A gyüttment migráncsoktól is megvédi gyámoltalan városát az Esztergomi Önkormányzat
2016. szept. 22.

<p style="text-align: left;">Esztergom képviselő-testülete egy az uniós források lehívását is megkönnyítő nonprofit kft. <a href="http://www.esztergom.hu/~eszterg2/assets/uploads/files/eloterjesztesek/2016/2016-09-22/14-Tb%20es%20Egom%20Jarmuip%20Tersegi%20Nonprof%20Kft%20letrehoz%20kapcs%20dontes.pdf">létrehozása</a> és a SacraVelo kerékpáros zarándokút-hálózathoz való <a href="http://www.esztergom.hu/~eszterg2/assets/uploads/files/eloterjesztesek/2016/2016-09-22/15-Csatlakozas%20a%20KEM%20Sacra%20Velo%20kerekparos%20zarandokut%20kialakit.pdf">csatlakozás </a>után az alábbi nyilatkozatot fogadta el. Az előterjesztést teljes egészében közöljük, hozzáfűzött kommentár nélkül a hatás kedvéért. A következő napokban felkészülhetnek arra is, hogy az Önkormányzat buzdítani fogja önöket: szavazzanak NEM-mel. Pontosan nem tudjuk, ez miben merül ki, mindenesetre tegnap délelőtt látványos városatya-sorfal volt a piac utcán.</p>

Fotó: Romanek Etelka/Facebook

Tisztelt  Képviselő-testület!

Az elmúlt esztendőben másfél millió bevándorló lépte át illegálisan Európa határait, és ez a folyamat a mai napig tart. Az aggodalom jogos volt, hisz napjainkban is tapasztaljuk, az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent, és növeli a terrorveszélyt. Sajnos, nincs olyan nap, hogy a híradásokban ne esne szó egy-egy újabb terrorcselekmény előkészületének megakadályozásáról, vagy a migránsok okozta zavargásokról, nők és gyermekek molesztálásáról, megerőszakolásáról.

A Magyar Kormány kötelességének érzi, hogy megvédje ettől állampolgárait, ezért úttörőként felvette a harcot az illegális bevándorlással szemben, megépítette a biztonsági határzárat, szigorította a bevándorlásra vonatkozó szabályokat, és megvédte országunk határait, így minket, magyarokat is.

A migrációs válság azonban ezzel közel sem oldódott meg. Bár országunk határait védeni tudjuk, s így Magyarország ez idáig békés és biztonságos ország maradt, a népvándorlás továbbra is fennáll, s így veszélyben a biztonságunk. Brüsszel  arra tett javaslatot, hogy az Európai Unióba  érkező bevándorlókat egy előre meghatározott kvóta alapján ossza szét a tagállamok között, kötelező jelleggel. A kvóta azon túJ, hogy jogtalan, veszélyes és értelmetlen, azt is jelentené, hogy brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, beleértve Esztergomot  is,  mindezt  a  Magyar   Országgyűlés,  a  magyar  állampolgárok  vagy éppen az esztergomiak megkérdezése nélkül.

Azt, hogy hány bevándorlót  telepítenek be hazánkba, egy képlet alapján döntenék el Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi ütemét és a migráns családegyesítéseket is figyelmébe véve mind ez öt év alatt 100000-120000 ember telepítését jelentheti hazánkba.

 

Magyarország   Alaptörvénye  (2011.  április  25.)  ALAPVETÉS   B)  cikk  (1)  bekezdés  alapján

„Magyarország független, demokratikus jogállam."

 

A Magyar Kormány álláspontja szerint nekünk magyaroknak kell eldöntenünk, hogy kikkel szeretnénk együtt élni hazánkban, s kikkel nem. Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék a magyar emberek, s az Országgyűlés kezéből.

A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonják vissza a veszélyes kvótajavaslatot. Nyugat-európai példák bizonyítják, hogy a migránsokat a helyi önkormányzatoknak kell majd elhelyezniük. Ez azt jelenti, hogy helyben - akár Esztergomban is - kezelni kell majd a problémát, az ide érkező migránsok pedig itt jelenthetnek biztonsági kockázatot, itt kellene megoldanunk lakhatásukat, ellátásukat. Ezek olyan plusz terhek, melyekre a településeket, beleértve Esztergomot is megkérdezésünk nélkül nem kényszeríthetik!

 

Tisztelt Képviselőtársaim! 

Képviselő-testületünk a 431/2016 (II.4.) önkormányzati határozatában már döntött arról, hogy megvédi városunkat és az esztergomiakat! Határozatot hoztunk, hogy: elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását, mivel jogtalan és értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt! A kvóta, csak úgy, mint a visszatoloncolás veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja idegenrendészeti objektum (befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését közigazgatási területén és egyben elutasítja, hogy harmadik országbéli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban. Kérjük Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, valamint a visszatoloncolást, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

A kötelező betelepítési kvóta, ahogyan Magyarország, úgy Esztergom érdekeivel is ellentétes. Az esztergomiak nem szeretnék, hogy békés városunkba brüsszeli bürokraták a megkérdezésük nélkül migránsokat telepítsenek, amivel növelnék a bűncselekmények és terrorcselekmények elkövetésének veszélyét. Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy egy betelepítés és annak járulékos hatása szociális, lakhatási jellegű problémákat vetne fel, s ellehetetlenítené hazánk és városunk kulturális örökségének védelmét, családtagjaink, gyermekeink biztonságos mindennapjait.

A fentiek alapján a tömeges bevándorlás és a kényszerbetelepítés - s így az erről szóló népszavazás - önkormányzati közfeladatokkal is összefügg, helyi közügynek minősíthető, ezért fontos, hogy Esztergom kifejezze elkötelezettségét Magyarország Kormányának a kényszerbetelepítés elleni népszavazás sikere mellett, ezért javaslom, hogy felhívjuk a figyelmet a szavazás jelentőségére. Kérjük közösen az esztergomiakat, hogy ők döntsenek, kikkel szeretnének együtt élni, ne a Brüsszeli bürokraták.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést, s tegyék lehetővé, hogy az esztergomi polgárokkal közösen védhessük meg városunkat a kényszerbetelepítettektől.

 

Határozati javaslat

........../2016.(IX. 22.) esztergomi öh.

  • Esztergom Város Önkormányzata egyetért és támogatja a kényszerbetelepítés elleni népszavazást, figyelemmel a Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről szóló 2015 .évi CLXXV. törvény rendelkezéseire.

           Felelős: Romanek Etelka polgármester

           határidő: azonnal

  • Esztergom Város Önkormányzata felkéri az esztergomi választópolgárokat, hogy a 2016 október 2-i népszavazáson vegyenek részt, ne hagyják, hogy mások döntsenek jövőnkről és biztonságunkról!

           Felelős: Romanek Etelka polgármester

           határidő:  2016. október 2.

  • Esztergom Város Önkormányzata a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében közérdekű tájékoztatási programot indít, melyben az esztergomi választópolgárokat a népszavazáson való részvételre buzdítja.

           Felelős: Romanek Etelka polgármester

           határidő: 2016. október 2.

 

- sürgősségi napirend szeptember 22-én, kicsit több mint egy héttel a népszavazás előtt-

 

A nyilatkozatot elfogadta:

Dr. Alberti Péter

Romanek Etelka

Bánhidy Lászlló

Eck András

Erős Gábor

Juhász István

Sasvári Viktor

Dr. Szerencsés Gergely

Sztojka Lajos

Tordainé Vida Katalin

Tóth Tamás

Nemmel szavazott:

Vigh László

Tiltakozásul még a szavazógépet is kikapcsolta:

Nyíri Attila

Az ülésen nem vett rész:

Stámusz Andrea

Meszes Balázs

(forrás)