Advent
2010. 11. 28. 10:07

Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

 

Adventkor a keresztények nemcsak a Jézus születése előtti várakozásról emlékeznek meg, hanem további két jelentése is van az ünnepnek. Várják az Úr eljövetelét a saját életükben is: hogy keresztény életvitelükkel minél közelebb kerüljenek Istenhez, Jézus tanításához. Továbbá várják Jézus Krisztus második eljövetelét is, s igyekeznek felkészülni az utolsó ítéletre.

 

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik.

Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali (roráte) misét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap a megváltó várása és Szűz Mária tisztelete.

 

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet 4 gyertyával díszítenek. A gyertyák színe egy rózsaszín kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, a bűnbánat és a megtérés jelképe , a koszorú négy gyertyája közül - a meggyújtás sorrendjében - az első, a második és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

2010. 12. 12. 12:25

Juhász Gyula


RORATE


A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.


A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.


Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.


Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

 

 

2010. 12. 12. 8:43

Advent 3. vasárnapja a „ne félj, ne állj meg, menj tovább” csendes öröméről szól, és arról az elhatározásról, hogy mivel lehet, ezen a héten megpróbálunk mindenkiről jót mondani. A béke öröméből kifejlődő egységünk pedig az egyetlen, amit a sátán nem képes „majmolni” – fogalmaz örömvasárnapi gondolatai között Szabon Gábor atya, aki szerint egyébként is a béke „a legkirályabb dolog”.

 

http://www.mno.hu/portal/7529612010. 12. 11. 20:21

Csodaszép ez az adventi gyertyatartó!
Köszönöm, hogy idehoztad!

2010. 12. 11. 18:24

gömbicica

2010. 12. 10. 9:59

Valami ilyesmit nem tudna a városvezetés összehozni vajon???? Milyen szép lenne :-) PERSZE KÖZÖSEN!!

http://www.youtube.com/watch?v=7s_C9JE8h48&feature=related

2010. 12. 08. 18:26

Kedves Holdfény!

A legkevésbé sem hiszem, hogy most majd bárkit azért üldöznének, mert nem vallásos. Mert a kommunizmus idején ez történt, ahogy Te is írod.

Azt viszont nem csak hiszem, hanem látom, hogy sokan, akik voltaképpen egyáltalán nem hívők megpróbálnak "igazodni", különböző vélt előnyökre szert tenni az állítólagos vallásosságuk fitogtatásával. Ezek többnyire abszolút felszínes és érdektelen dolgok, nem is hiszem, hogy ez a hangulat túl sokáig kitart, de meglátjuk. Az ilyen típusú emberek egyébként gyakran szembekerülnek a tényleges egyházzal, mint Meggyes Erdő Péterrel a várhegyi építkezések kapcsán, ill. amikor az egyházban is megbúvó ellene irányuló maffiáról beszélt.

2010. 12. 08. 17:19

Kedves Vélemény!

Így igaz, ahogy írod, kemény diktatúra dívott, bizonyos foglalkozású szülőknek nagyon meg kellett gondolni - a gyerekeik érdekében! - hogy hol, mikor mit mondanak, tesznek...

Nagyon nem lenne jó, ha visszajönne ez az időszak újra, pedig úgy néz ki, effelé tendál, csak a másik oldalról...

Akkor tiltották a vallást, most meg mintha... Na itt fejeztem be... Határozatlan

 

2010. 12. 08. 17:14

Kedves Nadragulya!

Lám lám, az írott szó megint másképp hatott, mintha beszélgettünk volna...Meglepett

Hiszen egyáltalán NEM ÁLLT SZÁNDÉKOMBAN megbántani Téged!

KIOKTATNI meg végképp nem szoktam senkit.

Őszintén sajnálom, ha annak vetted.

Te viszont szándékosan bántani akartál ezzel a "lelked rajta!" szöveggel... Lelkemre is vettem... Sírós

/Mintha olvastam volna már ezt más nicktől.../

 

Egy azonban biztosnak látszik: Valójában nincs vita köztünk a LÉNYEGES dolgokat illetően.

Csupán arról lehet szó, hogy bár kortársak lehetünk, s talán szakmabeliek is (vagy hasonló) mindketten, másként éltünk meg eseményeket, talán azért, mert más-más vidéken éltünk.

Ahol én voltam kisgyerek, ott is tiltva volt sok minden, de nem minden, amikről Te írtál.

Engem is egy másik faluban bérmáltak meg, mint ahol laktunk, mert ott apám fontos hivatalnoki állást töltött be, ezért nem lehetett nyíltan.

DE NEM A PEDAGÓGUSOK voltak az okai... nálunk legalábbis nem...

Köpönyegforgató emberek meg minden foglalkozásúak közt előfordultak, s előfordulnak ma is, de ebbe ne menjünk bele.

Mifelénk a néphagyomány sokáig dívott, és nem hinném, hogy a pedagógusok miatt maradtak volna abba...

Sokkal inkább azért, mert megváltozott a fiatalság érdeklődési köre... Azaz az érdektelenség...

A technikai fejlődés szerintem többet nyomott a latban. Villany lett a falvakban, rádiót hallgattak az emberek, moziba jártak, stb...

Se tollfosztás, se kukoricahántás, se fonóba járás!!!! Helyette lett sok más, új, modern életforma...

 

Kedves Nadragulya!

Mégegyszer elnézésedet kérem a nem helytálló fogalmazásért, restellem magam... Zavarban van

Üdvözlettel Holdfény

 

 

 

 

2010. 12. 08. 9:48

Igen voltak ilyen tanárok, főleg vezető beosztásokban.

Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a diktatúra által egyik leginkább megfigyelt és sakkban tartott réteg éppen a pedagógusok csoportja volt, hiszen ők "veszélyt" jelenthettek, komoly hatással lehettek a gyerekekre. Ők csak titokban járhattak misére, a gyerekeiket titokban járathatták hittanra, és még így is állandó nyomás alatt voltak.

gömbicica

2010. 12. 08. 9:18

Bocsánat, hogy beleszólok.

Biztosan igazad van, de. Azt hiszem Neked sincs fogalmad, hogy milyen lehet fellépni egyetlen néző nélkül :-( Gyertyagyujtáskor és még egy darabig kint voltam, de sok volt a holt idő a fellépésig, igy eljöttem. Biztos igy voltak mások is. Sajnálom a fellépőket :-(

Kérés intéződött a város lakóihoz, hogy segítsenek a programok kialakitásában. Hozzájárulhattál volna Te is valamivel, ha már krtizáltál. Könnyü a pálya széléről "bekiabálni" .

2010. 12. 08. 9:05

Kodály mindig is "mélyen" vallásos volt. Én a kérdést a népszokásokról neki tettem fel, természetesen nem őt okolva.

Ha elolvastad amit irtam, akkor rájöhettél, hogy a későbbi válasza az okot is megemlíti. Az akkori pedagógusok egy rétege, akik a még meglévő népszokásainkat/többek között a hitoktatást is/ igyekeztek ellehetetleníteni.

Példának írom: Valaha egy gyártelep kántortanitója /aki a szocializmusban az iskola igazgatója lett/, szivvel-lélekkel közreműködött az egyház mindennemű ellehetetlenítésén. 1956-ban mintha kicserélték volna, odaült az orgonához, elzavarva szegény kántort /aki grátisz végezte a szolgálatot/, mert itt ő volt és most is ő a kántortanító. Jött 1957. Ő lett a legvéresebbszájú szószólója az új rendnek, jelentgetett és hurcoltatott el embereket legtöbbször ártatlanul.  Gondolhatod, hogy milyen erkölcsi tekintélye volt a közösségben. Mindenki tartott tőle.

A népszokások élesztgetésén magam is fáradoztam. A legalkalmasabb és igazán hangulatos a karácsonyi időszak. Házról-házra járva szivesen jártak a gyerekek kántálni, betlehemezni és pásztorjátékot előadni /annak idején magam is űztem ezeket/. A közösség karácsonyi ünnepléséhez pozitiv módon járult az a néhény csoport, akik vállalták ezt a feladatot. Egy év múlva, jelzések érkeztek hozzám, hogy a tanítónéni megtiltotta a "karácsonyi koldulást". Ennek ellenére, még néhányan vállalták, hogy közeli ismerőseiknek, rokonaiknak emeljék az ünnep hangulatát és az arra való készületet. A pedagógusok részéről a retorzió nem maradt el. A következő évben a gyermekek már nem mentek, mert meg lettek félemlítve. !!!  A történetnek itt még nincs vége. Egy idős bácsi január végén kérdezte tőlem, hogy miért nem jöttek hozzájuk énekelni. Még szenteste is várták a gyermekeket. Könnyes szemmel mondta: "Sirtunk mindketten feleségemmel, olyan üres volt a karácsony este..."  Később megtudtam, hogy nem volt gyermekük.   -Hidd el, engem is megdöbbentett a dolgok iyen végzete. A kérdést, amit majd egy évtizeddel előtte tettem fel, nemcsak írásos válaszban, hanem a gyakorlatban is tapasztaltam.

Kösz a kioktatást a mellélövésről !  Nem volt szándékom lövöldözni, de ha úgy gondolod, lelked rajta!

Nemcsak Kodály volt egyedüli, ámbár vele sohasem találkoztam. Bárdos L., Bálint S. ... és a többiek.

 

2010. 12. 08. 2:42

MÉG ADVENTRŐL EGY ÉRDEKESSÉG:

 

Az adventi koszorút az észak-német területeken, főleg protestáns környezetben készítették századunk elején. Majd Ausztriában is népszerűvé vált, a katolikus lakosság körében is. Magyarországon főleg a második világháborút követő időben vált szokásossá, templomokban, középületekben, otthonokban adventi koszorút a csillárra függeszteni. Különös izgalma az adventi vasárnapoknak: először egy, majd két, három, végül négy gyertya gyulladhat meg rajta...

A rajta lévő gyertyák a karácsony előtti vasárnapok liturgikus színeiben jelennek meg a hagyománytisztelőknél.

ADVENT ANGYALAI

Az első vasárnap angyala

Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal KÉK köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

A második vasárnapi angyala

A második adventi vasárnapon PIROS palástba öltözött angyal száll le a mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny, finom szövésű ez a serleg, a Nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a mennybe. Mindazok. akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt készítenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.

A harmadik vasárnap angyala

Advent harmadik vasárnapján egy FEHÉR ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.

A negyedik vasárnap angyala

A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, LILA lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön.

Az adventi koszorú hagyománya lelki megtisztulásra és megújulásra is alkalmat ad, hogy az ünnep, csakugyan ünnep legyen, és akkora figyelemmel fordulhassunk egymáshoz, amelyet mindannyiunk megérdemel.

 

2010. 12. 07. 23:21

Kedves Nadragulya!

 

Nagyon tetszett ez az írásod!
Az utolsó mondat kivételével, mellyel nem értek egyet... bocs!
Magam előtt láttam mindent!... Szinte újraéledt bennem a kisgyermekkorom, melyet egy Tisza menti kis faluban töltöttem.

Valóban így éltek akkoriban az emberek. Lehet ezt manapság igénytelenségnek nevezni, de én úgy gondolom, az egyszerű embereknek ez volt a természetes életforma.

 

Ami Kodályt illeti... Nem tudom elhinni, hogy így vélekedett voltna, hisz ő volt akkoriban szinte az egyetlen, aki fütyült a vallásellenes terrorra. Lásd vallásos műveit, néphagyományon alapuló kórusdarabjait (Ave Maria, Adventi ének, Jézus és a kufárok, Karácsonyi pásztortánc, Gergely járás, stb.) akkoriban is előadták, énekelték.

Szóval kissé mellélőttél, már ne is haragudj...

És kíváncsi lennék, vajon a pedagógusok miért lennének ebben a dologban HIBÁSAK???...

MÁS világban élünk, mint 50-60 éve, ennyi!

 

 

 

2010. 12. 07. 22:53

Nekem sem tetszett a könyv... De végig rágtam magam rajta, hátha ki tudom deríteni, mit esznek rajta az emberek... Nem sikerült... :(((

Volt egyik évben könyv tetszés verseny a TV-ben (nem emlékszem a műsor nevére), akkor hallottam róla, és mivel nemrég megkaptam ajándékba, neki gyűrkőztem. Kár volt...

De kedves Stipits, toleráljuk mások ízlését... Kacsintás

Más tetszik nekem, mint neked, de ez nem baj, ezért van annyiféle dolog a világon.

  

 

2010. 12. 07. 22:37

júj "A gyertyák csonkig égnek"  et ne kelljen mégegyszer végignéznem.

nagyon jó darabok mennek a madáchban, de "A gyertyák csonkig égnek" alatt felvágtam az ereim.

2010. 12. 07. 22:32

Igazad van, a "GYERTYÁK" mindig térben állnak... csak a rajzokon nem mindig...

És hát van olyan is, amikor "A gyertyák csonkig égnek"... :)

 

Egyébként meg nem EZEK az igazi problémái az emberiségnek...

De erről ebben a békés időszakban ne beszéljünk. Advent nem a "problémákról" szól...

 

 

Eredeti méret

2010. 12. 07. 19:27

El kellene fogadni, hogy nem csak keresztények élnek a világon - és így Esztergomban sem. Fogalmam sincs, hogy milyen zenekar és hány fős közönség előtt játszott, de szerintem akit zavart, az nem ment el.

2010. 12. 07. 19:15

Ide a bökőt, hogy térben álltak a gyertyák... Vigyor

2010. 12. 07. 17:47

Köszönöm a segítséget. Neked van igazad Holdfény.

 

Sajnos a "vitát én gerjesztettem" de nem ez volt a szándékom.

Ha azt elértem vele, hogy többen megjegyzik a helyes sorrendet, és főleg a színek jelentését, az öröm.

 

Egyébként csak annyit: aki Avent mások vásárnap vigiliáján azaz szombat este 21.00 kor zenekert szervez, teljes hangerővel, egyetlen néző nélkül a Széchenyi térre, annak fogalma sincs mit jelent Advent.

 

Talán egyszer ezt is megtanulják.

2010. 12. 07. 9:43

Az adventi koszorú és körkereszt misztikája- Molnár V. József előadásában

http://magtar.hu/video/az-adventi-koszoru-es-korkereszt-misztikaja

Molnár V. József néprajkutató 2008 augusztusában járt itt Esztergomban és előadást is tartott a Kőrösi kollégiumban.