Idézetek, bölcsességek

Idézetek, bölcsességek

2014. 07. 06. 11:17

Aki olvasott valahol egy jó mondást, bölcsességet, vagy híres emberektől idézetet, az ide beteheti a forrás megjelölésével mindannyiunk épülésére.

 

jadzia

2023. 05. 18. 17:14
Nem a gyűrött ruha volt a legnagyobb baj...
"Szóval, nem a gyűrött ruha volt a legnagyobb baj. Inkább az, hogy az ellenzéki pártok politikusait nem hívták meg a ceremóniára.
Lehet, el sem mennek, de akkor legalább az ő térfelükön pattogott volna a labda.
Amúgy meg, nem kizárt, hogy elmentek volna. Hol voltak a külföldi meghívottak vagy nem hívtak meg senkit?
Az ember mindig kapaszkodik egy utolsónak vélt szalmaszálba – hátha most az egyszer komolyan gondolják odafenn az udvarban, hogy azokat is képviselik, akik nem rájuk szavaztak..."
jadzia

2023. 05. 18. 17:13

Nem érhető el leírás a fényképhez.

2023. 05. 18. 9:20

Széchenyi mint konzervatív? Sajátságos. Persze a forradalmárok szemében talán az lehetett, de gondolkodásában nem. Nagyon sok mindent felismert a kor követelményei közül és igyekezett békés úton, mondhatni példamutatással elősegíteni a változásokat. Hogy bolond volt e? Ki tudja, valószínűleg gyenge volt az idegrendszere és bizonyára voltak olyan pillanatai, amikor nem viselkedett úgy, mint egy teljesen épelméjű ember, de még a döblingi levelei sem tébolyodott emberre utaltak...  Deák pedig... Hát bizony ez egy jó kérdés. Mert ugye mit adtak volna az osztrákok akkoriban azért, hogy ne a poroszok mellett álljon az ország? 

2023. 05. 15. 18:46

Érdekes azért a történelem, hogyan változik, mit tekintenek egy-egy adott korban "zsáner"-nak.
Nagyon tetszik ez a Széchenyi idézet, de számomra elgondolkoztató, hogy Surányi Miklós 3 kötetes Széchenyi életregényét olvasva milyen - a ma embere számára - furcsán vélekedtek a XIX. sz. nagyjai akkoriban egymásról.
Pl. Széchenyi állandó összetűzésben volt Kossuth Lajossal, akit felforgatónak mondott a gondolatai miatt, a ma szerintünk kora lánglelkű fiataljáról,  Petőfiről, aki egy - ma úgy mondanánk - renitens huligán srác volt, na és Deák Ferenc, a haza bölcse meg egyenesen árulója a 48/49-es forradalomnak.
Aki nem így véli, olvassa el a könyvet, potom 1000 oldal a legnagyobb magyarról, akit fiatalon mulatós mágnásnak ábrázolnak, s később konzervatívnak, még később bolondnak...

Vajon MI AZ IGAZSÁG RÓLUK?!☹️ 

jadzia

2023. 05. 14. 8:12

Nem érhető el leírás a fényképhez.

jadzia

2023. 05. 14. 8:05

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „Olyan időket élünk, amikor az intelligens embereket elhallgattatják, hogy a hülyék ne sértődjenek meg.”

jadzia

2023. 05. 13. 18:02

Jobban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.
Móra Ferenc

Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz és a vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műveletlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint igazságnak - minden dolog igaz ismeretének - feltárása és elviselése. S az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megismeréséhez, rendkívüli bátorság kell.
Márai Sándor

Azt akartam mondani, hogy Magyarország is csak a minőség igényével élhet és maradhat fenn az új Európában; nincs módunk középszerűnek lenni. (...) De ez az ország semmitől nem fél úgy, mint a minőségtől, s az igazi műveltségtől, amely valóban hősiesség.
Márai Sándor

A kultúra nagyrészt leépül, visszafejlődik, mert az egyre szaporodó és egyre fejlettebb műholdas adók egyre nagyobb mennyiségben zúdítják az emberekre a szórakoztató, banális, kalandos, butító, eltompító, mindig könnyen emészthető, nem különösebben változatos ócskaságok tömkelegét, mindenhová eljuttatják a végtelenül leegyszerűsített mintákat, elfojtják az egyéni gondolkodást, nem is csak az öltözködésben és a szokásokban, hanem a viselkedési normákban, a kívánatos és követendő mesterséges ideálokban is.
Stanislaw Lem 

Lehet, hogy műalkotás

Nike of Samothrake
by MarcellSimoni deviantart
jadzia

2023. 05. 13. 7:22

Nem érhető el leírás a fényképhez.

jadzia

2023. 05. 11. 17:46
Az élet dönt, meglepően és gyönyörűen... s akkor minden olyan egyszerű és természetes.Márai Sándor
 
Valéry szerint Leonardo da Vinci olyan ember volt, aki "egy hídra gondolt, ha szakadékot látott" - de én olyan korban éltem, amikor a zseni egy híd láttára rögtön a szakadék megvalósításán kezdett tűnődni.M.,S
 
Fogadd el e vad máglyát, a világot,
Van végtelenség is, ha pillanat van.M.S
 
Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.M.S
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyAlphonse Osbert
jadzia

2023. 05. 10. 16:55
A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb dolgok túl közel lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőkként vezetnek a kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának el. S ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a hallgatóságtól csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem értenek meg, nem értik, miért olyan fontos ez neked, hogy közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosszabb. Amikor a titok nem miattad marad titok, hanem mert nincs, aki megértsen.
Stephen King
Nem érhető el leírás a fényképhez. Greim az Alacsony-Tauernne
jadzia

2023. 05. 09. 17:37
Márai Sándor: Föld, Föld!
(részlet)
Lakásomból mindössze néhány tűzfalat találtam. Az ostrom alatt a ház három bombatalálatot és több mint harminc gránátot kapott. A szemétdombon, amely törmelékekből, lépcsőfokok romjaiból, bútorroncsokból emelkedett a lépcsőház helyén, felmásztam valahogy az emeletre, és a pépes, romos domb tetején, ami valamikor az otthonom volt, megpillantottam a cilinderem és egy francia porcelán gyertyatartót. Fényképek hevertek a szemétben, közöttük az, amely - régen valamikor, az ostrom előtt - az íróasztalom felett lógott és Tolsztojt ábrázolta, amint Gorkijjal állong a Jasznaja Poljana-i kertben. Ezt a fényképet zsebre tettem és körülnéztem, mit vihetnék még emlékbe? A torlaszokon át behatoltam a szobába, ahol könyveim sorakoztak a polcokon. Szerettem volna megtalálni a bilingvikus Marcus Aureliust, aztán Eckermann Beszélgetéseit és egy régi magyar kiadású Bibliát. De a rendetlenségben nehéz volt tájékozódni. A légnyomás, mint valami papírzúzda, pépessé darálta a könyvek legtöbbjét. Mégis egy könyv sértetlen címlappal feküdt a szemétdombon, közvetlenül cilinderem mellett. Felemeltem, elolvastam a címet: „A polgári kutya gondozásának könyve”, ez volt a cím. Ez a kötetet zsebre vágtam és óvatosan lemásztam a szemétdombról a földszintre. Ebben a pillanatban - később sokat gondolkoztam ezen - különös megkönnyebbülést éreztem.
Nem érhető el leírás a fényképhez.
jadzia

2023. 05. 09. 17:37

Nem érhető el leírás a fényképhez.

2023. 05. 08. 10:50

Kedves Holdfény!

A mesterséges intelligencia nem hibázik (dehogynem, ha úgy programozzák), de nem tud kreatív lenni. Azt "tudja" amit megtanítottak neki, igaz, össze tudja gereblyézni a szükséges információkat vizonylag nagyon gyorsan és valahogy, adott törvényszerűség szerint (amit meg a te válaszaidból próbál megadni) összerendezni, de ez csak ennyi. Ettől még nem ember, és nincs önálló akarata.. (remélem nem is lesz soha).

2023. 05. 07. 17:54


Hát ezért ódzkodom én a Mesterséges Intelligenciától, hogy az TÖKÉLETES lesz, nem hibázik, mert az ember TUD, sőt, szokott is hibázni...
EZÉRT EMBER!
"Szép asszony kis hibával..." - ismerős mondás, ugye?!
Hát EHHEZ tartsák magukat a kedves tudósok!!!😝 😖 


jadzia

2023. 05. 07. 17:39
Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik; legyen szent fény, átokká válik; legyen gyönyör, halállá válik.
Hamvas Béla
Ha az igazság el is hagy, az ő dolga; az én dolgom, hogy nem hagyom el, és hozzá hű maradok.
H.B
A világ olyan, amilyen, soha nem volt tökéletes (...). De hogy részt veszünk-e a létrontásban vagy nem, az már teljesen tőlünk függ.
H.B
Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kérdésedre, nem azt jelenti, hogy az a válasz nem létezik, hanem azt, hogy nem kerestél még eleget.
H.B
Nem érhető el leírás a fényképhez.Balanchine szerenád
jadzia

2023. 05. 04. 17:54

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „LASZLO "A PÁSZTOR NEM RABLÓ ÉS NEM TOLVAJ, VAGYIS NEM ÉL VISSZA A SZEREPÉVEL" Ferenc pápa”

jadzia

2023. 05. 03. 17:55
jadzia

2023. 05. 01. 18:05
Azoknak, akik ezt maguk nem élték át, és azoknak, akik most, a válság közepén azt kérdezik, hogy ugyan, miféle hasznot hoz Európa egysége, a válaszom: annak ellenére, hogy Európa mindeddig példátlanul hosszú ideje, 65 esztendeje békében él, és noha még mindig nagyon sok bajt és nehézséget kell leküzdenünk - a békét.
Helmut Kohl
Én egyetlen olyan dolgot látok, ami jelenleg csakis és kizárólag Európára jellemző: az a gondolat, hogy a háború elkerülhető azzal, ha sokkal jobban ki merjük szolgáltatni magunkat egymásnak annál, mint amennyire valaha is el tudtuk képzelni, hogy ki merhetjük.
Mérő László
EU zászló A kört alkotó 12 aranycsillag az európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia szimbóluma.
Eredetileg az emberi jogokat védelmező és az európai kultúrát támogató Európa Tanács választotta jelképéül 1955-ben. 1985-től az EU hivatalos jelképe.wikipédia
Nem érhető el leírás a fényképhez.
jadzia

2023. 05. 01. 18:04

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „A legtöbb ember nem igazán akarja a szabadságot, mert a szabadság magában foglalja a felelősséget, és a legtöbb ember fél a felelősségtő‘l. Sigmund Freud”

jadzia

2023. 04. 30. 17:33

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „..."amely nép sötétségben él, ne zászlót vigyetek előtte, hanem lámpást.." (Ady Endre)”