Idézetek, bölcsességek

Idézetek, bölcsességek

2014. 07. 06. 11:17

Aki olvasott valahol egy jó mondást, bölcsességet, vagy híres emberektől idézetet, az ide beteheti a forrás megjelölésével mindannyiunk épülésére.

 

2022. 09. 29. 20:51

Kedves Holdfény,

"Tudod én BÉKÉS megoldások híve vagyok semmi képen sem a radikalizmusé."

Ezzel én is így vagyok, de megmondom őszintén kissé meglep a radikalizmushoz való e fajta hozzáállásod, ugyanis bevallottan kommunista érzelmű vagy és köztudottan a kommunizmus a világ egyik legradikálisabb gyakorlata és eszmeisége. Sőt megkockáztatom, (gondolom ez itt nem lesz túl népszerű) véleményem szerint a nácizmus pont a kommunista ideológia felforgató erőszakos terjedésének megállítására (ellensújozására) volt képes oly erőteljessé válni. Vagyis a "világ proletárjai egyesüljetek" a globális világhatalom kiépítésének ellenpólusaként. 

Tudod ez a valóságban úgy működik, amikor az egyensúly radikálisan szélsőséges módon ki billen az egyik irányba, azt csak radikális ellensúllyal lehet visszaállítani a közel egyensúly állapotába. (Mérleg törvénye)

Ezen felül én is úgy gondolom ezt én is írtam korábban a háborúnak nincsenek valódi nyertesei csak vesztesei. Örülök hogy egyet értünk. 

 

jadzia

2022. 09. 28. 20:06

Rabindranath Tagore:
Papírcsónak

Nap nap után útnak eresztem papírcsónakjaimat a rohanó vízen.
Nagy, fekete betűkkel ráírom a nevem és a falunak a nevét, ahol élek és születtem.
Idegen országok idegen lakója, remélem, megtalálja, és tudni fogja, hogy ki vagyok.
Megrakom shiuli-virággal - itt nőnek a kertünk tövében -, és hiszem, hogy kikötnek az éjszakában a hajnal-virágos csónakok. Vízre bocsátom papírcsónakom, és látom, hogy az égen az aprócska felhők is duzzadó, fehér vitorlát bontanak. Valamelyik régi játszótársam szellőt küld az égből, hogy versenyezzen a csónakommal - de hogy ki ez a kedves játszótárs, már nem tudom.
Este a két karomba fúrom az arcom, és álmodom: a csónakom úszik, úszik a csillagok alatt.
Az álom tündérei vitorláznak rajta, és az álom teli kosara a rakománya. 

jadzia

2022. 09. 27. 19:52

TATIOSZ
A fény és árnyoldala
A fénylő Napnak is vannak sötét foltjai.
Mért hinnénk, hogy egy ember élete csupa tündöklésből áll?
A Föld éjszaka megpihen, hogy a következő napon állni tudja a Nap fényét. Amikor elég volt a töménytelen ragyogásból sötétségbe burkolódzik.
Így van ez az emberrel is: a mértékletes fénnyel ragyogókat bántja a nagy fényesség, félrehúzódnak; míg a folyton tündöklők kimerülnek.
Senkinek sem jó a túlzott tündöklés: az előbbi, mint parányi csillag hozzásimul az égbolt sötétjéhez; az utóbbi fényét fakítja, idővel aztán megszürkül, lekopik róla az aranymáz, s miként a gyertya lángja, mely túl soká világít, csonkig ég.
Mégis ki ne csodálná a horizont tetején tündöklő Napot, mely fényességet, meleget és jóságot áraszt maga körül?
És ki ne menekülne a perzselő Nap elől, amelynek tüzétől kiég a fű, elszáradnak a fák, elapadnak a folyók, visszahúzódnak a tengerek, végül a semmibe vész az óceán?
Légy tündöklő Nap a saját égboltodon.
A világmindenség hatalmas - számtalan Naprendszer megfér benne. Hogy felfigyeljenek rád, hogy megértsenek, hogy ne gyűlöljenek - ne élj túlzó fénnyel.
Ami kevés, az senkit se bánt: mérsékli az irigységet, lecsillapítja a féltékenységet, fékezi a dühöt, a gúnyt, a kajánságot, a gonoszkodást, és egyúttal megakadályozza a saját kimerülésedet. Aki folyton világit, fogy az olaja; a csonkig égett gyertyát a szemétre hajítják.
Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el senkit: se másokat, se önmagadat.
Aki jól lát, az előre lát.
A látás művészete - az élet művészete.

Lehet, hogy egy kép erről: fa és szabadtéri

jadzia

2022. 09. 27. 19:52

A világ olyan zsarnok, aki elvárja a hízelgést, hogy kegyesnek mutatkozzék; az igaz művészet azonban önmaga ura, s nem tűri, hogy hízelgő formába kényszerítsék.
Ludwig van Beethoven

Ha meg akarod változtatni a világot, akkor előbb el kell fogadnod olyannak, amilyen.
Bertolt Brecht

A világ egy gyönyörű könyv, de kevés hasznára van annak, aki nem tudja olvasni.
Carlo Goldoni

- Mi végből teremtették a világot?
- Hogy legyen min mérgelődnünk.
Voltaire

Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri

2022. 09. 22. 16:45

Tudod, én a BÉKÉS megoldások híve vagyok, semmiképpen sem a radikalizmusén.
A békétlenség, a háború NEM TESZ JÓT senkinek, az egész emberiségnek sem, robbanjon is ki bárhol!
Mert bizony nyertesek nem léteznek, CSAK VESZTESEK!

Nem felejtem el, mikor tavasszal egy asszony nekem azzal magyarázta a Fideszre szavazását, hogy:
"Csak ennél rosszabb ne legyen, mint ami MOST van!"

LETT!:(((
Tömegével tűnhetnek el a benzinkutak Magyarországon: íme az első áldozatok  - Portfolio.hu
Tömegével tűnhetnek el a benzinkutak Magyarországon!:(((

Sebej! Majd lesz villanyautó! Legfeljebb nem száguldoznak annyira...

2022. 09. 22. 15:24

Kedves Holdfény,

mindent a megfelelő helyen és időben!

Mostmár csak azt kéne tisztázni minek van itt az ideje? Mert az idők változnak.
Egy Bibó István nem szó szerinti idézetét hoznám: amikor egy emberi közösség beleszorul a hazugságok olyan zsákutcájába ahol az igazságot kimondani nem lehet és nem is szabad az elkerülhetetlenül az adott emberi közösség szellemi és erkölcsi lezülléséhez vezet.

 

2022. 09. 21. 17:19

Tulajdonképpen igazad is van, meg nem is, kedves strázsa!
Mert a válaszom ez:

"Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord 
Földet, poklot és eget,
S ordít, míg elreked."

Mindent a megfelelő helyen és időben!
Én úgy vélem inkább, hogy EZ A TITKA a bölcs cselekvésnek.

2022. 09. 21. 15:03

Kedves Holdfény,

"Szólj erővel, és nevezd meg 

ön-nevén a gyermeket;"

Na ez az ami egyre lehetetlenebb manapság. 

 

jadzia

2022. 09. 20. 19:42

Nem érhető el leírás a fényképhez.

jadzia

2022. 09. 20. 19:38

Kiszaladt a vér ereinkből
S most az utcákon nyargal végig.
Ime, eljöttek a gyárkémények
Szikrát lehelő arkangyalai,
Hogy visszavívják a pokoltól
Ádámot és Évát.

 

JÓZSEF ATTILA

Magyar ember - rongya zászló;
étele a tál;
dudvaszedő nemzet vagyunk, értünk
mezítláb jön foltozott halál!

  • JÓZSEF ATTILA

2022. 09. 20. 17:50

Arany János

INTÉS

Jó költőktül azt tanultam,
S adom intésül neked:
Sose fáradj sok cifrával
Elborítni éneked!

Szólj erővel, és nevezd meg
Ön-nevén a gyermeket;
Szólj gyöngéden, hol az illik, -
S ne keríts nagy feneket.

Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord 
Földet, poklot és eget,
S ordít, míg elreked.

1877. szeptember

Intelmek...


2022. 09. 20. 15:38

Tudod, kedves Strázsa, mikor tanultunk József Attilának az "Ős patkány" c. verséről a gimiben, nem nagyon értettem, sőt, mi több: UNDORODTAM ettől a versétől... Mikor a belőle alkotott kórusművet énekeltük, akkor is nagyon viszolyogtam, s nemcsak a disszonanciák miatt, hanem a tartalma miatt is.
Hát igen, egy patkány ugyebár önmagában is egy gusztustalan jelenség (kivétel szerintem az oposszum, bár tisztátalan az is lehet, ha csatornában él...!), ehhez a J.A. vershez meg különösen rémes összhangzásokat írt a szerző (akit sajnos azóta sincs lövésem sem, ki lehetett?!), ami régen engem is taszított.
De mára már az ilyesmi nem kelt feltűnést, hisz Bartók is már-már klasszikus hangzásnak számít a XX. sz.-i dissszonanciájával a XX. sz. végihez képest.
 
Hát igen... A helyzet az, hogy bizonyos gondolatokhoz, hogy megértsük, FEL KELL NŐNI!
És nincs ez másként a hangzásokkal sem.

2022. 09. 19. 22:08

"Bemásszák lelkünket a gépek,

mint aluvót a bogarak"

ezen is érdemes egy kicsit meditálni 

2022. 09. 19. 22:00

Kedves Holdfény,

köszönöm a helyre igazítást :)

jadzia

2022. 09. 19. 8:31
Minden ember és minden nemzet életében felvirrad a nap, mikor meg kell érteni, hogy semmire és senkire nem számíthatunk e világon: egyedül vagyunk. (...) Ez a pillanat, mikor minden ember - néha fogcsikorgatva, akarata ellenére - hős lesz."Márai Sándor
 
Nincs reménytelenebb út, mint amely a tökéletességhez vezet; minden lépés új, beláthatatlan messzeségekre nyílik: s az ember elszörnyed e távlatok láttán és tudja, hogy nem szabad meghátrálni, sem megpihenni, mert lezuhan"Márai Sándor
Lehet, hogy egy kép erről: gázlómadár és természet
jadzia

2022. 09. 13. 19:32
Áttetsző arany ingében ragyogva
jött a nyári hajnal a réten át;
azt hitte, hogy még alszom, mert mikor
házam elé ért, elmosolyodott,
körülnézett s a nyitott ablakon
nesztelenül beugrott a szobámba,
aztán könnyű ingét ágyamra dobva
bebújt hozzám a takaró alá.
Szabó Lőrinc
ma
Földtől eloldja az eget
a hajnal s tiszta, lágy szavára
a bogarak, a gyerekek
kipörögnek a napvilágra;
a levegőben semmi pára,
a csilló könnyűség lebeg!
Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék, a levelek.
József Attila
110 Forests, parks and trees ideas in 2022 | nature photography, nature,  pictureMarco Hesiler
 
A természet örök könyvét forgatni ne szünjél,
Benne az istennek képe leírva vagyon.
Vörösmarty Mihály
jadzia

2022. 09. 13. 19:29
Ha elhiszed, hogy legyőztek - legyőztek.
Ha elhiszed, hogy nem mered - nem mered.
Ha győzni akarsz, de azt hiszed, nem győzhetsz,
Csaknem biztos, hogy nem te leszel a győztes.
(...)
Az élet csatáit nem mindig
Az erősebb, gyorsabb nyeri,
És előbb-utóbb az győz,
Aki, hogy győzhet, elhiszi.
Walter D. Wintle
Cupid - Antoine Denis Chaudet as art print or hand painted oil.v

2022. 09. 13. 15:59

Kedves Strázsa!
Köszönöm, hogy Te is beszálltál, s éppen ilyen mélyen szántó gondolatokat tartalmazó idézettel!:)))
Azonban!
Elnézésedet kérem, de Te is tudod, ugye?
"Klasszikusokat CSAK PONTOSAN illik idézni!":)))

Tehát jöjjön József Attila PONTOSAN, és álljon itt az EGÉSZ költeménye, mert megérdemli az IDÉZÉST:

József Attila

ŐS PATKÁNY TERJESZT KÓRT...

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat,
belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.
Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgőbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.

S mert a nemzetekből a szellem
nem facsar nedves jogokat,
hát uj gyalázat egymás ellen
serkenti föl a fajokat.
Az elnyomás csapatban károg,
élő szívre mint dögre száll -
s a földgolyón nyomor szivárog,
mint hülyék orcáján a nyál.

Lógatják szárnyuk az ínségnek
gombostűjére szúrt nyarak.
Bemásszák lelkünket a gépek,
mint aluvót a bogarak.
Belsőnk odvába bútt a hálás
hűség, a könny lángba pereg -
űzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.

S mint a sakál, mely csillagoknak
fordul kihányni hangjait,
egünkre, hol kinok ragyognak,
a költő hasztalan vonit...
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva
vastőrökül köröskörül
hányszor lelkembe vagytok szurva -
(itt csak meghalni sikerül.)

S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!...
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kín -
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.

1937. január

Egyébként diák koromban énekeltünk a Debreceni Kodály Kórussal egy kórusművet is ebből a József Attila versből, de sajnos a szerzőre nem emlékszem, csak arra, hogy szupermodern hangzások voltak benne.
Ha valaki esetleg ismeri a szerző nevét, legyen szíves közölni velünk! 
Sajnos a youtube csatornán nem találtam meg... :'(

/Lásd még: Ahol minden témába vág c. topicot - 2022. 09. 13. 18:26/

2022. 09. 12. 17:18

"Őspatkány terjeszt kórt közöttünk. 
a megnem gondolt gondolat..."

József Attila

jadzia

2022. 09. 10. 20:00
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá.
Esterházy Péter
Nem érhető el leírás a fényképhez.