsa Tibor Sportcsarnok melletti területen.

Az árkádok alatti üzletek előtti frekventált téren parkrendezés történt, ahogy a Pöttyös téren is ritkítottuk az örökzöldek rejtek adó lombozatát. 

A rendelet betartásáról a rendőrség, a közterület-felügyelet és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai közösen igyekeznek gondoskodni.

A csatolt képen látható módon a rendőrség és a közterület-felügyelők közös járőrözéssel végzik munkájukat. 

A város vezetése kéri a lakosságot, hogy amennyiben bűncselekmény, szabálysértés elkövetését észleli, haladéktalanul értesítse a hatóságot (rendőrség, közterület-felügyelet).

Forrás: esztergom.hu

(forrás)