Esztergommal foglalkozó blogod van? Pénz állhat a házhoz!
Kultúra
2015. nov. 13.

<p style="text-align: justify;">Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet a város és annak vonzáskörzetében működő helyi internetes blogok, gyűjtemények támogatására. A pályázaton helyi kulturális, történelmi, épített szellemi értékeit bemutató, összegyűjtő, feldolgozó, a nyilvánosság számára korlátozás nélkül elérhető internetes felületen azokat közreadó honlapok, blogok indulhatnak.</p>

Az alábbiakban olvasható a teljes felhívás:

 

Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.)

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

Esztergom és vonzáskörzetében működő helyi internetes blogok, gyűjtemények támogatására.

 

A pályázat célja:

Esztergom helyi kulturális, történelmi, épített, szellemi értékeit bemutató, összegyűjtő, feldolgozó, a nyilvánosság számára korlátozás nélkül elérhető internetes felületen azokat közreadó honlapok, blogok támogatása.

A pályázat összege:

Egy médiumot üzemeltető vállalkozás vagy civil szervezet vagy magánszemély egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb bruttó 150.000 Ft összegű támogatásra. A pályázati kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az elnyert támogatást előre meghatározott módon, több részletben fizesse ki a támogatottnak. A pályázónak fel kell tüntetnie a megpályázott összeget.

Pályázati feltételek

A pályázó jogi vagy természetes személy lehet, aki az alábbi feltételek teljesülése esetén pályázhat a támogatásra:

- Esztergommal és vonzáskörzetével rendszeresen foglalkozó, a pályázat kiírását megelőzően legalább egy évvel alapított/indult, azóta folyamatosan működő, önálló weboldal vagy blogportál.

- Kizárólag közösségi oldalon (pl. facebook) történő publikálásra a pályázat NEM vehető igénybe.

Pályázatra jogosult témakörök:

- Esztergom épített és szellemi örökségét bemutató tematikus gyűjtemények (kordokumentumok, metszetek, rézkarcok, levelezések, képeslapok, képzőművészeti alkotások, bibliográfiák, monográfiák, templomok, szobrok stb.)

- Esztergomi tematikájú fotósorozatok gyűjteménye

- helyi kulturális életet bemutató, programokat, rendezvényeket (sport, kultúra, könnyű- és komolyzene stb.) rendszeresen nyomon követő, azokat ajánló, illetve azokról tudósító blogok és honlapok

- egyéb, Esztergom épített és szellemi örökségét, jelenét bemutató tematika

           

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

- A honlap bemutatása, látogatottsági adatok bemutatása.

- Honlap-struktúra bemutatása,

- Nyilatkozat a pályázatban tett vállalások nyertes pályázat esetén történő érvényesítése.

- Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, képviselő neve és beosztása, adószám stb.)
- 30 napnál nem régebbi bankszámla-igazolás

- nyilatkozat arról, hogy 90 napot meghaladó köztartozása nincs,

- nyilatkozat arról, hogy az Önkormányzattal szembe bérleti díj, helyi adó, vagy egyéb jogcímen nincs tartozása

 

A pályázónak vállalnia kell az alábbiakat:

            A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja (a pályázat feltétele), hogy pályázati nyertesség esetén az általa publikált, saját készítésű írásos és képi anyagokat az Önkormányzat az általa terjesztett kiadványokban, információs kiadványokban, internetes felületeken térítésmentesen megjelenítse vagy felhasználja a szerzői jogok tulajdonosának feltüntetése mellett.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2015.11.30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A Pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékban a pályázati anyag nyomtatott verziója 1 példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón.
A borítékon kérjük feltüntetni „Esztergomi értékek - blogpályázat” és a pályázó nevét, címét.

 

 

 

                                                                                              Romanek Etelka

                                                                                                polgármester

(forrás)