A gyüttment migráncsoktól is megvédi gyámoltalan városát az Esztergomi Önkormányzat

A gyüttment migráncsoktól is megvédi gyámoltalan városát az Esztergomi Önkormányzat

2016. 09. 22. 16:28

Esztergom képviselő-testülete egy az uniós források lehívását is megkönnyítő nonprofit kft. létrehozása és a SacraVelo kerékpáros zarándokút-hálózathoz való csatlakozás után az alábbi nyilatkozatot fogadta el. Az előterjesztést teljes egészében közöljük, hozzáfűzött kommentár nélkül a hatás kedvéért. A következő napokban felkészülhetnek arra is, hogy az Önkormányzat buzdítani fogja önöket: szavazzanak NEM-mel. Pontosan nem tudjuk, ez miben merül ki, mindenesetre tegnap délelőtt látványos városatya-sorfal volt a piac utcán.

Fotó: Romanek Etelka/Facebook

Tisztelt  Képviselő-testület!

Az elmúlt esztendőben másfél millió bevándorló lépte át illegálisan Európa határait, és ez a folyamat a mai napig tart. Az aggodalom jogos volt, hisz napjainkban is tapasztaljuk, az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent, és növeli a terrorveszélyt. Sajnos, nincs olyan nap, hogy a híradásokban ne esne szó egy-egy újabb terrorcselekmény előkészületének megakadályozásáról, vagy a migránsok okozta zavargásokról, nők és gyermekek molesztálásáról, megerőszakolásáról.

A Magyar Kormány kötelességének érzi, hogy megvédje ettől állampolgárait, ezért úttörőként felvette a harcot az illegális bevándorlással szemben, megépítette a biztonsági határzárat, szigorította a bevándorlásra vonatkozó szabályokat, és megvédte országunk határait, így minket, magyarokat is.

A migrációs válság azonban ezzel közel sem oldódott meg. Bár országunk határait védeni tudjuk, s így Magyarország ez idáig békés és biztonságos ország maradt, a népvándorlás továbbra is fennáll, s így veszélyben a biztonságunk. Brüsszel  arra tett javaslatot, hogy az Európai Unióba  érkező bevándorlókat egy előre meghatározott kvóta alapján ossza szét a tagállamok között, kötelező jelleggel. A kvóta azon túJ, hogy jogtalan, veszélyes és értelmetlen, azt is jelentené, hogy brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, beleértve Esztergomot  is,  mindezt  a  Magyar   Országgyűlés,  a  magyar  állampolgárok  vagy éppen az esztergomiak megkérdezése nélkül.

Azt, hogy hány bevándorlót  telepítenek be hazánkba, egy képlet alapján döntenék el Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi ütemét és a migráns családegyesítéseket is figyelmébe véve mind ez öt év alatt 100000-120000 ember telepítését jelentheti hazánkba.

 

Magyarország   Alaptörvénye  (2011.  április  25.)  ALAPVETÉS   B)  cikk  (1)  bekezdés  alapján

„Magyarország független, demokratikus jogállam."

 

A Magyar Kormány álláspontja szerint nekünk magyaroknak kell eldöntenünk, hogy kikkel szeretnénk együtt élni hazánkban, s kikkel nem. Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék a magyar emberek, s az Országgyűlés kezéből.

A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonják vissza a veszélyes kvótajavaslatot. Nyugat-európai példák bizonyítják, hogy a migránsokat a helyi önkormányzatoknak kell majd elhelyezniük. Ez azt jelenti, hogy helyben - akár Esztergomban is - kezelni kell majd a problémát, az ide érkező migránsok pedig itt jelenthetnek biztonsági kockázatot, itt kellene megoldanunk lakhatásukat, ellátásukat. Ezek olyan plusz terhek, melyekre a településeket, beleértve Esztergomot is megkérdezésünk nélkül nem kényszeríthetik!

 

Tisztelt Képviselőtársaim! 

Képviselő-testületünk a 431/2016 (II.4.) önkormányzati határozatában már döntött arról, hogy megvédi városunkat és az esztergomiakat! Határozatot hoztunk, hogy: elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását, mivel jogtalan és értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt! A kvóta, csak úgy, mint a visszatoloncolás veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja idegenrendészeti objektum (befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését közigazgatási területén és egyben elutasítja, hogy harmadik országbéli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban. Kérjük Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, valamint a visszatoloncolást, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

A kötelező betelepítési kvóta, ahogyan Magyarország, úgy Esztergom érdekeivel is ellentétes. Az esztergomiak nem szeretnék, hogy békés városunkba brüsszeli bürokraták a megkérdezésük nélkül migránsokat telepítsenek, amivel növelnék a bűncselekmények és terrorcselekmények elkövetésének veszélyét. Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy egy betelepítés és annak járulékos hatása szociális, lakhatási jellegű problémákat vetne fel, s ellehetetlenítené hazánk és városunk kulturális örökségének védelmét, családtagjaink, gyermekeink biztonságos mindennapjait.

A fentiek alapján a tömeges bevándorlás és a kényszerbetelepítés - s így az erről szóló népszavazás - önkormányzati közfeladatokkal is összefügg, helyi közügynek minősíthető, ezért fontos, hogy Esztergom kifejezze elkötelezettségét Magyarország Kormányának a kényszerbetelepítés elleni népszavazás sikere mellett, ezért javaslom, hogy felhívjuk a figyelmet a szavazás jelentőségére. Kérjük közösen az esztergomiakat, hogy ők döntsenek, kikkel szeretnének együtt élni, ne a Brüsszeli bürokraták.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést, s tegyék lehetővé, hogy az esztergomi polgárokkal közösen védhessük meg városunkat a kényszerbetelepítettektől.

 

Határozati javaslat

........../2016.(IX. 22.) esztergomi öh.

  • Esztergom Város Önkormányzata egyetért és támogatja a kényszerbetelepítés elleni népszavazást, figyelemmel a Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről szóló 2015 .évi CLXXV. törvény rendelkezéseire.

           Felelős: Romanek Etelka polgármester

           határidő: azonnal

  • Esztergom Város Önkormányzata felkéri az esztergomi választópolgárokat, hogy a 2016 október 2-i népszavazáson vegyenek részt, ne hagyják, hogy mások döntsenek jövőnkről és biztonságunkról!

           Felelős: Romanek Etelka polgármester

           határidő:  2016. október 2.

  • Esztergom Város Önkormányzata a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében közérdekű tájékoztatási programot indít, melyben az esztergomi választópolgárokat a népszavazáson való részvételre buzdítja.

           Felelős: Romanek Etelka polgármester

           határidő: 2016. október 2.

 

- sürgősségi napirend szeptember 22-én, kicsit több mint egy héttel a népszavazás előtt-

 

A nyilatkozatot elfogadta:

Dr. Alberti Péter

Romanek Etelka

Bánhidy Lászlló

Eck András

Erős Gábor

Juhász István

Sasvári Viktor

Dr. Szerencsés Gergely

Sztojka Lajos

Tordainé Vida Katalin

Tóth Tamás

Nemmel szavazott:

Vigh László

Tiltakozásul még a szavazógépet is kikapcsolta:

Nyíri Attila

Az ülésen nem vett rész:

Stámusz Andrea

Meszes Balázs

2016. 10. 28. 15:13

A  fokozás fokozását nem kedvelem, ezért csak úgy írom, hogy elgondolkodtató ebben az ügyben az orosz vonatkozás, de én inkább attól tartok igen erősen, hogy Orbánék erősen orosz befolyás alatt állnak. Ez az Európából való kihátrálás szándéka, valamint az Unió tudatos szétverésére irányuló kísérletek az oroszoknak kedveznek. Az européer magyaroknak határozottan nem. De azt gyanítom, hogy a sztyeppei "nagymagyaroknak" sem:)

2016. 10. 27. 21:03

 A gondolkodó embereknek átjött a tudatán amire utaltál. A hátborzongatóbb az Orosz szál ebben az ügyben.

2016. 10. 26. 22:16

Most, hogy egy "hungarista-neofasiszta", "migráns csürhe ellen szervezkedő" hulladék megölt egy rendőrt, talán többek számára érthető lesz, hogy mire is akartam felhívni a figyelmet egy pár kommentel egy hónappal ezelőtt...

2016. 09. 30. 16:39

Na, ez valóban jó!:)

Ennek alapján elmondható, hogy mindnyájunk- fideszes, nem fideszes közös érdeke, hogy Esztergomban érvénytelen legyen a szavazási eredmény.

Legfeljebb  csak Kopasz rágódik majd ezen ( meg a csontján.) :)

 

2016. 09. 30. 13:54

Volt ott előtte egy ilyen : " akik ahelyett, hogy ember módjára megoldották volna ..."  Persze ez téged ne zavarjon egy percig se, csak gondoltam szólok, ha már napokig itt sírdogáltál, hogy gonosz emberek kiragadnak félmondatokat. 

Mennyiben változtatja azoknak a "csoportját" az általam kihagyott gondolat? (egybéként a teljes mondatodat idéztem, tehát nem érezheted úgy, hogy kihagytam valamit)  Mert ebben az esetben a "létszámot" tekikntve teljesen mindegy, hogy azokat kell megkérdeznem akik  "kiagyalták ezt a szavazásosdit, elhárítva magukról a felelősséget , felszítva a gyűlöltet , összeugrasztva az országot."  vagy azokat kérdezem meg, akik szerinted felszították a gyűlöletet.  (Tudom, hogy nem egyszerű a magyar nyelv, de ismétlés a tudás anyja.)

Egyébként pedig a magyar kormány legalább megpróbálta a problémát valamilyen módon kezelni. (hallottam én olyan javaslatokat is már, hogy aknamező, meg géppuskafészek, és ehhez képest a kerítés kifejezetten humánus megoldás)  Szavaidból persze az is következik, hogy az egész invázióért, népvándorlásért Orbán Viktor és a kormány a felelős, és nekik kellett volna megfelelően kezelni a migráns áradatot, de ehelyett kerítést építettek, és most szítják a gyűlöletet. 

Megpróbálták, és megpróbálják Magyarország és a magyarok érdekeit képviselni, mert elsősorban ezért felelősök. Ezért lettek megválasztva.  Más országok vezetői pedig elszörnyűlködtek a kerítésen, most meg belefulladnak a migránsokba. És persze egyre többen építik a kerítést, amit eleinte szárnyas kapunak neveztek, de mára egyszerű kertítéssé vált. Ha jól tudom Bulgária is kerítést épít, sőt már Törökország is.  Amióta Merkel mutti pártja sorozatban veszíti el a választásokat, "deus ex machina" visszaforgatná az idő kerekét!  Nem tudom ezt miként kellene értékelni, de esetleg arra gondol, hogy akkor hirtelen eltűnne Németországból legalább egy millió migráns? Mert néhány százezer már eltűnt, legalábbis a hatóságok szeme elől...

Egész idáig csak köpködted azokat az intézkedéseket, amelyekkel a kormány megpróbálta a migráns inváziót kezelni.  Igazán elárulhatnád, hogy mit kellett volna tenni, hogyan kellene megoldani...

 

 

Sebaj szaladj a Khélibe moralizálni az igazi kocsmázás értelmén, a sanyarúbb sorsúak minél távolabb tartásáról a fényességes cipődtől. Csak iparkodj, a migránsok ki ne szívják előled a velőscsontot!

Mondtam már, hogy nem Khéli, hanem Kéhli. És ne ácsingózz a velőscsontomra! De ha egyszer mégis velőscsontot eszel, ne feledd, hogy nem szivogatni kell! Van hozzá remek "célszerszám".  Legalábbis a Kéhliben, adnak hozzá!

2016. 09. 30. 13:00

Létezik ennek egy másik olvasata is: az a fideszes, aki szeretne mondjuk esztergomi választókerületi elnököt látni a választókerület élén, simán gondolhatja úgy, hogy azzal teszi a legtöbb jót, ha ezt most nem húzza be. Lehet, hogy ennek köszönhető, hogy ilyen lagymatag lett ez a kampány - nézd meg, Tatabányán simán megszavazott az önkormányzat forrást helyi kampányra, Esztergomban semmi hasonló nem történt. 

2016. 09. 30. 12:41

Ahogy látom, a lényeg kezd mellékessé válni. Ezért megismétlem, amit tegnap írtam:

 Próbálom pragmatikus szempontok alapján végiggondolni, hogy miért kellene egy esztergomi polgárnak támogatnia az Orbán kormány nép- és vallásellenes uszítását.

Tett-e valamit Esztergomért a jelenlegi kormány, vagy éppen Orbán Viktor? 

Mármint pozitív értelemben.Negatívat igen sokat fel lehetne sorolni, de ez nemcsak Esztergomot, az összes önkormányzatot érinti. ( pl  az önkormányzatiság tudatos elsorvasztása)

Negatív az van. A kormány éppen pár napja tolta ki az Esztergomot az M1-es autópályával összekötő gyorsforgalmi út megépülését 2010-re. Addig még újabb hat év, és benne parlamenti választások. Szóval a megvalósítás realitásaerősen kétségessé vált.

Nyilván nem ezt akarja valaki a nem szavazatával támogatni.

Aztán még bizonyára emlékeztek a 2010 előtti fideszes esztergomi városvezetés nyolc éves ámokfutására. 2009-re annyira elfajult a helyzet, hogy szinte az egész város Meggyesék ellen fordult, világnézettől, pártállástól függetlenül. olyannyira, hogy a  helyi fideszesek nem zsarolható, nem megvett, nem megalkuvó,... tagjai közül többen fordultak az akkor még ellenzékben lévő fidesz országos vezetéséhez. Kérve, hogy állítsák meg az ámokfutást. Nem történt semmi.

Így jött el 2009 szeptember 6.

Amikor is "...A Szent István Gimnáziumból elbocsátott hét pedagógus ügye az országos médiát is elérte. Amikor szeptemberben Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Esztergomba látogatott, a polgármester ellen tüntetők "Viktor, segíts" feliratú táblákkal várták. Orbán nem találkozott a tüntetőkkel személyesen, nem fogott kezet ugyanakkor Meggyes Tamással sem. "Ha a polgárok nem elégedettek az önkormányzat működésével, megoldást csak a kormányzattól remélhetnek. Készülünk a kormányzásra, de egyelőre semmilyen eszköz nincs a kezünkben, hogy segítsünk az embereknek" - mondta a látogatás végén Orbán Viktor..." (szeretgom.hu)

Mi ez, ha nem Orbán Viktor ígérete arra, hogy rendet tesz a városban a fideszben, ha kormányra kerül?

Nos, pár hónapra rá, a fidesz megnyerte az országgyűlési választást. Józan fideszesek meg a város gondolkodni képes , a közügyek iránt is fogékony polgárai reménykedve várták, hogy Orbán Viktor betartja az esztergomiaknak tett ígéretét. Ebből nem lett semmi. Sőt, mert nem Meggyes nyert , büntette a kormány a várost, igen nehézzé téve a 2010-14 közötti éveket.

Szóval, Viktor jól átvert minket, esztergomiakat.

Most akkor miért is kellene hinnünk abban, hogy tényleg minket, az országot akar megvédeni, és nem önös pártpolitikai érdeket szolgál a népszavazás? Szerintem az lesz a legjobb, ha erről mindenki elgondolkodik. Vasárnap, otthonában!

2016. 09. 30. 12:33

azokat zaklassam, akik "felszították a gyűlöletet"...

 

Volt ott előtte egy ilyen : " akik ahelyett, hogy ember módjára megoldották volna ..."  Persze ez téged ne zavarjon egy percig se, csak gondoltam szólok, ha már napokig itt sírdogáltál, hogy gonosz emberek kiragadnak félmondatokat. 

Sebaj szaladj a Khélibe moralizálni az igazi kocsmázás értelmén, a sanyarúbb sorsúak minél távolabb tartásáról a fényességes cipődtől. Csak iparkodj, a migránsok ki ne szívják előled a velőscsontot!

 

2016. 09. 30. 10:52

A kérdéseiddel pedig bandukolj oda, ahol ahelyett, hogy ember módjára megoldották volna a helyzetet inkább kiagyalták ezt a szavazásosdit, elhárítva magukról a felelősséget , felszítva a gyűlöltet , összeugrasztva az országot.

Értem. tehát bandukoljak oda azokhoz, akik kiagyalták azt, ami miatt írogatunk itt, és kérdéseimmel azokat zaklassam, akik "felszították a gyűlöletet"...    Ez nem tűnik valami bölcs gondolatnak. Szerinted mennyi esélye van, hogy más megoldást fognak javasolni ha most odabandukolok? Ők már javasoltak megoldást, ennek egyik eleme a népszavazás. 

De ne gyötrődj, he nem érted, azt is felejtsd el ha kérdeztem valamit.

2016. 09. 29. 22:12

Már megbocsáss, de ez egy marhaság. Azt is írhatnám, hogy demagóg hülyeség, a velőscsontom miatt pálcát törni felettem, de ha Neked ettől jöbb, én nem leszek semmi jónak elrontója.  Ilyen alapon azonban elítélhető mindenki - Te is - aki akár csak egyszer is jól laksz egy nap, amíg az életükért küzdők nem kerülnek biztonságba.

 

Én ilyet, amit fent állítasz,  nem mondtam és nem is írtam! Kérlek ne beszélj félre!  Azt tettem szóvá, hogy egy hozzászóláson belül képes voltál a polgári kocsmázásról értekezni és ítéletet mondani az életükért küzdők felett. Ha esetleg azt láttad a soraimban amit leírtál, akkor vagy rossz a szemed vagy nem mondasz igazat. Az állításomat természetesen fenntartom , továbbra is gyomorforgatónak tartom  ahogy a két végletet vegyíteni tudtad. ( nem beszélve az útburkolók lenézéséről, amit megengedtél magadnak)

A kérdéseiddel pedig bandukolj oda, ahol ahelyett, hogy ember módjára megoldották volna a helyzetet inkább kiagyalták ezt a szavazásosdit, elhárítva magukról a felelősséget , felszítva a gyűlöltet , összeugrasztva az országot.

 

2016. 09. 29. 21:31

Azért nincs olyan nagy gond azokkal a menekültekkel, bevándorlókkal , csak fizessék ki a letelepedési kötvényt, aztán jöhet boldog boldogtalan.

Bármennyire is hihetetlen a letelepedési kötvényekkel kapcsolatban nincs köztünk véleménykülönbség.

Nincs semmi teendő vele. Egyszerűen csak szerettem volna megvilágítani, hogy mennyire disszonáns és gyomorforgató, hogy egy hozzászólásban képes vagy ítéletet mondani az életükért küzdők felett és értekezni a valódi jólléti,  polgári kocsmázásról  és annak örömeiről a Khéliben. 

Már megbocsáss, de ez egy marhaság. Azt is írhatnám, hogy demagóg hülyeség, a velőscsontom miatt pálcát törni felettem, de ha Neked ettől jöbb, én nem leszek semmi jónak elrontója.  Ilyen alapon azonban elítélhető mindenki - Te is - aki akár csak egyszer is jól laksz egy nap, amíg az életükért küzdők nem kerülnek biztonságba.

De ha már gonosz, képmutató, álságos vagyok, igazán iránymutaátst adhatnál; miként kellene viselkednem, és miként kellet megoldani a néhány millió "menekült" okozta problémát? Mert ezidáig csak arról olvashattam, hogy érzéketlen, stb vagyok (vagyunk), de azt még nem tudom, hogy milyen lenne a modus vivendi szerinted? És miért lenne jobb, hatákonyabb az a modus vivendi, amit javasolsz, ha javasolsz,

2016. 09. 29. 20:58

Végidőket élünk, Európa végveszélyben.

 

El is húztad már innen a csíkot, annak rendje s módja szerint. :) :) 

 

Maradok tisztelettel! 

2016. 09. 29. 20:41

Én úgy gondolom, ez sokkal nagyobb kérdés és probléma, minthogy le lehessen szűkíteni Orbánra, fideszre, keresztényre meg liberálisra. Talán kezdeném azzal, itt a természetes rend teljes felborításáról, megerőszakolásáról van szó. Aki ezt a folyamatot támogatja, annak vagy elment a józan esze, vagy valamilyen beteges ideológia által megfertőzve a természetes rend ellen küzd, ami megint csak azt jelenti, hogy elment a józan esze.

Végidőket élünk, Európa végveszélyben. Pontosabban ez kegyelmi idő, amit kaptunk, vagy felébred az emberiség ebből a mákonyból, megpróbálja kezébe venni saját sorsát, vagy pusztulásra itéltetett. Aki egy pillanatra is beveszi azt a maszlagot, hogy a nemzetállamok szerveződése okafogyottá, elavulttá vált, és fejlődés az, hogy e helyett egy globális világkormány maroknyi, skizofrén, beteg elméjű csoport kezébe helyzzük az emberiség jövőjét, hát erre nem is tudok szavakat találni. Az EU e fajta megszervezése és kialakítása pontosan ezt a célt szolgálta. Kikapcsolni az európai államok immún rendszrét. Mint látjuk egészen jól működik. A káosz teljes, invázió történik, az átlag polgárok pedig tehetetlenül szemlélik sorsuk tragédiáját. Az a fajta ideológia, (kultúra) amit magukkal hoznak ezek a honfoglalók, teljes mértékben összeegyezhetetlen bár már kereszténynek nem nevezhető, de mégis keresztény gyökrekkel rendelkező európai ember számára. Ez ilyen egyszerű.

Magyarország legnagyobb tragédiája abban áll, hogy nincs érdek képviselete. Tulajdonképpen az ötvenes években tették lapátra (szépen kifejezve) a Magyarság vezető rétegét, mind politikai, szellemi, lelki vezetőket egyaránt. Azóta ez a vákum létezik, csak az idegen érdekek különböző szintű képviselete váltogatja egymást.

Sajnos az úgynevezett demokrácia beköszöntése azt a kis pozitívumot sem hozta magával, hogy a különböző pártok között egy nemzeti minimum fogalmazódott volna meg, amit minden párt támogat a nemzet érdekében. Hát persze hogy nem.

Úgy hogy ez a szavazás semmit sem fog megoldani, ez egy olyan, amire azt szokták mondani nesze semmi, fogd meg jól. A fidesz erre a lapra tett fel mindent, hogy a nemzeti oldalt a következő választásokon is saját zászlója alá terelje.

2016. 09. 29. 20:20

Mi a francért kellene nekem örvendezve fogadnom a sok állítólagos menekültet?

 

Nana ! Azért nincs olyan nagy gond azokkal a menekültekkel, bevándorlókkal , csak fizessék ki a letelepedési kötvényt, aztán jöhet boldog boldogtalan. Persze bukunk ezeken a kötvényeken pár milliárdot, mármint úgy értem az ország, mert azért akadnak olyanok akiknél ez a zsozsó realizálódik. 

 

Most mit akarsz ezzel a fényképpel? Tegyek ide én is néhány fényképet mondjuk  2004-es földrengésről, és a több százezer halottról egyenként, vagy máshonnan? Mit vársz ettől? Ha másodpercenként megnéznél egy ilyen fényképet folyamatosan éveken át, akkor sem érnél a végére.  Hasonló képeket nézhetnél (bombázás nélkül is) Indiából, vagy  tetszólegsen valahonnan Afrikából? Mi a teendő?

 

Nincs semmi teendő vele. Egyszerűen csak szerettem volna megvilágítani, hogy mennyire disszonáns és gyomorforgató, hogy egy hozzászólásban képes vagy ítéletet mondani az életükért küzdők felett és értekezni a valódi jólléti,  polgári kocsmázásról  és annak örömeiről a Khéliben. 

Persze a válaszod és az abból áradó érzéketlen lenézés a szenvedők felé tökéletes képet fest rólad és arról világról , amit te itt foggal-körömmel védesz,  az álságos képmutatásotokkal, az ájtatoskodásotokkal, az urambátyámozásotokkal , az álkereszténységetekkel , a kötelező erkölcstanotokkal együtt.

Béke veled! 

 

 

2016. 09. 29. 18:31

Sajnos minimális beleérző képesség és érzelmi intelligencia hiányában nincs sok értelme a csevegésünknek (legalábbis nekem ennél értékesebb a szabadidőm).

Nem is tudom miként mondjak köszönetet, amiért szánsz rám némi időt.  Engedélyt kérve a meghunyászkodásra megemlíthetem, hogy nem én kezdeményeztem ezt a csevelyt, hanem Te?

Nem tudok pontos számot, de eu lakosságszám arányban kb. 1-2%-nyi "hordáról" beszélünk. Ennél nagyobb százaléknyi magyar ment már ki külföldre.

Tehát kb öt-tíz millió emberreől beszélsz, akiket menekültként be kellene fogadni.  Évente, vagy összesen?  Ezek csak Szíriból, vagy már összesítetted, - az afgán, pakisztáni, eritreai, szudáni, marokkói, algériai -  stb menekülteket?

Azok a nagyarok akik külföldre mentek, nem menekültek, nem is bevándorlók, és nem kivándorlók. Állampolgárságukból ered, meg az uniós tagságból, meg a az áruk, szolgáltatások, munkaerő stb szabad áramlásából, hogy minden eu-s állampolgár ott vállalhat munkát ahol szeretne, feltéve, hogy alkalmazzák. De ha nem talál azonnal munkát, akkor jogosult bizonyos szociális ellátásra is.

Szemben azzal a kb 5-10 milliónyi  - szerinted - gazdasági bevándolrlóval.

 

Last, but not least!

Nem írtad meg, hogy te milyen irányba indulnál a családoddal, ha lebombáznák az otthonodat. De mindegy is.

(Bár azt írtad mindegy, én úgy érzem honorálnom kell egy válasszal a rám áldozott drága szabadidődet, annak ellenére, hogy nem tiszteltél meg válaszaiddal...)

Meglehetősen sok körülménytől függ a dolog. (mármint ha Szíriáából menekülök mert bombáznak)  Nyilván nem mindegy, hogy melyik határ van a legközelebb, és az sem mindegy, hogy a családomat milyen körülmények közé tudnám vinni! Milyen arrafelé a "közlekekedés". Keresztényként nyilván nem mennék Szaud-Arábiába. Az sem mindegy, hogy családom tagjai képesek-e sokat gyalogolni, vagy sem. Összességében azt hiszem Ciprus felé venném az irányt. Ha át tudnak hajóztatni Törökországból a görög szigetek felé, akkor nyilván megoldható a hajózás Ciprus felé is. Itt vagy a senki által el nem ismert török területen kérnék menedékjogot, (elvégre ez van legközelebb a török partokhoz, bár ezt megtehetném akár Szíriából, vagy Libanonból is), vagy valamilyen módon el kellene jutnom a ciprusi görög területre.  Semi esetre sem dobálnám el a papírjaimat, anme vinném magammal!

 

2016. 09. 29. 13:58

Sajnos minimális beleérző képesség és érzelmi intelligencia hiányában nincs sok értelme a csevegésünknek (legalábbis nekem ennél értékesebb a szabadidőm). Nekem nincsenek "igazhitű barátaim", meg hamishitűek sem, csak úgy szimplán barátaim vannak.

Fogalmam sincs, hogy az UN mennyit és milyen bizottságokkal foglalkozott a témában. A szír polgárháborúval egészen biztos foglalkoznak, épp az ő segélykonvolyukat bombázták le az oroszok ugye... Úgy vélem ott helyben nagyságrendekkel súlyosabb problémákkal állnak szemben mint a menekültválság a környékünkön, amit EU-s szinten kezelni lehetne. Ettől függetlenül továbbra sem tudom, hogy összehívnak-e ezzel kapcsolatban "mindenféle bizottságokat", ezt a témát te emelted be ide.

Nem kell "örevendezve fogadni" senkit sem, örülj csak a velőscsontodnak! ;)  Nem tudok pontos számot, de eu lakosságszám arányban kb. 1-2%-nyi "hordáról" beszélünk. Ennél nagyobb százaléknyi magyar ment már ki külföldre.

Nem írtad meg, hogy te milyen irányba indulnál a családoddal, ha lebombáznák az otthonodat. De mindegy is.

2016. 09. 29. 13:50

 Próbálom pragmatikus szempontok alapján végiggondolni, hogy miért kellene egy esztergomi polgárnak támogatnia az Orbán kormány nép- és vallásellenes uszítását.

Tett-e valamit Esztergomért a jelenlegi kormány, vagy éppen Orbán Viktor? 

Mármint pozitív értelemben.Negatívat igen sokat fel lehetne sorolni, de ez nemcsak Esztergomot, az összes önkormányzatot érinti. ( pl  az önkormányzatiság tudatos elsorvasztása)

Negatív az van. A kormány éppen pár napja tolta ki az Esztergomot az M1-es autópályával összekötő gyorsforgalmi út megépülését 2010-re. Addig még újabb hat év, és benne parlamenti választások. Szóval a megvalósítás realitásaerősen kétségessé vált.

Nyilván nem ezt akarja valaki a nem szavazatával támogatni.

Aztán még bizonyára emlékeztek a 2010 előtti fideszes esztergomi városvezetés nyolc éves ámokfutására. 2009-re annyira elfajult a helyzet, hogy szinte az egész város Meggyesék ellen fordult, világnézettől, pártállástól függetlenül. olyannyira, hogy a  helyi fideszesek nem zsarolható, nem megvett, nem megalkuvó,... tagjai közül többen fordultak az akkor még ellenzékben lévő fidesz országos vezetéséhez. Kérve, hogy állítsák meg az ámokfutást. Nem történt semmi.

Így jött el 2009 szeptember 6.

Amikor is "...A Szent István Gimnáziumból elbocsátott hét pedagógus ügye az országos médiát is elérte. Amikor szeptemberben Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Esztergomba látogatott, a polgármester ellen tüntetők "Viktor, segíts" feliratú táblákkal várták. Orbán nem találkozott a tüntetőkkel személyesen, nem fogott kezet ugyanakkor Meggyes Tamással sem. "Ha a polgárok nem elégedettek az önkormányzat működésével, megoldást csak a kormányzattól remélhetnek. Készülünk a kormányzásra, de egyelőre semmilyen eszköz nincs a kezünkben, hogy segítsünk az embereknek" - mondta a látogatás végén Orbán Viktor..." (szeretgom.hu)

Mi ez, ha nem Orbán Viktor ígérete arra, hogy rendet tesz a városban a fideszben, ha kormányra kerül?

Nos, pár hónapra rá, a fidesz megnyerte az országgyűlési választást. Józan fideszesek meg a város gondolkodni képes , a közügyek iránt is fogékony polgárai reménykedve várták, hogy Orbán Viktor betartja az esztergomiaknak tett ígéretét. Ebből nem lett semmi. Sőt, mert nem Meggyes nyert , büntette a kormány a várost, igen nehézzé téve a 2010-14 közötti éveket.

Szóval, Viktor jól átvert minket, esztergomiakat.

Most akkor miért is kellene hinnünk abban, hogy tényleg minket, az országot akar megvédeni, és nem önös pártpolitikai érdeket szolgál a népszavazás? Szerintem az lesz a legjobb, ha erről mindenki elgondolkodik. Vasárnap, otthonában!

2016. 09. 29. 12:46

Elnézésedet kell kérnem, ha nem Te írtad, de a Te neved mellet jelent meg az alábbi szöveg:

"Tisztelettel emlékeztetlek, hogy a  létező baloldal egy része, és a létező összes liberálisok legalább 25 éve ijesztgetnek újraéledő fasizmussal, és bakancsos felvonulókkal, stb. stb, amit Te is írsz.  És történt valami? Ja, igen. Valami hibbant beleköpött a Duna-parti cipőkbe! Hát ez legyen a legnagyobb probléma az újjáéledő fasizmusban!"

Erre reagáltam. De ha tényleg nem Te írtad, akkor bocs, de figyelj oda jobban, mert vki visszaél a neveddel :)

2016. 09. 29. 12:24

Valóban ez a leghelyesebb, bagatelizáljuk el. Végül is csak előre kitervelten gyilkolásztak gyereket, felnőttet. Tényleg nem történt semmi, mindennapos eset.

Nem tudom mit pörögsz ezen a témán, és hogyan jön ide a migráns betelepítéshez, illtve az erről szóló népszavazáshoz, meg ahhoz amint Cserép úrral győzködjük egymást, hogy a kormány vette át a hungarísta-neofasiszta szervezetek szövegét, vagy sem? Mert erről volt szó, aminek kapcsán bölcsen belekérdeztél, hogy "S a cigánygyilkosságok?".

Nos, a cigánygyilkosságok néven futó "projekt" 2009-ben olyan szakaszba jutott, hogy megtalálták az elkövetőket, voltak mindenféle tárgyalások, talán ítéletek is. Rémlik mindenféle titkosszolgáltati szál, meg tartó(?)tiszt vagy mi a szösz.

Elmagyaráznád, hogy miként kerül a csizma az asztalra, vagyis miként kapcsolódnak a cigánygyilkosságok ehhez a fórumhoz? Vagy csak beleolvastál, és egyből ez jutott eszedbe? Mert  akkor itt fejezzük be, nyiss egy másik topicot és ott lehet folytatni.

És ha megteszed, akkot vezesd elő, hogy mi a bajod, mit nem értesz, hátha valaki megmagyarázza. 

period

2016. 09. 29. 9:39

Valóban ez a leghelyesebb, bagatelizáljuk el. Végül is csak előre kitervelten gyilkolásztak gyereket, felnőttet. Tényleg nem történt semmi, mindennapos eset.