Hirczy Bernadett (2. vk) bemutatkozása
Közélet
2014. okt. 3.

<p style="text-align: justify;">2 választókerület, az LMP jelöltje.</p>

1. Miért abban a körzetben indul, hogyan kötődik hozzá?

Nincs különösebb oka, hogy miért éppen itt indulok. 14 éve élek Esztergomban, pécsi „bevándorlóként” annyi köt a körzethez, hogy 8 éve itt élek családommal, de úgy gondolom, hogy a képviselői indíttatást tekintve (amennyiben erre irányul a kérdés) a körzethez való kötődés önmagában, a kellő elszántság híján vajmi keveset ér.

 

2. Miért érzi, hogy Ön alkalmas a körzet képviseletére?

Véleményem szerint nem a körzetet kell képviselni, hanem minden itt élő ember problémáját. Ahogy egy közösség képviseletére való alkalmasság nem körzetfüggő, úgy az itt élő emberek problémái sincsenek feltétlenül összefüggésben lakhelyükkel. Én személy szerint minden képviselő(jelölt)től (legyen listás vagy független) mindig az egész város/közösség érdekeinek képviseletét vártam és várom most is. Magától értetődik, hogy az adott körzetekben élő emberek problémáinak egy részét meghatározza az, hogy éppen hol élnek – de számos megoldatlan gondjuk kötheti őket a város egyéb körzeteihez és nem feltétlenül a körzetet érintő problémájuk az elsődleges. Ötgyermekes gyógypedagógusként a mindannyiunkat érintő szociális, családi, kulturális/oktatási problémák megoldására vagyok elsősorban motivált, de természetesen képesnek érzem magam az élet egyéb területeit érintő kérdések megvitatására, az ezekhez kapcsolódó adekvát válaszok keresésére is.

 

3. Mik a körzete problémái? Milyen megoldási lehetőségeket lát?

Azt hiszem, egy város egységes működése szempontjából nem igazán választhatók el egymástól az egyes körzetek megoldatlan gondjai (és ahogy az elmúlt néhány év politikai gyakorlata mutatja, a körzetek határai is egyik napról a másikra megváltozhatnak).

 

Úgy látom, hogy a körzetben élő emberek általam is ismert problémái elsősorban itt is a városi élet adta lehetőségek hiányából erednek, de a közművesítés, az útépítés, a kerékpáros-, gyalogos, ill. a közösségi közlekedés szervezésének évek óta elhúzódó elmaradása talán ebben a körzetben érinti a legtöbb embert. Az infrastrukturális fejlesztéseken túl, természetesen, számos egyéb dolog is megoldásra vár még, hogy az itt élőknek ne kelljen kilométereket megtenniük ahhoz, hogy igénybe vehessék a városi élet adta egészségügyi/szociális, oktatási/kulturális és szabadidős szolgáltatásokat.

 

A problémák kezeléséhez és megoldásához működő önkormányzatra van szükség, ahol a hivatalok/hivatalnokok, a képviselő-testület, valamint a szakbizottságok is becsületesen és felelősségteljesen végzik munkájukat.

 

4. Miért érezte úgy, hogy be kell lépnie a helyi politikába? Miért pont azon az oldalon teszi ezt, ahol teszi - ha független, akkor melyik politikai oldal áll a legtávolabb Öntől?

Engem, azt hiszem, a dac, az elkeseredés és az „ennyit kötelességem megtenni, ha egyre rosszabb az irány és változást szeretnék, de nincs más, aki megtegye”-érzés vezérelt abban, hogy aktívabb szerepet vállaljak és négy év elteltével ismét egyéni képviselő jelöltséggel támogassam az LMP-t Esztergomban.

 

Még mindig úgy érzem, hogy Esztergom Város Önkormányzata a közösség problémáinak megoldásában nem igazán sikeres; a helyi testület munkáját továbbra is a párt- és/vagy egyéni érdekek képviselete jellemzi; szakértők bevonása, valamint a választók véleményének figyelembe vétele a stratégiai döntések előkészítésénél, meghozatalánál még mindig nem történik meg.

És ,visszatérve a korábbi gondolathoz,sajnos, nem jelölteti magát helyettem senki, mert úgy tűnik, a demokrácia, valamint az emberek saját sorsuk alakíthatóságába vetett hite olyan mértékben sérült, illetve súlyos helyzetben van ma Magyarországon, hogy 30 000 ember között még mindig nem találni 10 elkötelezett demokratát, aki jelöltségével ki merne, ki akarna állni a demokratikus értékek, a fenntartható fejlődés és a részvételi demokrácia mellett.

 

Nekem is egyszerűbb lenne egy szimpla X-szel „letudnom” minden egyes választást - de ezt a luxust, azt hiszem, most még nem engedhetem meg magamnak, hiszen gyermekeink, unokáink jövője a tét. Változást szeretnék és azt, hogy az emberek észrevegyék végre: hiába cserélik a szereplőket olykor-olykor, az animátorok és a forgatókönyv mindig ugyanaz.

 

Miért a Lehet Más a Politika? A parlamentáris demokrácia keretei közt a pártok megkerülhetetlenek és sajnos, a függetlenség sem jár feltétlenül együtt a megbízhatósággal, szakértelemmel, őszinteséggel - sokszor még a függetlenséggel sem..., de az is tény, hogy a jelenlegi választási törvény adta keretek között a kompenzáció sem igazán megnyugtató: a többségi akarat még független indulók nélkül sem tud megjelenni sem a Parlament, sem az önkormányzati testületek  összetételében (a választópolgárok cinikus megalázása volt a 2010-es esztergomi önkormányzat felépítése: a szavazók hozzávetőleg 2/3-a utasította el a korábbi vezetést, a képviselő-testület mégis a maradék 1/3 politikai ízlését tükrözi). A szavazófülkékben ma még módunkban áll megmutatni a nekünk tetsző új irányt, ily módon téve nyilvánvalóvá, hogy egy párt létezése csak rajtunk áll (vagy bukik).

 

Azt hiszem, nekünk, „az (egyszerű) embereknek” hosszú távra kell terveznünk, és ha gondolunk gyermekeink, unokáink jövőjére is, akkor ennek az országnak és benne minden városnak óriási szüksége van végre a demokráciába vetett hit helyreállítására és a zöld gondolkodásra – ezt hitelesen egyetlen párt képviseli Magyarországon. Az LMP jelöltjeként, a párt által biztosított szakmai, szakértői háttér adta lehetőségek igénybe vételével ennek megvalósulásához szeretnék hozzájárulni.

 

5. Mi Ön szerint a város legsürgősebben megoldandó és mi a legkönnyebben megoldható problémája?

A problémákat nem érdemes tovább ragozni, súlyozni pedig rálátás hiányában nem szeretném őket – erről a jelenlegi testület tagjai tudnának bővebb információval szolgálni.

Az eddig tapasztaltak alapján azt gondolom, hogy először is a városi javak felelőtlen kezelését kell megszüntetni, majd ennek függvényében, ésszerű prioritások figyelembe vételével el lehet kezdeni várost építeni, működtetni.

 

A legkönnyebben megoldhatónak tűnő probléma talán a legnehezebb is egyben, hiszen ez csak a választókon múlik: el kell menni szavazni és „NEM”-et kell mondani az eddigi városvezetésre.

(forrás)