Városházi beszámoló a testületi ülésről

Városházi beszámoló a testületi ülésről

Pro Urbe Esztergom díjjal tüntette ki Halmai Vilmos ferences atyát a város képviselő-testülete a május 19-i, rendes testületi ülésén. A képviselők emellett döntöttek többek között arról, hogy az Esztergomhoz tartozó Pilisszentlélek újra önállóan használhatja a település nevét, döntés született a piac ideiglenes áthelyezésével kapcsolatban, és elfogadták az esztergomi rendőrkapitányság éves beszámolóját is.

Az ülésen – amelyen Stámusz Andrea és Tóth Tamás képviselők nem vettek részt, Juhász István pedig csak később tudott csatlakozni – a napirendek előtt került sor a Pro Urbe Esztergom kitüntetés átadására a ferences gimnázium tanárának, Halmai Vilmos atyának évtizedes nevelési munkásságát elismerve. A díjátadást követően Debreczeni István, az esztergomi kapitányság vezetője ismertette a rendőrség tavalyi munkáját, majd következő napirendi pontként a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámolót fogadták el a képviselők.

A testület döntött arról, hogy Romanek Etelka polgármester javaslatára eseti bizottságot hoz létre abból a célból, hogy a bizottság koordinálja az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére irányuló pályázat előkészítését. A bizottság tagjai: Sasvári Viktor (elnök), Eck András, Meszes Balázs (képviselői tagok), Prokopp Mária, Rezi Kató Gábor (külsős tagok).

A képviselő-testület ezt követően módosította az idei költségvetési rendeletét, illetve megalkotta a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. A képviselők döntöttek arról, hogy Esztergom részt vesz „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)” programban. A program keretén belül az Esztergomban felhasználható forrás 800 millió forint, a programba önkormányzat, civil- és egyházi szervezetek által közösen létrehozott konzorcium vehet részt.

Alapítványi támogatások

A testület két alapítványi kérelmet is befogadott: a XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn szervező Pro Minoritate Alapítvány számára 200 ezer forint támogatást ítélt meg a testület. A búbánatvölgyi Kalifa tanyán évek óta könnyűzenei fesztivált szervező Tűzkerék Alapítvány idei rendezvényét 500 ezer forinttal támogatja a város önkormányzata. Az augusztus végi eseményen a tervek szerint többek között Molnár György, Dinnyés József, Török Ádám, Tátrai Tibor és a Michael H. Bo Band lép fel.

Pilisszentlélek visszakapja nevét

A képviselők döntöttek arról, hogy Pilisszentlélek identitásának megőrzése érdekében javasolja a Földrajzinév-Bizottságnak, hogy a jelenlegi Esztergom-Pilisszentlélek helyett a község önállóan, az Esztergom tag elhagyásával Pilisszentlélekként kerüljön megnevezésre. A település közigazgatásilag továbbra is Esztergomhoz tartozik majd a névváltoztatást követően.

Védőnők, praxisok, fogászati ügyelet

A képviselő-testület határozott arról, hogy pályázatot ír ki két védőnői munkakör betöltésére. Döntés született arról, hogy változik a Bánomi lakótelepen rendelő Dr. Nagy József háziorvos rendelési ideje. Az új rendelési idő szerint a rendelőben hétfőn, szerdán és pénteken 13.00 és 16.00 óra között, kedden és csütörtökön pedig 8.00 és 11.30 óra között fogadják a betegeket.

A testület döntött arról is, hogy pályázatot ír ki a 4. számú, kertvárosi háziorvosi praxis betöltésére, valamint arról, hogy a 8. számú háziorvosi praxisra felek kölcsönös egyetértésével Petőfi Sándorné Dr. Pásztor Lívia háziorvos helyett Dr. Vígh Lajos Lászlóval köt szerződést 2016. május 20-tól.  testület döntött arról is, hogy a fogászati ügyelet továbbra is Tatabányán marad, Esztergom önkormányzata az ellátási területen élők után a 2016. június 1. – 2017. május 31. közötti időszakra összesen 775.294 forintot biztosít.

A képviselők mindemellett megalkották a város zaj- és rezgésvédelmi rendeletét, amelynek célja többek között szintén a helyi lakosság egészségvédelme.

Faházak vásárlása a piacosoknak, olcsóbb négyzetméter árak az Ipari Parkban

Szintén döntés született a piac ideiglenes elhelyezésével kapcsolatban: az elmúlt hetekben a bódékból és asztalokról árusítókkal is egyeztetett a hivatal. A mostani döntés szerint a hivatal faházakat a közművek kiépítését, esetlegesen parkolóhelyek kialakítását, a költözésben történő segítséggel járulna hozzá többek között az önkormányzat.

A testület – a jelenlegi piaci viszonyokat figyelembe véve – döntött az ipari parki területek négyzetméterenkénti árának csökkentéséről. Az elfogadott határozat szerint a közművesíthető ingatlanok ára 5000 ft/m2+Áfa, a közművesíthető, szolgalmi joggal terhelt ingatlanok ára 4.000 Ft/m2+Áfa, az infrastruktúra nélküli ingatlanok ára pedig 3.500 Ft/m2+Áfa árban került meghatározásra.

Ingatlanok és intézmények hasznosítása

A képviselők döntöttek arról, hogy az Esztergomi Sakk Klub számára csak akkor van lehetőség további kedvezményes terembérletre a Kőrösy Kollégiumban, amennyiben megfizeti korábbi, szintén kedvezményes bérleti díjból keletkezett tartozását.

A testület döntött arról, hogy a József Attila Általános Iskola büféjét 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig Horváthné Haszon Nikoletta üzemeltetheti 26.000 Ft/hó bérleti díj ellenében. Szintén a köznevelési intézmények helyiségének bérbeadását érintette a következő napirendi pont: a testület úgy döntött, hogy a rövid távú (maximum 6 hónap) bérbeadások elbírálási jogát az ügymenet meggyorsítása érdekében, meghatározott feltételekkel a polgármesterre ruházza át.

A képviselők döntöttek egy Bajcsy-Zsilinszky úti, 12 m2-es raktárra vonatkozó szerződés meghosszabbításáról 2017. március 6-ig 1000 Ft/m2/hó összegért Szerencsés Tibor István részére, továbbá döntöttek a Széchenyi téren lévő CIB Bank épületére vonatkozó bérleti megállapodásról. Döntöttek továbbá egy Széchenyi téri, 24 m2-es lakóingatlannal kapcsolatos szerződés módosításáról, jóváhagyták a Kirchhoff Hungária tulajdonosi hozzájárulására irányuló, területrendezési kérelmét, valamint egy korábbi, pilisszentléleki ingatlanokat érintő szerződés módosítását.

2016. 05. 24. 13:55

Tatabányán van fogászati ügyelet az Esztergom és gondolom a térség lakosságának?

Agyrém,fájó foggal busszal vagy jobb esetben kocsival megtenni ezt a hosszú utat,vagy arról van szó menjenek magánorvoshoz,mert ha jól megfizeted az hétvégén is ellát?

Az egészségügy azért van még talpon mert aki megteheti magánrendelőkbe jár és egyre többen teszik ezt,erre játszik az Orbán-kormány is,előtte sem volt sokkal jobb a helyzet,sajnos.

A béka feneke alatt van az egészségügyi ellátás,a rendszerben van a hiba ,ehhez még nem nyúlt egy kormány sem,egy prbálkozott de azt is ellenezte és tett róla az akkori ellenzék.

2016. 05. 24. 10:54

Mennyire szerencsések vagyunk, még jó hogy nem Debrecenben van a fogászati ügyelet így tömegközlekedési eszközzel órák alatt elérhető Tatabánya Esztergombol ha nincs saját gépjármüved

Jól ki van ez találvaKirály