Jutalomosztásra is sor kerülhet a testületin
Közélet
2016. dec. 12.

<p>December 14-én, szerdán 9 órától ül össze a képviselő-testület. Napirendi pontok.</p>

Nyílt ülés:

 1. Beszámoló Esztergom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. „SZER-TELEN Esztergom” címmel pályázat készítése és benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című felhívásra (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Együttműködési megállapodás kötése a Mária Út Közhasznú Egyesülettel (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés Esztergom-Pilisszentlélek településrész átnevezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Az Esztergomi Városi Piac házirendjének módosítása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A 8. sz. területi védőnői körzet álláshelyének betöltésére való pályázat kiírása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés az Egészség Dr. Bt. kérelméről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Tóth & Tóth & Tóth Kft. 17344/A/11 hrsz-ú, Esztergom, Széchenyi tér 13. sz. alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjának mértékéről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. NEUZER Kft. 16445/2 hrsz-ú, Esztergom, Eötvös u. 48. sz. alatti ingatlanrész bérbeadásával kapcsolatos döntés (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Helyiség bérlése piacfelügyelő részére (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés a 281/2016.(V.19.) önkormányzati határozat módosításáról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés az alpolgármester 2016. év munkájának elismeréséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)

Zárt ülés: 

 1. Döntés Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés adományozásáról (Előterjesztő: Erős Gábor, a Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)
 1. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester) 
 1. Döntés a Kossuth L. u 38/B. szám alatti bérlők elhelyezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés az esztergomi 7943 hrsz. és 7944/1 hrsz. alatti ingatlanokra benyújtott vételi szándéknyilatkozatokról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása (Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke)
 1. Döntés a Port Danube Kft. ügyvezetői megbízásával kapcsolatban (Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke)
 1. Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses jogviszony rendezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester) 
 1. Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között, a Széchenyi térre vonatkozó a közterület használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester) 

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 • Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 • Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 • Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről (Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke)
 • Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról (Előterjesztő: Philipp Frigyes főépítész)

 

(forrás)