Adósságrendezési eljárást indított Tétényi Éva

Adósságrendezési eljárást indított Tétényi Éva

2010. 11. 23. 13:01

A város fizetőképességének helyreállítása érdekében adósságrendezési eljárást kért Esztergom polgármestere és megvétózta a Fidesz-többségű képviselő-testület határozatát, amely szerint további hitelfelvételekkel tegyék rendbe a település gazdálkodását.

A kétharmados többséggel, függetlenként megválasztott Tétényi Éva polgármester szerint a város költségvetésében idén mintegy kétmilliárd forinttal több a kiadás, mint a bevétel. Az önkormányzatnak még másfél milliárd forintnyi szabadon felhasználható kötvénye van, ezt nem hajlandó a korábbi vezetéstől örökölt pazarló rendszer fenntartására fordítani.

A polgármester úgy vélte, azért van szükség külső pénzügyi biztos segítségére, mert a helyi Fidesz-frakció nem hajlandó együttműködni a jelenleg hiányt termelő büdzsé helyett a város alapfeladataira összpontosító, takarékos költségvetés elkészítésében, sőt újabb kölcsönökkel akarja elfedni a problémákat.

Tétényi Éva a legutóbbi testületi ülésen számot akart adni az önkormányzat helyzetéről, de a képviselő-testület fideszes tagjai nem engedték napirendre venni a kérdést. A polgármester ezért szóban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 1,2 milliárd forint a kifizetetlen számlaállomány, 20 milliárd forint a kötvénykibocsátás, a belső adósság 850 millió, az újszülötteket támogató Szent-Miklós Alapra 610 milliós lombard hitelt jegyeztettek be, továbbá 190 milliót nem fizettek be az alapba, 350 millió forint követelést pedig eladtak.

Az ülésen megszavazták a hozzászólási időkorlát eltörlését, majd a várost korábban tíz évig vezető Meggyes Tamás (Fidesz) felszólalásában azt mondta: 2009 óta "kötéltáncot jártak" a költségvetés összeállításakor.

Az adósságrendezési eljárásról szóló törvény: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600025.TV&jab=1

2010. 11. 24. 16:15

A cím így helyes: Miért fordult a volt polgármester Esztergom ellen? Miért akarta csődbe vinni városunkat?

Egyébként meg a választás óta nyilvánvaló, tök mindegy mit ír a Hídlap. Az adósságrendezés során remélem, repül az egész társaság, mert a Hídlap nem önkormányzati alaptevékenység. Még hisznek a királyfi meséiben, neki demonstrálnak nem a 8117 fő csőcseléknek.

2010. 11. 24. 15:54

Akinek pénzügyi és gazdálkodási ismeretei vannak, az nagyon jól tudja, hogy a polgármester asszony jól lépett.

Ezt a lépést, már október hóban is megtehette volna.

Ez a 10 bugyuta arra nem gondol, hogy a vezérük egyedül nem viszi el a balhét, annyira nem gerinces.

Tehát mind buknak!!!!!

Nem igaz,hogy erre nem gondolnak!!!Vagy nem látják fától az erdőt???

2010. 11. 24. 15:42

Hidlap, ma 10 óra:

 

Tétényi Éva ellehetetleníti az esztergomiakat

Miért fordult a polgármester Esztergom ellen? Miért akarja csődbe vinni városunkat?

 

Bárki írhat egész oldalas cikket az újságba felelősség nélkül?

Akkor én is küldök a kék szeműek esztergomi szervezete nevében egész oldalas álhíreket be.

Mert ennek a cikknek elég kevés valóságtartalma van.

Minden médiának van van felelős szerkesztője, ha le enged ilyeneket adni, őt vonják felelősségre.

Ezzel a cikkel rossz hírt kelt, vádaskodik..

ez mint újságcikk jelenik meg, ezért ő akár perelhető, felfüggeszthető állásából.Ha fizetett politikai hirdetés lenne, akkor más a helyzet, de ez nincs ott. Akkor a feladó is felelős érte.

 

2010. 11. 24. 15:30

Dudykacsa gyűjti a provokáció pontokat, azt hallottam tescoban le lehet vásárolni.

ne reagáljunk írására, most azt hiszi olvassuk és komolyan vesszük.

vajon mire írja, hogy ÉBRESZTŐ?

 

Tudjuk azt is hogy Zoltai Dani és Pataki István is itt van.

Ez jó mert legalább olvassák a nép véleményét.

2010. 11. 24. 14:03

Kicsit fogalomzavarban vagy véleményem szerint.

Megzavarásnak minősül, ha pl levágod a kábeleket, kidobálod a villanykörtéket, leszeded a trafókat, stb...

Amúgy előkészületnek minősülhet talán a tudatos csődelőkészület is. Azt meg ugye kilehet olvasni a sorokból, ki tette. Bár szerintem ez csak a hab lenne a "tortán"

2010. 11. 24. 13:57

Hogy is szól az álltalad említett (5)-ös pont??? "Aki a közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ el"

Ez ugye a város vezetésének a bűne. Ki is követett el megzavarásra irányuló előkészületet?

gömbicica

2010. 11. 24. 12:58

Kérdezném, mint leendő igénybenyujtótól.

Hogy, s mint történik ez az igénybenyujtás. Van ismerősömnek városi céggel szemben több mint egy milliós követelése. Segits kérlek, hogy miként is megy ez?

Sajnos otthon nem áll náluk glédában a huszezres, hogy csak ugy bucsut mondhasson ennek a pénznek. Köszönöm.

2010. 11. 24. 11:58

Majd egy kicsit összébbhúzzák a nadrágszíjat. A sakkozók Meggyestől se kapták meg a szerződésükben szereplő összegeket, más sportegyesületek se kapták. Túl nagy veszteség nem éri őket. Persze, nem fog jól esni, de hát első a város adósságának csökkentése. Én se veszek kenyér helyett szoláriumbérletet...

2010. 11. 24. 11:48

Nézd , amikor a gondolkodás  csak a jelen pillanatra fókuszál,  az előrelátás maximum félórára terjed ki, a múltba tekintés mint olyan nem létezik,  akkor majd pont holmi jogi szövegek értelmezésével fog foglalkozni bárki is közülük  aki ilyen közleményeket ad ki vagy erősen bólogat hozzá...Nevetés

2010. 11. 24. 11:43

Távozhatsz, és máris nem lesz olyan sötétNyelvöltés Tudod, jobb kint, mint bent!Nevetés

 

2010. 11. 24. 11:42

Az lehet a gond, hogy az olvasási szünetnek még nem volt vége, amikor ezt megírták... Vigyor

2010. 11. 24. 11:36

Tehát: nem szünik meg a kórház, az iskolák, a szociális ellátás, a polgári védelem, a közvilágítás, stb.

Ellenben nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely jól hangzik, de sokba kerül.

2010. 11. 24. 11:34

Olvassák már ezt el, tudom nehéz jogi szöveg, de...

 

Ezek a kötelező, tehát adósságrendezés alatt is finanszírozandó feladatok. Többek között javaslom a 19, 20. pontok elolvasását!!!

 

Az alapvető lakossági szolgáltatások

1. A köztemetők létesítése, bővítése, fenntartása, bezárása, megszüntetése, kiürítése, újra használatbavétele, halotthamvasztó üzemeltetése (1991. évi XX. törvény 18. §).

2. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának biztosítása (1991. évi XX. törvény 19. §).

3. A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölése, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása (1991. évi XX. törvény 20. §).

4. A közterület tisztán tartása, a települési szilárd hulladék gyűjtése, elhelyezése és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátása [1991. évi XX. törvény 85. § (1) bek. b) pont, 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bek.].

5. A helyi jelentőségű természeti érték megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása [1991. évi XX. törvény 85. § (1) bek. b) pont].

6. A települési vízellátás, csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés [1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bek.].

7. A helyi közutak biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni védekezésének biztosítása, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása (1988. évi I. törvény 34. §).

8. A közvilágítási berendezés üzemeltetése [1991. évi XX. törvény 65. § (3) bek.].

10. A település belterületén a növényvédelmi feladatok ellátása és ellenőrzése [1991. évi XX. törvény 40. § d) pont].

11. A település rágcsálómentességének biztosítása [1991. évi XX. törvény 129. § (3) bek.].

12. A tűzoltás és a műszaki mentés biztosítása (1973. évi 13. törvényerejű rendelet 5. §).

13. Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása [1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) bek.].

14. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátása [1993. évi LXXIX. törvény 86. § (2) bek.].

15. A kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás, a középiskolai és a szakiskolai ellátás, a nemzeti és etnikai kisebbségek középiskolai és szakiskolai ellátása, a felnőttoktatás, az alapfokú művészetoktatás, a továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai szolgáltatás [1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bek.].

16. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátása azoknak a tanulóknak, akiknek az állandó lakóhelyén a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei, a képzési kötelezettség, teljesítéséhez szükséges feltételek, a különbözeti vizsga, vagy évfolyamismétlés nélküli iskolaváltás, a korai fejlesztő tanácsadó és gondozó szolgálat, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, a konduktív pedagógiai ellátás, a középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység, a területi pedagógiai szakmai szolgáltatás [1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1) bek.].

17. A fogyatékosság megállapításához szükséges országos szakértői és rehabilitációs tevékenység [1993. évi LXXIX. törvény 87. § (2) bek.].

18. A kiskorú veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a veszélyeztetett kiskorúak pénzbeli és természetbeni ellátása, továbbá az intézeti elhelyezett, intézeti és állami nevelt, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátást más okból igénylő kiskorúak oktatásának, gondozásának, nevelésének biztosítása [1990. évi XX. törvény 129. § (2) bek.].

19. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a védőnői ellátás [1991. évi XX. törvény 129. § (1) bek.].

20. A járó- és fekvőbeteg-szakellátás, gondozást nyújtó egészségügyi intézmények által ellátott feladatok [1991. évi XX. törvény 129. § (4) bek.].

21. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás (a gyermekek napközbeni ellátása, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés) [1993. évi III. törvény 57. § (1) bek.].

22. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, nappali ellátást nyújtó intézmények, átmeneti ellátást nyújtó intézmények által ellátott feladatok [1993. évi III. törvény 57. § (2) bek.].

23. Az alapellátás keretében nem gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásának biztosítása [1993. évi III. törvény 86. § b) pont].

24. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetbeni szociális ellátások (munkanélküliek jövedelempótló támogatása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) (1993. évi III. törvény 33., 38., 40., 45., 48., 49., 54. §).

25. A honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatai [1993. évi CX. törvény 66. § (1) bek.].

27. A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja [1990. évi LXV. törvény 9. § (2) bek.].

9. Az állati hullák ártalmatlanná tétele, a település belterületén a kóbor ebek befogása, őrzése, értékesítése vagy megsemmisítése, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető, betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtása, az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezése (1991. évi XX. törvény 40. §).

 

26. A polgári védelmi feladatok ellátása [1993. évi CX. törvény 66. § (2) bek.].

 

28. A jövedelempótló támogatásban részesülők számára közhasznú (közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez kapcsolódó) foglalkoztatás szervezése [1991. évi IV. törvény 8. § (4) bek. a) pont, 1995. évi XLVIII. törvény 79. § (1)-(2) bek.]

2010. 11. 24. 11:08

Ez aztán kőkemény, az orrszarvú rimánkodna az ilyen vastagbőrért  !!!

bezárhat a Vaszary Kolos Kórház, ezáltal máshova kell majd vinniük gyermekeiket,

 

Most van a kórházban gyermekosztály?

több ezer munkahely szűnhet meg,

 

Igen? Ennyi munkahelyet tart fenn az önkormányzat? Minek, mire? A magánszektor vállalkozásait miként érint az önkormányzat pénzügyi helyzete? Már a kampányban is rossz duma volt, hogy pl a Suzuki bővítését, sikerét a volt polgármester sikereként próbálták elkönyvelni.

 

megszűnhet a Szent István Fürdő és az esztergomi Aquasziget, így más településre kell majd úszásoktatásra járniuk,

Elgondolkoztak az Aquasziget építése, az üzeminyereség kitalálása, az élményfürdő  burkolt támogatása ( úszásoktatás, kedvezményes fürdőlátogatás) a gyerekek ilyen-olyan buszos cég általi szállítása , a szlovákiai úszómester cég  mennyiben járult hozzá az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetének kialakulásáért?

 

félig kész beruházások fogadhatják majd őket, ha beérnek a városba, mert ezek nem folytathatóak,

Az elmúlt hónapokban, években nem ez fogadta őket? Ezek a félig (se) kész beruházások mennyiben járultak hozzá az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéhez?

 

az összes eddigi szociális, jóléti támogatást elvehetik tőlük,

 

Elvehetik! A jóléti támogatások zászlóshajójából, a Szent Miklós alapból vett ki valaki pénzt? Ezek a támogatások mennyiben járultak hozzá az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéhez?

elveszíthetik a város minden értékesíthető vagyonát,

 

Elveszítheti! Ezen gondolkodtak akkor, amikor az elmúlt években a jelenleg kialakult pénzügyi helyzet felé   felgyorsulva gyarapodott a város?

 

megszűnhetnek a kulturális programok.

Az ingyenes kulturális programok! Ezek a folyamatos ingyencirkuszok mennyiben járultak hozzá a város jelenlegi pénzügyi helyzetéhez?

2010. 11. 24. 11:02
Az építkező esztergomi fidesz

2010. 11. 24. 10:56

Bolond lukból bolond szél fúj Üvöltés

2010. 11. 24. 10:33

Hiteltelenek. És ezek akartak még hiteleket felvetetni a várossal. Szánalmas.

2010. 11. 24. 10:27

Sötét "agyakból" sötét "agyszülemény" jött ki, gondolom, a Hídlap örömmel jelentette meg:

http://www.hidlap.hu/news/view/tetenyi-eva-ellehetetleniti-az-esztergomiakat

2010. 11. 24. 9:56

Azonnal feljelentést kell tenni ismeretlen tettes ellen.

2010. 11. 24. 9:52

Nézd, a közvilágítás közfeladat. Ebből következően nem lehet akármilyen szerződéssel kiszervezni a dolgot egy cégnek. Az e-on nyilván soha nem kapcsolná le a közvilágítást, akármennyivel tartozik is neki a város, mert tisztában van vele, hogy elég egyetlen tömegkarambol a belvárosban pár tucat sérüllttel, 1-2 halottal, és fizetheti a milliárdos kártérítést a cég - és nem a város (!).

Ha Meggyes olyan szerződést írt alá ami a szerződés felbontása nélkül ad lehetőséget a TIVI-nek a szolgáltatás szüneteltetésére, az igen súlyos mulasztás Meggyes részéről. Ha a TIVI-nek nem volt joga szüneteltetni a szolgáltatást felmondás nélkül, akkor meg a cég követett most el olyan súlyos jogsértést, aminek akár büntetőjogi következményei is lehetnek a cég vezetőire nézve.

 

Közérdekű üzem működésének megzavarása

260. § (1) Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékének megrongálásával vagy más módon jelentős mértékben megzavarja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt csoportosan, fegyveresen, felfegyverkezve vagy bűnszövetségben követik el.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el.

(4) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el.

(5) Aki a közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt három évig, különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrány okozása esetén öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(7) E § alkalmazásában közérdekű üzem a közmű, a közforgalmú tömegközlekedési üzem, a távközlési üzem, valamint a hadianyagot, energiát vagy üzemi felhasználásra szánt alapanyagot termelő üzem.

 

 

Sőt, ez is felmerülhet:

 

Terrorcselekmény

261. § (1) Aki abból a célból, hogy

a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön,

b) a lakosságot megfélemlítse,

c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetőleg nemzetközi szervezet működését megzavarja,

a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé.

(3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki

a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt abbahagyja, mielőtt abból súlyos következmény származott volna, és

b) aki tevékenységét a hatóság előtt felfedi,

ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy enyhítésében, további elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények megakadályozásában.

(4) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűntett elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, ahhoz anyagi eszközöket szolgáltat vagy gyűjt, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki a (4) bekezdésben meghatározott cselekményeket az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűntettnek terrorista csoportban történő elkövetése érdekében valósítja meg, illetőleg a terrorista csoport tevékenységét egyéb módon támogatja, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) A (4) vagy az (5) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető, aki a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

(7) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyeget, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(9) E § alkalmazásában

a) személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény az emberölés [166. § (1) és (2) bek.], a testi sértés [170. § (1)-(5) bek.], a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés [171. § (3) bek.], a személyi szabadság megsértése (175. §), az emberrablás (175/A. §), a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [184. § (1) és (2) bek.], a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése [185. § (1) és (2) bek.], a hivatalos személy elleni erőszak (229. §), a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (230. §), a hivatalos személy támogatója elleni erőszak (231. §), a nemzetközileg védett személy elleni erőszak (232. §), a közveszélyokozás [259. § (1)-(3) bek.], a közérdekű üzem működésének megzavarása [260. § (1)-(4) bek.], a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (262. §), a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (263. §), a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [263/A. § (1)-(3) bek.], a haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel visszaélés [263/B. § (1)-(3) bek.], a radioaktív anyaggal visszaélés [264. § (1)-(3) bek.], a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [264/C. § (1)-(3) bek.], a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (300/C. §), a rablás (321. §) és a rongálás (324. §),

b) terrorista csoport: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmények elkövetése.