Ismét a kormányhivatal előtt Esztergom ügye. Folytatás a Parlamentben
Közélet
2011. máj. 20.

<p><span style="color: black;">Sajnos az mára egyértelművé vált, hogy jelen testület azt a jogi kiskaput használja ki, hogy bár törvénytelen módon alkot "határozatokat" és "rendeleteket",  majd ezeket szintén törvénytelen módon hirdetik ki, és mégis, ezeket a "döntéseket" csak az Alkotmánybíróság hatálytalaníthatja (na meg persze maga a testület). Ez pedig éveket jelenthet alapesetben.</span></p>
<p><span style="color: black;"> </span></p>

Ezért a Jobbik  törvényjavaslatot fog előterjeszteni a Parlamentben, melynek lényege az lesz, hogy  a Kormányhivatal, ha kimondja a törvénysértést, függeszthesse fel a szerinte törvénysértő rendeleteket addig is amíg a bíróság vagy az Alkotmány bíróság meg nem semmisíti azt.

Továbbá kérni fogjuk az illetékeseket, hogy a további jogsértések, valamint várható perek megelőzése érdekében kérje az Alkotmánybíróság soron kívüli döntését az üggyel kapcsolatban.

A mai beadványunk szövege:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!


Azzal a kéréssel fordulunk az eljáró hivatalhoz, hogy törvényességi észrevételeiket megtenni szíveskedjenek az alábbiakkal kapcsolatosan:

 

A Fidesz frakció a 2011. április 12-ei alkotmányellenes „testületi ülése” után, ismét alkotmányellenes „testületi ülést” tartott 2011. május 19-én 18 órától. A testületi ülést egy hosszabb szünet elrendelése után május 20-án 9 órára hívta össze ismét Steindl Balázs a helyi Fidesz frakcióvezetője és levezette azt. A Fidesz frakció azt a törvényi hibát használja ki, hogy a törvénysértő keretek között elfogadott és kihirdetett rendeletek mindaddig hatályban vannak, míg a képviselő-testület vagy az Alkotmánybíróság vissza nem vonja azokat.
Ezek alapján az április 12-én  alkotmányellenesen levezetett testületi ülésen elfogadott, majd a jegyző által kihirdetett Fidesz frakció által módosított SZMSZ hatályos, mely szerint Steindl Balázs is levezetheti az ülést a polgármester tartós akadályoztatása esetén. A polgármester asszony azonban nem tartós akadályoztatást jelentett be, hanem polgári engedetlenségre hivatkozva nem vezette le a testületi ülést, mivel nem kíván asszisztálni egy alkotmányellenesen működő testületben.
A Kormányhivatal törvényességi felhívásában  utasította a képviselő- testületet, hogy a törvényes állapotot 2011. május 20-ig állítsa vissza.  A  Fidesz frakciónak szándékában sem állt eleget tenni a Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltaknak, mivel a tárgyalásra kerülő 60 napirendi pont között nem szerepelt az alkotmányellenes határozatok, rendeletek visszavonása, sőt a jogellenes keretek között elfogadott és kihirdetett reorganizációs programot még módosították is. A Fidesz frakció sorozatos törvénysértést követ el azzal, hogy már második alkalommal nem az arra illetékes személy, a polgármester vezeti le a testületi üléseket. Az alkotmányellenes testületi üléseken rendeleteket, határozatokat fogadnak el, melyek eredményeképpen rengeteg érvénytelen szerződés fog létrejönni. Ezek a szerződések támadhatóak lesznek, számtalan polgári per, kártérítés per elé néz a város.

 

Kérjük a Tisztelt Kormányhivatalt, hogy törvényességi észrevételeit szíveskedjék megtenni az ismételten jogellenesen levezetett testületi üléssel kapcsolatosan, valamint a hatályban maradt törvénytelenül akotott rendeletekkel, határozatokkal kapcsolatban hivatalból szíveskedjen az eljáró bírósághoz illetve az alkotmánybírósághoz fordulni.
Köszönettel:
Stámusz Andrea sk.  és Zentai Plajner Zsolt sk.
(forrás)