A jövő hét sem telik el testületi nélkül

A jövő hét sem telik el testületi nélkül

2012. 06. 15. 12:08

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2012. június 21-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

Városháza

1.    Beszámoló az Esztergom Városi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    A Képviselő-testület feloszlásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4.    Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5.    Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6.    Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 36/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan, valamint a rendelet módosítására a 2012. március 31-i állapotnak megfelelően

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.    Javaslat Esztergom Város önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9.    Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 75/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10.  Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a parkok és a fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 45/2003.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11.  Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  Déli kanonoksorral kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13.  Döntés az Esztergom Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák részvételéről a TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés c. pályázaton

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14.  A Hungast Kft-vel kötött vállalkozási szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15.  Az óvodák várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2012/2013. nevelési évben

Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

16.  Intézmény átadással kapcsolatos döntés módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17.  Felterjesztési jog gyakorlása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

18.  Állami kézbe került intézményekkel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Stámusz Andrea képviselő

 

19.  Beszámoló a Közterület-felügyelet 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Balla Sándor aljegyző

 

20.  Esztergom Város Önkormányzata polgármesteri hivatalánál a szabálysértési feladatokat végző köztisztviselői státusz és létszám átadásáról szóló döntés és a közterület-felügyelet létszáma növelésének megvizsgálása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21.  Döntés a Széchenyi téren álló faházak és sátor önkormányzati hasznosításra történő visszavételéről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

22.  Döntés a Széchenyi tér 1. szám alatti helyiségek hasznosításáról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

23.  Esztergom Város Önkormányzata és a PROMTÁVHŐ Távhőszolgáltató Kft. között kötendő együttműködési megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

24.  Döntés a 2012. évi tagi alap – hozzájárulás megfizetésének elfogadásáról (Gerecse-Pilis Vízi Társulat)

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

25.  Esztergom 16339 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi joggal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs képviselő

 

26.  Esztergom közútjainak, járdáinak műszaki állapota és annak javítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

27.  Az Esztergom 16375 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

28.  Beszámoló az Egom-Garázs Kft. kötelezettségének átütemezése érdekében folytatott tárgyalásokról

Előterjesztő: Nyíri Attila képviselő

 

29.  Döntés az esztergomi 19465 hrsz-ú, természetben a Kaán utcában található, „kivett áruház” megnevezésű ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

30.  Döntés a Fresenius művese állomás épületfeltüntetéséről és földhasználati jogának bejegyzéséről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

31.  Helyiségekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

32.  Strigonium Zrt. beszámolója a holding működéséről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

33.  Interpellációk, kérdések

 

34.  Javaslat peren kívüli egyezségre, az Esztergomi Lakásfenntartó Szövetkezettel

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

35.  Javaslat peren kívüli egyezségre

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

36.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

37.  A jegyző fegyelmi ügyével kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzatának pénzügyi likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Szóbeli tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Esztergom, 2012. június 15.

 

Tétényi Éva s.k.

polgármester


.

2012. 06. 23. 12:28

Volt Bottyán-palota, volt Városháza, lesz járási hivatal?

2012. 06. 21. 19:38

Tárgy: Döntés a Széchenyi tér 1. szám alatti helyiségek hasznosításáról

Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában áll az esztergomi 17355 hrsz-ú, Széchenyi tér 1. szám alatti „volt Városháza” (...) Mi van? Volt városháza??? :)))

2012. 06. 18. 15:32

Kezdés 17,30 órakor (vagy ksőbb) addig a  Fidesz frakció próbálja értelmezni a napirendi pontokat, majd felhagynak vele.

Folytatás: Zárt ülés a Fidesz frakció javaslatára. Cél: kifárasztás.

Egyetértek mindenkivel, aki a zárt üléssel nem ért egyet. Akkor mitől önkormányzat?

A cirkusz kedete kb: 18,00 óra.

Éló közvetítés: kérdéses.

Érdekeségek:

Kálmán Sándor várható felszólalása: kb. a megmaradt napirendek vége előtt 1/4 órával.

Meggyes Tamás (aki nem vesz részt) monológjainak várható tartama: óránként 25 - 30 perc.

2012. 06. 18. 9:29

....és mi lesz jövőre?!

 

"Alapjaiban változik az önkormányzatok finanszírozási rendszere

Forrás: MTI

Alapjaiban megváltozik az önkormányzati feladatellátás, és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013-tól, miután az önkormányzati feladatok egy része az államhoz kerül.

A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatását összesen 647,209 milliárd forintban állapítja meg, ebből a működés általános támogatása 112,788 milliárd.

Az MNO megírta, hogy a jövő évi büdzsé kiadási főösszege 15 476,9 milliárd forint, a bevételi főösszeg pedig 14 799,7 milliárd forint. Bővebben>>>

Az önkormányzati feladatellátás jelentősen megváltozik, de átalakítják a megmaradó feladatok forrásszabályozását is. Az új finanszírozási struktúra elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől.

A tervezet szerint kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Az indítvány alapvető tervezési koncepciónak nevezi, hogy a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek finanszírozását átstrukturálják, fenntarthatóvá tegyék.

A jegyző, a polgármester vagy az ügyintéző államigazgatási feladatai csökkennek, mert az ügyek többsége 2013. január 1-je után a járási kormányhivatalokhoz kerül. A változások miatt összesen mintegy 30 milliárd forint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezetébe kerül át, a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartásár a.

108 milliárd jut a települési helyhatóságokra

A települési önkormányzatok működésének előirányzata 107,897 milliárd forint, ez oszlik meg egyebek mellett az igazgatással, településfejlesztéssel, ivóvízellátással, gazdaságszervezéssel, turizmussal, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok között. A megyei önkormányzatok működési előirányzata 4,891 milliárd forin t.

A feladatátrendeződés megjelenik a köznevelés területén is: az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megváltozik, az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A helyi önkormányzatok köznevelési feladataira 156,393 milliárd forintot jelölt meg az előterjesztő. Az iskolai oktatási feladatok állami kézbe adásával csaknem 335 milliárd forint az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerü l.

A helyhatóságok szociális és gyermekjóléti feladataira 219,965 milliárd forintot jelöl meg a tervezet, ez egyebek mellett a létalapként nyújtott szociális ellátásokat – például rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítő támogatást –, a helyi hatáskörű és a krízissegélyezést, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészt, az önkormányzati lakástámogatást, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatását tartalmazza.

A kulturális feladatokra, vagyis például a könyvtárak, múzeumok támogatására, az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására 29,466 milliárd forint jut.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat 34,959 milliárd forint; ezt például a lakossági közműfejlesztésre, a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására, kompok, révek fenntartására, felújítására, határátkelőhelyek fenntartására használhatják fe l. A vis maior támogatás keretét 8 milliárd forintban határozza meg a tervezet."

2012. 06. 15. 16:16

25.  Esztergom 16339 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi joggal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs képviselő

Ez a Kossuth híd és a Bottyán híd között húzódó, Gesztenye fasor nevű út

27.  Az Esztergom 16375 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Ez a Bottyán híd és a Béke híd közötti terület a szigeten, a Zeneiskola után (a Béke híd felé)