Mi lesz veled, intermodális csomópont?

Mi lesz veled, intermodális csomópont?

2016. 09. 19. 11:08

Talán a lakossági fórum tisztázatlan kérdéseire, tán a lakosok egy részének nyílt levelére válaszul, vagy éppenséggel a városi piac kialakításának bizonytalanságai és az idő szorítása közepette közel 2 év hallgatás után újra napirendre kerül az új esztergomi buszvégállomás ügye. Szeptember 22-én testületi ülést tartanak a Városházán, ahol többek között eseti bizottságot hozhatnak létre az IMCS-vel kapcsolatban.

Napirendi pontok a szeptember 22-én, csütörtökön 9 órakor kezdődő testületire.

1.    Javaslat a 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására ( a 2016. június 30-i állapotnak megfelelőn)

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Költségvetési előirányzat módosítás, átcsoportosítás

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Kontroll Kézikönyvének, valamint a felülvizsgált Belső Ellenőrzési Kézikönyvének megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző

 

4.    Nemzetiségi Önkormányzatokkal létrejött együttműködési megállapodás aktualizálása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Az esztergomi köznevelési intézmények 2015/16-os nevelési év beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Beszámoló a 2016. évi nyári napközis tábor tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Döntés a 2017 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (Szándéknyilatkozat) és a benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjairól

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Elvi döntés a vívósport fejlesztéséről Esztergom városában

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Az egészségügyi feladatellátás biztosítása a 10. számú felnőtt háziorvosi körzetben tartós helyettesítéssel

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Esztergom, Hegyvidék területét érintő településrendezési eszköz módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Esztergom, Királyváros részterületét érintő településrendezési eszköz módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Javaslat a Széchenyi térre és az Aradi vértanúk terére történő behajtás rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Eseti Bizottság létrehozása az IMCS-vel kapcsolatban

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Csatlakozás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint gesztor által benyújtandó „SacraVelo” határon átnyúló kerékpáros zarándokút hálózat kialakításához

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Döntés az Esztergomi Szimfonikusok Alapítványa támogatási kérelméről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Döntés a Babits Mihály Általános Iskola tagintézményében a Pilisszentléleki Általános Iskolában a Pálos 70 zarándokok elszállásolásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  A 490/2016. (IX.1.) önkormányzati határozat módosítása - Content Factory Kft. kérelme filmforgatásra

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  Döntés a 0769/2 hrsz.-ú terület és a 0773 hrsz. út rendbetételéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Döntés a kamionparkoló térítésmentes használatáról Csepy Zoltán kérelmére

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Döntés vezetékjog engedélyezéséről Esztergom, Dobogókői út hrsz. 18201/8 és 18201/10 önkormányzati tulajdonú ingatlanokon

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  Weldmont Metalltechnik Kft. bérbevételi kérelmével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  Elvi szándéknyilatkozat a 17350/A/3 hrsz.-ú, természetben Széchenyi tér 21. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  Döntés a Hungast Esztergom Zrt. iroda bérlésével kapcsolatban

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.  Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság között 2005. szeptember 30-án kötött együttműködési megállapodás felmondásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.  Döntés a Honvéd Kulturális Egyesülettel 2016. augusztus 22-én kötött megállapodás módosításának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27.  Döntés a Gran Tours Kft. „va” végelszámolójának megválasztásáról

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

28.  Döntés kitüntetés adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29.  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

31.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokhoz kapcsolódó bérleti díjtartozások megfizetésére beérkezett részletfizetési kérelmek elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

32. Döntés Bernáth Klára és Pásztor Anna Kossuth L. u 38 B. szám alatti bérlők szerződés módosításáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

33.  Balázs Mária bérlő, Lévai Mária és Nagy Zsolt lakásigénylésével kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

34.  Döntés a Duna Training Kft. működésével kapcsolatos további intézkedésekről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

35.  Döntés az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának valamint Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadására

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

36.  Tájékoztató az Investor 2005 Kft-vel szemben tett intézkedésekről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

37.  Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

38.  Döntés Patkó Attila kérelméről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

39.  Döntés a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. és a tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

41.  Döntés büntetőjogi feljelentések kérdéseiről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

42.  Döntés a Zöld-Út Kft. és az ESZKÖZ Kft. között a hulladék átrakó állomásra kötendő bérleti szerződésről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztatók:

  • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
  • Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
  • Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
  • Tájékoztató Esztergom Város 2016. évi I. félévi pénzügyi teljesítéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)

2016. 09. 21. 14:47

Kaptam egy tippet, hogy nézzem meg a területet a http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldalon. Jelentem, nincs a közelben sem nyilvántartott erdőrészlet. Tényleg nem értem hogyan került rá már megint erdőként a rendezési tervre. De ennél jobb kérdés, hogy hogyan lehet majd innen levetetni?

2016. 09. 21. 14:26

A másik kérdésem: ha már hozzá tetszenek nyúlni a dologhoz, mert hozzá kell, és ismerve, hogy nyáron kijött a törvény a településképi dolgokról, ami jövő év végével hatályon kivül helyezett minden olyan jogforrást az építési szabályzatokban, ami településképi megkötést alkalmazott, nem kéne ezeket a dolgokat (pl. ilyen a 180 méteresdi is)szintén kiszedni a rendeletből?

Törvény: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600074.TV

14. § (1) A településképi rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati rendeletben szereplő e törvény szerinti településképi követelményeket, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközöket e törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni.

(2) A helyi építési szabályzat - a főváros esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a fővárosi önkormányzat által megállapított építési szabályzat - településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépésétől új településképi követelményt csak a településképi rendeletben lehet meghatározni.

2016. 09. 21. 14:23

Nézegetem az előterjesztéseket, látom a Hegyvidékét, ehhh...

Valaki elmagyarázhatná nekem, hogy hogyan lehet a rendezési tervben egy elkerített magánterület fele (pirossal bejelölve - konkrétan a mi magánterületünk) "Közterületi véderdő övezet ill. egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdő övezet", amikor a valóságban művelés alól kivont, kivett, zártkert az egész, tökig körberkerítve? 

Az erdőtörvényben ráadásul ez van:

"19.§ Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőnek minősül:
a) a gyógyintézet területén, valamint annak környezetében levő erdő (gyógyerdő);
b) a sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő)."

Hát itt se gyógyintézet, se sport, se turisztika, se üdülés nincs, én is csak egyszer merészkedtem be a területre, amikor feltérképeztem a határait, de kb egy óra volt mire átvágtam magam szerszámokkal a bokrokon (és minden irányban megtaláltam a kerítést).

 

Nem kéne figyelni arra, hogy az ilyen rendeletekben a valóságnak megfelelő, ráadásul a szabályozási vonalakat követő övezeteket alakítson ki valaki?