Vége az adósságrendezésnek, 30 évig törlesztünk

Vége az adósságrendezésnek, 30 évig törlesztünk

2011. 08. 01. 23:58

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság augusztus elsején kelt végzése, - mely ellen fellebbezésnek helye nincs, - kimondja, hogy az Esztergom Város Önkormányzatával szembeni adósságrendezési eljárást befejezetté nyilvánítja, és elrendeli a végzés Cégközlönyben való közzétételét.

A 2011. július 29-i hatállyal lezárult eljárás eredményeképpen a város adósságállománya feltérképezésre került. A hitelezői csoportokkal az egyezségek megkötése megtörtént. Sajnálatos módon ezek az egyezségek 100 százalékos kielégítéssel zárultak. Az adósságrendezés végrehajtására az úgynevezett reorganizációs terv szolgál, ami segíti az Önkormányzatot a hatékonyabb gazdálkodásban. A végzésben kimondják, hogy a Megyei Bíróság kizárólag az egyezséget vizsgálta és annak jogszerűségét állapította meg. Az okirat nem terjed ki az Önkormányzat reorganizációs programjáról szóló rendelet jogszerűségének vizsgálatára, melyről a Kormányhivatal már korábban megállapította annak törvénysértő voltát. Jelenleg az Alkotmánybíróság előtt van annak eldöntése, hogy az jogszabályellenes reorganizációs rendeletet meddig tartják életben. Az elmúlt hónapokban feltárt hitelezői igények megmutatták, hogy az előző városvezetés alatt az önkormányzat 25 milliárdos adósságot halmozott fel és ennek visszafizetésére mintegy 30 év alatt kerülhet sor.

Tétényi Éva sajtóközleménye

2011. 08. 02. 18:38

Berda József: Egy politikus arcképéhez

Istenem, még ilyet, hogy te
nem hallottad a nagy miniszter
hatalmas beszédét az államháztartás
rendbehozatala tárgyában!

Én ott voltam, lásd, s a hazafiúi
kötelességemnek eleget tevén, csupa
láz voltam a meghatottságtól,
nemes indulat és honfibú!

Ily csodálatos elmét nem láttam
én még, mióta élek! Jó ebédektől
s vacsoráktól kidagadt szája oly
mélységes komolyasággal rezgett, mely már
megdöbbent okosságával.

Szinte látni lehetett, hogy ömlik
az ige örök malasztokkal fűszerezett
buzgalma, mint finom illatú moslék
a vályuba, minek a boldog disznnók
már előre röfögnek.

De ez mind kevés ama történelmi
pillanathoz, mikor az asztalra csapott,
s mint a kard, csörrent az irgalmatlan
parancs: "Míg én vagyok itt, nem tűrök
izgatást hazátlan bitangok!"

1933 !!!

gömbicica

2011. 08. 02. 13:38

Valahol, valakik biztosan pezsgőt bontanak! Mondván EZT IS MEGCSINÁLTUK! Mos hátra lehet dőlni, és pihenni.

Hatalmas teljesitmény volt. Én nem hiszem, hogy tükörbe tudnák nézni. Inkább maradnék kócos. Félnék, hogy visszaköp rám a tükörképem.

2011. 08. 02. 13:27

"A törvények nem jók és januártól még rosszabbak lesznek."

 

"Számontarthatják, mit telefonoztam

mikor, miért kinek.

Aktába írják, miről álmodoztam,

s azt is ki érti meg.

És nem sejthetem, mikor lesz elég ok,

előkotorni azt a kartotékot,

mely jogom sérti meg."

/József Attila: Levegőt 1935/

 

2011. 08. 02. 11:41

Szomorú az,hogy egy 2/3-s többségű képviselőtestület és kormányzat azt csinál amit akar.

Ha egy önkormányzatnál minden"jogosítványt" elvesz a polgármestertől a 2/3-s többségű képviselőtestület,a jegyző nem áll szóba vele,az aljegyző is keresztbe tesz neki akkor mi a bús fenét tud tenni azon kívül,hogy a nyilvánossághoz fordul és elmondja,hogy mi történik a hivatalban.

Dolgozni kellene hagyni őt és nem gáncsoskodni felette,így is túl sokat viselt már el és bírt ki a jelenlegi polgármester asszonyunk!

A törvények nem jók és januártól még rosszabbak lesznek.

Köszönhetjük a jelenleg regnáló kormányunknak!

2011. 08. 02. 10:59

Felelőst? Mindenki nézzen a tükörbe.

2011. 08. 02. 10:50

Igen ez mind értünk van esztergomiakért. M1 es és csapata eldöntötte, hogy mi lesz jó esztergomnak. Elképzelhető, hogy

jönnek majd a különféle újabb helyi adók? 30-35 évig nyögi a jövő nemzedéke ezt az elhibázott várospolitikát. A jelenleg

befejezetlen beruházásokkal mi lesz? Jelenleg a városban mindenütt csak romhalmazt lát az ember. De nekünk így is jó,

mikor keresik és találják már  meg a felelősöket ezért az áldatlan állapotokért?

2011. 08. 02. 8:19

És hisszük , hogy demokrácia van ! Értünk van minden ! Fujjj.....!!! De egyszer ennek is vége lesz . Nem lehet minden korosztály ilyen .....