Civil javaslatok

Civil javaslatok

2014.12.02. 21:55

A képviselőtestület 2015-ös munkatervéhez az eddig beérkezett civil javaslatokat is mellékelte az előterjesztő önkormányzati iroda. Érdemes kicsit csemegéznünk a listában...

 

Civil szervezetek javaslatai a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez

 

Balassa Bálint Társaság

 • Balassa Bálint Társaság javasolja a társaság által kiadott Esztergom Évlapjai című, helytörténeti tanulmányokat tartalmazó kötet támogatásának napirendre tűzését
 • a Balassa Bálint Társaság szerepe a város kulturális életében címmel a társaság bemutatkozásának a lehetőségét.

 

Szenntamás Baráti Egyesület

 • Bánomi áttörés melletti becsatlakozás, Esze Tamás utca és Szent Tamás utca közötti macskaköves tér rendbe tétele, balesetveszélyes burkolat javítása és életveszélyes gyalogos forgalmi rend átalakítása (áttörés mellett). 2014. november
 • Szenttamás városrészben lévő közterületi szeméttárolók ürítése jelenleg nem történik meg, kérjük ennek mielőbbi megoldását. 2014. november
 • Szenttamás városrész közútjainak és esővíz elvezetésének rekonstrukciós munkálatai. 2014. december
 • Bajnok utcai tér közösségi térré alakításának támogatása. (az egyesület a tér tervezési munkálatait elvégzi) 2015. február
 • Szenttamás városrész legfőbb turisztikai útvonalának (Művészetek tere - Szent István lépcső - Hegytető utcai tér - mellvéd melletti gyalogösvény – Kálvária lépcsősor) rekonstrukciója 2015. március
 • Szenttamási Napok 2015 kulturális rendezvény támogatása. 2015. április-május

 

Esztergomi Szenior Úszó Klub

 • Javasoljuk, hogy a szemétszállítási díjat részben vagy egészben, nyugdíjas korúaknál és jövedelemmel nem rendelkezőknél teljes egészében vállalja magára az önkormányzat.
 • Javasoljuk a helyi adóknál, az építményadók garázsokra, hétvégi házakra, tönkrement, hasznot, jövedelmet nem hozó építményekre kiszabott adóinak eltörlését, az utóbbi két addig mindenképen, amíg azok nem kerülnek vissza a hasznos funkcióba.
 • Javasoljuk a Mária Valéria hídfőjénél elhelyezett betontömbök elszállítását. A tömbök akadályozzák azokat a  Párkányból érkezőket, akik rögtön az élményfürdőbe, vagy a belvárosba autóval  szeretnének menni, illetve Szentgyörgymezőre, Visegrád felé mennének a város megkerülése nélkül felesleges levegőszennyezés és üzemanyag fogyasztás elkerülésével. A feloldás kizáróan csak  személygépkocsiknak engedélyezze a behajtást!
 • Javasoljuk a hétvégi éjszakai törés-zúzások, ordítozások, károkozások megszüntetését a belvárosban. Ez régebben elő nem fordulhatott volna.
 • Javasoljuk  a fél-, vagy  egy órás ingyenes parkolás bevezetését, haszon úgysincs belőle, akkor legalább egy kis megtakarítást jelentsen az embereknek! A nagy ker. cégek az ingyenes parkolással így is  előnyt élveznek a belvárosi kis üzletekkel szemben.
 • Javasoljuk a parkoló leaszfaltozását és fásítását.
 • Javasoljuk a belvárosi csatornahálózat tisztítását, kialakítását úgy, hogy jól működjön. Évek óta és évente többször a szennyvíz elönti a belvárost, a fekáliás, fertőzéseket okozható víz az utcán és az üzletekben hömpölyög, majd a szenny, az üledék  lerakódva itt marad egy szürke bevonatot képezve az úttesten, járdán, ahol a szennyvíz volt. Ez a galambürülékkel összekeveredve a nap hatására felszárad és  a levegőben addig  kering, amíg azt a szemünkbe, szánkba, tüdőnkbe, ruhánkba el nem tüntetjük. Ez nem csak belvárosi ügy, mert mindannyian ezt lélegzik be akik itt járnak vagy itt élnek a városban.
 • Javasoljuk emberségből, együttérzésből a Bosszú játszótér áthelyezését a közelbe a Pór Antal térre. Ott nagyobb a terület, nem visszhangzik,nem zavar senkit, nincs  körbezárva betonfalakkal, mint ezen a kis helyen, ahol felerősödik a gyerekzsivaj, ami természetes, életszerű, de itt legalább száz nyugdíjas életét keseríti, nyugalmát teszi tönkre.
 • Javasoljuk a városban ingyenes ivókutak létrehozását. Lehet Mala víz, lehet közkút. Régen voltak ilyenek.  / Pl. Egerben is nem ócska, döglött palackos ásványvizet isznak pénzért, hanem a díszes, többfejes közkútról malmon kannákkal viszik haza a friss, élő vizet, ingyen./
 • Legyünk az első kulturált, környezetvédő  város az országban, ahol komolyan vesszük, hogy álló járműnek a motorját le kell állítani!  Télen is, nyáron is! Természetesen, ez nem a forgalomban, a lámpa előtt várakozó autóra vonatkozik, hanem azokra, akik kényelmi szempontból, tudatlanságból, lustaságból,önzésből mások kárára szennyezik a levegőt!
 • A fertőzéseket, allergiákat hordozó szemetelő, piszkító, károkat okozó városi galamboktól meg kell szabadulni, mint ahogy azt már sok városban megtették./ A városi kis veréb, cinke, fecske stb. a mi madaraink./
 • Vasárnap és ünnepnapokon zajos munkát, kalapálást, ami mások pihenését, az ünnep tiszteletét sérti, ne legyen szabad végezni!
 • Biztosítani kell a városban az embereknek a tájékoztatást, az egyszerű, mindenki számára elérhető információ áramlást!
 • Szükség van egy ingyenes, független hetilapra, a Hídlap minőség és színvonal lehet a mérce!
 • Szükség van egy rádióra, amit sokan hallgatnak és kedvelnek. Ez volt a Kék Duna!

 

Esztergomi Művészek Céhe

 • A városban zajló kulturális és művészeti események koordinációjának biztosítása 2014. november
 • A városban működő kulturális és művészeti intézmények működésének rendszeres áttekintése, együttműködésük biztosítása 2014. november
 • A városhoz kötődő jeles személyiségek és történelmi események folyamatos számontartása és méltó megünneplése 2014. november
 • Az Esztergomi Művészek Céhének folyamatos támogatása, különös tekintettel a Céh 2016-ban esedékes 25 éves jubileumának méltó kiadvánnyal és tárlattal történő megünneplésére 2014. november
 • A város tulajdonában lévő műtárgyak és hagyatékok felmérése, és egy modern képtárban történő méltó bemutatási lehetőségének megteremtése 2014. december
 • Esztergom köztéri szobrainak állapotfelmérése, jelenlegi elhelyezésük felülvizsgálata, valamint a szükséges javítások ütemezése és megindítása (különös tekintettel a millenniumi emlékműre és a Bottyán lovas szobor újbóli felállítására) 2014. december
 • A nyári művésztelep újbóli életre hívása 2015. év eleje
 • Egy Városi Galéria megnyitása, működési feltételeinek biztosítása 2015. év eleje

 

Esztergomi Keresztény Egyesület

 • Az esztergomi pálosok a XVIII. századi feloszlatásukig évente miséztek azokért a magyar katonákért, akiket a törökök hadifogolyként lefejeztek egy török kor végi csata után. Javaslatunk, hogy a város iktassa be a városi ünnepek közé a mise napját, melyet a „Hősök napja”-ként tartanánk számon. Dr. Harmai Gábor atya szívesen mutat be erre a szándékra misét. A „Hősök könyvébe”, melyet meg kellene alkotni, a Városházán kellene tartani, szerkeszteni egy létrehozott bizottság által és mindazok kerülnének bele, akik a történelem folyamán életüket kockáztatták Esztergomért, akár túlélték, akár a városért meghaltak.
 • Javasoljuk, hogy a Mária Valéria hídtól a Tabán városrészben lévő Szent Erzsébet (Tabán híd) hídig vezető utat nevezze el a város boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökről.

 

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

 • Környezetvédelmi programban foglaltak kibontása - Az aktuális 2014-ben elfogadott környezetvédelmi programban (amelynek elkészítésében egyesületünk szerepet vállalt) sok olyan témakör van, amit komolyan kellene venni, és nem volna szerencsés évekig csak az asztalfiókban őrizni. Egyet említenénk energetikai oldalról: a lakótelepi házak tetejére napkollektoros rendszereket telepíteni, amelyek a helyi hőközpontokba táplálhatnák a hőt (ez már az előző programba is bekerült, azóta Magyarország több városában megvalósult ilyen rendszer, de Esztergomban sajnos semmi). Felelős: Környezetvédelmi Bizottság, Időpont: folyamatos
 • Helyi természetvédelem fókuszba állítása, helyi természeti értékek védelme - településen belüli és kívüli programok – Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal való szoros együttműködés Felelős: környezetvédelmi Bizottság Időpont: 2015. tavasz
 • Helyi termékek / helyi piac ügye: segíteni a helyi termékek előállítását, közfoglalkoztatási program, önkormányzati földterületeken való gazdálkodás megvalósítása, háztáji gazdálkodás segítése Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságok Időpont: 2015. január
 • Hulladékgazdálkodás központi szerepének megjelenítése: házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés előkészítésének civil szervezeti bevonása, széles lakossági tájékoztatás, mivel 2015. januártól komoly változások várhatók, ennek előkészítése, lakossági kommunikációja a szolgáltató, a város és civil szervezetek közös munkájával hatékonyan megvalósítható. Jó példa erre 2009-ben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének előkészítése. Felelős: Környezetvédelmi Bizottság Időpont: 2014. december
 • Komposztálás rendszerbe helyezése: a környezetvédelmi programban is szerepel ennek részletes bemutatása, most egy apró szeletét emeljük ki, amely a köztisztaság témakörét érintik. Lehullott falevelek gyűjtése: Ahol autók járnak vagy parkolnak, ősszel a lehullott leveleket idejében és rendszeresen össze kellene gyűjteni (e nélkül az autók kerekei összeaprítják, ha rájuk esik az eső iszapos sárrá áznak; autók és gyalogosok is megcsúszhatnak rajta - balesetveszély -, az eső egy részüket belemossa a csatornába eldugítva, stb.) És ami szintén lényeges: kimaradnak a komposztálásból! Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságok Időpont: 2015. január
 • Árvíz kérdés: Esztergom folyóparti helyzete miatt fontos és érzékeny téma a Táti-szigetek Duna ágainak kotrásától, az árvízvédelmi rendszer kiépítéséig. A természeti és az épített környezetvédelmére figyelemmel lévő megoldást kell találni. Felelős: Városfejlesztési Bizottság Időpont: 2015. február
 • Helyi kerékpáros közlekedés fejlesztése, segítése, a közlekedési hálózat újratervezésének részeként: A helyi kerékpáros közlekedés fejlesztésénél ki kellene alakítani a városon belüli, és a környező települések felé (főleg Dorog, de a Tát felé menő utat is folytatni kéne Esztergomig, hasonlóan a Duna parti utat legalább Pilismarótig) kerékpáros úthálózatot. Amit a városban már most rögtön meg lehetne csinálni az az, ami üdítő kivételként a Honvéd utcában van: az egyirányúsított utcákba a kerékpárosoknak a tiltott irányból kivételt jelző, megengedő táblákat kirakni! (Ausztriában ez minden városban így van!) Természetesen ennek kommunikációja is fontos a lakosság felé. Felelős: Környezetvédelmi Bizottság Időpont: 2015. tavasz
 • Idegenforgalom: Az egykori "szénrakodó" ipari műemlékké nyilváníttatása, felújítása és hasznosítása. Röviden összefoglaljuk indoklásunkat, hogy miért is lenne érdemes megmenteni ezt az építményt, már a mostani teherkomp kikötő figyelembe vételével Indoklások:
 1. Magyarországon, de Európában is egyedülálló építményről van szó, mely az utókor számára megőrzendő, a régmúlt ipari termelésének egyik szállítási módját mutatja.
 2. Elhelyezkedése révén egyedülálló kilátás nyílik a Duna ezen szakaszára, mely turisztikai hasznosítása révén egy kilátóként is szolgálna
 3. Az építményben, vagy a pillérekhez kapcsolva egy olyan az építmény korábbi hasznosításáról illetve a Duna hajózás történetéről egy állandó kiállítás is kialakítható lenne.
 4. A kulturális értékek megőrzése mellett, egy a pillérekhez kapcsolt hasznosításra váró, már nem használt úszóhajóban (ebből van elég a hajózás visszaszorulása miatt) egy alkalmi kávézó, teázó, kisebb étterem (inkább büfé) is kialakítható lenne.
 5. Nem utolsó sorban az épülő teherkomp kikötő (mely sajnos a látványon egy kicsit rontani fog) biztonsági szempontjából is szükségszerű lenne, nehogy az építmény bármilyen sérülést okozzon az ott kikötött kompokban. (pl. esetleg lehulló darabok stb.)

A hasznosítás tehát egy kulturális is idegenforgalmi célokat szolgálva valósulhatna meg.

Természetesen a megvalósítás - véleményünk szerint - leginkább csak EU-s források bevonásával történhetne, melyhez biztosan meg lehet találni a megfelelő pályázati forrást. A hasznosítást akár az épülő kompkikötő építéséhez is lehetne kapcsolni, az indoklásban szereplő 4. pont miatt.

Megközelíthetőség: két irányból lenne lehetséges, egyrészről a szárazföldről egy biztonságosan kialakított függőhídon keresztül, másrészről a vízről a pillérek között rögzített állóhajóról. A függőhíd egyrészről egy különlegesség is lenne (természetesen felülről is hálóval védve, a parton pedig csak egy kontrolált feljutással biztosítva. A felújított építmény felső részében kaphatna helyet a kilátó és az építmény korábbi funkcióját és a Duna hajózását bemutató kiállítás. Ez utóbbi esetleg lehetne a Duna Múzeum egy kihelyezett kiállítása is.

A felső részből lehetne jutni a rögzített állóhajóhoz. Itt kapna helyet a vendéglátó egység, kávézó vízi büfé. Ez megközelíthető lenne a vízről is, akár csónakokkal, kisebb hajókkal.

Az építmény és a hely kapcsán egy igazi kuriózum lehetne, mely sok látogatót vonzana, ha a hasznosítás után köztudatba kerül.

A korábban említett költségforrás a jelenlegi állapot miatt több száz milliós nagyságrendű lenne. A későbbi hasznosítás során a kilátó, a múzeum és a vendéglátó egység jelenthet némi bevételt a város számára, de a hely különlegessége lehet a legnagyobb vonzerő.

Megközelíthetőséget némileg könnyítené a kompkikötőhöz vezető út, de parkolók kialakítás a parton mindenképpen szükséges. Felelős: Városfejlesztési Bizottság Időpont: 2015. tavasz

 • Civil szervezetek segítése - közösségi tér biztosítása - Olyan közösségi tér megvalósulása, ahol civil szervezetek meg tudják tartani összejöveteleiket, civil szervezeti adminisztrációjukban segítséget kapnak, rendezvényeket, közgyűléseket is meg tudnak itt tartani és a lakosság felé is folyamatosan jelen tudnak lenni színes és társadalmilag hasznos tevékenységeikkel, szolgáltatásaikkal. Egyesületünk a Civil Információs Pont esztergomi irodájának részeként több szervezetnek segített az elmúlt időszakban, civil ügyekben. Ennek a rendszernek része lehet az Ister-Granum Non-profit szolgáltató iroda hálózat újraindítása. A korábbi években ilyen közösségi ház javaslat a jelenleg Gazdakör székhelyének helyet adó Simor János utcai épület volt, amely komoly felújítás után alkalmas volna multifunkciós térként a lakosság javás szolgálni. Felelős: Kulturális Bizottság Időpont: 2105. tavasz

 

2015.11.10. 16:21

Fürdő-szálló,Zöld-ház,Sándor-palota?

2014.12.03. 10:31

Ennyi értelmetlen marhaságot meg látványos pótcselekvést rég láttam egy helyen (tisztelet a kivételnek) de az, hogy a város egyik felében 2 éve nincs normális postai szolgáltatás senkinél nem érte el az ingetküszöböt? Szégyen!