Hozzá nem értésből: JELES

Hozzá nem értésből: JELES

2012. 07. 18. 20:44

Fokozható-e még az önkormányzat munkáját vezetők dilettantizmusa, vagy ez már a csúcs?

Egy településen a piac igen fontos szerepet tölt be. Itt nem csak az áruk, javarészt zöldségek, gyümölcsök adás-vételéről van szó, hanem a helyi társadalom érintkezésének is meghatározó szinhelye. Egy piacon szerzett benyomások meghatározóak az adott helység megítélésében, a helyi lakosság kulturájának megismerésében. Esztergomban már hosszú évek óta a piaci állapotok folyamatosan romlanak, az idegenek, a  turisták előtt már inkább csak szégyenkezhetünk miatta.

Július eleje óta  Esztergom Város Önkormányzata közvetlenül üzemelteti a Simor János utcai piacot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az aljegyző – mint (a jegyző távollétében) az önkormányzat munkáltatóját megtestesítő személy –  felvett egy hölgyet piacfelügyelői munkakörbe, aki elvileg a piac üzemeltetéséért, rendjéért felelne, ellenőrizné az eladók árusítási jogosultságát, őstermelői igazolványát és nem utolsó sorban beszedné a helypénzeket. A Fidesz frakció által ezen állásba pottyantott piacfelügyelőnek nagy biztonsággal állíthatóan az egyetlen tulajdonsága, mely alkalmassá teszi őt a munkakör betöltésére, hogy markánsan szimpatizál a jótevőivel. Állításom alátámasztására mellékelek két számlamásolatot. Ezeket a piacfelügyelő adta ki a helypénzek készpénzes beszedése ellenében az árusoknak.

 

A számlák formai, tartalmi hiányosságait csak röviden elemezve:

 

Először is, ez nem kimondottan készpénfizetési számlatömb, de ha már ilyen nyomtatványt sikerült valamelyik nagytudású alkalmazottnak beszereznie, akkor fizetés módja rovatban a készpénz bejegyzés elengedhetetlen. Továbbá hiányzik: számla kibocsájtó címe, számla kelte, fizetési határidő, ÁFA kulcs, mennyiségi egység, mennyiség, egységár, érték, számlaérték ÁFA nélkül, ÁFA kulcs (az egyik számlán) ÁFA érték. Gyakorlatilag a nyomtatvány nincs kitöltve.

Úgy gondolom, az önkormányzatunk működésének gazdasági-számviteli színvonaláról ez a két számla  mindent elmond. Ezt azért már már nehéz überelni. Vagy van még lejjebb is? Aki életében már adott ki, vagy fogadott be számlát, annak az első ránézésre is világossá válik, hogy idióták közé csöppent, vagy még az első mimikai reakciója előtt gyorsan körbenéz, keresve a kandikamerát. Ha ezt nem sikerül fellelnie, akkor jön a röhögőgörcs, vagy a sírás. Ezekből a számlákból egyértelműen kitűnik, hogy a kiállítója határozott egyéniség, a nyomtatvány rubrikái által nem hagyja magát befolyásolni. Látszik, hogy saját elképzelései vannak, és azt keresztül is viszi. (mármint a függőleges és vízszintes vonalakon). Egyet azért nem értek. Hogyan lehet az, hogy valaki csak írni tud, olvasni nem? Ezt a következtetést abból származtatom, hogy a kiállító ha tud olvasni, akkor egyszerűen az egyes rubrikák előnyomott szövegét elolvassa és azt értelem szerűen kitölti. Ennyi az egész. Vagy ez is nehézséget okoz? Ja, akkor papírmentes állást kell keresni!

A piaci árusok természetesen azonnal reklamáltak a számla hiányosságai miatt a piacfelügyelőnél, mire ő megnyugtatólag azt válaszolta, hogy ez így teljesen rendben van, mert a főnökei, az önkormányzat megbízott pénzügyi osztályvezetője és az aljegyző úr sem talált ebben kifogásolni valót! Ezzel elérkeztünk a probléma csúcsára. Az önkormányzat gazdasági vezetése hogyan kezeli a közvagyonunkat, ha a számviteli törvény legelemibb szabályait sem ismerik, vagy ha igen, akkor nem tartják, tartatják be? Eleve miért olyan bélyegzőt csináltattak, amin nincs cím? Ezek viszonylag kis tételek, eddig kb. 60 db ehhez hasonló számlát állítottak ki, mintegy 4-500 ezer Ft-ról, de ennek alapján feltételezhetjük, hogy más területeken, jóval nagyobb volumenben is hasonlóan (felelőtlenül, hozzá nem értve) járnak el!  A piaci árusok könyvelői ezeket a számlákat természetesen nem fogadhatják be, így az árusok nem csak az ÁFA levonásának lehetőségétől esnek el, de még a nettó összeget sem számolhatják el költségként. Részükről a számla: kuka. Így legalább elkerülik a büntetést a helytelen számla befogadása, elszámolása miatt egy esetleges adóhivatali ellenőrzéskor. De az önkormányzat mit csinál a számlával?  A könyvelésbe így betenni nem lehet, stornózni kellene, de akkor a pénzt is vissza kellene adni. Ezzel a városi kassza rövidülne ismét. Újabban ennyire jól áll a város szénája, hogy a piac üzemeltetéséből származó bevétel már nem is érdekes? A felelősöket is meg kellene nevezni és levonni a következtetést, azaz azonnali hatállyal másfelé irányítani őket.

Hol van a pénzügyi ellenőrző és tulajdonosi bizottság stábja,  Zoltai Dániel, Meggyes Tamás, élükön Steindl Balázs frakcióvezető, bizottsági elnökkel?  A piaci számlázás szerintük is rendben van? Egyáltalán ez a számlatömb szerepel az önkormányzat nyílvántartásában? A beszedett pénz valójában beérkezik az önkormányzathoz? Az ehhez hasonló kérdések egyre újabbakat vetnek fel,  minél mélyebbre ássuk magunkat a témába.

 

Röviden szeretném felidézni az előzményeket, a piac körüli elmúlt másfél éves huzavonát. Miután 2010-ben a piac városi működtetése gyakorlatilag megszűnt és teljessé vált a káosz, az árusok nem fizettek helypénzt (mert nem is volt aki beszedje), a közállapotok enyhén szólva is meghaladták a lakosság tűrőképességét, mindenhol szemét, bűz, közvécé hiánya, az ÁNTSZ állandó fenyegetése a bezáratással, stb., 2011. február elejétől az árusok önszerveződésben megtalálták a lehetőségét a piac további életben tartására, éppen elégséges szinten. A takarítást, a keletkezett szemét elszállítását, maguk végezték, az általuk megbízott vezető az önkormányzattól elhozott csekkeket szétosztotta, amin mindenki havonta önszántából befizette a bérleti díjat. A dolog olyan jól működött 2012. végéig, hogy ebből közvetlenül az önkormányzatnak (nem a Strigoniumnak) mintegy 20,3 millió Ft tiszta bevétele, azaz nyeresége származott.

A Fidesz frakció is pozítívan értékelte ezen eseményt és mint ahogy már annyiszor, most is vérszemet kapva, rögtön rámozdultak erre a bevételi lehetőségre. A piac működtetéséből származó bevételt az önkormányzat kasszájából a Strigoniumhoz gondolták átirányítani, oly módon, hogy 2011. szeptemberben létrehoztak kizárólag erre a feladatra (azaz a piacfelügyelői állásra!) a Strigonium holdingon belül egy újabb céget, Gran Piac Kft. néven. Ezzel a húzással az 1 fő piacfelügyelői effektív dolgozói státusz mellé mindjárt hozzá lehetett rendelni egy ügyvezetőt a szentkereszti Becságh András személyében és természetesen egy három tagú felügyelőbizottságot, többek között Zoltai Dániel részvételével. Ez a felállás önmagában biztosítja, hogy a piac üzemeltetéséből még a Strigoniumnak sem származik nyeresége (osztalék formájában), nem hogy az önkormányzatnak, mint végső tulajdonosnak, ugyanis a cég „irányításának” költségei, a tisztségviselők tiszteletdíjai és egyéb költségelszámolásai egyszerűen megzabálják a bevételt. Ergo a piacon azért kell helypénzt fizetnie az árusoknak, hogy a városi hiénák újabb pénzekhez jussanak.

Mindez egyenlőre és szerencsére, csak feltételes módban igaz, ugyanis a Gran Piac Kft.-vel a piac üzemeltetési szerződését végül is a polgármester megvétózta, így átmenetileg a frakció akciója zátonyra futott. Kérdés, hogy ez az állapot meddig tartható fenn.

A népszavazás egyik kérdésével pontosan erre az anomáliára próbáltuk a figyelmet felhívni azzal, hogy a piac üzemeltetését nyílt közbeszerzési eljárás keretében javasoltuk kiadni, az önkormányzat (nem a Strigonium) számára legkedvezőbb feltételeket ajánló vállalkozónak. Az eredmény ismert, a lakosság szükséges többsége nem tartotta fontosnak a döntést, mint ahogy a többi kérdésben sem.

 

Tehát így működik a városi piacunk és az önkormányzatunk 2012. nyarán. Az a néhány részlet ami időnként a felszínre kerül elég ahhoz, hogy következtetni lehessen a mélység rejtelmeire.

 

Az egyesületünk nevében felkérem az Dr. Balla Sándor aljegyzőt, Steindl Balázs bizottsági elnököt és  a megbízott pénzügyi osztályvezetőt, hogy vizsgálják ki a piaci számlázás rendjét és tájékoztassák Esztergom lakosságát a vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről.

 

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete

Körmöczi Miklós

elnök

2012. 07. 26. 9:12

Új hír a piacról!
Tegnap munkába menet berohantam a Szemker előtti nyilvános mosdóba mert muszáj volt. Megdöbbenve láttam, hogy a piac felügyelő "hölgy", jön ki az egyik wc fülkéből felmosóval a kezében. Rá is kérdeztem, hogy beteg lett a WC-s néni? A válasz: "Nem beteg, kirúgtam mert nem tudta kezelni a pénztárgépet. Na most kicsit bizonytalan vagyok, a WC-s néni nem az önkormányzat vagy Strigónium alkalmazottja volt, hanem a piacfelügyelőé? És most a piacfelügyelő nyolc órában 16 órás munkavégzéssel dupla fizut kap? Ő tudja kezelni a pénztárgépet, mert számlát nem tud kitölteni?

2012. 07. 19. 18:52

Ez a számla úgy szar, ahogy van, magyarárázkodhat bárki, én ilyet nem fogadnék el.

2012. 07. 19. 14:19

Még hab a tortán!

Saját fülemmel hallottam, mikor a piac felügyelő alkudozik a kereskedővel( nem az őstermelővel, s nem is *moderálva)

mikor,  mennyit, és hogyan akar fizetni.(Nem értem, nincs egységes díjtétel)

Egy alkalommal azt ajánlotta neki, hogy állít ki egy bizonyos összegről egy nyugtát, s ha majd

bemutatja, hogy fizetett akkor ad neki rendes számlát.

Ez hogy lehetett nem tudom.

Vállalkozóként Ő is találkozott vagyis kellett volna találkoznia készpénzes számlával,

s ennek ellenére nem tud kiállítani megfelelő tartalmu számlát.

Na de hát mit is csodálkozunk a pénzügyet csak messziről ugatják, a vezérükkel együtt.

Mindegy nekik vidd ki a bilit vagy idd ki a bilit.

2012. 07. 19. 13:01

"Kényelmesebb mások számára bölcsnek lenni, mint a magunk számára."

2012. 07. 19. 12:23

Létező az adószám, csak nem a cégnyilvántartásban, hanem a MÁK-nál: http://www.allamkincstar.gov.hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=729600

gömbicica

2012. 07. 19. 10:29

2012 Esztergom 2012 Magyarország! Bravóóó!!!
Nem létező adószámmal, rosszul számlát kitölteni már nagyon nagy balek kell legyen az ember.

Törölt felhasználó

2012. 07. 19. 10:10

Történt-e feljelentés az ügyben?

2012. 07. 19. 9:21

Miért fizet bárki is, ha nem elégedett a számlával? Kp fizetésnél nem adom oda az összeget, ha nem megfelelő a számla, és kész.

Szinte minden esetben előbb fizetsz, számlát csak utána kapsz.

2012. 07. 19. 5:51

Régebben, amikor nem érkezett be a pénz a Városházára ( Meggyes meg veszteségekről beszélt), többször megemlítettem, hogy olyan számlatömbre szedik a pénzt, ami nincs városházi nyilvántartásba.

Akkor azt nem tudtuk, hogy az hanyagság vagy összejátszás a volt a piacfelügyelővel? Mindes esetre a hűtlen kezelést ez is kimerítette a "gazdától".

 

-Ez viszont most durva, mert ez egyszerűen bűncselekmény!

2012. 07. 18. 22:57

Két megjegyzésem lenne:

1. Miért fizet bárki is, ha nem elégedett a számlával? Kp fizetésnél nem adom oda az összeget, ha nem megfelelő a számla, és kész.

2. Lehet, hogy _direkt_ nem megfelelő a számla? (persze ezt nem gondolom komolyan) Lehet, hogy direkt olyan "számlát" állítanak ki, amire nem lehet áfát és költséget elszámolni, így a hivatalban csak sztornózni kell (vagy elégetni az egész számlatömböt) a pénzt meg zsebrerakni.

2012. 07. 18. 22:05

Ha én a vizsgán ilyet írtam volna, kivágtak volna minden további kérdés nélkül... ha már ki akarja tölteni, azt miért nem teszi helyesen és szabályosan??? Apeh is nézne rendesen ha ezt meglátná....

2012. 07. 18. 22:04

Az már csak egy jelentéktelen adalék, hogy a piacfelügyelő erősen narancsban pompázik, és szívét lelkét kiteszi a vezírért.

2012. 07. 18. 21:55

Érvénytelen adószám = hamis számla. Ez már büntetőjogi kategória. Tétényi Éva polgármester asztalán holnap reggel hány lemondás, felmondás fekszik majd? Egy normálisan működő demokráciában ez magától értetődő lenne.

2012. 07. 18. 21:29

Akkor ki vásárolta a számlatömböt és milyen adószámra? Lévén, hogy egy számlatömb szigorú számadási bizonylat, a vásárláskor a vevőnek elő kell varázsolnia egy igazolást, hogy igazolja az adószámot, amire veszi a nyomtatványt!

2012. 07. 18. 21:22

Szeretném kiegészíteni ezt a felvetést a következőkkel. A keddi nap folyamán, jött hozzám a piacfelügyelő, és elkérte a számlát és ott a helyszínen írt egy másikat. De sajnos több hibát most sem sikerült megoldani. A fejléc most sincs kitöltve, a termékjegyzékszám nincs feltüntetve, a bélyegző a régi. Ha már engedélyezték az új számla tömb megvételét, és használatát, legalább kioktatnák a felügyelőt a helyes kitöltésről.

2012. 07. 18. 21:18

Ezen most azért meglepődtem.

 

Ezen viszont már nem:

 

2012. július 18. napján 21 óra 18 perckor 15729600 kezdetű adószám a cégnyilvántartásban nem szerepel.