Módosuló szemétdíjak
Közélet
2010. dec. 29.

<p>Az esztergomi szemétdíjakat, illetve szállítást szabályozó és most is érvényben lévő önkormányzati rendelet törvénysértő. A legutóbbi testületi ülésen Tétényi Éva polgármester által előterjesztett verzióról a képviselő-testület tagjai sokáig vitatkoztak, ám a szakma képviselői, a városháza környezetvédelmi referense és a városi hulladékszállítást végző cég, az Eszköz Kft. ügyvezetője egyaránt elmondták, hogy az előző önkormányzat által még 2004-ben bevezetett esztergomi rendszer egyrészt nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, másrészt az országban egyedülálló módon a felnőtt lakossággal fizetteti meg a díjmentességet. A polgármester által előterjesztett verzió az eddig használatos személyre szabott díjfizetés helyett az űrmérték szerinti szemétszállítást helyezi előtérbe, így hosszú távon minden esztergomi lakosnak érdeke lesz a konyhai hulladék szelektálása, illetve a város minden részén megtalálható, ún. zöld szigetek folyamatos használata.</p>

Jelen pillanatban Esztergomban az ingatlanba bejelentett lakosok száma alapján való számlázás szerint a közszolgáltató annyi szemetet szállít el, amennyit a lakosság a hulladékgyűjtő edényben a közterületre kihelyez, ennek következtében azonban az emberek egyre több hulladékot termelnek. Az Eszköz Kft. adatai alapján 2008-ban 2,8 l/fő/nap, 2009-ben 3,4 l/fő/nap, 2010-ben 3,86 l/fő/nap volt Esztergom város lakosságának termelt hulladékmennyisége, amely magasan meghaladja az uniós normát. Jelenleg az állandó lakcímmel Esztergomba és az ideiglenes lakcímmel máshova bejelentkezett személyek kötelesek fizetni szemétdíjat, de az ideiglenes lakcímmel Esztergomba és az állandó lakcímmel más városba bejelentkezettek csak használják a rendszert, de nem fizetnek érte. Ebből kifolyólag elindult egy folyamat, mely szerint több esztergomi lakos is jelezte az Eszköz kft felé, hogy esztergomi lakhelyéről kijelentkezik. A díjak, háztartások és edény méretek közötti eltérés nagyobb amennyiben a háztartásba bejelentett lakosok száma között is nagyobb az eltérés. Például a 2 fős háztartásban 2420 Ft, míg egy 6 fős háztartásban 7260 Ft a szemétdíj, bár a szállítandó mennyiség minden esetben egy 120 literes edényben elfér.

A Tétényi Éva által előterjesztett elképzelés szerint olyan igazságosabb rendszer kialakítására bólinthatna rá a képviselő-testület, amely - kormányrendelet alapján - a lakosságot kevesebb hulladék termelésére és a felelős magatartásra ösztönzi, ráadásul olcsóbb is.

1. 70 év felettiek hulladékszállítási díja

A 70 év felettiek térítési díja a módosítás előtt érvényben lévő rendeletben meghatározott félárú díjjal került kiszámlázásra Esztergom Város Önkormányzata felé (605 Ft/fő). A képviselő-testület a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 2010. XII. 16-i módosításával az 50 %-os kedvezményeket eltörölte. A jelenleg hatályos, kedvezmények nélküli rendelet értelmében a 70 év felettiek hulladékszállítási díját 100%-ban számlázza ki a Közszolgáltató (bruttó 1210 Ft/fő). Jelenleg ez azt jelenti, hogy egy 70 év feletti házaspár esetében a havi hulladékszállítási díj összege bruttó 2420 Ft/hó lesz. Amennyiben a Képviselő- testület elfogadja az űrtartalom szerinti díjszámítást, abban az esetben 60 l-es gyűjtőedényt használatát feltételezve a 70 év feletti házaspár havi hulladékszállítási díja 1710 Ft/hó lenne. Ebben az esetben azonban fontos kiemelni, hogy az elmúlt évek gyakorlata szerint a nyugdíjasok ingyenességét gyermekeik, unokáik fizették meg, hiszen ez a réteg semmilyen kedvezményre nem volt jogosult, és irreálisan magas díjat fizetettett velük a város.

2. 62- 70 év közötti nyugdíjasok

A nyugdíjasoknak a képviselőtestület által kedvezmények eltörlésével teljes díjat kell fizetniük, amely havonta 2 főt feltételezve a jelenleg hatályban lévő rendelet szerint 2420 Ft/hó. Az űrtartalom alapján történő díjkalkuláció esetén (60 l-es hulladékgyűjtő edényt feltételezve) az ő esetükben 1710 Ft/hó lenne a hulladékszállítási díj.

3. Gyermeket nevelők

Az a család, akinek a háztartásában két 21 év alatti gyermek él (két felnőttel), a kedvezmények eltörlése előtt 3630 Ft hulladékszállítási díjat fizetett, jelenleg kedvezmény nélkül bruttó 4840 Ft hulladékszállítási díjat köteles megtéríteni. Az űrtartalom alapján való számlázás esetében (120 l-t feltételezve) ez az összeg bruttó 3420 Ft-ot jelentene.

4. Nagycsaládosok hulladékszállítási díja

A nagycsaládosok hulladékdíját tekintve 5 fős család esetén, a hulladékszállítási díj – a módosítás előtt - 4235 Ft-ba került, viszont a harmadik és minden további gyermek után befizetett kedvezményes félárú díjat (bruttó 605 Ft/fő) a család vissza igényelhette az önkormányzattól. A jelenleg hatályban lévő rendelet következményeként a közszolgáltató egy 5 fős család esetében bruttó 1210 Ft/fő hulladékszállítási díjat fog számlázni, ami havonta bruttó 6050 Ft-ot jelent. Az űrtartalom alapján való számlázásra való áttéréssel a hulladékszállítási díj (120 l-t feltételezve) bruttó 3420 Ft lenne havonta az 5 fős családnak, amely alacsonyabb összeg, mint – a hatályon kívül helyezendő - kedvezmények figyelembe vételével kiszámlázott díj.

 

- a Városháza közleménye -

(forrás)