Civil fókuszban: a szemétrendelet

Civil fókuszban: a szemétrendelet

2011. 03. 30. 9:57

Esztergom Város Képviselőtestülete hónapok óta nem képes megalkotni az új települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló rendeletet, pedig az esztergomi szemétügy – mármint a szemétszállítás díjának meghatározása – az év eleje óta az egyik legfontosabb kérdés a város lakói számára.

Már sok alkalommal, fórumokon, újságcikkekben és egyéb médiafelületeken volt róla szó, egy-egy része ismertetésre került, de úgy érezzük a tisztánlátás érdekében érdemes lenne egységében áttekinteni a kérdést, hogy mindenki számára érthetővé válhasson, valójában mi lenne a jogszabályoknak megfelelő megoldás.

 

A közszolgáltatási (szemétszállítási) díj megállapításának kötelező szabályai:

A 64/2008. Korm. rendelet szerint, az egységnyi díjat az előző évi adatok (költségek, ráfordítások, elszállított szemét mennyisége, stb.) alapján kell meghatároznia a szolgáltató cégnek,  jelen esetben az  Eszköz Kft.-nek, majd ezt a testület hagyja jóvá. A kalkulációs sémát és annak adatait, valamint a számítás módszertanát a cégnek kötelessége közzétenni, hiszen közszolgáltatásról van szó.Az Eszköz Kft. ennek a kötelességének a mai napig nem tett eleget, még a testületi tagokkalis csak a végeredményt közölte, az alapadatokat, a számítási módot nem!

Az Eszköz Kft. előző évi statisztikai adatai alapján, amit legalább megtudtunk a cégtől:

A szemét-kibocsátás  havonta:  108 liter/fő 

Az Eszköz Kft. 5,70 Ft + ÁFA =  7,12 Ft/liter  szemétdíjat akar elszámolni 2011-ben, hogy a költségeit érvényesíteni tudja.

Egyéb adatok és az, hogy mi alapján határozta meg a cég a 7,12 Ft-os egységárat, nem ismert, ennek közlésével még az Eszköz Kft. tartozik az esztergomiaknak. Most átmenetileg fogadjuk el ezt az egységárat a számolás kedvéért, és ezzel nézzük meg, hogy az egyes elszámolási rendszerek alapján mennyit kéne a hulladékszállításért fizetnünk! 

1. A hulladékszállítás jelenlegi elszámolási rendszere 

Ez a Meggyes-frakció által valamilyen rejtélyes okokból preferált és a mai napig hatályban tartott elszámolási mód a díjat személyhez köti,  és havi kötelező négy ürítéssel számol, azaz az egységárat Ft/fő-ben, a szemét mennyiségétől függetlenül határozza meg. Ez a módszer már 2004-ben is jogszabályba (242/2000. Korm. rendelet) ütközött, amikor az akkori, Meggyes Tamás polgármester vezette testület rendeletbe foglalta! A 2008. márciusában kiadott újabb kormányrendelethez igazodóan módosítani kellett volna a helyi elszámolási rendszert, de ez – már pontosan három éve  –  a mai napig nem történt meg. Azóta az Alkotmánybíróság is többször kimondta az ilyen elszámolási módok törvényteleségét, de  úgy látszik az esztergomi testületet ez sem érdekli.

A hosszú évek óta jogszabályokba ütköző elszámolási mód átalakítására vonatkozó előterjesztéseket a Fidesz-frakció minden héten, indoklás nélkül leveszi a testületi ülések napirendjéről, így az esztergomiaknak a mai napig a régi önkormányzati rendelet alapján kell fizetniük. A változtatás szükségességére a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal is felhívta a testület figyelmét, 2011. március 25-ét megjelelölve végső határidőnek. A Meggyes-frakció ennek ellenére a saját előterjesztését fogadta el, miszerint felállítanak egy szemétrendeletet előkészítő bizottságot azzal, hogy május 31-ig tegyen javaslatot a testületnek. Tehát újabb két és fél hónap! Ebben a halogató magatartásban ismét tetten érhető a 10-es frakció lakosságot büntető álláspontja, nevezetesen: Fizessetek csak ezután is többet a szemétszállításért, mi nem szavazzuk meg a polgármesteretek rendeletmódosító előterjesztését!

A létszámarányos, jogszabályellenes hulladékszállítási díj mértéke :

Jelenlegi számlázás szerint Eszköz Kft. adataival számolva ennyinek kellene lenni
1 fős háztartás: 1 210 Ft/hó 108 l/hó  x  7,12 Ft/l  =     769 Ft/hó
2 fős háztartás: 2 420 Ft/hó 216 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  1.538 Ft/hó
3 fős háztartás: 3 630 Ft/hó 324 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  2.307 Ft/hó
4 fős háztartás: 4 840 Ft/hó 432 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  3.076 Ft/hó
5 fős háztartás: 6 050 Ft/hó 540 l/hó  x  7,12 Ft/l  =  3.845 Ft/hó

 

A két adatsort összehesonlítva tisztelettel kérdezem az Eszköz Kft. vezetőjét, és a Meggyes-frakciót, hogy miért számláznak a lakosoknak 1.210 Ft/hó szemétszállítási díjat fejenként, ha a szállító cég által megadott értékekkel csak 769 Ft/hó lenne a díj! Nem elég, hogy a számítási módjuk ütközik a jogszabállyal, az Eszköz Kft. még 57%-kal többet is számláz, mint amit az adatai alapján kérhetne.

És akkor még nem vizsgáltuk azt, hogy a 7,12 Ft/l-es egységárat mi alapján határozta meg, az alapjai valósak-e!

Az Eszköz Kft. egyébként a «saját cégünk» ként van minden testületi ülésen emlegetve, amit védenünk kell (értsd: tömjük pénzzel, nehogy csődbe menjen), persze ez megint csúsztatás, hiszen csak 51%-ban önkormányzati tulajdon, a többi rész három nyereségérdekelt vállalkozásé. Tehát ha bármiben kedvezünk a cégünknek, akkor 49%-ban ezt a három idegen? vállalkozást támogatjuk.

Miért nem jó az esztergomi lakosoknak a mostani szemétdíj számítási rendszer, azon kívül, hogy jogszabályellenes és  indokolatlanul drága?

 • Az elszámolás alapja létszámarányos, aszerint kell fizetni, hogy az ingatlanban (lakásban  vagy házban) hány fő van bejelentve, az életkor nem számít, tehát a csecsemők után is ugyanannyit kell fizetni, mint a felnőttek után.
 • A díj mértéke személyenként állandó, függetlenül a termelődött szemét mennyiségétől és a kihelyezett edény nagyságától.
 • Ebből következően az elszámolási mód nem ösztönöz a keletkező szemét mennyiségének a csökkentésére, a szelektív gyűjtésre és ezzel összefüggésben a környezetvédelemre, költség és energia takarékosságra.
 • A szemétdíj a szolgáltatással nincs arányban, így  ellentmond a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossági elvnek, az uniós alapnormáknak.

Összefoglalva megállapítható, hogy ez az elszámolási mód rendkívül hátrányos a nagyobb létszámú családoknak, vagy a nyugdíjas egyedülállóknak (pontosan az amúgyis nehéz helyzetű társadalmi rétegnek), akik nem termelnek annyi szemetet, mint aminek az elszállítását meg kell fizetniük.

2. Az önkormányzati rendeletmódosításra javasolt, az érvényben lévő jogszabályoknak      megfelelő hulladékszállítás elszámolási rendszer

A 64/2008. Korm. rendelet szerint, a hulladékszállítási díjat csak a hulladék mennyiségének alapul vételével szabad meghatározni, személyhez kötve (az ingatlanba bejelentett lakosok száma alapján) nem. Ennek megfelelően a díjat az egységnyi díjtétel és az ürített hulladékmennyiség szorzata adja meg. A hulladékmennyiség meghatározására a térfogatot célszerű választani, mert ez az edény űrtartalma, így könnyen mérhető. Az elszámolási időszakban (havonta) a hulladékmennyiséget az edény térfogata és az ürítési szám alapján kell meghatározni!

Miért lenne jó az esztergomi lakosoknak, ha bevezetnék az űrmérték alapú szemétdíj számítási rendszert?

 • Mert az alapelve: Mindenki annyit fizet, amennyi szemetet termel!
 • Ezáltal a szolgáltatás ellenszolgáltatás arányosságának elvét teljes mértékben kielégíti, hiszen valóban a ténylegesen elszállított szemét mennyiségét kell a megrendelőnek megfizetnie (52/1998. (XI.27.) AB határozat.
 • Megvan a lehetősége annak, hogy olyan űrtartalmú edényre (60, 120 vagy 240 l-es szemetesedény) kössenek elszállítási szerződést, amelyik legjobban illeszkedik a hetenként keletkezett szemét mennyiségéhez.
 • Ennél az elszámolási módnál minden űrmérték kategóriában csak a  tényleges ürítési szám alapján kell fizetni, ha hetente nem telik meg a kiválasztott nagyságú edény, vagy egy ideig nem lakják az ingatlant, akkor nem kell kitenni ürítésre és így a havi a négy ürítést sem kell kötelezően kifizetni.
 • Téves az Eszköz Kft.-nek és a Meggyes-frakciónak az az álláspontja, miszerint lenne olyan jogszabályi előírás, hogy a közszolgáltatónak havi négy alkalomra kell a szemétszállítást kiszámláznia. A közszolgáltató havi négy alkalommal a szolgáltatást, azaz az edény ürítési lehetőségét köteles felkínálni, ha a megrendelő él ezzel – van szemete és azt elszállítatja – akkor jogosult azt kiszámlázni.
 • Korlátlanul ösztönöz az elszállítandó szemét mennyiségének a csökkentésére, (szelektív  gyűjtés, komposztálás, céltudatos vásárlás, stb.) ezáltal a környezettudatosság   maximálisan megvalósítható.
 • A rendszer működéséből közvetlenül fakad a háztartások jelentős költségcsökkentésének a lehetősége.

Az űrmérték alapú, jogszabályoknak megfelelő hulladékszállítási díj mértéke :

5,70 Ft + ÁFA =  7,12 Ft/liter

Vegyünk néhány példát: 60   literes edény 120 literes edény
ürítés 1 alkalommal 1 x  60 l x 7,12 Ft/l  =     430 Ft 1 x120 l x 7,12 Ft/l  =     854 Ft
ürítés 2 alkalommal 2 x  60 l x 7,12 Ft/l  =     855 Ft 2 x120 l x 7,12 Ft/l  =  1.710 Ft
ürítés 3 alkalommal 3 x  60 l x 7,12 Ft/l  =  1.280 Ft 3 x120 l x 7,12 Ft/l  =  2.560 Ft
ürítés 4 alkalommal 4 x  60 l x 7,12 Ft/l  =  1.710 Ft 4 x120 l x 7,12 Ft/l  =  3.420 Ft

 

Az adatsorból megállapítható, hogy havonta csak annyit kell fizetnünk, ahányszor a választott űrtartalmú szemetesedényünket megtöltjük, átadjuk a szállító cégnek ürítésre.Természetesen csak részben töltött edényt is kitehetünk ürítésre, (mert pl. romló, büdös hulladékot tartalmaz és nem akarjuk még egy hétig tárolni, amíg teljesen megtelik a kuka) de ekkor saját akaratunkból vállaljuk, hogy a szállító cég a teljes edényűrtartalom után számláz.

Abban az esetben, ha egy adott héten több szemét keletkezne, mint az edényünk űrtartalma, akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a szállító cég által forgalmazott gyűjtőzsákban továbbra is kitehető a többlet szemét. Ilyenkor a szállítási költség a zsák megvásárlásával kerül kiegyenlítésre. Ez a zsákos módszer állandó jelleggel nem alkalmazható, mert a jogszabály szerint, az ingatlan tulajdonosának a közszolgátatóval a szemét átvételére, elszállítására kötelező érvénnyel szerződést kell kötnie.

A szemétdíj egységára

A két elszámolási rendszer vizsgálata során az Eszköz Kft. által megadott, a 2011. évben érvényesíteni kívánt  5,7 Ft/liter + ÁFA =  7,12 Ft/liter egységárral számoltunk, mert a hulladék begyűjtésére és elszállítására az önkormányzatnak jelenleg az Eszköz Kft.-vel van szerződése.

Célszerű lenne megvizsgálni azt, hogy más cég milyen egységáron és feltételekkel tudná a feladatot ellátni, hiszen a közszolgáltató kiválasztása kötelezően amúgyis csak pályáztatás alapján lehetséges! Ezen a pályázaton az Eszköz Kft. is megmérettethetné magát, ha a legkedvezőbb ajánlatot teszi, akkor legyen továbbra is a szolgáltató. Azért mert az Eszköz Kft. 51%-ban az Esztergomi Önkormányzat, 49 %-ban három gazdasági szervezet tulajdona, nem kéne (jogszabály szerint nem is szabad) előnyhöz juttatni. Szigorúan a számok és a jogszabályok alapján kéne döntést hozni, melyik az a megoldás, amelyik a városnak, a lakosoknak a legkedvezőbb! Az önkormányzatnak az 51%-os tulajdonrésze után egy fillér külön haszna (osztalék a nyereségből) nincs és a lakosságnak sem származik ebből semmilyen előnye, így a szolgáltatás szempontjából teljesen érdektelen, hogy kié a szállító cég. Maga a tény, hogy (részben) saját magunknak szolgáltatunk, még nem azt jelenti, hogy az a leggazdaságosabb!  (Ezt az elvet érvényre kéne juttatni más önkormányzati cégeknél is!)

Mentességek megvonása 

Az adósságrendezési eljárás ideje alatt, az önkormányzat csak a kötelezően előírt, alapfeladatait láthatja el. Ebből következően díjkedvezményt, mentességet a hulladékszállítási költség esetében sajnos nem adhat. A korábbi évek gyakorlata, miszerint az önkormányzat a működési költségeket, többek között az adott kedvezményeket is hitelekből fedezte, tovább nem folytatható, hiszen pont az ilyen felelőtlen gazdálkodás vezetett az eladósodottsághoz. Az adósságrendezési eljárás lezárultával, egy finanszírozható gazdasági működés kialakítása után, viszont újra meg lehet és kell vizsgálni a rászorultak kedvezményezési lehetőségét.Mindezek alapján, a mostani hulladék elszámolási rendszer módosítása és ezzel a takarékosság, a díjcsökkentés lehetőségének megteremtése rendkívül sürgős és fontos lenne, különös tekintettel az egyedül élőkre és a nagycsaládosokra, akiknek a jelenlegi elszámolási mód a leghátrányosabb.

Lokálpatrióta javaslat a hulladékszállítás elszámolási rendszerének egy korszerű, informatikai alapokon működő átalakítására

Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő hulladékszállítás elszámolási rendszer kötelezően feltételezi a havi ürítési szám mérését, hiszen ez a számlázás alapja. Ennek technikai kivitelezése manuálisan szinte kivitelezhetetlen, ugyanis minden háztartás esetében fel kellene jegyezni, hogy mikor volt ürítés, majd ezeket az adatokat havi szinten összesíteni a számla kiállításához.
A javaslatunk szerinti informatikai alapokon működő elszámolási rendszer felépítése, működése rendkívül egyszerű:

A háztartások a szemétszállító cégtől igényelnek egy öntapadós vonalkód matricát, melyet felragasztanak a szemetes edényre. Ez lehet pl. 60, vagy 120 l-es típus, a megrendelő  választása szerint. A matrica kódja tartalmazza az űrmértéket, a megrendelő azonosítóját, nevét és címét.A szemétgyűjtő autó havi négy alkalommal, a szokott időpontban járja a város utcáit, a kihelyezett, „ürítésre felkínált” szemetesedényeken lévő vonalkódra a kezelő az edény elmozdítása előtt rávilágít, a nála lévő mobil leolvasóval. Ezzel regisztrálja az adott 60 vagy 120 l-es edény ürítését, és online azonnal jelzi a központi szervernek az eseményt. A központi számítógép havi összesítésben, megrendelőnként elkészíti a számlát, csekket. Ha az edény nincs ürítésre kihelyezve (mert még nem telt meg, vagy hosszabb ideig nem tartózkodtak a lakóingatlanban és nem keletkezett szemét, stb.), akkor természetesen regisztráció sincs, így arra a heti alkalomra fizetni sem kell. A kód leolvasásakor a készülék tiltó jelzést ad, ha az előző időszakra a szemétdíj nem lett megfizetve, ekkor a szolgáltató dönthet úgy, hogy a szemetet sikertelen felszólítás után nem szállítja el, így elkerülheti az adósság felhalmozódását. A leolvasó készülék kiírja az edény regisztrált címét is, így a szemetes ellopása és más címen történő felhasználása is megakadályozható. A vonalkód megrongálódása esetén a pótlás egyszerű, a szállító cég újat nyomtat, a költség 3,50 Ft/db.

Előzetes költségkalkuláció alapján az informatikai alapú elszámolási rendszer bevezetése, amennyiben a szolgáltató nem vásárolja meg a rendszert, hanem csak havi  díj  ellenében  bérli,  pl. egy  60 l-es  gyűjtőedény esetében 9,7 Ft költségnövekedést jelentene havonta.Ez az előzetesen kalkulált összeg természetesen csökkenhet, - akár az eredeti egységár alá is - hiszen a számlázási és egyéb adminisztrációs költség vonatkozásában a rendszer működéséből fakadóan jelentős megtakarítások érhetők el.

Ezen összefoglaló tanulmányunkat már több hete eljuttattuk a közszolgáltató cégnek, a pártok képviselőinek, a Polgámesteri Hivatal illetékesének, de a Meggyes-frakció nem volt hajlandó foglalkozni a javaslattal, minden esetben az előterjesztést szó nélkül levették a napirendről.Most a létrehozott szemétrendeletet előkészítő bizottság szíves figyelmébe ajánljuk az összeállításunkat, egyben tájékoztatni szeretnénk Esztergom érintett lakosságát a « szemétügy » hátteréről.

Egyesületünk szeretné, ha ez a tanulmány más közérdekű információkkal, témákkal foglalkozó cikkekkel együtt eljuthatna olyan városlakókhoz is, akiknek nincs internet elérhetőségük, ezért írott formában, ingyenes újságkiadványként is szándékozunk megjelentetni. Úgy gondoljuk, hogy a korrekt, valós alapokon nyugvó, csúsztatások, félre magyarázások nélküli, nyilvános, minél szélesebb rétegekhez eljuttatott tájékoztatás a legfontosabb eszköze annak a munkának, melynek célja az esztergomi lakosság összefogása a közélet megtisztítása érdekében.

Kérjük, hogy akinek vagy  amely cégnek anyagi lehetősége megengedi, támogassa ezen célunk megvalósítását. Köszönjük.

Elérhetőségeink:

Székhely:        2500 Esztergom, Jókai utca 8.

Bankszámla szám: 58600575 - 11199427

E-mail cím:   egomlokpat.info@gmail.com

 

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete

 

Körmöczi Miklós

elnök

2011. 03. 31. 17:27

Tisztel Fórumozók!

Ezek szerint a Szeretgomon nincs cenzúra, látjátok feleim saját szemeitekkel!

Kértem - lehet rosszul -, hogy a két iratot ne, csak az elérésüket tegyék közzé.

Elnézést kérek a fórumozóktól, hogy bemásoltam a két iratot, de máskánt nem ment.

Ismételten felhívom a figyelmet az összegekre és az időtartamra, valamint arra, hogy külön állapít meg:

családi házra és

lakásra.

Tisztelettel;

Ratt Siven

2011. 03. 31. 17:18

Bocsánat, de nem sikerult elérési címet bemásolni.

A dorogi 2011. évi hulladékrendelet megtekinthető:

a dorog.hu honlapra érve a keresőbe beírjuk a hulladék szót, utána a találatok között megtaláljuk a dijakat, kedvezményeket stb.

Igen meglepő hogy az edényzet ürítési díja negyedévben van megadva!

Link 1. ; Link 2.

(nem igazán témábavágó, de akkor maradjon itt összehasonlításként. És legközelebb próbáld meg inkább belinkelni. Erre ne válaszolj! I.)

2011. 03. 31. 11:47

http://szeretgom.hu/content/64985-toltes-utca

 

aki erősködött, hogy a terület rendezett, elkisérem a másik telepre is, az talán még roszabb. sajnos ott is keresztül kell menem nap mint nap. nem írom le a részleteket.

azt is előre bocsátom nem fogom összeszedni, egy darabig szedtem utánnuk, de másnapra nagyabb lett a kupac, még élvezték is, hogy fehér takarít utánnuk.

persze rasszizmus, ha mi fehérek össze akarunk takarítani, mert ők a szemetet szeretik, mi meg elvesszük tőlük, ami az ővék. ha elkerítjük őket, ne lássuk a szemetüket, húú az mégnagyobb rasszizmus. azért már börtön jár.

 

elöbb ezt kéne megoldani, aztán gondolkodni, vonaltkodos, wifis mérleges, szenzoros, komputerizált gps es kukáskocsin.

kicsit túldimenzionáljuk a kukáskocsi szerepét, mikor a város több  pontján még gyűjtés sincs.

 

(jöhetnek a betyár jelzők, aki inkább hömpölygő szemetet szeretne. nem engem jellemez.)

2011. 03. 31. 11:34

erről beszélünk már rég Endrédivel, neki még friss fotoi is vannak a területről megosztva keresgélj.

de persze mindenki lehülyéz miatta.

 

eddgi néha néha elvitték a szemetet onnan, de mióta matricás, méter feletti az álomány. 100m hosszan

gömbicica

2011. 03. 31. 8:51

Aztak.va mindenitnekiÜvöltésRégen jártam a felvétel helyszine felé, de igy egyberakva még ütősebb a helyzet. AztarengeteggyereketMeglepett ilyen körülmények között világra hozni, aztán meg hagyni had kóborogjon a világnak szanaszét Üvöltés. Valahogy az édesapákkal kellene megértetni, a dolog lényegét. Mert az, hogy egy huszas évei legelején járó leány 3-4 gyerekkel teng-leng, (tanitani őket, foglalkozni velük ugye nem tud, mert hát még ő is gyerek volt mikor első gyermekét világra hozta)iskolába járni meg minek Üvöltés, még a végén tudni fognak valamit. Az ő akaratuk hiányában meddő vállalkozásnak érzem minden téren a társadalmi próbálkozásokat az ilyen élethelyzetek megoldására. Megjegyzem nem vagyok a gyerekek ellen!!!!!! Számomra ők mindenek felett állnak.

gömbicica

2011. 03. 31. 7:45

Kedves Vándor!

Talán ha a távoli jövő sorsára mutogatás helyett,most ösztönöznének a "kultúrált" szemét gyüjtésére anyagilag, de főleg komolyan,talán előrébb tartanánk, ebben a valóban sorsunkra is kiható kérdésben! Falra mászni meg nem szükséges,sokkal célszerűbb lenne helyette, ebben is empátiával gondolkodni az embereket cselekvésre késztető erőkről! Mindenki a saját életét meghatározó dolgokat preferálja elsősorban,a következö,meg az utána következő generáció sajnos csak másod- harmadlagos! Ezért van az, hogy cselekvés helyett csak beszélünk róla!

Anyagilag ösztönözzenek???? Hát talán még fizessenek is Üvöltésazért mert sok szemetünk van? Nanemááááááá. Saját életet meghatározó dolgokat preferálod? Ez marha nagy foku önzőség. Nekem a jelenbe jó, aztán lesz.om, hogy az utánam jövő generáció mit kezd egy elrontott világgal? Na inkább nem mondom tovább mit gondolok az effajta látásmódról :-(Üvöltés (Nem tudom van-e gyermeked).

Nyugodtan ki lehet nevetni, de én még a WCpapir gurigáját, a filteres tea papirját, a felvágott nylon néküli csomagolását is külön szoktam rakni, és kiviszem az utca végére a szigetre. Többi sok szarról ami összejön nem is beszélve.

Számtalan videó található ebben a témakörben.Pld. egy a sok közül:

http://www.youtube.com/watch?v=hvwb6XlLxII&feature=related

gömbicica

2011. 03. 31. 7:30

Bocsánat :-( Te melyik bolygóról írogatsz? speciális autó? válogatás? stb, talán valahol láttam olyat, mikor egy oldalt fakkos kocsiba dobálták válogatva a szemetet. De segits, hogy hol lehet ez a hely?

Gyereknyelven a szelektiv szemétgyüjtésről: http://www.youtube.com/watch?v=mr6KhwaIVKk&NR=1

Sok  reklám helyett a TV-be olykor-olykor ilyesmit is leadhatnának ilyesféle információkat. Mondjuk a ValóVilág helyett!!!!

2011. 03. 31. 2:21

Öt nap alatt az albérletben kevesebb, mint 10 liter szemetet termelek (+ műanyag palackok, tejes/gyümölcslésdoboz). Itt sincs szelektív gyűjtés, de legalább nem ilyen árak vannak. Ha csak a műanyagot lehetne ingyen szelektálva kidobni (ami persze a legdrágább és a legkevésbé megérős) és még valami szerves komposztálós gyűjtés is lenne, a 60 liter egy félévre elég lenne...

Gyakran szoktál egyetemes dolgokat felhozni, itt egy kis általános, itt meg EUs irányelv (pdf mindkettő).

2011. 03. 31. 0:11

volt szerencsém heti szinten a tőltés utcába járni.

a videón még egész istenes, a valóságban roszabb a helyzet, a másik putri sem szebb. én be nem megyek, ha valaki válalja lefotoza, az is bekerül. amióta matrica nélkül nem visznek szemetet méter feletti az állomány.

http://www.facebook.com/video/video.php?v=196938147013391

töltés street

2011. 03. 30. 22:29

Ilyen alapon akkor a gyilkosokat sem kell szankcionálni, mert minek?

2011. 03. 30. 22:26

Erőszakkal még a csődört is meglehet,de minek?

2011. 03. 30. 22:15

megoldható a szelektív, semmi költséggel is, alig kis odafigyeléssel.

én annyit teszek összesen: pl összeírom a heti teendő listát, 1 helyre nem megyek 2x, feleslegesen. időt, pénzt, utazást sporolok meg. pet palackokba kérem a tejet, és a bort, amit háztol kapok, elötte vagy 5x abba töltettem már. ritkán sört is csapoltatok hazulra.

a papír dolgaimat a kazánházba viuszem, nem tétel, 15m re van. ott rendzseressen elolvassák a banki kimutatásomat, de nézhetik, mert üres.

akitől hozom a tejet, ő átveszi az üvegeket, pl mustáros, mézes, abban árulja a tejfölt.

semmmi plusz energiámba nem kerül a szelektálás, csak 1 kis odafigyelés, és este nyugodtabb vagyok, nem miattam megy tönkre a föld.(jár a sör)

 

nem vagyok rest odamenni a szomszédhoz, reggel mikor megy be városba dolgozni, vigyen el engem is. eleinte furcsán nézett, de már, ő kérdezi meg merre megyxek.

tejet kenyeret házhoz hozzák, ha fegyverrel kényszerítenének se venném meg a sp*rost. inkább eltekerek dorogra ott is finom kenyér van.

 

és igen, ez pont így van az infrastrukturát fenn kell tartani, minden drágul amiből kevesebb fogy, viszont a lerako telep kezd elfogyni.

 

jot nevetem mikor kolompál előadta a baroson nem lehet megoldani, mert nagyon messze van a kuka.

a telepeken középen van, minden háztól 20-30 méterre.

 

kertiben van 2 kuka, tőlem, 3 km re.  itt vicc számba megy a kuka. de meg lehet háznál oldani

2011. 03. 30. 21:58

Amit Iridium ír, hogy ott a fekete autó, és megb.sznak 200 ezer forintos bírsággal, ha nem válogatsz - ez tetszik, ez a helyes út.

Akinek meg sok pénze van, az finnyáskodjon és ne válogasson. The choice is yours.

2011. 03. 30. 21:57

 Értem én amit mondotok,válaszolhatnék cinikusan,Cserépnek,hogy legalább előre gondoskodom az unokáink munka lehetőségéről! De nem teszem,mert csak az ördög ügyvédjének a szerepében próbálok tetszelegni! Arra akartam a figyelmet felhívni,hogy amíg konkrétan a zsebemen nyomatékosan nem érzem tetteim fontosságát, súlyát, addig nem fogok változtatni! Ne legyünk vakok,mi magyarok nem a fegyelmünkről vagyunk híresek! A német drill még nem hatott el idáig,még akkor sem gondolkodunk az előre menekülésről,amikor már mindenki azt teszi! És hogy mennyire igazat írok,mi sem bizonyítja jobban,mint az,hogy immár óvatosan számolva is húsz éve,hogy állandóan erről beszélünk! Ennek az oka ,valószinűleg az,hogy a szemét mindenkinek jó üzlet,csak azoknak veszteség akik a szemetet "termelik"! Talán ha a távoli jövő sorsára mutogatás helyett,most ösztönöznének a "kultúrált" szemét gyüjtésére anyagilag, de főleg komolyan,talán előrébb tartanánk, ebben a valóban sorsunkra is kiható kérdésben! Falra mászni meg nem szükséges,sokkal célszerűbb lenne helyette, ebben is empátiával gondolkodni az embereket cselekvésre késztető erőkről! Mindenki a saját életét meghatározó dolgokat preferálja elsősorban,a következö,meg az utána következő generáció sajnos csak másod- harmadlagos! Ezért van az, hogy cselekvés helyett csak beszélünk róla! Pedig én is tudom, te is tudod,őis tudja,hogy muszáj lépni,mert belefulladunk a szemetünkbe,mégis csak az elméleteket gyártjuk.hogy miként lehetne tenni ellene! Tisztelet azoknak akik ezen már átléptek! Én még nem tartok ott,mert utálom ha valakik hülyének néznek,és ideológiával akarnak hasba akasztani,miközben kitünően keresnek azon a szeméten amit velem összegyüjtettek! Lehet elitélni,akkor is vállalom,hogy csak álom az amit másutt már talán jól csinálnak.

Iridium

2011. 03. 30. 21:15

Mi kb. 30 nm-en élünk, a szelektív hulladékgyűjtést így is meg kell oldani. Kapunk az önkormányzattól egy zöld ládát, amibe vegyesen be lehet hajigálni minden újrahasznosíthatót. Hetente egyszer jönnek érte, egy speciális rekeszes teherautóval, amin utazik hátul egy "válogató" emberke, akinek két "odacipelő" másik emberke hordja mindegyik háztól a ládákat. A benti fickó gyorsan szétválogatja nagyjából a cuccost, az üres ládát visszahajítják a ház elé. Közben a sofőr bepötyögi a számítógépbe, hogy melyik háztól hoztak el hulladékot. A közterületfelügyelők havonta értékelik az adatokat, és ha észreveszik, hogy én jóideje nem tettem ki a ládát, akkor szó szerint megfigyelnek sötétített üveges kocsikból. Amikor látják, hogy kiteszem a szemetet, akkor odajönnek hozzám, kibontják és megnézik a tartalmát. Ha van benne újrahasznosítható cucc, akkor szabálysértést követek el és rögtön kapok egy 1000 fontos fixösszegű büntit.

Van ahol gyűjtenek kerti, komposztálható hulladékot, amit a parkokban vagy erdőkben használnak fel, van ahol együtt gyűjtik a zöld ládában a segélynek szánt dolgokat is (pl. cipőket, ruhákat), majd eljuttatják jótékonysági szervezeteknek azokat. Ezek önkormányzatonként eltérőek.

De nem kéne Esztergomban ennyire se túlbonyolítani. Elég lenne összeömleszteni az újrahasznosítható dolgokat, kivinni egy depóba, ahol szorgos kezek szétválogatnák azokat. És ez olyan munka, amit pl. az elbocsátott városőrök is meg tudnának csinálni, így visszakaphatnák a munkájukat is. Már ha nem büdös nekik a munka.

2011. 03. 30. 19:34

" A szelektív válogatás? Egy 53négyzetméteres lakótelepi lakásba három zsákot elhelyezni? Meg mosogatni a különféle tartalmú müag.edényeket saját költségre!"

Az ilyentől totál falra mászok. A szemét mennyisége UGYANANNYI, mintha szelektálod, vagy ha egybegyűjtöd. Vagy egy nagyobb szemetes, és mindent dobálsz bele, gyűröd a petpalackot, meg minden más műanyagot, stb., és leviszed kétnaponta. Vagy használsz kisebbet, hármat, és külön gyűjtöd. Egyébként nálunk 45nm-es a lakás és a mosogató alatt simán elfér egy vödör meg két nejlonzacskó. Aki ennyit nem tud megoldani... nem is folytatom.

Mosogatás: ott van a meglévő mosogatóvíz, ami még mindig langyos, de már nincs mit elmosogatni. Ekkor szépen sorraveszem az üvegeket meg a tejesdobozokat, és kiöblítem. Ennyi. Nem kell hozzá túl sok ész és kb. ennyi a költsége is...

2011. 03. 30. 19:22

Van 60-as kerekes is.

2011. 03. 30. 19:07

A legdrágább tétel az egészben: a lerakói díj és az oda szállítás költsége. Bicske talán? Nem is tudom.

Mind a két tétel arányos az előállított szeméttel.

A szelektív gyűjtéssel meg a saját unokádat juttatod jobb helyzetbe. Ha nem gyűjtünk szelektíven, ők fogják kézzel bányászni a lerakókat újrahasznosítható cuccok után.

2011. 03. 30. 19:03

Nagyon szimpatikus a megoldás! És ez a hibája is egyben! Nagyon valószinű,hogy ugyan úgy járunk vele mint a vízzel! minnél inkább takarékoskodunk vele annál többe kerül! Magyarázat,az infrastrukturát fenn kell tartani,minnél kevesebben fizetik annál többet kérnek érte! A szelektív válogatás? Egy 53négyzetméteres lakótelepi lakásba három zsákot elhelyezni? Meg mosogatni a különféle tartalmú müag.edényeket saját költségre! Az eddigi tapasztalatok alapján pesszimista vagyok! Szerintem, ez még sokáig csak elképzelés  marad!

2011. 03. 30. 18:06

jo lenne ha visszatérnénk valamivel ősibb, összetartóbb társadalomhoz, a baj evvel csak az minden más megsínyli a társadalmo hibáit.

 

pl, nem csak a luxus kocsikázásoknál kerül 400 ba a benzin, hanem ha korházba mész kezelésre akkor is. ha munkahelyedre akkor is.

 

Heti egyszer elmész nagyanyádhoz és kicipeled helyette.

igen jutott eszmbe, néha átt is jártam hozzá, aztán abba maradt, egyszerübb a kerekes. rohamossan lustulok. korral jár.

 

 

(off  van 120as kukám eladó kerekes, 3at vesz 2 árán akció volt :)  1 megmaradt talonban, de ugylátom kereslet lesz rá. )