Civil fókuszban: a szemétrendelet
Gazdaság
2011. márc. 30.

<p>Esztergom Város Képviselőtestülete hónapok óta nem képes megalkotni az új települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló rendeletet, pedig az esztergomi szemétügy – mármint a szemétszállítás díjának meghatározása – az év eleje óta az egyik legfontosabb kérdés a város lakói számára.</p>

Már sok alkalommal, fórumokon, újságcikkekben és egyéb médiafelületeken volt róla szó, egy-egy része ismertetésre került, de úgy érezzük a tisztánlátás érdekében érdemes lenne egységében áttekinteni a kérdést, hogy mindenki számára érthetővé válhasson, valójában mi lenne a jogszabályoknak megfelelő megoldás.

 

A közszolgáltatási (szemétszállítási) díj megállapításának kötelező szabályai:

A 64/2008. Korm. rendelet szerint, az egységnyi díjat az előző évi adatok (költségek, ráfordítások, elszállított szemét mennyisége, stb.) alapján kell meghatároznia a szolgáltató cégnek,  jelen esetben az  Eszköz Kft.-nek, majd ezt a testület hagyja jóvá. A kalkulációs sémát és annak adatait, valamint a számítás módszertanát a cégnek kötelessége közzétenni, hiszen közszolgáltatásról van szó.Az Eszköz Kft. ennek a kötelességének a mai napig nem tett eleget, még a testületi tagokkalis csak a végeredményt közölte, az alapadatokat, a számítási módot nem!

Az Eszköz Kft. előző évi statisztikai adatai alapján, amit legalább megtudtunk a cégtől:

A szemét-kibocsátás  havonta:  108 liter/fő 

Az Eszköz Kft. 5,70 Ft + ÁFA =  7,12 Ft/liter  szemétdíjat akar elszámolni 2011-ben, hogy a költségeit érvényesíteni tudja.

Egyéb adatok és az, hogy mi alapján határozta meg a cég a 7,12 Ft-os egységárat, nem ismert, ennek közlésével még az Eszköz Kft. tartozik az esztergomiaknak. Most átmenetileg fogadjuk el ezt az egységárat a számolás kedvéért, és ezzel nézzük meg, hogy az egyes elszámolási rendszerek alapján mennyit kéne a hulladékszállításért fizetnünk! 

1. A hulladékszállítás jelenlegi elszámolási rendszere 

Ez a Meggyes-frakció által valamilyen rejtélyes okokból preferált és a mai napig hatályban tartott elszámolási mód a díjat személyhez köti,  és havi kötelező négy ürítéssel számol, azaz az egységárat Ft/fő-ben, a szemét mennyiségétől függetlenül határozza meg. Ez a módszer már 2004-ben is jogszabályba (242/2000. Korm. rendelet) ütközött, amikor az akkori, Meggyes Tamás polgármester vezette testület rendeletbe foglalta! A 2008. márciusában kiadott újabb kormányrendelethez igazodóan módosítani kellett volna a helyi elszámolási rendszert, de ez – már pontosan három éve  –  a mai napig nem történt meg. Azóta az Alkotmánybíróság is többször kimondta az ilyen elszámolási módok törvényteleségét, de  úgy látszik az esztergomi testületet ez sem érdekli.

A hosszú évek óta jogszabályokba ütköző elszámolási mód átalakítására vonatkozó előterjesztéseket a Fidesz-frakció minden héten, indoklás nélkül leveszi a testületi ülések napirendjéről, így az esztergomiaknak a mai napig a régi önkormányzati rendelet alapján kell fizetniük. A változtatás szükségességére a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal is felhívta a testület figyelmét, 2011. március 25-ét megjelelölve végső határidőnek. A Meggyes-frakció ennek ellenére a saját előterjesztését fogadta el, miszerint felállítanak egy szemétrendeletet előkészítő bizottságot azzal, hogy május 31-ig tegyen javaslatot a testületnek. Tehát újabb két és fél hónap! Ebben a halogató magatartásban ismét tetten érhető a 10-es frakció lakosságot büntető álláspontja, nevezetesen: Fizessetek csak ezután is többet a szemétszállításért, mi nem szavazzuk meg a polgármesteretek rendeletmódosító előterjesztését!

A létszámarányos, jogszabályellenes hulladékszállítási díj mértéke :

Jelenlegi számlázás szerint Eszköz Kft. adataival számolva ennyinek kellene lenni
1 fős háztartás: 1 210 Ft/hó 108 l/hó  x  7,12 Ft/l  =     769 Ft/hó
2 fős háztartás: 2 420 Ft/hó 216 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  1.538 Ft/hó
3 fős háztartás: 3 630 Ft/hó 324 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  2.307 Ft/hó
4 fős háztartás: 4 840 Ft/hó 432 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  3.076 Ft/hó
5 fős háztartás: 6 050 Ft/hó 540 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  3.845 Ft/hó

 

A két adatsort összehesonlítva tisztelettel kérdezem az Eszköz Kft. vezetőjét, és a Meggyes-frakciót, hogy miért számláznak a lakosoknak 1.210 Ft/hó szemétszállítási díjat fejenként, ha a szállító cég által megadott értékekkel csak 769 Ft/hó lenne a díj! Nem elég, hogy a számítási módjuk ütközik a jogszabállyal, az Eszköz Kft. még 57%-kal többet is számláz, mint amit az adatai alapján kérhetne.

És akkor még nem vizsgáltuk azt, hogy a 7,12 Ft/l-es egységárat mi alapján határozta meg, az alapjai valósak-e!

Az Eszköz Kft. egyébként a «saját cégünk» ként van minden testületi ülésen emlegetve, amit védenünk kell (értsd: tömjük pénzzel, nehogy csődbe menjen), persze ez megint csúsztatás, hiszen csak 51%-ban önkormányzati tulajdon, a többi rész három nyereségérdekelt vállalkozásé. Tehát ha bármiben kedvezünk a cégünknek, akkor 49%-ban ezt a három idegen? vállalkozást támogatjuk.

Miért nem jó az esztergomi lakosoknak a mostani szemétdíj számítási rendszer, azon kívül, hogy jogszabályellenes és  indokolatlanul drága?

 • Az elszámolás alapja létszámarányos, aszerint kell fizetni, hogy az ingatlanban (lakásban  vagy házban) hány fő van bejelentve, az életkor nem számít, tehát a csecsemők után is ugyanannyit kell fizetni, mint a felnőttek után.
 • A díj mértéke személyenként állandó, függetlenül a termelődött szemét mennyiségétől és a kihelyezett edény nagyságától.
 • Ebből következően az elszámolási mód nem ösztönöz a keletkező szemét mennyiségének a csökkentésére, a szelektív gyűjtésre és ezzel összefüggésben a környezetvédelemre, költség és energia takarékosságra.
 • A szemétdíj a szolgáltatással nincs arányban, így  ellentmond a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossági elvnek, az uniós alapnormáknak.

Összefoglalva megállapítható, hogy ez az elszámolási mód rendkívül hátrányos a nagyobb létszámú családoknak, vagy a nyugdíjas egyedülállóknak (pontosan az amúgyis nehéz helyzetű társadalmi rétegnek), akik nem termelnek annyi szemetet, mint aminek az elszállítását meg kell fizetniük.

2. Az önkormányzati rendeletmódosításra javasolt, az érvényben lévő jogszabályoknak      megfelelő hulladékszállítás elszámolási rendszer

A 64/2008. Korm. rendelet szerint, a hulladékszállítási díjat csak a hulladék mennyiségének alapul vételével szabad meghatározni, személyhez kötve (az ingatlanba bejelentett lakosok száma alapján) nem. Ennek megfelelően a díjat az egységnyi díjtétel és az ürített hulladékmennyiség szorzata adja meg. A hulladékmennyiség meghatározására a térfogatot célszerű választani, mert ez az edény űrtartalma, így könnyen mérhető. Az elszámolási időszakban (havonta) a hulladékmennyiséget az edény térfogata és az ürítési szám alapján kell meghatározni!

Miért lenne jó az esztergomi lakosoknak, ha bevezetnék az űrmérték alapú szemétdíj számítási rendszert?

 • Mert az alapelve: Mindenki annyit fizet, amennyi szemetet termel!
 • Ezáltal a szolgáltatás ellenszolgáltatás arányosságának elvét teljes mértékben kielégíti, hiszen valóban a ténylegesen elszállított szemét mennyiségét kell a megrendelőnek megfizetnie (52/1998. (XI.27.) AB határozat.
 • Megvan a lehetősége annak, hogy olyan űrtartalmú edényre (60, 120 vagy 240 l-es szemetesedény) kössenek elszállítási szerződést, amelyik legjobban illeszkedik a hetenként keletkezett szemét mennyiségéhez.
 • Ennél az elszámolási módnál minden űrmérték kategóriában csak a  tényleges ürítési szám alapján kell fizetni, ha hetente nem telik meg a kiválasztott nagyságú edény, vagy egy ideig nem lakják az ingatlant, akkor nem kell kitenni ürítésre és így a havi a négy ürítést sem kell kötelezően kifizetni.
 • Téves az Eszköz Kft.-nek és a Meggyes-frakciónak az az álláspontja, miszerint lenne olyan jogszabályi előírás, hogy a közszolgáltatónak havi négy alkalomra kell a szemétszállítást kiszámláznia. A közszolgáltató havi négy alkalommal a szolgáltatást, azaz az edény ürítési lehetőségét köteles felkínálni, ha a megrendelő él ezzel – van szemete és azt elszállítatja – akkor jogosult azt kiszámlázni.
 • Korlátlanul ösztönöz az elszállítandó szemét mennyiségének a csökkentésére, (szelektív  gyűjtés, komposztálás, céltudatos vásárlás, stb.) ezáltal a környezettudatosság   maximálisan megvalósítható.
 • A rendszer működéséből közvetlenül fakad a háztartások jelentős költségcsökkentésének a lehetősége.

Az űrmérték alapú, jogszabályoknak megfelelő hulladékszállítási díj mértéke :

5,70 Ft + ÁFA =  7,12 Ft/liter

Vegyünk néhány példát: 60   literes edény 120 literes edény
ürítés 1 alkalommal 1 x  60 l x 7,12 Ft/l  =     430 Ft 1 x120 l x 7,12 Ft/l  =     854 Ft
ürítés 2 alkalommal 2 x  60 l x 7,12 Ft/l  =     855 Ft 2 x120 l x 7,12 Ft/l  =  1.710 Ft
ürítés 3 alkalommal 3 x  60 l x 7,12 Ft/l  =  1.280 Ft 3 x120 l x 7,12 Ft/l  =  2.560 Ft
ürítés 4 alkalommal 4 x  60 l x 7,12 Ft/l  =  1.710 Ft 4 x120 l x 7,12 Ft/l  =  3.420 Ft

 

Az adatsorból megállapítható, hogy havonta csak annyit kell fizetnünk, ahányszor a választott űrtartalmú szemetesedényünket megtöltjük, átadjuk a szállító cégnek ürítésre.Természetesen csak részben töltött edényt is kitehetünk ürítésre, (mert pl. romló, büdös hulladékot tartalmaz és nem akarjuk még egy hétig tárolni, amíg teljesen megtelik a kuka) de ekkor saját akaratunkból vállaljuk, hogy a szállító cég a teljes edényűrtartalom után számláz.

Abban az esetben, ha egy adott héten több szemét keletkezne, mint az edényünk űrtartalma, akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a szállító cég által forgalmazott gyűjtőzsákban továbbra is kitehető a többlet szemét. Ilyenkor a szállítási költség a zsák megvásárlásával kerül kiegyenlítésre. Ez a zsákos módszer állandó jelleggel nem alkalmazható, mert a jogszabály szerint, az ingatlan tulajdonosának a közszolgátatóval a szemét átvételére, elszállítására kötelező érvénnyel szerződést kell kötnie.

A szemétdíj egységára

A két elszámolási rendszer vizsgálata során az Eszköz Kft. által megadott, a 2011. évben érvényesíteni kívánt  5,7 Ft/liter + ÁFA =  7,12 Ft/liter egységárral számoltunk, mert a hulladék begyűjtésére és elszállítására az önkormányzatnak jelenleg az Eszköz Kft.-vel van szerződése.

Célszerű lenne megvizsgálni azt, hogy más cég milyen egységáron és feltételekkel tudná a feladatot ellátni, hiszen a közszolgáltató kiválasztása kötelezően amúgyis csak pályáztatás alapján lehetséges! Ezen a pályázaton az Eszköz Kft. is megmérettethetné magát, ha a legkedvezőbb ajánlatot teszi, akkor legyen továbbra is a szolgáltató. Azért mert az Eszköz Kft. 51%-ban az Esztergomi Önkormányzat, 49 %-ban három gazdasági szervezet tulajdona, nem kéne (jogszabály szerint nem is szabad) előnyhöz juttatni. Szigorúan a számok és a jogszabályok alapján kéne döntést hozni, melyik az a megoldás, amelyik a városnak, a lakosoknak a legkedvezőbb! Az önkormányzatnak az 51%-os tulajdonrésze után egy fillér külön haszna (osztalék a nyereségből) nincs és a lakosságnak sem származik ebből semmilyen előnye, így a szolgáltatás szempontjából teljesen érdektelen, hogy kié a szállító cég. Maga a tény, hogy (részben) saját magunknak szolgáltatunk, még nem azt jelenti, hogy az a leggazdaságosabb!  (Ezt az elvet érvényre kéne juttatni más önkormányzati cégeknél is!)

Mentességek megvonása 

Az adósságrendezési eljárás ideje alatt, az önkormányzat csak a kötelezően előírt, alapfeladatait láthatja el. Ebből következően díjkedvezményt, mentességet a hulladékszállítási költség esetében sajnos nem adhat. A korábbi évek gyakorlata, miszerint az önkormányzat a működési költségeket, többek között az adott kedvezményeket is hitelekből fedezte, tovább nem folytatható, hiszen pont az ilyen felelőtlen gazdálkodás vezetett az eladósodottsághoz. Az adósságrendezési eljárás lezárultával, egy finanszírozható gazdasági működés kialakítása után, viszont újra meg lehet és kell vizsgálni a rászorultak kedvezményezési lehetőségét.Mindezek alapján, a mostani hulladék elszámolási rendszer módosítása és ezzel a takarékosság, a díjcsökkentés lehetőségének megteremtése rendkívül sürgős és fontos lenne, különös tekintettel az egyedül élőkre és a nagycsaládosokra, akiknek a jelenlegi elszámolási mód a leghátrányosabb.

Lokálpatrióta javaslat a hulladékszállítás elszámolási rendszerének egy korszerű, informatikai alapokon működő átalakítására

Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő hulladékszállítás elszámolási rendszer kötelezően feltételezi a havi ürítési szám mérését, hiszen ez a számlázás alapja. Ennek technikai kivitelezése manuálisan szinte kivitelezhetetlen, ugyanis minden háztartás esetében fel kellene jegyezni, hogy mikor volt ürítés, majd ezeket az adatokat havi szinten összesíteni a számla kiállításához.
A javaslatunk szerinti informatikai alapokon működő elszámolási rendszer felépítése, működése rendkívül egyszerű:

A háztartások a szemétszállító cégtől igényelnek egy öntapadós vonalkód matricát, melyet felragasztanak a szemetes edényre. Ez lehet pl. 60, vagy 120 l-es típus, a megrendelő  választása szerint. A matrica kódja tartalmazza az űrmértéket, a megrendelő azonosítóját, nevét és címét.A szemétgyűjtő autó havi négy alkalommal, a szokott időpontban járja a város utcáit, a kihelyezett, „ürítésre felkínált” szemetesedényeken lévő vonalkódra a kezelő az edény elmozdítása előtt rávilágít, a nála lévő mobil leolvasóval. Ezzel regisztrálja az adott 60 vagy 120 l-es edény ürítését, és online azonnal jelzi a központi szervernek az eseményt. A központi számítógép havi összesítésben, megrendelőnként elkészíti a számlát, csekket. Ha az edény nincs ürítésre kihelyezve (mert még nem telt meg, vagy hosszabb ideig nem tartózkodtak a lakóingatlanban és nem keletkezett szemét, stb.), akkor természetesen regisztráció sincs, így arra a heti alkalomra fizetni sem kell. A kód leolvasásakor a készülék tiltó jelzést ad, ha az előző időszakra a szemétdíj nem lett megfizetve, ekkor a szolgáltató dönthet úgy, hogy a szemetet sikertelen felszólítás után nem szállítja el, így elkerülheti az adósság felhalmozódását. A leolvasó készülék kiírja az edény regisztrált címét is, így a szemetes ellopása és más címen történő felhasználása is megakadályozható. A vonalkód megrongálódása esetén a pótlás egyszerű, a szállító cég újat nyomtat, a költség 3,50 Ft/db.

Előzetes költségkalkuláció alapján az informatikai alapú elszámolási rendszer bevezetése, amennyiben a szolgáltató nem vásárolja meg a rendszert, hanem csak havi  díj  ellenében  bérli,  pl. egy  60 l-es  gyűjtőedény esetében 9,7 Ft költségnövekedést jelentene havonta.Ez az előzetesen kalkulált összeg természetesen csökkenhet, - akár az eredeti egységár alá is - hiszen a számlázási és egyéb adminisztrációs költség vonatkozásában a rendszer működéséből fakadóan jelentős megtakarítások érhetők el.

Ezen összefoglaló tanulmányunkat már több hete eljuttattuk a közszolgáltató cégnek, a pártok képviselőinek, a Polgámesteri Hivatal illetékesének, de a Meggyes-frakció nem volt hajlandó foglalkozni a javaslattal, minden esetben az előterjesztést szó nélkül levették a napirendről.Most a létrehozott szemétrendeletet előkészítő bizottság szíves figyelmébe ajánljuk az összeállításunkat, egyben tájékoztatni szeretnénk Esztergom érintett lakosságát a « szemétügy » hátteréről.

Egyesületünk szeretné, ha ez a tanulmány más közérdekű információkkal, témákkal foglalkozó cikkekkel együtt eljuthatna olyan városlakókhoz is, akiknek nincs internet elérhetőségük, ezért írott formában, ingyenes újságkiadványként is szándékozunk megjelentetni. Úgy gondoljuk, hogy a korrekt, valós alapokon nyugvó, csúsztatások, félre magyarázások nélküli, nyilvános, minél szélesebb rétegekhez eljuttatott tájékoztatás a legfontosabb eszköze annak a munkának, melynek célja az esztergomi lakosság összefogása a közélet megtisztítása érdekében.

Kérjük, hogy akinek vagy  amely cégnek anyagi lehetősége megengedi, támogassa ezen célunk megvalósítását. Köszönjük.

Elérhetőségeink:

Székhely:        2500 Esztergom, Jókai utca 8.

Bankszámla szám: 58600575 - 11199427

E-mail cím:   egomlokpat.info@gmail.com

 

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete

 

Körmöczi Miklós

elnök

(forrás)