Munkaügyi pert indít a felfüggesztett kabinetfőnök

Munkaügyi pert indít a felfüggesztett kabinetfőnök

2015. 08. 18. 14:04

Az alábbi sajtóközleményt juttatta el hozzánk dr. Endre Szabolcs.

Véleményem szerint Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének nem volt joga velem szemben a méltatlansági eljárást megindítani, az alábbi indokok alapján: Méltatlansági eljárást indítani akkor köteles és egyben jogosult az aljegyző, hogy ha közvádra üldözendő bűntett miatt indult büntetőeljárás és a bűntett megalapozott gyanúját közölték a köztisztviselővel.

Bűntett megalapozott gyanújának közlésére velem szemben a méltatlansági eljárás megindítására vonatkozó munkáltatói intézkedés meghozataláig nem került sor, melyet a jelen nyilatkozatomhoz mellékelt erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolni tudok.

A fentiek alapján a 2015. augusztus 14. napján postára adott keresetlevelemben kértem a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot, hogy állapítsa meg az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének velem szemben történő méltatlansági eljárás megindítására vonatkozó munkáltatói intézkedése jogellenességét, és a felfüggesztés megszüntetésére vonatkozó ideiglenes intézkedés iránti kérelmemet még az első tárgyalás kitűzését megelőzően, soron kívül bírálja el.

A fentiek mellett szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy annak érdekében, hogy Esztergom Város Polgármesterét, valamint Esztergom Város Önkormányzatát politikai indíttatású további támadás ne érje a személyem elleni lejárató kampánnyal összefüggésben, a felfüggesztés megszüntetésére irányuló kérelmem munkaügyi bíróság által történő jogerős elbírálásáig semmilyen módon nem veszek részt a polgármesteri kabinet munkájában.

Esztergom, 2015. augusztus 18.

 

 

2015. 08. 19. 10:33

Felfüggesztés alatt is jár fizetés, aminek a felét kapja meg, a másik fele letétben várja a helyzet tisztázódását, vádemelést, felmentést vagy elítéltetést.

 

2015. 08. 18. 22:09

Az nem derült még eddig ki, hogy végül is jól végezte -e a munkáját a volt próbaidős kabinettfőnök vagy sem. Erről semmi nem derült eddig ki a város lakossága számára, valamint ha most kvázi kirúgták rajta van -e még a fizetési listán vagy sem?

2015. 08. 18. 21:33

Már lejárt dr. Endre Szabolcs próbaideje, talán még júliusban.

2015. 08. 18. 21:01

Egyszerűen megdöbbentő!

 

A tények (a médiumok tudósítása alapján)

 

Egy párt augusztus 7. én kérdést intézett Esztergom polgármesteréhez az ügyben.

A Kiskunhír 2015. augustztus 10.én adta hírül, hogy meggyanúsították a kabinetfőnök urat.  

Romanek Etelka polgármester 10.-én reggel közleményben magyarázkodott és hárítva felelősségét a jegyzőre mutogatott, közölve, hogy  a nyomozó hatóság nem értesítette a munkáltatót (ez egyébként nem is kötelezettsége), másrészt a kabinetfőnök ilyen irányú tájékoztatást nem adott munkáltatójának.

(suttogások szerint még ezen a napon este megszületett a jegyzői intézkedés is)

Augusztus 11.-én a korábbi kérdező párt azt állította, hogy 10.-én mégis felmentették az urat, mivel az érintett főügyészségi tájékoztatás ezt megalapozta.

És itt a hír,h14.-én  már pert is akasztott a "káder" az önkormányzat nyakába, hivatkozással arra,h szerinte nem volt joga az aljegyzőnek méltatlansági eljárás megindítására. Az úr egy 2015. augusztus 14.-én kelt erkölcsi bizonyítványra hivatkozva.

 

A kérdések:

 

A kabinetfőnök milyen pályázat alapján került Esztergomba?

Miért hülyítik a népet és miért nem adnak ki hivatalos tájékoztatást az illetékesek nyilatkozatháború helyett?

Miért nem tudja a polgármester mint munkáltató, hogy a jegyző olyan intézkedést tervez amely igen kellemetlen színben tünteti fel őt a korábbi nyilatkozatára tekintettel? 

A jegyző szerzett e be nyilatkozatot a kabinetfőnöktől a gyanúsításra vonatkozóan?

Kitől és milyen tartalmú tájékoztatást kapott a jegyző amely, megalapozta méltatlansági eljárását?

Amennyiben valós az állítás, hogy gyanúsítás történt, miért méltatlansági eljárást indított és miért nem próbaidőn belüli indokolás nélküli jogviszony-megszüntetést alkalmazott?

A polgármester, mint a jegyző munkáltatója mit tesz ebben az ügyben? A nyilatkozata alapján hamis (legalábbis hanyagságból eredő) jegyzői tájékoztatás alapján szított közhangulatot és tájékoztatta félre az embereket?

Ha a jelen, keresetnek utat adó jegyzői eljárás jogalappal nem rendelkezett ez fegyelmi vétség.

Ha volt jogalap, a jogviszony ilyen rendezése a próbaidőn belüli azonnali megszüntetéssel szemben, szintén szakmai és fegyelmi kérdéseket vet fel,.

 

Kabinetfőnök Úrtól :

 

Mi volt az oka, hogy erkölcsi bizonyítványt kért?  (a foglalkoztatásához nyilván már korábban beszerzett egyet. Az erkölcsi átfutása 10-30 nap, a kiadás dátuma alapján a kérelem a feltételezett gyanúsítást közvetlen megelőző vagy esetleg a megpanaszolt gyanúsítás napján keletkezett -mivel a nyilvántartásban csak a jogerősen elbírált panasz után van mód a változás bejegyzésére-)

Ugye tudja, hogy az alkalmazás feltétele Ktv. 39.§ és az együttműködési kötelezettség 83/A§ speciáli esete nem keverendő össze és ezért az nem erkölcsi bizonyítvány bizonyíthatja állítását, hanem a jegyző, ügyész, ujságíró állításainak cáfolata, "a valóság bizonyítása"

Ugye nem azt állítja, hogy az illetékes ügyészség, a jegyző, a polgármester hazudik?

Ha mégis, akkor miért ragaszkodik egy olyan munkahelyhez ahol ilyen szinten csorbítják a "becsületét"?

 

Javaslat: A jegyző a kialakult helyzetre tekintettel haladéktalanul, indokolás nélkül szüntesse meg a közszolgai jogviszonyt, az ugyanis áldatlan helyzet, hogy Esztergom elöljáróságának vezéralakjai hazugsággal vádolják egymást, vagy hazugságba keveredjenek és pereskedés follyon. 

 

Remélem ezek a kérdések és a javasolt megoldás sok emberben megfogalmazódtak és csak én találtam időt jól-rosszul közre adni.

 

 

 

 

 

 

 

2015. 08. 18. 20:38

Ezt már ismerjük. Ide jövünk, pereskedünk a szeretett várossal, majd visszük a pénzt!