Gomba módra szaporodhatnak közösségi tereink
Gazdaság
2016. nov. 3.

<p>Október 27-én Esztergomban, a városháza Gadányi termében került sor az Esztergomi Helyi Közösség III. Stratégiaalkotó Napjára.</p>

Esztergom Város Önkormányzata civil szervezetekkel és vállalkozásokkal összefogva pályázatot nyújt be a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, helyi közösségszervezés” elnevezésű felhívásra. A pályázat elnyerése esetén olyan projektek valósulhatnak meg, melyekben a főszerep a helyi közösségi kezdeményezéseké lesz, megújulhatnak, kialakításra kerülhetnek a város kiválasztott kulturális és közösségi terei, épületei, és maguk a közösségek, a közösségi programok is.

Annak érdekében, hogy a pályázat keretében készülő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia céljai valóban visszatükrözzék a helyi igényeket és a releváns kezdeményezéseket, harmadik alkalommal ültek össze a programban részt vevő civil szervezetek, vállalkozók, és az önkormányzat illetékesei.

A fórumon a pályázati felhívás alapján készülő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia és Cselekvési Terv célrendszerének megvitatására került sor. Az ülés kezdetén Nagy Péter – az Ister - Granum EGTC igazgatója, az Esztergomi Helyi Közösség munkaszervezet vezetője – ismertette a projekt összeállításának eddigi eredményeit, majd a helyi fejlesztési stratégiát készítő Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata (CESCI) munkatársai mondták el javaslataikat, amelyeket a beérkezett igényeknek megfelelően állítottak össze.

Az elmúlt hónapokban papír alapú, on-line, és személyes megkeresésekkel gyűjtötték a civil szervezetek, fiatalok, és az összes érintett igényeit a kialakításra kerülő stratégia összeállításának kapcsán. Az összesítések folyamán egyértelműen megfogalmazódott az az igény, hogy nagy szükség volna a találkozási lehetőségeknek lehetőséget adó helyek kialakítására. Így egyrészt közösségi terek színterét, illetve a civil szervezetek működéséhez szükséges intézményi feltételeket is létre kéne hozni. Élményközpontú, fiatalokat, családokat aktívan bevonó programok, rendezvények is igényként merültek fel a visszajelzések alapján. A civil szervezetekkel, illetve az egymással való jobb kommunikáció érdekében is javasolt civil kerekasztal létrehozása (újraélesztése). A visszajelzések helyi hagyományok, értékek átadását is fontosnak tartották. Új profilú rendezvények kialakítása, a jelenlegiek minőségi átgondolása is célszerű lenne.

A fórum résztvevői támogatták a felvázolt stratégiai pontokat, amelyeket hozzászólásaikban már konkrét javaslatokkal is kiegészítettek. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia várhatóan november 15-re készül el, amely társadalmi egyeztetés után elfogadásra kerül. A decemberben beadásra kerülő pályázat mellékleteként kerül benyújtásra.

 

Ister-Granum EGTC

www.istergranum.eu

(forrás)