Bank fenyegeti a polgármestert?
2011. szept. 22.

<p>Ma kaptam kézhez azt a levelet, amelyben a Raiffeisen Bank Zrt. Követeléskezelési Főosztályának vezető munkatársai tudtomra adják, hogy amennyiben nem, vagy csak részben teszek eleget az adósságrendezés végrehajtásának, abban az esetben „<em>a képviselő-testületnél és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésért felelős szervnél is fogja kezdeményezni a polgármester fegyelmi felelősségének megállapítását”</em>. Ezen felül a levélben felhívják a figyelmemet arra, hogy a Ptv. 7. § 4. bekezdése alapján „<em>a polgármester jogviszonya a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggeszthető, valamint hogy a polgármester a tisztségéből eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik”</em>.</p>

Esztergom jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a bérek kifizetését és a kötelező feladatok ellátását, valamint az adósságrendezés első ütemének teljesítését egyszerre. Vagy bért fizetünk az embereknek, vagy a bankok követelésének teszünk eleget. Nekem, mint Esztergom Város független polgármesterének csak az itt élő családok mindennapi életének biztosítása és a kötelező feladatellátás lehet az első. Ezért ezúton is nyomatékosítom, - amit már szóban többször elmondtam a képviselő-testületnek és a bankok képviselőinek is -, csak abban az esetben és olyan mértékben tudjuk teljesíteni az egyezségi megállapodások első ütemét, amely biztonsággal kigazdálkodható az önkormányzat saját forrásaiból.

Abban a demokratikus jogállamban, amelyben maga a Miniszterelnök Úr, Orbán Viktor jelentette ki nemrégiben, hogy első az kisemberek érdeke, és legfőbb feladatunk az eladósodás elleni küzdelem, megengedhetetlennek tartom, hogy egy pénzintézet ilyen hangú levelet írjon a város megválasztott polgármesterének, kényszerítve őt a törvényellenes, felelőtlen gazdálkodásra. Esztergomnak elege volt ebből. Nem lehet tovább folytatni az előző városvezetés hitelfelvételi gyakorlatát, és ki kell állni amellett, hogy az emberek érdeke minden esetben megelőzi a bankok érdekeit. Remélem, hogy ebben az ügyben a Kormány, meghirdetett szándékának megfelelően mellém és az esztergomiak mellé áll.


Esztergom, 2011. szeptember 22.


Tétényi Éva

Esztergom, Esztergom-kertváros

és Pilisszentlélek polgármestere

(forrás)