A jövő hét sem telik el testületi nélkül
Közélet
2012. jún. 15.

<p>Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2012. június 21-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:</p>

1.    Beszámoló az Esztergom Városi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    A Képviselő-testület feloszlásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4.    Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5.    Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6.    Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 36/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan, valamint a rendelet módosítására a 2012. március 31-i állapotnak megfelelően

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.    Javaslat Esztergom Város önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

9.    Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 75/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10.  Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a parkok és a fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 45/2003.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11.  Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  Déli kanonoksorral kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13.  Döntés az Esztergom Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák részvételéről a TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés c. pályázaton

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14.  A Hungast Kft-vel kötött vállalkozási szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15.  Az óvodák várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2012/2013. nevelési évben

Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

16.  Intézmény átadással kapcsolatos döntés módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17.  Felterjesztési jog gyakorlása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

18.  Állami kézbe került intézményekkel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Stámusz Andrea képviselő

 

19.  Beszámoló a Közterület-felügyelet 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Balla Sándor aljegyző

 

20.  Esztergom Város Önkormányzata polgármesteri hivatalánál a szabálysértési feladatokat végző köztisztviselői státusz és létszám átadásáról szóló döntés és a közterület-felügyelet létszáma növelésének megvizsgálása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21.  Döntés a Széchenyi téren álló faházak és sátor önkormányzati hasznosításra történő visszavételéről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

22.  Döntés a Széchenyi tér 1. szám alatti helyiségek hasznosításáról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

23.  Esztergom Város Önkormányzata és a PROMTÁVHŐ Távhőszolgáltató Kft. között kötendő együttműködési megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

24.  Döntés a 2012. évi tagi alap – hozzájárulás megfizetésének elfogadásáról (Gerecse-Pilis Vízi Társulat)

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

25.  Esztergom 16339 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi joggal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs képviselő

 

26.  Esztergom közútjainak, járdáinak műszaki állapota és annak javítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

27.  Az Esztergom 16375 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

28.  Beszámoló az Egom-Garázs Kft. kötelezettségének átütemezése érdekében folytatott tárgyalásokról

Előterjesztő: Nyíri Attila képviselő

 

29.  Döntés az esztergomi 19465 hrsz-ú, természetben a Kaán utcában található, „kivett áruház” megnevezésű ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

30.  Döntés a Fresenius művese állomás épületfeltüntetéséről és földhasználati jogának bejegyzéséről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

31.  Helyiségekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

32.  Strigonium Zrt. beszámolója a holding működéséről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

33.  Interpellációk, kérdések

 

34.  Javaslat peren kívüli egyezségre, az Esztergomi Lakásfenntartó Szövetkezettel

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

35.  Javaslat peren kívüli egyezségre

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

36.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

37.  A jegyző fegyelmi ügyével kapcsolatos döntés

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzatának pénzügyi likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

*     Szóbeli tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

Esztergom, 2012. június 15.

 

Tétényi Éva s.k.

polgármester


.

(forrás)