Az ÁSZ feljelentette Tétényit

Az ÁSZ feljelentette Tétényit

2012. 01. 04. 12:50

Az ÁSZ két ütemben, októberben és novemberben ellenőrizte a statisztikai mintavétellel kiválasztott 63 városi önkormányzat pénzügyi helyzetét. Esztergomban a vizsgálat sikertelen volt. Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt az ÁSZ szabálysértési eljárást indított Tétényi Éva polgármester ellen. Tétényi szerint a vagyonkezelő holding, a Strigonium hibázott.

Januártól büntetendő a számvevőszéki ellenőrzés akadályozása

A Büntető törvénykönyv január 1-i hatállyal kiegészül "A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése" címmel. Eszerint aki az Állami Számvevőszék ellenőrzése során az ÁSZ törvényben meghatározott közreműködési kötelezettségét megszegi, és ezzel az ellenőrzés lefolytatását akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Ugyanígy büntetendő az ellenőrzött szervezet vezetője is, ha írásbeli felszólítás ellenére nem küld intézkedési tervet az Állami Számvevőszék részére.
A cselekmény már bűntettnek minősül és három évig terjedő szabadságvesztéssel jár, ha az akadályozás az ellenőrzés lefolytatását meghiúsítja.

Az ellenőrzést végző ÁSZ honlapján a következőket találjuk:

"Egy önkormányzat - Esztergom város - esetében nem volt mód a helyszíni ellenőrzés megtartására. A polgármester ugyanis az ellenőrzést megalapozó tanúsítványokat sem az eredeti, 2011. szeptember 30-i, sem a módosított, 2011. október 31-i határidőre nem küldte meg. Ezáltal az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségét megszegte. Az ÁSZ a vonatkozó jogszabály alapján szabálysértési eljárást kezdeményezett a polgármester ellen."


A Szeretgom kérdésére Tétényi Éva polgármester a következő válaszlevelet küldte:

Az Esztergom Város Önkormányzatánál tavaly év végén tartott Állami Számvevőszéki vizsgálattal kapcsolatban közlöm, hogy az ÁSZ által kiadott közleményt két levél előzte meg. Az elsőben (2011. december 21.) az Pm Hivatal pénzügyi osztálya jelezte az ÁSZ felé, hogy hogy az ügyfélkapun keresztül megküldött tanúsítványokat azért nem tudta az önkormányzat hiánytalanul kitölteni, mert a Strigonium Zrt. a megadott határidőre nem adta meg az adatokat.

A második levélben (2011.december 24.) erre válaszul, az ÁSZ közölte, hogy "(...) pénzügyi osztály aláírással érkezett levelükre válaszolva tájékoztatom Polgármester asszonyt, hogy az országos adatokat tartalmazó jelentésünkben jelezni fogjuk a megfelelő résznél, hogy Esztergom Város Önkormányzatának adatait - adatszolgáltatás híján - nem tartalmazza."

Kérdéseinkkel megkerestük az Állami Számvevőszéket és a Strigonium Holdingot. Amint válasz érkezik, bővítjük cikkünket.

 

Strigonium Zrt. közleménye

A Strigonium Zrt. határozottan visszautasítja Tétényi Éva vádjait, ismét azt látjuk, hogy a polgármester asszony saját felelősségét áthárítja, és saját hibáját másra tereli. Esztergom Város Önkormányzatától 2011. őszén a Strigonium Zrt. hivatalosan mindössze két megkeresést kapott adatszolgáltatási kérelemként.  Az egyik ilyen kérés októberben érkezett és a parkolási bevételekre vonatkozott, de időhiány miatt csak novemberben válaszoltuk meg, de tudomásunk szerint nem ezt a témát vizsgálta az ÁSZ. A másik kérés a peres ügyek nyilvántartására és helyzetére vonatkozott, melyet azonnal meg is válaszoltunk. Ez a kérés is november hónapban érkezett.  A Strigonium Zrt. mindkét kérésnek eleget tett és megválaszolta.

Egyéb megkeresés, sem bármiféle elmaradás pótlására való felszólítás az Önkormányzattól nem érkezett. Az ÁSZ azt írja: „A polgármester ugyanis az ellenőrzést megalapozó tanúsítványokat sem az eredeti, 2011. szeptember 30-i, sem a módosított, 2011. október 31-i határidőre nem küldte meg.” A cégünkhöz érkezett fent bemutatott két önkormányzati megkeresés eleve a szeptember 30-ai határidő után érkezett.

Tudomásunk szerint az ÁSZ jelentéshez szükséges adatok mindig is 100 százalékban az Önkormányzat rendelkezésére álltak és állnak, ettől függetlenül kérés esetén a rendelkezésünkre álló adathalmazból segítettünk volna a szükséges adatok kiszűrni. Tétényi Éva polgármester asszonynak sajnos nem ez az első támadása, mellyel a Strigonium Zrt-ét negatív színben próbálja feltüntetni, ez már sajnos a sokadik hamis vád.

Mégegyszer hangsúlyozzuk, a Strigonium Zrt nem tagadott meg semmiféle adatszolgáltatást Esztergom Város Önkormányzatától, valamennyi hivatalos kérésnek eleget tesz, kérjük a polgármester asszonyt, hogy a hamis vádért kérjen bocsánatot, és ne hárítson ismét.

 

Arany Tamás

vezérigazgató,

Strigonium Zrt.

 

Tétényi Éva és az ÁSZ levelezése itt olvasható.

 

Az Állami Számvevőszék válaszai

 

Az ÁSZ-tól is megérkeztek a válaszok. Három kérdést tettük fel, ezek a következők voltak:


1.) Megtudhatjuk, hogy ezek az adatkérések milyen adatokra vonatkoztak?

2.) A BTK január 1-i hatállyal kiegészül "A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése" címmel. Eszerint aki az Állami Számvevőszék ellenőrzése során az ÁSZ törvényben meghatározott közreműködési kötelezettségét megszegi, és ezzel az ellenőrzés lefolytatását akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanígy büntetendő az ellenőrzött szervezet vezetője is, ha írásbeli felszólítás ellenére nem küld intézkedési tervet az Állami Számvevőszék részére.
A cselekmény már bűntettnek minősül és három évig terjedő szabadságvesztéssel jár, ha az akadályozás az ellenőrzés lefolytatását meghiúsítja.

Az esztergomi polgármester kötelességszegése már ezen tv. hatálya alá esik?

3.) Az ÁSZ megkisérli-e megismételni a meghiúsult helyszíni ellenőrzéseket?

 

Az ÁSZ válaszai:

1. Az Állami Számvevőszék 2011. szeptember 15-én kezdte meg a városi önkormányzatok pénzügyi helyzetének áttekintését. Ennek keretében az önkormányzatok, intézményeik, valamint a többségi tulajdonú gazdasági társaságaik pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat kértünk.

2. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt az ÁSZ levélben kérte Esztergom Város jegyzőjétől, hogy indítson szabálysértési eljárást. ÁSZ ezen kérésének indoka, hogy Esztergom Város pénzügyi helyzetére vonatkozó ÁSZ ellenőrzést azért nem tudtuk lefolytatni, mert az önkormányzat többszöri megkeresésünkre adatszolgáltatási kötelezettségét a módosított határidőre sem teljesítette teljes körűen. A jelen cselekményre (miután az 2012. január 1-je előtt történt) kizárólag a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. Az ÁSZ ellenőrzésben való adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását büntetőjogilag szankcionáló rendelkezések ugyanis 2012. január 1-je előtt nem voltak hatályban, így azon rendelkezések nem alkalmazhatók az adott esetre. Amennyiben ÁSZ ellenőrzés kapcsán valamely szervezet 2012. január 1-jét követően fog adatszolgáltatást megtagadni vagy elmulasztani, akkor már az új, büntetőjogi szankciót tartalmazó rendelkezések is alkalmazandók lesznek.

3. A meghiúsult ellenőrzés egy összehangolt ellenőrzés része lett volna, a folytatásról még nem született döntés. Az ÁSZ kockázatelemzés alapján dönti el, hogy a jövőben mely önkormányzatoknál végez ellenőrzést.

2012. 01. 05. 19:49

Megnézném a jegyző levelezéseit is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2012. 01. 05. 17:45

Ha jól értelmezen, az ÁSZ a jegyzőn keresztül indíttatja el a szabálysértési eljárást. Azon a jegyzőn keresztül, akit állítólag a Polgármester utasított az adatok beszerzésére, a másik topic szerint a jegyző ill. amikor már volt, az aljegyző is kapott az ÁSZ levelekből.

Ezek szerint a jegyző/aljegyző eljárást indít a Polgármester ellen, aki bebizonyítja, hogy tulajdonképpen ők nem teljesítették az előírásokat, majd maguk ellen lefolytatják az eljárást aztán ....

Hát ez nekem magas.

Törölt felhasználó #43

2012. 01. 05. 17:06

Megérkeztek az ÁSZ válaszai, bővítettem a cikket.

2012. 01. 05. 13:53

OFF
Néhány topikban megjelent egy-egy frissen beregisztrált olvtárs, aki osztja az észt.
Véletlenek pedig nincsenek...
ON

gömbicica

2012. 01. 05. 11:00

ÁSZ TÉ polgármester ellen,

az Európai Bizottság Magyarország ellen

Az [origo] információi szerint kötelezettségszegési eljárást készít elő Magyarország ellen az adatvédelmi biztosi poszt megszüntetése miatt az Európai Bizottság. José Manuel Barroso bizottsági elnök több forrás szerint azt kérte munkatársaitól, hogy tartsák erős nyomás alatt a magyar kormányt. A korábban kifogásolt jegybank- és stabilitási törvény mellett az új alaptörvényt és a sarkalatos jogszabályokat is vizsgálhatja a bizottság.

http://www.origo.hu/itthon/20120104-kotelezettsegszegesi-eljaras-indul-az-adatvedelmi-biztos-ugyeben.html

 

MIcsoda jó játék :-(

2012. 01. 05. 9:54

 

hölgyeim és uraim vegyük már észre, hogy a vita sarkalatos köve hiányzik, nevezetesen az az adatkérő level, aminek nyoma sincs, azért az eldöntene sokmindent... amíg azt nem láthatjuk kár is vitatkozni, hogy na ki mondd igazat... nem mellesleg, ha jól értem, akkor a kért adatok alapjáraton is elérhetőek voltak pm számára

2012. 01. 05. 0:52

Könnyen lehet, hogy nem ismerik a saját adatbázisaikat, rendszereiket, pláne a politikai tisztogatások után. Vagy úgy működik, mint az esztergomi szelektív hulladékgyűjtés, kézzel gyűjtik le, mert úgy jó lassú, jó sok pénzbe kerül, és nagyokat lehet tévedni.

2012. 01. 04. 23:56

Én meg azt nem értem, hogy az önkormányzatok és minden egyes intézményük (ÖM és ÖMG is) negyedévente jelentenek minden pénzügyi mutatót, létszámokat, mérleget, elköltött és rendelkezésre álló költségvetési címen lévő összegeket a MÁK K11 rendszerén keresztül. Az új, web alapú rendszert, ami leváltotta a floppy-s DOS-os cuccokat többek között én is segítettem kifejleszteni, vezető fejlesztőként. Az abba beérkező adatokból nagyon szép elemzéseket lehetne csinálni. Ezek szerint az ÁSZ ehhez nem fér hozzá?

2012. 01. 04. 23:49

„ÁSZ két ütemben, októberben és novemberben ellenőrizte a statisztikai mintavétellel kiválasztott 63 városi önkormányzat pénzügyi helyzetét.”

Na, ez mellbevágott! Ezek még nem hallottak olyanról, hogy integrált, valósidejű pénzügyi (vállalatirányítási) rendszer, kontrolling, workflow, meg ilyesmi? Mi az, hogy, statisztikai mintavétellel ellenőrizzük az önkormányzatok pénzügyi helyzetét, ez vicc? Nem kellene nekilátni egy ilyennek, netán, vagy minek erre a kis időre? Most már értem miért találgatták múlt év végén is, hogy a költségvetési hiányhoz mennyit tesznek hozzá az önkormányzatok.

2012. 01. 04. 23:36

..ha van ilyen, azt egy esetleges vizsgálat során majd a jegyzőnek/aljegyzőnek kell elővennie. Értve a logikádat mégis azon gondolkodom, hogy a végrehajtást ezek szerint milyen szintekig lefelé kellene ellenőrzés alatt tartani? Mondjuk, ahogy ezek a hivatalban a leveleket lopkodják, jobban járnánk, ha a postára is én mennék. Az azért elég vicces/szánalmas, amikor a megyei hatóságoktól, városi ügyészségről vagy az nnyi-től inkább futárral  küldik az iratokat, személyesen Tétényi kezébe, mer amúgy nem kapja meg..

2012. 01. 04. 23:16

Világos. Van bármi dokumentáció arról, hogy Aranyék felé elmentek a kérések? Ez hiányzik az anyagból, szóval gondolom nincs. De ez meg annak a hibája aki a kérést átadta, hogy nem kért róla akkor átvételi bizonylatot. Normális helyen nem kéne, tudom, de ez nem normális hely. Múlnak ilyenen dolgok, ha keményre fordul a helyzet.

2012. 01. 04. 23:16

..opardon, utasította helyett jelezte feléjük

2012. 01. 04. 23:14

Tétényi megírta Navrasicsnak, hogy nincs szakapparátusa, a hivatal működésképtelen, biztosítsa az esztergomi közigazgatás működőképességét, ő a közigazgatási góré. Érkezett válasz? Ezért Navrasicsnak is fegyelmi jár normáliséknál. Abszurdisztánban meg majd áthelyezik a portást másik munkakörbe. Hiába na, soha nem dolgoztak még komoly helyen, politikusok, csak pofázni tudnak.

2012. 01. 04. 23:14

..stimmel, írásban utasította a jegyzőt, illetve aljegyzőt, a hivatal vezetőjét, illetve teljes jegyzői hatáskörrel felruházott helyettesét a hiba korrigálására, majd figyelmeztette a képviselő-testületet (jegyzőkönyv), illetve jelezte az eredménytelenséget a kormányhivatal és az ÁSZ felé. Mondjuk kézen még nem állt az aljegyzőnek, az igaz...

2012. 01. 04. 23:02

Van egy bökkenő:

 

Ötv. 90. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

2012. 01. 04. 22:58

...na most akkor kinek is  kellene kitől bocsánatot kérnie? :)

Törölt felhasználó #43

2012. 01. 04. 22:51

Megkaptuk Tétényi és az ÁSZ levelezését.

Az értékelést rátok bízom!

http://www.szeretgom.hu/content/69815-asz

 

A képek jobb felső sarkában van egy sorszám, ami segíti az eligazodást...

2012. 01. 04. 22:49

Nehogy már egy Polgármester legyen felelős az összes adatszolgáltatás akárhány száz határidejének betartásáért. Aki dolgozott már életében normálisan működő cégnél, intézménynél, az nagyon jól tudja, hogy ez nem így működik. Vannak pénzügyi munkatársak, osztályvezető, hivatalvezető, jegyző, aki felelős az egész hivatal működéséért. Ők mégis mit csinálnak, ha nem ezt? Az egész apparátus Tétényit szívatja? Mondjuk a Lázár vagy a Kósa szerintetek az ÁSZ jelentések határidejét figyelgetik az apparátusuk helyett, na, ne röhögtessetek már. Az ÁSZ függetlenségét és szakmaiságát minősíti, hogy Meggyesék lecsukatása helyett, amikor az ország a pénzügyi csőd szélén áll, többek között néhány száz önkormányzat pénzügyi ámokfutása miatt, akkor ilyen sz@rságokkal foglalkozik.

2012. 01. 04. 20:32

Azért azt ne feledjük, hogy az egyiknek számtalan munkatársa van, a másiknak meg egy se. Azon is elgondolkodtam, hogy a volt pm ellen az ÁSZ miért nem tett semmilyen intézkedést, amikor kiderültek a hiányosságok. szerintem ez nagyon átlátszó.

2012. 01. 04. 18:56

Ez olyan szép:

"Az egyik ilyen kérés októberben érkezett és a parkolási bevételekre vonatkozott, de időhiány miatt csak novemberben válaszoltuk meg" - Arany úr.

 

Mennyit is keres ez az időhiányos úr???