34 évig nyögnénk az adósságot, ha nincs vagyonfelosztás

34 évig nyögnénk az adósságot, ha nincs vagyonfelosztás

2011. 04. 19. 12:05

A múlt héten a Fidesz által elfogadott reorganizációs és egyezségi terv szerint a várost terhelő 25 milliárd forintos adósságból a bankokra eső 20 milliárd forintot négy éves türelmi idő után 30 évig, 2045-ig fizetné ki a város. A 4 év türelmi idő alatt a fennmaradó 5 milliárd forintos adósság kiegyenlítésére kerülne sor: kifizetnénk a mélygarázsokat, a kanonoksor félbemaradt felújíátását és az évek óta ki nem fizetett számlákat. Erre a következő évek helyi adóbevételei szinte teljes egészében fel lennének használva: Meggyes 10 féktelenül költekező évéért 34 év megszorítást kapna a nyakába Esztergom.

A reorganiziációs terv egyáltalán nem számol a Szent Miklós babákkal és a nekik fejenként kifizetendő 2-3 millió forinttal, mely összességében akár további 2-3 milliárd forintos rejtett terhet is hordozhat a városnak a 2023-2030 közötti évekre. Arról sem szól az egyezségi terv, hogy mi történik Esztergommal, ha a kormányzat jelenleg csak lebegtetett tervei megvalósulnak és a helyi adóbevételek legjelentősebb tételét kitevő helyi iparűzési adót elvonja az önkormányzatoktól a kormányzat.

A Szeretgom által megkérdezett pénzügyi elemzők egyértelműen úgy látják, hogy a reorganizációs terv a hitelezők érdekeit veszi kizárólag figyelembe: a Fideszes tervezetben nincs nyoma annak, hogy a város alkudozni próbált volna a követelések csökkentéséről, azokat 100%-ig ki kívánja elégíteni. Mivel a reorganizáció meghiúsulása esetén bekövetkező vagyonfelosztás esetén a 25 milliárdos követeléssel szemben csupán egy 9,5 milliárdos felosztható vagyon áll szemben, a város igen erős tárgyalási pozíciót vehetne fel ennek lebegtetésével - a megkérdezett szakértő szerint a 25 milliárdos adósságot akár a 30-40%-kal is le lehetne alkudni a hitelezőkről.

Iridium

2011. 05. 14. 16:44

Csak eljátszottam egy gondolattal, ne tessék nagyon komolyan venni. Nyergesújfalu vagyona mintegy 7,3 md forint. Ez egy 4-szer kevesebb lakosú, 3-szor kisebb területű város, és érdekes módon alig 2 milliárddal kevesebb a vagyona Esztergomhoz képest. Most ebből ez következhet:

a, Nyerges piszkosul gazdag

b, Esztergom piszkosul szegény

c, Nyergesen csaltak az adatokkal, így gazdagabbnak feltüntetve a várost

d, Esztergomban csaltak az adatokkal, így szegényebbnek feltüntetve a várost.

Mindkét város költségvetése Tétényi regnálása óta nagyjából arányos (Egom ~10 md/év, Nyergesé 2,5 md/év, azaz itt működik ismét a nagyjából 3-4-szeres szorzó), míg Meggyes idején előbbi fel volt pumpálva a 2,5-szeresére, talán 20+ md/év-re pl. a kötvénykibocsátás miatt. További érdekességek, például Nyerges nem rendelkezik többmilliárdos garázzsal, fürdővel (hacsak az általános iskoláét nem vesszük ide, ami viszont nem veszteséges, ellenben az esztergomival).

Namost ha tovább játszok a gondolattal: többen hitetlenkedtünk itt, hogy elképesztően alacsony számokat olvashattunk pl. az ingatlanok értékeit nézegetve.

Ha lenne egy korrigálás a piaci értéket felmérendő, elképzelhető, hogy Esztergom vagyona akár többszörös szorzót is elérhetne (nekem úgy tűnik, hogy 2-3-szoros is lehetne a végső érték)? Legyen elég most csak nagyjából 20 milliárd, és máris ki vannak elégítve a hitelezők egy vagyonfelosztás esetén, Esztergom megszabadul az adósságától, a hitelezők alig, vagy egyáltalán nem buknak az üzleten. Mivel a piaci értékhez közelebb kerülnének az értékek, az ingatlanspekulációt is elkerülhetnénk, akár még vagyon is maradna az önkormányzat kezében.

Természetesen ez csak egy gondolat, a két várost összehasonlítani ilyen egyszerűen nem lehet. Mégis érdekes kérdést vet fel, hogy ha megtörténne a leltár aktualizálása és kiderülne Esztergom valódi vagyona (ami egyébként is evidens lenne), akkor arra is fény derülne, hogy minden vád a helyi ffarkció részéről teljesen alaptalan. Megnyugtatná a hitelezőket is, így a későbbiekben is nyugodt szívvel adnának hitelt a városnak (ez sokszor emlegetett érv, máris megdőlne).

Ugyanakkor megmutathatnánk ország-világnak, hogy Esztergom képes volt magát kimenteni a csőd széléről úgy, hogy sem a hitelezők érdekei nem csorbultak (elvégre ki lettek fizetve), sem a várost nem adósították el több évtizedre, a ffarkció nyúlványai meg kapnának egy csattanósat.

Ez persze csak egy gondolatfolyam volt, a kérdés az, hogy kinek és mennyibe kerülne a teljes vagyon valódi értékének felülvizsgálata? Mivel a kötélen táncol a város, talán érdemes lenne valahogy megoldani ennek a finanszírozását, hiszen ez a lakosság érdeke (tudom, az nem sokat számít), nem? Milyen lehetőségek vannak erre, ill. milyen kötelezettsége a városnak a felülvizsgálatra? Továbbá szankcionálható-e az, akinek az esetleges mulasztásából következett be vagyoni hátránya Esztergomnak?

2011. 04. 29. 7:46

Szemébe tudsz nézni az elbocsájtottaknak? Mit gondolsz, hogy vélekednek rólad a Szentgyörgymezeiek?

Igaz, már későn, de szemébe mondhatják, akik találkozank vele.

2011. 04. 28. 22:12

Az intézmények megszüntetésével, valamint összevonásával kapcsolatos döntést a Fidesz frakció és a Vállalkozók Pártja képviselője egy törvényellenesen megtartott testületi ülésnek nevezett munkaülésen hozta meg, melyet a jegyző kihirdetett. A korelnök (Petróczy Gyula) által aláírt terv szerint történnének ezek az elbocsátások is, amelyek a döntéshozatal szabálytalansága miatt szerintem jogsértőek.

Suszter, mit tettél? Mikor szólal meg a lelkiismereted? Van egyáltalán? Szemébe tudsz nézni az elbocsájtottaknak? Mit gondolsz, hogy vélekednek rólad a Szentgyörgymezeiek? Egyszerűen szánalmas vagy, és undorító!

2011. 04. 23. 21:27

„A pénzügyi gondnok és banki szakértők bevonásával egy reorganizációs program készül a hitel-visszafizetés ütemezéséről - erről majd a hitelezőkkel is egyeztetnek. ……..A program kidolgozását április végéig kell befejezni, és június közepéig a bírósággal elfogadtatni. Szathmáry Tibor azt mondja, felhívták a városvezető figyelmét: ha mindenáron szükségesnek tartja az önfeloszlatást és új választások kiírását, ezt csak az adósságrendezési eljárás lezárása után tegye meg - amennyiben erre korábban kerülne sor, az automatikusan vagyonfelosztást vonna maga után. A vagyonfelosztás, amire ekkora város esetében még nem volt példa az elmúlt húsz évben Magyarországon, leegyszerűsítve anynyit jelent, hogy a "bankok mindent visznek", és a kis hitelezőknek nincs esélyük arra, hogy a pénzükhöz jussanak. Más megközelítésben egy esetleges vagyonfelosztással a város megszabadulna minden adósságától - e megoldást azonban a bankok vélhetően nem fogadnák el.”  (Magyar Narancs)

1.  A fenti mondatok megerősítik a többedmagammal képviselt álláspontot, hogy Esztergom város érdekeit a vagyonfelosztás szolgálja, mert a 2045-igy tartó törlesztési teher sokkal nagyobb, mint a vagyonvesztés nagysága. Természetes, hogy ami Esztergomnak kisebb teher az a hitelezőknek nagyobb, ezért számukra elfogadhatatlan, mindent megmozgatnak annak érdekében, hogy ez az Esztergom számára kedvező megoldás ne következzen be. Mindezek tükrében érdekes és árulkodó mondatok találhatók az idézetben:

 

2.  Ha a pénzügyi gondnok és banki szakértők bevonásával készül az anyag, Esztergom város illetve az állam érdekeit képviselő szakértő nincs?

 

3.  Ha majd a hitelezőkkel egyeztetnek, ez azt jelenti, hogy nagyjából azokkal egyeztetnek, akik a szakértői anyagot készítik, valójában saját magukkal. A kis hitelezők az idézet szerint is esélytelenek.

 

4.   Az állam illetve az önkormányzat által fizetett pénzügyi biztos kinek az érdekeit képviseli? Ellenérdekű felek esetén mindkét felet nem képviselheti csak a megbízót, tetejébe a másik oldalnak komoly szakértői vannak. Ha ez így van, hogyan támaszkodhat az ellenérdekű másik fél szakértőire, miért nem saját, az állam és Esztergom város érdekeit szolgáló szakértőkre támaszkodik, ilyen lehetne például az ÁSZ, Pénzügyminisztérium (vagy ami helyette van), KÖZIG. HIV., mit tudom én még kicsoda? Nem ártana nekik gyakorlati tapasztalatokat szerezni tevékenységük, törvényjavaslataik következményeiről. Mindjárt jobban működne sok minden, a banki szakértőkkel való együtt működés helyett.

 

5.   Ekkora város esetében még nem volt példa?  Akkor rajta, csináljuk meg! Ekkora adóssághalmaz önkormányzatok általi felhalmozására sem volt példa, és még nagyon sok mindenre. Nem kellene talán visszatérni a felelős gazdálkodáshoz minkét félnek? A hitelező bankoknak és a hitelfelvevőknek is egyaránt felhagyni a felelőtlenséggel? Ha ez nem megy magától, akkor egy felelős kormányzás kényszeresítse rá őket, mint jó néhány kormányzat a nagyvilágban. Ne mindenféle satnya műsorszámokkal szórakoztassák a nagyérdeműt, tessék már végre érdemben kormányozni!

 

Egy utolsó megjegyzés: Én olyan alapon egyezkednék a banki szakértőkkel, hogy olyan javaslatot tegyenek le, amely Esztergom várost pénzügyileg olyan mértékben terheli, mint amely vagyonfelosztás esetén terhelné. A reorganizációt ilyen feltételekkel vállalnám fel. A Bankok is nagyon rossz pozícióban vannak, ennek tudatában kell tárgyalni. Vagyonfelosztással megszabadulnánk minden hiteltől és természetesen a listán szereplő vagyontól. Később akár néhány dolgot vissza is vásárolhatnánk. Nagyon durván, az adósságállomány 30%-a lehetne a tárgyalási alap, amely törlesztését bevállalhatnánk. Ámbár ha a fürdő értékesíthetőségére gondolok ez a szám már gesztus értékű.

2011. 04. 22. 8:06

Kíváncsian várom, mikor és hogyan fogod ezt a véleményedet leírni a Hídlap fórumán!

2011. 04. 21. 16:03

Így van, írtam korábban, hogy a fürdőnek jóváhagyott 90 millió, nem alaptevékenységet jelentő, halaszthatatlan karbantartási munka fedezete, mert egy üzleti vállalkozásnak azt a költségvetésében tervezni kell, és a bevétel nyújt rá fedezetet, nem külső forrás. Ez a trükközés, hogy máshol van a tulajdon, máshol van az üzemeltetés, különböző önkormányzati cégek láncolatát hozták létre a pénzek ÁSZ, adóhatóság, hitelezők, polgármester, adósságrendezési eljárás előli eltüntetésére. Ez az adósságrendezési törvény kijátszása, törvénysértő pénzkimentés. Ha hozzájárult fel kell jelenteni!

 

Nem beszélve arról, konkrétan mi a csudát kell egy vadiúj fürdőn halaszthatatlanul karbantartani, pláne 90 misiért, megint áthelyezik a gázmotort? De mint mondtam ott az árbevétel, annak kell fedezni. Ha az nem fedezi a fürdőnek is csődvédelmet kell kérni, ez a jelenlegi törvényes út. Erre mondjon valamit a Biztos Úr!

2011. 04. 21. 15:33

A FIDESZ "farkció" minden körülmények között T É felelősségét fogja szajkózni, de nem mindegy, hogy valaki VALÓBAN VÉDI a város érdekeit, vagy sutyiban megegyezik a bankokkal, hogy MINDENT KIFIZETÜNK AZ UTOLSÓ FILLÉRIG, ha kell 30-40 évig nyögve a trehet !

2011. 04. 21. 14:45

Igen. Totál törvénytelen, és bárki hajtja végre, belekeveredik a törvénytelenségbe.

Nekünk viszont most kell lépnünk, mert 2012. jan. 1-vel érvénybe lép a lex Esztergom! Vagyis valódi rendeleti érvényre emelhetik a most még törvénytelen rendeletet! Totál botrány! Ez már tényleg a jogállam vége.

Nagyon jó, hogy Endrédi úr már konkrét szervezési lépéseket is felajánlott.

2011. 04. 21. 14:01

önkormányzatnál tartottak is eligazítást az illetékes elvtársak arra vonatkozóan, hogy hogyan hajtsák végre a teljesen törvénytelenül, polgármester tudta, beleegyezése, aláírása nélül hozott rendeletet, már el is akarják indítani az iskolák stb. összevonását és mindent, amit megszavaztak.

 

Csak lesz annyi eszük, hogy nem hajtják végre, mert : 1., nekik nincs mentelmi joguk. 2., lassan elfogynak a menekülőállások, elég sokat kiosztottak már így is, kizártnak tartom , hogy másod-, harmadvonalbeli hivatalnokoknak jusson még valahol, meg ugye ingázni se leányálom... 3., 150 évig voltak itt a törökök, mégse lettünk törökké, egyszer mindennek eljön az ideje, csak idő kérdése.

2011. 04. 21. 13:04

És ki lesz az, aki el fogja számoltatni? A "független" igazságszolgáltatás, netán Budai Gyula vagy a Jóisten? János, időnként az az érzésem, hogy Te nem ebben az országban élsz.Mennyi mindenről kiderült már kisvárosunkban az utóbbi években, hogy törvénytelen, aztán mégsem történt soha semmi. Most sem fog, megvalósítják a törvénytelenül elfogadott reorganizációs tervet úgy, hogy senkinek /mármint az annak meghozatalában részt vevőknek/ a haja szála sem fog görbülni, oszt jónapot. Én örülnék legjobban, ha nem így lenne, de sajnos semmi esélye ebben az országban a törvénytisztelő és törvényes eszközökkel élni kivánó polgároknak, sőt még örülhetnek, ha nem őket hurcolják meg.

2011. 04. 21. 13:00

Hát igen. TÉ már amúgy is nagy nyilvánosság előtt kimondta az ATV interjúban, hogy a Budaival való mostani konzultáció után a következő lépés már rendőrség, ügyészség, megfelelő hivatalok a problémás folyó ügyekre vonatkozóan.

2011. 04. 21. 12:54

A súgással kapcsolatban:

Ha Te tudod ezt, akkor más, hozzáértő ember is tudhatja, de akkor miért nem lép már végre valaki? (Nem rád gondoltam, léptél már eleget.)

2011. 04. 21. 12:42

Súgok: ha esetleg a pénzügyi biztos tevékenységével kapcsolatban törvénytelenségre, mulasztásra derülne fény, és valaki ezt bejelenti a bíróságon, akkor bizon jön az vagyonnak felosztása.

Addigis: mindenki, aki törvénytelenséget akar elkövetni a törvénytelen rendelet alapján: tudja, hogy ezért el lesz számoltatva.

2011. 04. 21. 12:00

Mindenképpen szabotálni kellene. Ha a hivatal és az érintett intézmények így tesznek, egyáltalán nem követnek el törvénytelenséget, sőt ők járnak el törvényesen. Ezt kellene mindenkinek tennie - főleg tekintettel arra, ami eddig is történt. Hol vannak már azok, akik Meggyes közvetlen munkatársai voltak olyan intézkedések szentesítésénél, amelyekben később az ÁSZ is törvényességi kifogást talált? Marosi és mások: nagy részük már nem is dolgozik Esztergomban, nem volt itt maradásuk.

2011. 04. 21. 11:45

Nem tartom jó ötletnek, mert ez a felelősség Tétényire való rátolása a Fidesz felsővezetésének kívánságára.

2011. 04. 21. 11:44

Elég egyszerű, szabotálni kell mindent, amely a reorganizációt, vagyis az adósságrendezést lehetővé teszik. Ebből automatikusan vagyonfelosztás következik. Úgy látom, jelenleg egyébként ez folyik, csak senki nem mondja ki, fél ennek a politikai árától. A Fideszesek meg is kapták ukázba, toljanak minden felelősséget Tétényire. Ők csapdahelyzetben vannak, ha kimondják, mert nekik ez politikai veszteséget jelent, nem pénzügyit, az őket nem érdekli. Nem akarok lovat adni mások alá, de van olyan, aki politikailag csak nyerne. Pénzügyileg Esztergom nyerne, mert nem tudok komoly ellenérvről. Ha lenne ilyen természetesen megfontolandó, a bankok érveit elfogultságuk tudatában kell kezelni. De ők nagyon hallgatnak, bizonyára jó okuk van rá. Ha valaki leírná elfogultságmentes véleményét, jól fizető, amúgy is rezgő állásával játszana.

2011. 04. 21. 11:18

Hát igen. És a helyzet tényleg most már nagyon durva. A mostani ATV interjúban (http://atv.hu/cikk/video-20110420_tetenyi_eva) azt is elmondta TÉ, hogy már az önkormányzatnál tartottak is eligazítást az illetékes elvtársak arra vonatkozóan, hogy hogyan hajtsák végre a teljesen törvénytelenül, polgármester tudta, beleegyezése, aláírása nélül hozott rendeletet, már el is akarják indítani az iskolák stb. összevonását és mindent, amit megszavaztak. És minderre a kormányhivatal azt mondja, hogy addig OK, amíg az Alkotmánybíróság nem semmisíti meg a törvénytelen rendeletet. Erre mondta az interjúban TÉ, hogy ha ezt ma Magyarországon meg lehet csinálni, akkor tényleg itt a jogállam vége, és sokkal nagyobb baj van, mint amire gondolunk. Szóval minden okunk megvan tüntetni, sőt ennél több okunk már aligha lehetne.

2011. 04. 21. 10:50

Tétényi Éva semmilyen jogkört nem fog kapni a testülettől, de azért tüntessünk, mert az is több, mint a semmi. Éva megállapodhat bármiben a bankokkal, ha az a város érdekét szolgálná, a 10-ek /11-ek?/ 100%, hogy le fogják szavazni. A fidesz frakciónak /ff/ egy a lényeg, minél jobban szívja meg a város és ők minél több pénzt ki tudjanak még venni maguknak a közösből. Ne legyenek illúzióitok, itt az fog történni, amit ők akarnak. Sajnos itt már semmilyen fórum nincs, ahonnan jogorvoslatot lehetne kérni /ill. kapni/, ebben az országban csak akkor bűncselekmény a felelőtlen gazdálkodás, ha azt nem fidesz színekben követik el. Sem az ügyészség, sem a bíróság, sem a rendőrség nem független, meg vannak fenyegetve egzisztrenciálisan, így mindenki szépen beáll a sorba. Készüljetek fel a legrosszabbra, és nézzen mélyen magába az, aki fideszes helyi képviselőre húzta az x-et, meg azok is, akik a jelölt állításnál nem mérték fel, hogy nem csak a polgármestert, hanem a testületet is le kell váltani. Így állhatott elő az a helyzet, hogy az ellenszavazatok szétforgácsolódtak és nem mentünk semmire azzal, hogy MT-t kibillentettük a polgármesteri székből. Egyet viszont valószínűleg elsőként megtanultunk az országban: a várost nem a polgármester, hanem a testület irányítja. Kicsit drága lesz a tandíj, de legalább a következő választáson már mindenki okosabb lesz. Az elmúlt 20 év legnagyobb bűne, hogy az állami és önkormányzati szervek működését a legalapvetőbb szinten sem magyarázta el a polgároknak, mivel ez egyetlen pártnak sem állt érdekében. Az Orbán éra /lehet, hogy hosszú lesz, de nem végtelen/ arra jó lesz, hogy meg fog szűnni a logókra való szavazás, a zemberek talán jobban elgondolkodnak, kire is húzzák az x-et, és talán megtanulják, hogy nincs ingyen ebéd, bárki is igérje azt nekik.

2011. 04. 21. 10:09

Mindkét eljárás lehet jó a városnak, HA MEGFELELŐ KEMÉNYSÉGGEL, SZAKÉRTELEMMEL VÉDI valaki a város érdekeit. Ilyen testülettel ez szinte kizárt, hiszen ez a személy a polgármester lenne, TELJES TÁRGYALÁSI JOGKÖRREL. Sajnos ez ma nem érhető el, de a "tüntetésnek" talán erre kéne irányulni, hogy T. É. KAPJA MEG EZT A JOGKÖRT. Máskülönben kabaré a tárgyalás, hiszen a bank nem tudja, hogy amiben megállapodott T É-val, az most megállapodás, vagy még a "farkció" (a név saját know how!) ezt megfúrja és estleg velük kell sub rosa megállapodni.

2011. 04. 21. 6:46

Tisztelt Mina!

Teljesen egyetértek Önnel! Csak azt nem látom és tudom, hogyan lehet ezt végrehajtani, kinek és mit kell tennie, hogy ez megvalósuljon? Sajnos én csak egy fotelból drukkoló emberke vagyok, aki ez miatt sokszor szégyenkezik is, de még élnek bennem a régi beidegződések.

Minden tiszteletem és csodálatom azoké az embereké, aki bátran felvállalják véleményüket, sőt tesznek is érte. Mélységesen tisztelem a lap működetőjének, aki kis gyermek mellet bírósági perekre jár, az itt kommentelőkkel is foglalkozik, és még mindig nem adta fel a reményt, hogy Esztergomban megváltozik valami. Sokszor szégyenkezek magam miatt és az összes esztergomi miatt, tisztelet a kivételeknek, hogy némán nézzük, hogy 10 vagy 11 ember tönkretegye a várost, 30 000 ember életét. Mi sajnos csak némán drukkolunk, várjuk a csodát és még mindig hiszünk abban, hogy ilyen aljasság nincs és, hogy emberek nem lehetnek ennyire gerinctelenek és aljasak.  Sajnos vannak ilyen emberek és ma csodák sincsenek, ezért végre ideje felébrednie minden esztergominak!

Köszönöm, hogy lehetőségem volt leírni a gondolataimat, már ettől is egy picit jobban érzem magam.