„Édes az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de aztán a szája kaviccsal lesz tele”

„Édes az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de aztán a szája kaviccsal lesz tele”

2010. 12. 20. 1:17

Meggyes Tamás szerint újabb hitelek felvétele jelenthet kiutat a város számára. Azok közül, akik így gondolják, kevesen vannak tisztában - Meggyes kivételével - a város rendkívül súlyos eladósodottságával. A Polgári Esztergomért Egyesület vádaskodások helyett elmélyülést és a város pénzügyi adatainak tanulmányozását javasolja Steind Balázsnak és kollégáinak.

Beszéljünk a tényekről!

Esztergom Város Önkormányzatának hat évvel ezelőtti, azaz 2004. december 31-i vagyonmérlege szerint az Önkormányzat saját tőkéje, azaz vagyona 30,6 milliárd forintot tett ki. A legutolsó rendelkezésre álló kimutatás szerint, 2009. december 31-én, a városi vagyonleltár 33,1 milliárd saját tőkét mutatott ki, ami hozzávetőleg 8,3%-os gyarapodást jelent, öt év leforgása alatt.

Mindeközben, a 2004. december 31-i vagyonmérleg által kimutatott összes kötelezettség (tartozás) 6,4 milliárd forint volt, ami viszont öt év múlva, 2009. végére közel háromszorosára, azaz 18,6 milliárd forinra emelkedett.

2004 végén az Önkormányzat tehát összesen 30,6 mínusz 6,4 milliárd, azaz 24,2 milliárd forint nettó vagyonnal rendelkezett. Ez a nettó vagyon viszont öt év múlva 33,1 mínusz 18,6 milliárdra, azaz 14,5 milliárd forintra csökkent.

Mit jelent mindez?

A 2004 és 2009 között eltelt öt esztendő alatt a város összes kötelezettsége, adóssága megháromszorozódott, miközben nettó vagyona az öt évvel korábbi érték 60%-ára olvadt. Kijelenthetjük, hogy Esztergom Önkormányzata 40 százalékos vagyonvesztést könyvelt el 2004 és 2009 között!

Ez ma Esztergom problémáinak az igazi gyökere. Ez az, amiről Meggyes Tamás nem akar őszintén beszélni, mert fél attól, hogy hogy az esztergomi polgárok tudatára ébrednek a 10 milliárdos nettó vagyonvesztés következményeinek. Fél attól, hogy széles körben nyilvánvalóvá válik a meztelen igazság, miszerint a húszmilliárd körüli kötelezettségállomány, az adósságteher és a kifizetetlen szállítói tartozások finanszírozása miatt nem egy rövid átmeneti időszak következik, hanem több évre lehetetlenedik el a város normális működése.
A jelenleg 20 milliárd körüli kötelezettségállományból - a 2010. év során kibocsátott 4,5 milliárdos kötvénnyel együtt - már 13,2 milliárdra rúg a kötvénytartozás. A több milliárdos kötvénykibocsátások törlesztése még el sem kezdődött - de már így is elviselhetetlenül magas az adósságszolgálat. 2009-ben még 1,3 milliárd ment el törlesztésre, 2010-ben (pontosabban csak 2010. szeptember 30-ig) már 2,9 milliárd. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint egy év leforgása alatt az adósságszolgálat több, mint megduplázódott. A város 2011-ben hozzávetőleg 8,2 milliárd működési bevétellel kalkulálhat. Könnyű belátni, hogy (esetleges „extra" bevételek esetén is) 8-10 milliárd bevételből kínkeserves módon lehet 3 milliárdos adósságszolgálatot kigazdálkodni. A város oktatási, egészségügyi és szociális intézményei közül többen most anyagi hiányokkal küszködnek, a városi cégek többsége pedig önkormányzati támogatásra szorul, veszteségesen gazdálkodik, némelyikük időről időre feltűnik az APEH feketelistáján.

A helyzet jobb megértéséhez fel kell tennünk a kérdést: mikor és hogyan kezdődött az adósság-vágta? Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, elmondhatjuk, hogy 2006-ban és 2007-ben még szolid ütemben növekedett az (egyébként akkor sem alacsony) önkormányzati adósság, 2008-ban viszont elszakadt az istráng. Ekkor ugyanis egy év leforgása alatt 54%-kal emelkedett a kötelezettségek összege. A lórúgásszerű eladósodást 2008-ban elsősorban a hatmilliárdos kötvénykibocsátás okozta. 2009-ben, a pénzügyi válsággal együtt beköszöntő hitelezési stop miatt nem került sor újabb kötvény-kibocsátásra, viszont a Városháza „kreatív" pénzügyi megoldásokra lelt. Egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevételből, amit eredetileg beruházási célokra irányoztak elő, 2009-ben már másfél milliárdot elvontak „likviditási célokra" (már ekkor látszódott, hogy baj van), azzal, hogy majd „visszapótolják". Másrész, ekkor indultak be a váltó-kibocsátások, a „beszállítói program" keretében történő faktorálások stb., melyek lényegüket tekintve kölcsönzési technikák, formálisan azonban nem a hitelek között kell kimutatni őket. A képviselőtestület 2009. július 7-i ülésére készült előterjesztésben, ami 550 milliós váltó kibocsátását volt hivatott indokolni, az alábbiakat olvashatjuk: „Esztergom Város Önkormányzata a likviditási problémák megelőzése éredekében a költségvetés folyamatos felülvizsgálata mellett, úgynevezett beszállítói program faktoring lehetőségét is felvetette. A pénzügyi konstrukció nagy előnye, hogy nem befolyásolja a megrendelő hitelállományát, valamint hogy az önkormányzat szállítói határidőben, a bevételek érkezésétől fügetlenül juthatnak pénzükhöz. Előzetes ajánlatok alapján 120 napos, 550 millió Ft. limit összegre nyilna lehetőség, amennyiben Esztergom Város Önkormányzata váltót bocsát ki az összeg fedezetére, a beérkező bevételek terhére." Magyarul: a váltó kibocsátását többek között azért tartották nagyon előnyösnek az előterjesztés készítői, mert az így létrejövő kötelezettséget nem a hitelek között kellett kimutatni. Ettől persze a kötelezettség az kötelezettség maradt, amit pl. az 550 milliós váltó esetében tizenegynéhány százalékos kamat terhelt. De lépjünk tovább. Az adósság-búgócsiga 2010-ben tovább pörgött: a város további 4,5 milliárdos kötvényt bocsátott ki. Mindeközben, a Szent Miklós Alap számlájáról - a közvélemény tájékoztatását mellőzve - több százmilliót áttettek más számlákra (ismét csak „ideiglenesen"), illetve ugyancsak több száz milliót elzálogosítottak működési célú hitelfelvétel fedezeteként. A Szent Miklós Alapot - az esztergomi gyermekek „félretett pénzalapját", mellesleg Meggyes kedvenc kampánytémáját - így ürítették ki.

Esztergom tehát de facto csődközelbe került, amit a képviselők jelentős része még mindig nem fogott fel. Nem fogták fel, hogy a város fizetőképessége és hitelképessége alapjaiban roggyant meg. A pénz elfogyott, a város nettó vagyona apad, s eközben az esztergomi adó- (és pl. szemétdíj) fizetésére kötelezett esztergomi polgárok nyakán maradt a város adóssága. Rövid távon, az egyik nagy kérdés, amint arra már utaltunk, hogy a mintegy 8,2 milliárdos éves működési keretből hogyan lehet majd 2-3 milliárdos adósságszolgálatot kigazdálkodni. Ha viszont egy kicsit távolabbra tekintünk, az is kérdés, hogy amikor majd beindul a milliárdos kötvények törlesztése, és évente az adósságszolgálat eléri mondjuk a 4-5 milliárd forintot, akkor ezekre a kifizetésekre honnan lesz pénz? Nyíltan ki kell mondanunk: a jelenlegi kilátások mellett, az adósság kamatainak fizetése, és a törlesztési teher miatt Esztergom Város Önkormányzatának az elkövetkező öt-tíz évben nem lesz lehetősége jelentősebb fejlesztésekre, beruházásokra. Eddigi beruházásainak, befektetéseinek többsége, így a városi cégekbe invesztált milliárdok nem termelnek valódi hozamot, ugyanakkor a veszteség pótlására mostanra elfogyott a pénz. Az Önkormányzat az elmúlt években felélte tartalékait. Esztergom fejlődésének előmozdítására - ezt ki kell mondanunk - a jelenlegi helyzetben nem áll rendelkezésre Önkormányzati forrás.

Ki kell, hogy mondjuk: az Esztergomi Önkormányzat vagyongazdálkodása az elmúlt években rosszul működött. Ebbe a rosszul működő rendszerbe újabb hiteleket pumpálni olyan, mintha lyukas zsákba szórnánk pénzt. Mindenek előtt a gazdálkodás rendszerét kell gyökeresen átalakítani, fel kell számolni a pazarló és gazdaságtalan tevékenységeket. Ha ez megtörténik, akkor - és csak akkor - kezdődhet el a finanszírozási lyukak befoltozása, a nyilvánosság teljes körű tájékoztatása mellett.

Azt mindenesetre furcsának találjuk, hogy azok, akiket az elmúlt évek gazdálkodása miatt komoly felelősség terhel, ma a pénzügyi bizottságot találták a legalkalmasabb terepnek ahhoz, hogy a köz érdekében munkálkodjanak, s akiknek úgy tűnik, hogy a jelenlegi szorult helyzetben az a legfőbb gondjuk, hogy számukra a város, a szokásos juttatásokon felül fejenként és havonta még 26 ezer forintot fizessen, internet és mobiltelefon-használat ürügyén.

 

Polgári Esztergomért Egyesület

2010. 12. 28. 9:29

Tehát védik Meggyest ahelyett hogy belátnák,

Azért, ez csak egy alternatíva a távozására. Én nem kezelném kész tényként. Arra az egyszerű prózai okra nem gondoltál, hogy számára igen kínos lehet az általa aláírt dolgok. Ez még, akkor is kellemetlen, ha csak jó erkölcsbe ütköző dolgokat tartalmazhattak az általa jóváhagyottak. Esetleg folyamatosan magyarázhatta volna a bizonyítványt, mivel az elmúlt egy év anyagát vizsgálják. Ő maga nyilatkozta, hogy először csinál ilyet, de reméli utoljára. Az adósságrendezés számára igen nagy munkát, és helyenként akár kellemetlenséget is okozhatna.

Természetesen, ez is csak egy verzió a távozására. Arról nem is beszélve, hogy akár több ok is kiválthatta döntését, amit igazán csak a volt jegyző tud.

2010. 12. 28. 1:56

 

Csak azt kívánom felvetni, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy jegyzőt, akit másodfokon súlyos felelősség terhel a város kialakult pénzügyi helyzetéért -és még azt sem lehet rá mondani mint Meggyesre, hogy alulképzett pénzűgyi analfabéta-  miért kell előléptetéssel kivenni ebből a környezetből? teljesen nyilvánvaló hogy Meggyesnek segít a Fideszből valaki,(ill. valakik) hogy  látszólag megmagyarázhatóan elvigyékinnen, (megjegyezni kívánom, hogy a testületi üléseket nézve a jegyző viselkedését korrektnek láttam)  Hova kell ilyen ember aki vakon végrehajtotta MT által igényelteket, miközben tisztába volt a tettek következményeivel? Jelenléte a továbbiakban nem volt kívánatos, nehogy még emlékezzen olyasmire amire nem kellene.

Tehát védik Meggyest ahelyett hogy belátnák, végre,hogy valamilyen módon fére kellene tenni (akármennyit is tett a fidesz kasszába feltételezhetően) saját érdekük is ez lenne, nem várok semmit a kezdeményezett vizsgálattól sem, elfogultság miatt nem kellett volna itt helyben kezdeményezni a vizsgálatot, ha tényleg akarnák kivizsgálni, (bár ne lenne igazam) elképesztő, hogy meddig védik még Meggyest?

Csak az jutott eszembe mekkora cirkuszt csinált a Fidesz Szabó Z. képviselőnek adott mobil használatból? no erre mondják, hogy más szemében a szálkát, sajátjában a gerendát....

Csak abban bízok, hogy talán nem évülnek el MT viselt dolgai, és ha egyszer nem Fidesz kormány lesz ill. MT nem lesz képviselő, akkor elő fogják venni, és hűséges csatlósaival oda kerül ahová megérdemli.

2010. 12. 22. 18:32

ezt szépen körülírtad

2010. 12. 22. 18:25

Idemásolom: "konverzió 2009.03.20, majd visszavazetés 2009.10.21-én" "Átváltásból származó árfolyamkülönbözet: -22 430 631,90" !!! Ez devizaspekuláció!!!

2010. 12. 22. 18:13

Utánanéztem. A Szent Miklós Alapról szóló anyagban olvasható a kimutatás.

2010. 12. 22. 12:48

Erről a pénzügyi akcióról tudna valaki bővebb információt adni?

2010. 12. 22. 8:46

 

Valóban nagyon jó a topik témája, korrekt a kifejtés, éppen ezért szükséges lenne szerintem, valamilyen írásos módon tájékoztatni a lakosságot. Hátha megértik mi a gond.

2010. 12. 21. 14:27

A cikk szuper. De! Látszik belőle az ügy szerteágazó volta. Ez nagyon kedvez a M1-éknek, mert szerteágazóan lehet védekezni. Nem tehetek róla, de visszatérek a közmeghallgatáson n hallott egyik felszólalásra: A -22 MILLIÓS DEVIZASPEKULÁCIÓ a Szent Miklós Alapban, tiszta, egyszerű, könnyen felgöngyölíthető. Miért nem megy följelentés ismeretlen tettes(ek) ellen, akik 1x valutára váltották a forintot, majd (miért??????) akkor váltották vissza, mikor 22 milliót buktak rajta? MIÉRT? MIÉRT? (melyik banknál? esetleg a mostani "bankunknál?)

2010. 12. 21. 11:23

 

    Önkormányzati Kötvény,


 A kötvény-  Hitel finanszírozás eszköze, illetve külső kölcsönforrás bevonás.

 Egy nagy beruházás kapcsán -, nagyon sok esetben alkalmazásra kerül.

 A kérdés mindig az, hogy kamatot kell fizetni, ami növeli a beruházás költségeit, azaz a projekt megvalósításával járó finanszírozási terheket.

 Milyen feltéték között lehet, hatékony a hitelfinanszírozás stratégiája ?

 1. Ha az Önkormányzat rendelkezik-,  egy nagyon jó szakmai menedzsmenttel.

 2. HA a fejlesztések réven létrejött, illetve magasabb színvonalon ellátót szolgáltatás felhasználói díjai fedezik a Hitel visszafizetését.          l                

 3. HA az Önkormányzat rendelkezik, egyéb forrásokkal, illetve lehetőségekkel.( adók, pályázatok, támogatások, ...       )


 Az esztergomi fejlesztések zöme - azt bizonyítja, hogy az Önkormányzat felelőtlenül határozott ( felmerül a jogi -felelősség,.....) illetve, presztízs nagyberuházások ,..stb.

  Fontos lenne - tudni, hogy kiknek a kezében (zsebeben) vannak az esztergomi kötvények ??      

2010. 12. 21. 10:29
Nyomozás indul a közpénztolvaj Meggyes ellen
Nyomozást rendelt el az ügyészség Meggyes Tamás korábbi esztergomi polgármester sajátos premizálási rendszere miatt - írja a Népszava.

A lap szerint az önkormányzat új vezetése tett feljelentést. A volt polgármester értéktől függő, sávos rendszerben, sikerdíjat adott, ha az önkormányzat cserélt, eladott, vagy ajándékba kapott ingatlant, de azoknak is ugyanígy fizetett, akik a városnak vásároltak ilyet.
Ezzel a lépéssel érdekeltté tette az érintetteket, hogy költsék a város pénzét. A Népszava szerint Meggyes - a képviselő-testület tudtával - 30-32 millió forintot osztott ki így ismerőseinek az eladósodott város amúgy is szűkös kasszájából.
Sikerdíjat vett fel az akkori fideszes alpolgármester fia, Meggyes több jó barátja, sőt, a polgármester élettársa és a város jegyzője is, aki aláírta a visszamenőleg is hatályos kifizetéseket.
(Híradó)
Nocsak Nocsak...

2010. 12. 20. 21:12

Öntsünk amúgy végre tiszta vizet a pohárba: mi is az adósságrendezés?

Egy vészfék, amit meghúzott Tétényi, mert a város a szakadék felé száguldott. Mi ebben a metaforában a kockázaton felül finanszírozó bank? Lényegében egy vasúti rablóbanda, amelyik arra specializálódott, hogy a szakadékba zuhantaknak mentőkötelet dobjon, cserébe az aranyórájukért és minden egyéb vagyonukért. A rablócsapat szempontjából az a jó, ha már mélyen bent vagyunk annyira a szakadékban, hogy csak az ő segítségével maradunk egyáltalán életben. A város szempontjából meg az a jó, ha megállunk a szakadék előtt és a rablóbanda hoppon marad. Újra kell kezdeni a gyorsítást, meg lehet, hogy más irányba kell tovább menni, de szabadok maradunk.

Az adósságrendezési törvény szerint, ha meglátjuk a villogó vörös vészjelzést, akkor meg kell húzni a mozdonyvezetőnek a vészféket, különben belezuhanunk a szakadékba. Nyilván a mentőköteles rablóbandának az az érdeke, hogy ez ne történjen meg, nekik jobb lenne, ha ők húzhatnának ki minket aztán ott hagynának mozdony nélkül letolt gatyával...

Szerencsére a vészfék olyanra lett tervezve, hogy ha azt egyszer behúzták, akkor a rablóbanda hoppon marad.

2010. 12. 20. 21:06

A Raiffeisen már nem adott több hitelt, ezért váltott a város a K&H-ra. Belsős információk (járnak arra volt kollégák) szerint a K&H-ban Tétényi van kikiáltva ördögnek, nagyon rettegnek, hogy milliárdokat fog bukni a bank ezen a hitelen (amúgy erre igen komoly esély is van). Az adósságrendezés ugyanis remek lehetőséget ad a városnak arra, hogy lerázza magáról a hitelezőket minimális veszteséggel, míg a banknak az az érdeke, hogy minél tovább minél több bőrt lenyúzzon rólunk.

A kérdés az: miért védik Meggyesék ennyire a K&H érdekeit? Millyen feltétele volt az utolsó K&H-s hiteleknek?

2010. 12. 20. 21:01

Itt valami nem stimmel! A kampány alatt, amikor a független Szentgyörgymezei képviselő(akkor még jelölt) mellett kampányolt M.T., -ha jól emlékszem- nem hogy vagyonvesztésről, de egyenesen rendkívüli gyarapodásról beszélt (és mutatott sok-sok grafikont). Na most: ha valóban vagyonvesztés esete forog fenn, akkor hamis adatokkal kampányolt a fidesz és "gyámolítottja". Ez pedig felfogható választási csalásnak is. És most a vagyon elúsztatásának körülményeit nem említem. Mondjuk a jelenlegi álcázott diktatúrá- ban nem is érdemes.

2010. 12. 20. 19:51

Gratula a cikk írójának!

Nagyon alapos és jó elemzés! Én egyebek mellett azért kíváncsi lennék, a bankok, mire is adtak ennyi pénzt kölcsön, és milyen elemzéseken alapult a hitelképességünk? Tudom, hogy most adósságrendezés van, de a bankok felelőssége is elgondolkodtató.

2010. 12. 20. 15:50
Kíváncsiság gyötör mikor születik meg az feljelentés,és a tennivalókat hogy rázza le magáról az új vezetésű ügyészség.Hunvald és csapata ilyenkor már rabosítva volt,nem hátráltatta az önkormányzat munkáját na ja őt más párt futtatta. Ez a XXI. századelő nagy története lesz remélem akad valós oknyomozó újságíró aki utánajár a történetnek nem félve a fenyegetésektől.

2010. 12. 20. 11:01

Csak ott olyan kiadások vannak, amit be is fejeznek. Ha már "két különböző város"-ról van szó - a létszámot tekintve látszik csak a különbség!

Hát még a megalománia területén ... !!!

2010. 12. 20. 10:39

Úgy gondolom hogy a cikk, elejétől a végéig kitűnő. Világosan lehet látni belőle azt, hogy hogyan jutott idáig a város, és azt is, hogy az elkövetkező középtávú időszakban mire lehet számítani.

Fájdalom, de még akkor is, ha a politikai széljárás kedvezően alakul.

2010. 12. 20. 10:34

Szerintem teljesen értelmetlen összehasonlítgatni a számokat, hiszen két különböző város, amelyek különböző bevételi forrásokkal és kiadásokkal rendelkeznek.

Itt magát a gazdálkodást kell vizsgálni, majd észrevenni, hogy mennyire elherdálták azt a vagyont, amellyel Esztergom rendelkezett.

Felelőtlen, pazarló gazdálkodást folytattak, a saját és a heverok zsebeit tömték a város pénzéből.

Nehéz ezt bizonyítani, de nem lehetetlen. Jó ügyvédek kellenek csak hozzá és alapos munka.

2010. 12. 20. 10:22

Lett volna valaha egy kérésem : Össze lehetne hasonlítani Esztergom költségvetés-végösszegét a megyeszékhely Tatabánya összegeivel. Pletykaszinten hallottam valaha adatot -azt már nem tudom melyik évről-, amikor Esztergom költségvetése 23 milliárd volt, ugyanakkor Tatabányáé 17 milliárd ! Hol lehetne ezeket az adatokat elérni ? Valaki összeállíthatná az összehasonlítást évekre lebontva !

Kösz !

2010. 12. 20. 10:04

Megint csak kérdezni tudok, - mint mindig amikor ilyen cikkeket olvasok és kinyílik a bicska a zsebemben:

Mikor lesz ebből feljelentés? - ki és mikor fog végre hűtlen kezelés miatt eljárást inditani???

Józan paraszti ésszel én már a csődbiztos kirendelésénél erre számítottam.

MIKOR? MIKOR? MIKOR? - hiszen nyilvánvaló az is, hogy még mindig azon mesterkednek a tizek hogy ne derüljenek ki a dolgok.

Ezért "van helye" /sicc!/ Meggyesnek ebben az adósságrendező-bizottságban, - vagymiaz....