Idézetek, bölcsességek

Idézetek, bölcsességek

2014. 07. 06. 11:17

Aki olvasott valahol egy jó mondást, bölcsességet, vagy híres emberektől idézetet, az ide beteheti a forrás megjelölésével mindannyiunk épülésére.

 

jadzia

2023. 04. 15. 17:35
A legnagyobb dolgok mindig egyszerűek és egyetlen szóval ki lehet fejezni őket. Szabadság. Igazság. Becsület. Kötelesség. Irgalom. Remény.
Winston Churchill
 
Valakinek a becsületét ellopni nemcsak azért legsúlyosabb, mert a becsület a legdrágább kincse mindenkinek, hanem azért is, mert azt legnehezebb visszaadni.
Jókai Mór
 
Tenger a pénz, melyben elsüllyed
Sok hajó: elv, jellem, becsület.
Petőfi Sándor
 
ember vagyos s úgy gondlom
Ékes a szó, de a szent becsület több nála bizonnyal,
s minden szellemi értéknél följebb van az erkölcs.
Janus Pannonius
 
Homo sum, nihil humani a me alienum puto.
Ember vagyok, és úgy gondolom, hogy nem idegen tőlem semmi emberi.
Publius Terentius
Ching Yang Tung | Fotografie blumen, Mohnblume, Wie man blumen maltChing Yang Tung

2023. 04. 15. 7:41

 

 

A semmi az semmi! Mint ahogy a világos meg világos... Világos?!😛 

2023. 04. 15. 7:38

 

Mi az a sábeszdekli?
Röstellem ezt a műveletlenségemet, de télleg fogalmam sincs! 😖 

 

jadzia

2023. 04. 14. 17:41
Ha a tollam hegyére piros-fehér-zöld pántlikát kötök, avval ugyanúgy nem lehet írni, mintha sarló-kalapács lenne ott vagy sábeszdekli. A tollam hegyén a tollam hegye kell legyen - meg egy kevés téma. A kokárda helye a szív fölött van kijelölve." Esterházy Péter
 
Bizonyos tettek elmulasztása semmiképpen sem kisebb bűn, mint egynémely vétkes cselekedet megtétele. "EP
 
Illúziódnak fátyolát ne lebbentsd
Fel, maradj örökké boldog álmodó,
Mert szebb egy megvalósulhatatlan
Álom, mint egy át nem álmodható jövő. "EP
 
Soha semmi nem múlik el, semmin nem vagyunk sose túl, semmit nem lehet kikerülni, semmi fontosat, semmi nem formai kérdés, minthogy minden az; a megváltás sosem valamiféle megoldás."EP
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy

2023. 04. 11. 9:14

Nem tudom, de majd utána nézek... Halottról jót, vagy semmit... Érdekes

2023. 04. 08. 13:03
A múlt héten egyik reggel itt elhunyt egy 91 éves lakótársnőnk, és én ezt akkor tudtam csak meg, mikor egy órakor kimentem az aulába zongorázni. Gondolhatjátok, hogy mindjárt átmentem szomorú, gyászos hangulatú zenedarabokra. (Pl. Csajkovszkij: Gyászinduló - Kinderszenen zongorasorozat) Nos, szó esett a lakók közt a néniről, ki így, ki úgy nyilatkozott róla, egyszer csak valaki azt mondta, hogy: "Halottról JÓT vagy semmit!" 
A többiek persze helyeseltek.
Persze nekem eszembe jutott, hogy Szepes Mária egyik könyvében azt olvastam, hogy ez egy latin mondás TÉVES MAGYAR FORDÍTÁSA!
Az ugyanis így szól: "DE MORTUIS NIL, NISI BENE." azaz Szepes Mária szerint: "Halottakról IGAZAT vagy semmit." Elmondtam nekik, gondolják át, az nem lehet hogy mindenki, aki meghalt, csak jó tulajdonságokkal rendelkezett, és hát - szokás szerint! - szelet vetettem, s vihart arattam!:(((

Naná, hogy tiltakoztak! Senki nem hallott erről, és kardoskodtak, hogy a magyar szólás úgy szól, ahogy ők tudják. 
Nem vitatkoztam, mert minek? SENKI nem tudott latinul, én se...
Itthon felmentem a net "Gyakori kérdések" oldalára, és ott is nagy vitáról olvashattam:
https://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__tarsadalomtudomanyok-es-bolcseszet__8773837-halottrol-jot-vagy-semmit-vagy-halottrol-jol-vagy-semmit

Tudom, hogy EZ MOST nem egy lényeges téma, de én szeretem tudni az IGAZSÁGOT, ami miatt ugye betörik az ember fejét:
"Szólj igazat, betörik a fejed!" 😁😣😢
Nos, tud-e valamelyikőtök latinul? Mert azt fejtegetik eme weboldalon is, hogy ROSSZ a magyar fordítás:
"De mortuis nil, nisi bene."
- Sokszor helytelenül használják: Halottakról jót vagy semmit, de a bene az jól-t jelent, nem jót.
- Chlitontól származtatott mondás, azon a jogfelfogási alapon, hogy a halott már nem védekezhet.
- Egyesek szerint a latin mondás helyesen:
"De mortuis nil, nisi vere."
Azaz: "Halottakról igazat vagy semmit." 

Kérdésem: Tudjátok-e, hogyan szól helyesen a LATIN szöveg, s így annak mi az igazi magyar fordítása?.

Ugyanis részemről elfogadható ugyan az a vélekedés, miszerint az elhunyt iránti KEGYELETBŐL a jót vagy semmit gyakori használata érthető, DE RÉSZEMRŐL NEM MEGGYŐZŐ! S főleg erős a csúsztatás, illetve alkalmasint sok az elhallgatás!
(Mert mi van a latrokkal pl.?! Vagy Hitlerrel, Sztálinnal, és a hozzájuk hasonló despota vezetőkkel?!)
El se jutott az agyukig, csak a kegyeletet szajkózták!😣

Bocs, hogy ilyesmivel terhellek éppen most benneteket, de én szeretem tudni az igazságot, de nem szeretem, ha betörik miatta a fejem, illetve alul maradok egy vitában, pedig igazam van.
Én ugyanis jól megjegyeztem, s a magamévá tettem gondolatilag József Attila sorait a Thoms Mann üdvözléséből:
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" - valójában paradoxon

A gyakori kérdések oldalról lásd még ezt a hsz-t:

"(1937 januárjában Thomas Mann Magyarországra érkezik, s a Zeneakadémián tartott előadást, felolvasóestet. József Attila versét az ügyészség nem engedte felolvasni.) Az alkalmi vers azonban ódává emelkedik, a két alkotáslélektani kellék, az illumináció és eleváció versszervezővé válik. Két paradoxon feloldására törekszik a lírai én. “Az igazat mondd, ne csak a valódit” kitétel a tényeken való túllépésben, az igazságig való eljutásban látja a művész szerepét. A fehér és európai ellentétpár megkülönbözteti az antropológiai–faji és a kulturális–erkölcsi dimenzióit az embernek, elvetve az előbbit, hangsúlyozva azt, hogy európaiságunk lényege az évezredek során felhalmozott erkölcsi, művészi, kulturális értékek védelme és továbbadása."


Minden létezőnek van ilyen spirituális jelentése is, tehát a törvényeknek és a törvények által létrehozott rendszernek is. József Attila is azt mondja a Thomas Mann üdvözlése című versében, hogy „…az igazat mondd, ne csak a valódit,”, azaz beszélj a dolgok leírhatóságán túli jelentéséről, a dolgok szelleméről is, a kép csak így teljes."
............

Júdás áriája is érdekes téma ám Webber rockoperájából:
https://www.youtube.com/watch?v=gUEIYYrTn3k
Jezus Krisztus Szupersztar - Judas dala

Nos, ő csak rossz, vagy esetleg van némi igaza Jézussal szemben?!

Filmkritika] EXTRA: Zenés szupersztár

 

jadzia

2023. 04. 06. 17:52
A világ tele van olyanokkal, akik senkit és semmit nem tisztelnek, tőlünk viszont azt várják, hogy tiszteljük őket, hogy értsük meg a gyilkosokat, hiszen oly rosszul bánt velük az élet.
Dean Ray Koontz
bizonyos társadalmi osztályok évszázadokon át mindig egyformák. De azt is tudta, hogy mik a lázas korhadás és a dekadencia jelei. Langyos érzékiség; kitenyésztett és megóvott gyengeség; tehetetlen gúny; okosság cél nélkül; önmagáért való elmésség; kifáradt vér, mely kis kalandokban, kicsinyes kapzsiságban, csiszolt durvaságban, felületes kultúrában és lomha unalomban tesped tovább. Az uralkodó osztály. Annyi bizonyos, hogy ezek nem mentik meg, nem váltják meg a világot.
Erich Maria Remarque
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, madár és természet

2023. 04. 03. 9:26

Maga a vallás mint olyan általában nem okoz gondot. A politika már többet, de az esetek többségében azért kezelhető (kivéve az agyhalott diktátorokat). De a vallás és a politika együtt az tényleg katasztrófa és még az eredetileg legbékésebb vallási filozófiát is képes véres erőszak eszközévé tenni (persze a hívekkel együtt).

2023. 03. 31. 17:02

 

Hát igen... 
Mindkettőre jellemző, hogy a szeretet és a gyűlölet párharcából a gyűlölet kerül ki győztesen!
A szeretet mindig kudarcot vall, pedig nem így kéne lennie!

Legyen szó két különböző vallású, vagy két különböző pártállású ember vitájáról is szó...
Mindegyik a MAGA igazáról akarja meggyőzni a másik felet, de mivel ez nem megy, marad a győlölet!☹️ 

 

2023. 03. 31. 10:32

Szó se róla. Vallás és politika egy szekéren valóban a lehető legrosszabb konstelláció. Abból jó dolog nem sűlhet ki. Nézd meg itthon, vagy Mianmarban, vagy akár Iránban... Hogy csak pár példát mondjak. Olyat még nem láttam (pedig elég sokat láttam), hogy a politika és a vallás egy hajóban jót csinált volna...

jadzia

2023. 03. 30. 17:55
Amikor a vallás és a politika egy szekéren utazik, a kocsisok azt hiszik, semmi sem állhatja az útjukat. Hanyatt-homlok száguldanak előre, egyre gyorsabban. Akadályra már nem is gondolnak, és elfeledkeznek róla, hogy aki vakon száguld, az a szakadékot csak akkor veszi észre, amikor már késő." Frank Herbert
Jellegzetes emberi vonás, hogy ha személyes problémákkal kerülünk szembe, a legmélyebben személyes dolgokat a legnehezebb a logikánk ítélőszéke elé citálni. Inkább vergődünk, kapkodunk, inkább okolunk akármit, mint az igazi, mélyen gyökerező valamit, ami valójában emészt minket."Frank Herbert
Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri és fapinterest
jadzia

2023. 03. 23. 19:00
Mindig messze keresik valahol az Istent, a nagy dolgokban, mintegy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között. De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom Őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk fel, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva, nem értettünk.Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajol Isten. Hiszek benne? Néha azt hiszem, csaknem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne. Több és más Ő annál, semhogy hitem vagy tagadásom eldöntené kettőnk viszonyát.”
(Márai Sándor: A négy évszak)
Nem érhető el leírás a fényképhez.

2023. 03. 22. 16:46

No igen, ez a "Pillangó effektus, avagy pillangó hatás", a XX. sz. egyik kedvenc témája a tudósoknak.
Lásd csak ezt az írást, hogy megértsd, miről is van szó:
https://due.hu/magazin/varazs/pillango-hatas-explained/jadzia

2023. 03. 21. 18:07
Ha egy pillangó Tokióban meglibbenti a szárnyait, akkor ennek következményeképpen a New York-i Central Parkban elkezdhet esni az eső. A gondot az okozza, hogy az események ilyen sorozata nem reprodukálható. Legközelebb, amikor a pillangó ismét meglibbenti a szárnyait, a környezetet jellemző számos tényező értéke egészen más lesz, ami ugyancsak befolyással van az időjárás alakulására. Ezért olyan megbízhatatlanok a meteorológusok prognózisai.
Stephen Hawking
Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri Caras Ionut fotó
jadzia

2023. 03. 17. 18:56
Tudod, az ember felébred éjjel és levegő után kapkod... Kinyújtja kezét a sötétben, és egy kezet keres. Nem bírja megérteni, hogy a másik nincs többé, nincs a közelben, a szomszéd házban vagy utcában. Hiába megy az utcán, a másik nem jöhet vele szemközt. (...) Ebben a kancsi, delejes, mágikus állapotban, a várakozó és nélkülöző szerelmesek lelki állapotában van valami a hipnotizáltak önkívületéből; olyan a pillantásuk is, mint a betegeké, akik ájult-tikkadt pillantással, lassú szempillafelvetéssel, a delejes álomból ébrednek. Ezek nem látnak mást a világból, csak egy arcot, nem hallanak mást, csak egy nevet. De egy napon felébrednek. Körülnéznek, szemük dörzsölik. Már nemcsak azt az arcot látják... pontosabban, azt az arcot is látják, de homályosan. Különös érzés ez. Amit tegnap még nem lehetett elviselni, úgy fájt és égetett, ma nem fáj többé. Ülsz egy padon és nyugodt vagy.
Márai Sándor
Lehet, hogy egy kép erről: virág és természet
jadzia

2023. 03. 16. 18:44
A más szabadságát tiszteli, aki szabad akar lenni.
Kazinczy Ferenc
 
Egy szóval: csúszó inda-szerepet
Nem vállalok halálomig!... Lehet:
Tölgy nem vagyok, nincs bükk-természetem,
De egyedül növök, ha már magasra nem!
Edmond Rostand
 
Az ember lehet szabadabb, s még legszabadabb is. Csak az az alapfok, az mért elérhetetlen?
Ancsel Éva
 
Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor...
De szabadok vagyunk!
Petőfi
 
Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.” (Tamási Áron)
 
Az ember életének ez a legjava, a szeretet és jóság kicsiny, névtelen, gyorsan elfeledett cselekedetei.” (William Wordsworth)
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, felhő és félhomály

2023. 03. 16. 10:14

Nem csúfolódok, eszembe sincs. Csak, mint említettem, vannak dolgok, amiknek a kutatása a kiindulási időpontban teljesen pénzpocsékolásnak tűnik, mert ugyan mi haszna van abból bárkinek, ha tudjuk, hogy milyen a holdtalaj összetétele, vagy hogy  mégicsak létezik a Higgs bozon? És ezekre nem milliók, hanem milliárdok mennek, dollárban (vagy Euroban). Hát ezért tud az USA mint agyszivattyú működni, mert ott van lehetőség ilyen kutatásokra is. Amiknek nem mellesleg egyszer majd meglesz a gyakorlati haszna is...

2023. 03. 14. 15:11

Na jóvannna!!!
Ne cúfológgyá mán a feltalálásokkal!... Lézer, lézer... nulláról az egyre volt! S a röntgen, az semmi?! Csak rá kellett valakiknek jönnie, mit lehet velük kezdeni! Hogyan lesz1-ről a 2-re...
Na és szerinted a MIKROSZKÓP mekkorát lendített a tudomány - főleg a mikrotudomány - fejlődésén?!
Atom = oszthatatlan
Oszt kiderült, hogy egy jó nagy fittyfiringős fittyfenét oszthatatlan!
Igen a görög ókorban még úgy hitték, az, de már mióta nem?!

2023. 03. 14. 12:35

Nemcsak azoknak, bár jelentős szerepük volt benne. De mégis elsősorban annak, hogy ott az alapkutatásokra is hihetetlen összegeket áldoztak magáncégek is. Mert ugyan, mi a nyavalyát lehetett akkortájt kezdeni a lézerrel? Volt egy izé, ami kis zöld sugarat bocsátott ki (akkor még csak zöld lézer volt) és ez az izé még a holdon is látszódott... Ipari felhasználás? Hahaha... Katonai, még nagyobb nevetés... És mégis, ömlöttek a milliók és dolgoztak a laboratóriumok. Itthon meg (illetve egész Európában, de itthon aztán különösen), ha nem voolt közvetlen haszna, ment a levesbe...