Idézetek, bölcsességek

Idézetek, bölcsességek

2014. 07. 06. 11:17

Aki olvasott valahol egy jó mondást, bölcsességet, vagy híres emberektől idézetet, az ide beteheti a forrás megjelölésével mindannyiunk épülésére.

 

jadzia

2022. 09. 30. 20:03

Van a vihar. Amiről tudjuk, hogy létezik, ám mégsem készülünk rá. Mert nem lehet. Lehet előre jelezni jöttét, de erejét, útját nem mindig lehet kiszámítani. Mert szabad. És zabolátlan. Amerre megy, feldúl mindent, ami útjába kerül. Volt egy házad, volt egy életed, volt egy terved. És a vihar mindent felülír.
Csitáry-Hock Tamás

vLehet, hogy egy kép erről: felhő

Storm Photography by pinterest
 

2022. 09. 29. 20:51

Kedves Holdfény,

"Tudod én BÉKÉS megoldások híve vagyok semmi képen sem a radikalizmusé."

Ezzel én is így vagyok, de megmondom őszintén kissé meglep a radikalizmushoz való e fajta hozzáállásod, ugyanis bevallottan kommunista érzelmű vagy és köztudottan a kommunizmus a világ egyik legradikálisabb gyakorlata és eszmeisége. Sőt megkockáztatom, (gondolom ez itt nem lesz túl népszerű) véleményem szerint a nácizmus pont a kommunista ideológia felforgató erőszakos terjedésének megállítására (ellensújozására) volt képes oly erőteljessé válni. Vagyis a "világ proletárjai egyesüljetek" a globális világhatalom kiépítésének ellenpólusaként. 

Tudod ez a valóságban úgy működik, amikor az egyensúly radikálisan szélsőséges módon ki billen az egyik irányba, azt csak radikális ellensúllyal lehet visszaállítani a közel egyensúly állapotába. (Mérleg törvénye)

Ezen felül én is úgy gondolom ezt én is írtam korábban a háborúnak nincsenek valódi nyertesei csak vesztesei. Örülök hogy egyet értünk. 

 

jadzia

2022. 09. 28. 20:06

Rabindranath Tagore:
Papírcsónak

Nap nap után útnak eresztem papírcsónakjaimat a rohanó vízen.
Nagy, fekete betűkkel ráírom a nevem és a falunak a nevét, ahol élek és születtem.
Idegen országok idegen lakója, remélem, megtalálja, és tudni fogja, hogy ki vagyok.
Megrakom shiuli-virággal - itt nőnek a kertünk tövében -, és hiszem, hogy kikötnek az éjszakában a hajnal-virágos csónakok. Vízre bocsátom papírcsónakom, és látom, hogy az égen az aprócska felhők is duzzadó, fehér vitorlát bontanak. Valamelyik régi játszótársam szellőt küld az égből, hogy versenyezzen a csónakommal - de hogy ki ez a kedves játszótárs, már nem tudom.
Este a két karomba fúrom az arcom, és álmodom: a csónakom úszik, úszik a csillagok alatt.
Az álom tündérei vitorláznak rajta, és az álom teli kosara a rakománya. 

jadzia

2022. 09. 27. 19:52

TATIOSZ
A fény és árnyoldala
A fénylő Napnak is vannak sötét foltjai.
Mért hinnénk, hogy egy ember élete csupa tündöklésből áll?
A Föld éjszaka megpihen, hogy a következő napon állni tudja a Nap fényét. Amikor elég volt a töménytelen ragyogásból sötétségbe burkolódzik.
Így van ez az emberrel is: a mértékletes fénnyel ragyogókat bántja a nagy fényesség, félrehúzódnak; míg a folyton tündöklők kimerülnek.
Senkinek sem jó a túlzott tündöklés: az előbbi, mint parányi csillag hozzásimul az égbolt sötétjéhez; az utóbbi fényét fakítja, idővel aztán megszürkül, lekopik róla az aranymáz, s miként a gyertya lángja, mely túl soká világít, csonkig ég.
Mégis ki ne csodálná a horizont tetején tündöklő Napot, mely fényességet, meleget és jóságot áraszt maga körül?
És ki ne menekülne a perzselő Nap elől, amelynek tüzétől kiég a fű, elszáradnak a fák, elapadnak a folyók, visszahúzódnak a tengerek, végül a semmibe vész az óceán?
Légy tündöklő Nap a saját égboltodon.
A világmindenség hatalmas - számtalan Naprendszer megfér benne. Hogy felfigyeljenek rád, hogy megértsenek, hogy ne gyűlöljenek - ne élj túlzó fénnyel.
Ami kevés, az senkit se bánt: mérsékli az irigységet, lecsillapítja a féltékenységet, fékezi a dühöt, a gúnyt, a kajánságot, a gonoszkodást, és egyúttal megakadályozza a saját kimerülésedet. Aki folyton világit, fogy az olaja; a csonkig égett gyertyát a szemétre hajítják.
Ügyelj, hogy fényed ne vakítson el senkit: se másokat, se önmagadat.
Aki jól lát, az előre lát.
A látás művészete - az élet művészete.

Lehet, hogy egy kép erről: fa és szabadtéri

jadzia

2022. 09. 27. 19:52

A világ olyan zsarnok, aki elvárja a hízelgést, hogy kegyesnek mutatkozzék; az igaz művészet azonban önmaga ura, s nem tűri, hogy hízelgő formába kényszerítsék.
Ludwig van Beethoven

Ha meg akarod változtatni a világot, akkor előbb el kell fogadnod olyannak, amilyen.
Bertolt Brecht

A világ egy gyönyörű könyv, de kevés hasznára van annak, aki nem tudja olvasni.
Carlo Goldoni

- Mi végből teremtették a világot?
- Hogy legyen min mérgelődnünk.
Voltaire

Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri

2022. 09. 22. 16:45

Tudod, én a BÉKÉS megoldások híve vagyok, semmiképpen sem a radikalizmusén.
A békétlenség, a háború NEM TESZ JÓT senkinek, az egész emberiségnek sem, robbanjon is ki bárhol!
Mert bizony nyertesek nem léteznek, CSAK VESZTESEK!

Nem felejtem el, mikor tavasszal egy asszony nekem azzal magyarázta a Fideszre szavazását, hogy:
"Csak ennél rosszabb ne legyen, mint ami MOST van!"

LETT!:(((
Tömegével tűnhetnek el a benzinkutak Magyarországon: íme az első áldozatok  - Portfolio.hu
Tömegével tűnhetnek el a benzinkutak Magyarországon!:(((

Sebej! Majd lesz villanyautó! Legfeljebb nem száguldoznak annyira...

2022. 09. 22. 15:24

Kedves Holdfény,

mindent a megfelelő helyen és időben!

Mostmár csak azt kéne tisztázni minek van itt az ideje? Mert az idők változnak.
Egy Bibó István nem szó szerinti idézetét hoznám: amikor egy emberi közösség beleszorul a hazugságok olyan zsákutcájába ahol az igazságot kimondani nem lehet és nem is szabad az elkerülhetetlenül az adott emberi közösség szellemi és erkölcsi lezülléséhez vezet.

 

2022. 09. 21. 17:19

Tulajdonképpen igazad is van, meg nem is, kedves strázsa!
Mert a válaszom ez:

"Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord 
Földet, poklot és eget,
S ordít, míg elreked."

Mindent a megfelelő helyen és időben!
Én úgy vélem inkább, hogy EZ A TITKA a bölcs cselekvésnek.

2022. 09. 21. 15:03

Kedves Holdfény,

"Szólj erővel, és nevezd meg 

ön-nevén a gyermeket;"

Na ez az ami egyre lehetetlenebb manapság. 

 

jadzia

2022. 09. 20. 19:42

Nem érhető el leírás a fényképhez.

jadzia

2022. 09. 20. 19:38

Kiszaladt a vér ereinkből
S most az utcákon nyargal végig.
Ime, eljöttek a gyárkémények
Szikrát lehelő arkangyalai,
Hogy visszavívják a pokoltól
Ádámot és Évát.

 

JÓZSEF ATTILA

Magyar ember - rongya zászló;
étele a tál;
dudvaszedő nemzet vagyunk, értünk
mezítláb jön foltozott halál!

  • JÓZSEF ATTILA

2022. 09. 20. 17:50

Arany János

INTÉS

Jó költőktül azt tanultam,
S adom intésül neked:
Sose fáradj sok cifrával
Elborítni éneked!

Szólj erővel, és nevezd meg
Ön-nevén a gyermeket;
Szólj gyöngéden, hol az illik, -
S ne keríts nagy feneket.

Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord 
Földet, poklot és eget,
S ordít, míg elreked.

1877. szeptember

Intelmek...


2022. 09. 20. 15:38

Tudod, kedves Strázsa, mikor tanultunk József Attilának az "Ős patkány" c. verséről a gimiben, nem nagyon értettem, sőt, mi több: UNDORODTAM ettől a versétől... Mikor a belőle alkotott kórusművet énekeltük, akkor is nagyon viszolyogtam, s nemcsak a disszonanciák miatt, hanem a tartalma miatt is.
Hát igen, egy patkány ugyebár önmagában is egy gusztustalan jelenség (kivétel szerintem az oposszum, bár tisztátalan az is lehet, ha csatornában él...!), ehhez a J.A. vershez meg különösen rémes összhangzásokat írt a szerző (akit sajnos azóta sincs lövésem sem, ki lehetett?!), ami régen engem is taszított.
De mára már az ilyesmi nem kelt feltűnést, hisz Bartók is már-már klasszikus hangzásnak számít a XX. sz.-i dissszonanciájával a XX. sz. végihez képest.
 
Hát igen... A helyzet az, hogy bizonyos gondolatokhoz, hogy megértsük, FEL KELL NŐNI!
És nincs ez másként a hangzásokkal sem.

2022. 09. 19. 22:08

"Bemásszák lelkünket a gépek,

mint aluvót a bogarak"

ezen is érdemes egy kicsit meditálni 

2022. 09. 19. 22:00

Kedves Holdfény,

köszönöm a helyre igazítást :)

jadzia

2022. 09. 19. 8:31
Minden ember és minden nemzet életében felvirrad a nap, mikor meg kell érteni, hogy semmire és senkire nem számíthatunk e világon: egyedül vagyunk. (...) Ez a pillanat, mikor minden ember - néha fogcsikorgatva, akarata ellenére - hős lesz."Márai Sándor
 
Nincs reménytelenebb út, mint amely a tökéletességhez vezet; minden lépés új, beláthatatlan messzeségekre nyílik: s az ember elszörnyed e távlatok láttán és tudja, hogy nem szabad meghátrálni, sem megpihenni, mert lezuhan"Márai Sándor
Lehet, hogy egy kép erről: gázlómadár és természet
jadzia

2022. 09. 13. 19:32
Áttetsző arany ingében ragyogva
jött a nyári hajnal a réten át;
azt hitte, hogy még alszom, mert mikor
házam elé ért, elmosolyodott,
körülnézett s a nyitott ablakon
nesztelenül beugrott a szobámba,
aztán könnyű ingét ágyamra dobva
bebújt hozzám a takaró alá.
Szabó Lőrinc
ma
Földtől eloldja az eget
a hajnal s tiszta, lágy szavára
a bogarak, a gyerekek
kipörögnek a napvilágra;
a levegőben semmi pára,
a csilló könnyűség lebeg!
Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék, a levelek.
József Attila
110 Forests, parks and trees ideas in 2022 | nature photography, nature,  pictureMarco Hesiler
 
A természet örök könyvét forgatni ne szünjél,
Benne az istennek képe leírva vagyon.
Vörösmarty Mihály
jadzia

2022. 09. 13. 19:29
Ha elhiszed, hogy legyőztek - legyőztek.
Ha elhiszed, hogy nem mered - nem mered.
Ha győzni akarsz, de azt hiszed, nem győzhetsz,
Csaknem biztos, hogy nem te leszel a győztes.
(...)
Az élet csatáit nem mindig
Az erősebb, gyorsabb nyeri,
És előbb-utóbb az győz,
Aki, hogy győzhet, elhiszi.
Walter D. Wintle
Cupid - Antoine Denis Chaudet as art print or hand painted oil.v

2022. 09. 13. 15:59

Kedves Strázsa!
Köszönöm, hogy Te is beszálltál, s éppen ilyen mélyen szántó gondolatokat tartalmazó idézettel!:)))
Azonban!
Elnézésedet kérem, de Te is tudod, ugye?
"Klasszikusokat CSAK PONTOSAN illik idézni!":)))

Tehát jöjjön József Attila PONTOSAN, és álljon itt az EGÉSZ költeménye, mert megérdemli az IDÉZÉST:

József Attila

ŐS PATKÁNY TERJESZT KÓRT...

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat,
belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.
Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgőbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.

S mert a nemzetekből a szellem
nem facsar nedves jogokat,
hát uj gyalázat egymás ellen
serkenti föl a fajokat.
Az elnyomás csapatban károg,
élő szívre mint dögre száll -
s a földgolyón nyomor szivárog,
mint hülyék orcáján a nyál.

Lógatják szárnyuk az ínségnek
gombostűjére szúrt nyarak.
Bemásszák lelkünket a gépek,
mint aluvót a bogarak.
Belsőnk odvába bútt a hálás
hűség, a könny lángba pereg -
űzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.

S mint a sakál, mely csillagoknak
fordul kihányni hangjait,
egünkre, hol kinok ragyognak,
a költő hasztalan vonit...
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva
vastőrökül köröskörül
hányszor lelkembe vagytok szurva -
(itt csak meghalni sikerül.)

S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!...
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kín -
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.

1937. január

Egyébként diák koromban énekeltünk a Debreceni Kodály Kórussal egy kórusművet is ebből a József Attila versből, de sajnos a szerzőre nem emlékszem, csak arra, hogy szupermodern hangzások voltak benne.
Ha valaki esetleg ismeri a szerző nevét, legyen szíves közölni velünk! 
Sajnos a youtube csatornán nem találtam meg... :'(

/Lásd még: Ahol minden témába vág c. topicot - 2022. 09. 13. 18:26/

2022. 09. 12. 17:18

"Őspatkány terjeszt kórt közöttünk. 
a megnem gondolt gondolat..."

József Attila