Mekkora jutalmat remélhet egész éves munkájáért Romanek Etelka és Bánhidy László?
Közélet
2015. dec. 21.

<p>A holnapi testületi ülésen jutalmazhatják a polgármestert és az alpolgármestert.</p>

A törvény értelmében a jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert/alpolgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét. Holnap háromhavi illetményüknek megfelelő jutamat szavazhat meg a tisztviselőknek a testület. Érdekesség, hogy a városvezető és az alpolgármester egymásnak terjesztették elő a határozati javaslatokat.

 

Romanek Etelka bruttó 1.570.500 Ft összegű jutalmat kaphat

 

Romanek Etelka jó tanuló-jó sportoló elismeréseket ad át

 

Az előterjesztés szövegezése szerint a polgármester magas színvonalon látta el munkáját, mind a lakosság, mind pedig a képviselők megelégedettségére. Polgármester asszony az elmúlt egy évben 36 konferencián, több mint 150 megnyitón vett rész és több mint 500 fővel egyeztetett, melyek a két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóban részletezve szerepelnek.

 

Segítő közreműködésével a Széchenyi téren megrendezésre kerülő Helyi Termelői Piaccal illetve Régiség- és Értékvásárral gazdagodott Esztergom. Támogatta a Közfoglalkoztatási programot, amelyről elmondható, hogy sikeresen zajlott és folyamatosan szépültek a város közterületei.

 

Aktívan részt vett az év során megtartott - az alább felsorolt - nagyobb fesztiválokon, rendezvényeken és kulturális programokon is:

 • Május 2-án a bazilikában a magyar Egyházért és a Hazáért felajánlott Országos Mindszenty Zarándoklat engesztelő szentmiséjén, a bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek halálának negyvenedik évfordulója alkalmából.
 • Május 29-én a Dobó Katalin Gimnáziumban a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen, amelyet az Esztergomi Tankerület fenntartásába tartozó oktatási intézményekkel együtt tartottunk.
 • Augusztus 20-án a bazilika ünnepi szentmiséjén, amit dr. Gaál Endre nagyprépost celebrált. A szentmise után Nagyprépost Úrral elhelyezte az egyház és a város koszorúját is a bazilika melletti Szent István lovas szobornál.
 • Szeptember 26-án a Vármúzeum Nagytermében a Szent István-díj átadó ünnepségen.
 • Szeptember 26-án a bazilika elől elindította a 25. Hídfutás mezőnyét.
 • Szeptember 28-án részt vett a Szent Adalbert Központban a „120 éves a Mária Valéria híd” címmel tartott szakmai konferencián, ami az Ister-Granum EGTC, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, valamint a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésépítési Tagozata társszervezésében volt. A konferenciát követően leleplezésre került a Szent Kristóf-emléktábla a Mária Valéria híd párkányi hídfőjénél.

Polgármester asszony fontos célnak tartotta 2015. évben a testvérvárosi kapcsolatok mellett a város nemzetközi kapcsolatainak fenntartását is, mely sikerességéhez munkájával járult hozzá.                                                                          

 

Bánhidy Lászlónak pedig bruttó 706.860 Ft összegű jutalmat szavazhatnak meg

 

Bánhidy László a Pór Antal téri játszó- és pihenőpark átadásán

 

Az előterjesztés szerint az alpolgármester a teljesség igénye nélkül az alább kiemelt feladatokat látta el:

 • Mindszenty szoboravató koordinálása.
 • Egész év során a kiállítások megnyitása a városban.
 • Esztergomi Históriás Napok szervezése és koordinálása.
 • Rendezvények megnyitása.
 • Európai Mobilitási Hét rajzpályázatának díjátadása az Esztergomi Angyalkert Óvodában.
 • Szervezte a Ferences Gimnáziumban fellépő Szentegyházi Gyermekfilharmónia fellépését.
 • Külföldről érkezett diákokat fogadott a nagyteremben.
 • Az MMA által szervezett II. világháborús emlékkiállítás szervezésében nagymértékben kivette a részét.
 • I. világháborús emlékkiállításra szervezett, rajz- és Gyóni Géza szavalóversenyen elnökölt.
(forrás)