Megtudjuk, hová költözik a piac és talán azt is, hogy hol épülhet fel majd Esztergom új sportcsarnoka

Megtudjuk, hová költözik a piac és talán azt is, hogy hol épülhet fel majd Esztergom új sportcsarnoka

2016. 03. 18. 12:39

Maratoni testületi ülés kezdődik majd szerdán a Városházán.


Meghívó

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következőülését 2016. március 23-án (szerdán) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

1.    Városok városa program –  A) Belváros revitalizációja

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Városok városa program –  B) "Sport- és rendezvénycsarnok valamint kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésének vizsgálata" tanulmánnyal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Városok városa program –  C) Városi piac elhelyezésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Döntés a piac ideiglenes elhelyezéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Javaslat az Esztergom, Széchenyi tér forgalmi rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004 (IV.1) ör. rendelet módosítására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    2015. évben jóváhagyott, gördülő fejlesztési tervmódosítás javaslatának jóváhagyása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Javaslat a háztartási szennyvíz elszállításáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Döntés A Tudományosság és Kultúra Bölcsője Közhasznú Alapítvány támogatásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Döntés alapítvány támogatási kérelméről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Döntés a HW Stúdió Kft. Esztergom településnév és szóembléma használatára vonatkozó kérelméről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Szociális Intézmény Központ (2500 Esztergom, Baross G. u. 3. szám) építési  beruházása és a beruházáshoz TOP támogatás elnyerése érdekében pályázat készítése és benyújtása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Keretmegállapodás a  Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektekkel kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Pályázat a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program kidolgozására az esztergom-kertvárosi Sándor major területén

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Pályázat benyújtása a hivatásforgalmú kerékpárút kiépítésére TOP 3.1.1 – felhívás keretében

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Esztergom Szent István Strandfürdő öltöző, vizesblokk, térburkolatok felújítási munkáiból adódó pótmunka megrendelése, fedezet átcsoportosítás

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos döntés – STRABAG Általános Építő Kft. kérelme

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Magyar Posta Zrt. helyiséghasználati szerződésének meghosszabbítása, a 18093 hrsz-ú, természetben a Baross G. u. 3. sz. alatti helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  Elvi szándéknyilatkozat a 17351/A/1 hrsz-ú, természetben Esztergom, Széchenyi tér 23., a 17351/A/4-7 hrsz-ú, természetben Esztergom, Kossuth u. 3. sz. alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Döntés a 17350/A/3 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 21. sz. alatti helyiség bérbevételére vonatkozóan

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Döntés Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés adományozásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 

22.  Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos fellebbezés elbírálása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  Köznevelési intézményekkel kapcsolatos személyi döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.  Javaslat Esztergom Város Önkormányzata és az Ingatlankezelő Kft. között ingatlankezelési szerződés megkötésére

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.  Döntés a Contur-Bau Zrt.”fa” per kapcsán aktuális kérdésekről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27.  Döntés a Giegler Kft. végrehajtási eljárásban benyújtott kérelme tárgyában

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

28.  Döntés az Agimpex Zrt.-vel való esetleges egyességkötés kérdésében

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29.  Döntés a Mária Valéria Business Hotel Kft Mélygarázsának jövőbeni hasznosítási lehetőségéről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30.  Tájékoztatás a folyamatban lévő peres és nem peres jogi ügyekben az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta történt intézkedésekről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

31.  Döntés a 3/2016 (I.6) öh. határozat módosításáról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

32.  Döntés Merényi Tamásnak az Esztergomi Településfejlesztési és Projektkordinációs Kft. „va” végelszámolójának lemondása kapcsán szükséges intézkedésekről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

33.  Döntés a Bástya áruház rámpájának jogellenes elbontása kapcsán az esetleges büntetőeljárás kezdeményezéséről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

34.  Döntés az Arany László Tamás részéről a Strigonium Zrt. ellen megnyert per kapcsán az esetleges büntetőeljárás kezdeményezéséről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

35. Döntés egyes Képviselő-testületi határozatok végrehajtásának határidejéről szóló határozatok módosításáról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

36. Döntés az Ister Granum Kft ügyvezetőjének megválasztásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladat ellátási ajánlatáról

       Előterjesztő: dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző

 

 

Esztergom, 2016. március 17.

 

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester

 

Még nincsenek kommentek :(