Vallás-konferencia Semjén Zsolt: mindenkinek hasznos a társadalom és az egyház együttműködése

Vallás-konferencia Semjén Zsolt: mindenkinek hasznos a társadalom és az egyház együttműködése

2011. 11. 10. 17:26

Esztergom, 2011. november 10., csütörtök (MTI) - Semjén Zsolt szerint helytelen az egyház és a társadalom szétválasztása, együttműködésük ugyanis az egész társadalom javát szolgálja.

MTI Fotó: Soós Lajos

A kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettes az Európai Unió néppárti képviselőcsoportja által szervezett 14. Vallások Közötti Párbeszéd Konferencián csütörtökön, Esztergomban beszélt erről.

Az egyház és az ő Esztergoma

Lehet, hogy amit a mai napon Semjén Zsolt mondott nem is annyira légbőlkapott ötlet. Különösen Esztergom történelmét és jelenlegi helyzetét tekintve jelenthetne megoldást az egyház és politika szorosabbra fűzése. Elég, ha arra gondolunk, hogy 1270-től a Kiegyezésig a vármegye örökös főispánja nem más volt, mint az esztergomi érsek, aki sokáig az ország második embere is volt a király után. A mai Balassa Múzeum vízivárosi épületét is azért építette Keresztély Ágost vármegyeházának, hogy a török kiűzése után ezzel is jelezze, továbbra is jogot formál a főispáni posztra. Ha az ember körbenéz a városban, azt látja, hogy szinte csak az egyházi beruházások azok, amik előbbre mozdítják azt. Elég csak a Prímás Pincére, Szent Adalbert Központra, a vízivárosi iskolakomplexum megújulására gondolni.

Vigyük tovább Semjén gondolatát. Legyen Esztergom exemptio Magyarországon belül, ahol az érsekség közvetlenül beleszólhat a döntésekbe, delegálhat a képviselő-testületbe és így irányíthatja a várost, esetleg az együtt nem működő politikusokat kiátkozhatja. Lehet, hogy rövid úton minden problémánk megoldódna, és folytatódna az az építő munka, ami Vitéz, Bakócz, Rudnay, Simor, Vaszary idején emelte Esztergom fényét.

 

"Célunk az, hogy a vallásszabadság a legszélesebb mértékben megvalósuljon, beleértve az egyháznak azt a küldetését és jogát, hogy közéleti kérdésekben is tanítást adjon. Célunk, hogy minél inkább együtt tudjon működni az állam és az egyház, az egész társadalom javára" - tette hozzá Semjén Zsolt. Mint mondta, marxista és liberális alapon többször megkérdőjelezik a vallási ihletettségű politika, a vallási tanításon nyugvó társadalomfilozófiai szerepvállalás legitimitását. "Mi vallásos emberek, soha nem vontuk kétségbe, hogy ilyen filozófiai alapvetésből részt lehessen venni a politikai életben. Nem fogadhatjuk el, hogy kétségbe akarják vonni, hogy vallásos filozófiából levezetett felfogással vegyünk részt a közéletben" - fogalmazott.Semjén Zsolt kijelentette, a vallásszabadság korlátozása lenne kétségbe vonni, hogy az egyházaknak, a vallásos közösségeknek az élet minden területén lehet tanításuk és joguk ahhoz, hogy a felfogásukat akár politikai, társadalmi téren is elmondják.

Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke közöntőjében arról beszélt, az ember nem áll egyedül a világmindenségben, az emberiség életét az isteni gondviselés kíséri. "Ez a meggyőződés segít bennünket abban, hogy a társadalomnak is optimista, energikus, és értéket teremtő tagjai legyünk. Ez segít minket abban is, hogy a népek között és a társadalmakon belül a kiengesztelődést, a megbékélést szolgáljuk" - mondta a bíboros.

Ján Figel, az Európai Bizottság volt tagja, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, egyben a Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke, köszöntőjében szólt arról, hogy az ember célja a teremtés, hogy többet adjunk vissza annál, amit kapunk. A politikus a térség államairól szólva kijelentette, hogy szocializmusból a fogyasztói társadalom felé haladnak, közben a kollektivizmus helyét az individualizmus veszi át. A fejlődésnek ez az útja számos, nem fenntartható jelenséget hoz magával, az egyensúly megteremtésében játszhatnak szerepet az egyházak, melyek tevékenységének legfőbb célja a közjó - fogalmazott.

A Szent Adalbert Központban rendezett kétnapos konferenciát köszöntötte Othmar Karas, az EPP képviselőcsoportjának alelnöke is.

A rendezvény az egyházak és a vallások szerepét vitatja meg a Duna-régióban az EU néppárti képviselőcsoportja, valamint vallási vezetők és a nemzeti hatóságok részvételével. A szekcióülések témái között szerepel a vallás küldetése a világi társadalomban, a vallási szereplők hozzáállása az erkölcsi kérdések nyilvános megvitatásához, az állam és az egyház kapcsolata, a vallás jelenléte a sajtóban, az együttműködés a politikusok és a vallási vezetők között. Pénteken Gyürk András, a magyar néppárti delegáció vezetője mond záróbeszédet.

2011. 11. 14. 9:32

A politikának csak addig van szüksége a vallásra, amíg hasznot húz belőle.  A szégyen az, hogy a politikai programokat vallásos köntösbe öltöztetve próbálják elfogadtatni, igazi vallásos lelkület nélkül. A diktatúra kiépítésénél sem nélkülözik az "egyház" támogatását. Orbánék ügyesen csinálják. A pénz/mammon/ szemüvegén keresztül másként láthatják egyesek a dolgok menetét. Kiknek kell elszámolni ? Itt a földön, sajnos nem sok esély az érintettek lelkiismeretére apellálni, odaátról pedig tapasztalatunk még nincs.

2011. 11. 12. 13:28

Ha nem az egyház állna a KDNP mögött , ez a párt is a sülyesztőbe kerülne a semmit mondó politikája, és a súlytalan megalkuvó vezetői miatt. A FIDESZ kettőt már ledarált ,mert nem úgy táncolt ahogy ő muzsikált.

2011. 11. 10. 22:45

igazából ilyenkor örülök, hogy semmi  közöm a politikához. Nem tudnám elképzelni, hogy egy ilyen (majdnem embert írtam) valakivel egy asztalhoz üljek. Őszinte részvétem Erdő Péter bíboros úrnak. "Nem fogadhatjuk el, hogy kétségbe akarják vonni, hogy vallásos filozófiából levezetett felfogással vegyünk részt a közéletben". Valami nagyon nagy baj van!

Részemről a tisztességét vonom kétségbe, az elmúlt években mutatott cselekedetei nyomán. Nagyon elkeserít hogy ilyen (em..) személyek lejáratják a vallást, és mindazt, amit az emberek TISZTESSÉGNEK neveznek.

2011. 11. 10. 19:24

Ahol semjén megjelenik, ott jelen van a hamisság, a képmutatás is! Senki sem akarja a társadalmat és az egyházat szétválasztani, de igenis az egyház és az állam legyen külön! A Nagynak nevezett Francia forradalom legfontosabb vívmányainak egyike az egyház és az állam szétválasztása! A mai jobboldalinak nevezett kormányok meg mindent megtesznek azért, hogy ezeket a szétválasztott kötéseket újra szorosra húzzák! Hamarosan állam lesz az államban, talán már ma is az! Ami pedig Esztergom jelenlegi állapotait /politikai/ illeti, az a katolikus egyház igazi szégyene! Mert ne higgyük azt, hogy ennek a hallgatásnak nincs ára! Főleg semjén és a pártján keresztül az egyház profitál belőle! Tudjátok a hallgatásnak ára van,és ezt mi mindnyájan fizetjük!

Utóirat: bocsánatot kérek Nemecsek Ernőtől, hogy semjént csupa kisbetűvel írom, de nálam neki csak ennyi a becsülete!

2011. 11. 10. 19:08

Ján Figel köszöntője tetszett. Tömjén Zsolt meg plébániai kisegítő munkatárs helyettese számomra gyűlölet keresztények.

2011. 11. 10. 18:05

 Én nem tartom egy hiteles embernek Semjén Zsoltot, mert amit művelt négy évig a

 parlamentben /előző kormány ideje alatt/, az minden volt, de nem egy intelligens

 keresztény ember viselkedése és megnyilvánulása. Ha ilyen egy keresztény ember,

 mint ő,  nagy szomorúság az egyházra és a keresztény vallásra nézve.

2011. 11. 10. 17:30

"mindenkinek hasznos"

Csak a saját nevében beszéljen és ne mindenkinek a nevében.