Az adósságrendezési eljárásról

Az adósságrendezési eljárásról

2010. 11. 25. 11:34

Tétényi Éva polgármester közleménye az általa kezdeményezett adósságrendezési eljárással kapcsolatban.

Október közepén az átadás-átvétel során az új polgármester kézhez kapta a város 1,4 millárdos tartozásainak listáját. A kifizetetlen tételek között szerepeltek 90 napon túliak is. Az 1996. évi XXV. törvény ebben az esetben kötelezi a polgármestert 8 napon belül egy rendkívüli testületi ülés összehívására. Esztergom Város Képviselő Testülete 2010. október 21-i rendkívüli képviselő testületi ülésén szembesült a helyzettel, és határozattal felhatalmazta Tétényi Éva polgármestert, hogy tárgyaljon az érintettekkel a felhalmozott adósságállomány rendezéséről november 15-ig, majd erről tájékoztassa a képviselő testületet. A Polgármester tájékozódott a kifizetetlen számlákról, a hitelekről és kötelezettségekről, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközökről. Gazdasági-pénzügyi szakértői jelentés szerint a Város évek óta deficites gazdálkodása jelentős adósságot halmozott fel, ezért a következő években takarékosabb gazdálkodásra kell áttérni. Az önkormányzat kötelező feladazai mellett az ingatlanok adás-vétele, a nagyépítkezések rónak nagy terhet az éves büdzsére. Az Állami Számvevőszék szóbeli tájékoztatója is ezt támasztotta alá. Különösen aggasztó, hogy a kötvénykibocsátásból olyan beruházások történtek, amelyek nem termelnek hasznot. A könyvvizsgálóval történt megbeszélés is hasonló eredményt hozott. A kifizetések ütemezése során a segélyek, támogatások, munkabérek, rezsiköltségek és az alapfeladat ellátás biztosításához köthető kifizetések élveztek elsőbbséget. A kérelmezők között vannak olyanok, akiket súlyosan érint az, hogy az Önkormányzat 2009. második félévétől likviditási gondokkal küzd.  A felhalmozott hitelállomány, az alapellátáshoz sorolható kifizetetlen szolgáltatói számlák, valamint a következő hónapok előre jelezett likviditási gondjai sürgős, átfogó rendezést igényelnek.

A beszámolót a képviselő testület november 18-i ülésén nem engedte megtárgyalni és levetette a napirendről.

A helyi fidesz frakció javaslata, miszerint azonnal kerüljön kifizetésre a 90 napon túli hitelállomány, a probléma későbbre tolását jelentené csupán. A működési hiány csak takarékos gazdálkodással csökkenthető, illetve egy közösen elfogadott, két évre kitekintő válság költségvetéssel kellene újrakezdeni a ciklust. A képviselő testület kétharmadának hozzáállása semmilyen garanciát nem jelent arra, hogy ez keresztülvihető, pedig Esztergom számára csak ez az egyetlen kivezető út maradt. Az adósságrendezési eljárást a polgármester maga is kezdeményezheti - a képviselő testület határozatával ellentétben is, -ha fennállnak a törvényben foglalt feltételek.  Vajon miért nem indította el már az előző polgármester az adósságrendezési eljárást, ha a kifizetetlen tételek között 2009-es számla is akadt?

 

Az adósságrendezési eljárás megindításának előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az önkormányzat működésének kifehérítése, a zavaros pénzügyi helyzet felszámolása, a transzparencia és a törvényesség helyreállítása, egy külső/objektív/független jogintézmény, szakértő – pénzügyi gondnok – bevonása az önkormányzat működésébe. Ilyenkor az önkormányzat döntéshozói súlypontja áthelyeződik, és az eljárás alatt az adósságrendezési bizottság a legfőbb döntéshozó szerv. A képviselő-testület feladat- és hatásköreit csak részben gyakorolhatja. Ebben a viszonyrendszerben a polgármester helyzete stabilizálódhat. A Bizottság Elnöke: a pénzügyi gondnok, tagjai: a polgármester, a jegyző, a pénzügyi bizottság elnöke és még egy önkormányzati képviselő. A reorganizációs terv megalkotásával párhuzamosan a pénzügyi gondnok feltárja az okokat. Mivel ezt egy kívülálló, független személy végzi, ezért hitelesebb lehet, mintha ezt politikusok tennék meg. A lakosság felé való objektív kommunikációban is segíthet. Politikailag szerencsés, ha az eljárás megindítása a ciklus elején merül fel. Az eljárás optimális feltételek esetén szűk egy év alatt befejeződhet. Az azt követő évek már az „építkezéséi” lehetnek, azzal, hogy a reorganizációs tervben foglaltakat szigorúan be kell tartani.

 

Hátrányok:

Az eljárás alatt minden beruházás szünetel, a már megnyert támogatásokat sem lehet lehívni. A válságköltségvetési rendelet alapján csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozhatóak. A pénzügyi gondnok nagyon erős jogosítványokkal rendelkezik – speciális esetben még a képviselő-testület feloszlatását is kezdeményezheti. Minden kifizetéshez, kötelezettség vállaláshoz az engedélye-ellenjegyzése szükséges. A helyi viszonyokat nem ismeri, a partikuláris érdekekre nincs tekintettel, kizárólag gazdaságossági és célszerűségi szempontok vezérlik. Ez konfliktusokat okozhat a városban. A reorganizációs tervet és a hitelezői egyezségi ajánlatokat a képviselő-testületnek minősített többséggel kell elfogadnia, tehát politikai támogatást kell szerezni, konszenzust létrehozni legalább arra az egy ülésre. Az eljárás elhúzódhat pl. a jogorvoslati kérelmek esetén vagy ha nem sikerül a hitelezőkkel megállapodni. Egyezség hiányában a bíróság a város vagyonát -a követelések kielégítése mértékéig- feloszthatja. A kormány konszolidációjára az önkormányzat nem számíthat. Az eljárás megindításának negatív média visszhangja lehet – „csődbe ment Esztergom” – amely a lakosság közérzetére is kedvezőtlen hatást gyakorolhat.

 

Az adósságrendezés megindításával a város egy cél érdekében önként, ideiglenesen és részben mond le az önkormányzati törvényben és Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában biztosított gazdasági autonómiájáról/önrendelkezési jogáról. Ez a cél a város hitelességének, hosszú távú működőképességének a garantálása, a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása, valamint a hitelezők és a lakosság bizalmának a visszaszerzése lehet – amely a jövő sikereit alapozhatja meg.

2010. 11. 28. 16:34

2010. 11. 28. 16:25

Az eljárást már Meggyesnek is el kellett volna indítania a törvény szerint! Ő azt mondta erre, hogy senkinek sem jutott akkor ez eszébe... Meglepett

2010. 11. 28. 15:11

 Most pedig azon kell lenni, hogy a mérleg helyrebillenjen, azok pedig, akik ezt a szemétséget okozták az embereknek, példásan meg kell büntetni.

Az idézet első része elkerülhetetlen, de a második része is nagyon fontos. Bűnhődniük kell azoknak, akik előidézték, és fenn akarják tartani ezt az állapotot. Ne legyen kedve senkinek többet elherdálni egy város vagyonát, szórakozni a választóival. Ez a tucatnyi név, örökre vésődjön be mindenki emlékezetébe. Ezek soha többé ne tölthessenek be Esztergomban közéleti szerepet.

Iridium

2010. 11. 28. 14:32

Ez nem szavazás kérdése. Szerinted ki szavazná meg annak elismerését, hogy csődbe vitték a várost? Mert a szavazás bólintás lenne erre, helyeslése annak, hogy cselekedeteik ide vitték a költségvetést, illetve a morált. Nyilván nem szavazná meg az égegyadta világon senki, sehol. Értelmetlen az egész.

Ezért is van (szerencsére) törvényben előírva, hogy ilyenkor nem szavazgatunk, nem mérlegelünk, nem totojázunk, hanem elindítjuk az eljárást, kötelező jelleggel. Ennek elmulasztása törvényszegés lenne. Úgy néz ki, most törvénytisztelő polgármesterünk van, néhány embernek pedig ez fáj.

Iridium

2010. 11. 28. 14:22

"Kíváncsi vagyok fél év múlva mi lesz ebben a városban, hogyan látják majd az emberek a helyzetet???"

 

Szinte biztos vagyok benne, hogy sokan fogják utálni a kialakult helyzetet, nincs az az ember a földön, aki szereti a megszorításokat. Viszont sokan vannak, akik belátják, hogy ha valami már el van szúrva, akkor azt a lehető leghamarabb meg kell oldani, bármi áron. Szerintem a Szeretgom fórumozóinak többsége egyetért azzal, hogy a kialakult helyzet nem tartható fent tovább. Meggyes és partnerei viszont az adósságrendezési eljárás megkerülésével csak a szőnyeg alá söpörték volna a problémát, az adósság fejszéje továbbra is nyakunk felett lengene, egyre közelítve azt. Én jobbnak látom szembesíteni önmagunkat a hibáinkkal, a problémákkal, mert csak úgy lehet hatékonyan küzdeni ellenük, tenni érte, hogy javuljon a helyzet. Ismerek én is sok olyan - főleg idős- embert, aki csak annyit lát az egészből, hogy hú, Tétényi jött és rögtön csődbe ment a város. Velük kell a legtürelmesebbnek lenni, és elmagyarázni, hogy nem egy hónap alatt halmozódott fel ez az összeg, hanem 10 év alatt. Most pedig azon kell lenni, hogy a mérleg helyrebillenjen, azok pedig, akik ezt a szemétséget okozták az embereknek, példásan meg kell büntetni.

Igen, nehéz jövő elé nézünk, most kell majd igazán erősnek lenni, az eddigi csak a bemelegítés volt.

2010. 11. 28. 14:21

Ez a politikai játszma része, ezt mindketten tudjuk!!!

És a testületben senki nem értett egyet az adósságrendezési eljárással, amikor erről szavaztak, még a jegyző sem (mármint amikor kifejtette véleményét, mert ugyebár ő nem szavaz).

Csak Tétényi Éva. Szerintem ez azért jelent valamit, mert nemcsak a fidesz mondta, hogy nem!

2010. 11. 28. 14:00

"egy év alatt nem fog helyre jönni a város" - köszönhetően a helyi fidesznek és Meggyes 10 évnyi garázdálkodásának

 

"sosem fogja lemosni magáról az "adósságrendezési eljárás" feliratot" - Esztergom történetében negatív periódusként Meggyes uralkodása fog bekerülni...

 

2010. 11. 28. 13:51

Hogy őszinte legyek, és tudom, hogy ezért számtalan itt forumozó ismerve véleményüket nekem fog esni, ezt a közleményt elolvasva még mindig az a véleményem, hogy el kellett volna kerülni ezt az eljárást, mert bármennyire is reménykeltő, egy év alatt nem fog helyre jönni a város, és ami a legfontosabb sosem fogja lemosni magáról az "adósságrendezési eljárás" feliratot.

De ez már tulajdonképpen mindegy, mert az Önök által piedesztára emelt polgármester már elindította az eljárást. Kíváncsi vagyok fél év múlva mi lesz ebben a városban, hogyan látják majd az emberek a helyzetet???

2010. 11. 28. 13:36

Hát meggyes nem egy Kósa az biztos.Pedig szeretne annak látszani.De míg Kósa okasabb volt ,kap egy stadiont,meggyes meg egy"csődbiztost"Csak az a baj hogy ezt mi is megszopjuk!De nem szopunk már a szemét szállítássalis?!

 

2010. 11. 25. 17:27

Nyílt titok, hogy három, de lehet négy Fidesz nevében mandátumot szerző nagy bajban van!

Nincsen mentelmi joguk és köztörvényes dolgokkal is megvádolhatják őket. Innen nézve ez menekvés lehet nekik!

...

2010. 11. 25. 17:19

Ez itt a lényeg:

"...az eljárás alatt az adósságrendezési bizottság a legfőbb döntéshozó szerv. A képviselő-testület feladat- és hatásköreit csak részben gyakorolhatja. Ebben a viszonyrendszerben a polgármester helyzete stabilizálódhat. A Bizottság Elnöke: a pénzügyi gondnok, tagjai: a polgármester, a jegyző, a pénzügyi bizottság elnöke és még egy önkormányzati képviselő."

3-2

2010. 11. 25. 17:15

"A pénzügyi gondnok nagyon erős jogosítványokkal rendelkezik – speciális esetben még a képviselő-testület feloszlatását is kezdeményezheti"

hmmmm......

Törölt felhasználó #297

2010. 11. 25. 16:12

Szavzzon mindenki!!

Törölt felhasználó #297

2010. 11. 25. 14:46

http://www.esztergom.hu/ itt pedig jobb oldalt lefele lehet szavazni, hogy "Egyetért azzal, hogy Esztergomnak adósságrendezési eljárásra van szüksége?"

2010. 11. 25. 13:56

Tényszerű, és szerintem totál korrekt.

Iridium

2010. 11. 25. 12:16

Az elmúlt években mindig is ő volt az alfahím közöttük, gondolom ez máig nem változott. Csak papíron nem ő a helyi Fidesz elnöke stb., vagy hogy magyaráznád, hogy a helyi Fidesz elnöke Meggyes sofőrje volt? Ennél nyilvánvalóbb és megalázóbb alá- fölérendeltség kevés van e szép földön. De az mind Esztergomban.

2010. 11. 25. 12:13

Elég sokszor előfordult már az életben, hogy az ún. "barátok", "támogatók", "bajtársak", stb. csak addig azok, amíg az illető fent van, amint lezuhan, előbb-utóbb magára hagyják.

2010. 11. 25. 12:09

Számomra elgondolkodtató, hogy Meggyes Tamás szólóban adott ki nyilatkozatot, nem csatlakozott hozzá se a helyi fidesz elnöke, s e a fidesz frakcióvezetője sem!

2010. 11. 25. 12:07

Ilyen múlttal, balhékkal, stb. nem is nagyon tudnának hiteles offenziába kezdeni, legalábbis szerintem.

2010. 11. 25. 12:03

Én úgy érzékelem olvasva a híreket, hogy  Meggyes Tamás és csapata teljes deffenzívába került, az országos média már nem veszi őket semmibe.