Amit a testületi ülésen (még) nem mondhattunk el

Amit a testületi ülésen (még) nem mondhattunk el

2010. 11. 19. 9:29

  A többségben lévő Fidesz frakció rendre leveteti a napirendről az előterjesztéseinket, illetve mások olyan előterjesztéseit is amihez hozzászólnánk. Sajnos így a lakosság ezeket az előterjesztéseket nem ismerheti meg, illetve nem értesülhetnek az Esztergomi  Jobbik adott témával kapcsolatos véleményéről sem. 

 Ezért úgy döntöttünk, hogy az előterjesztéseinket újra és újra elő fogjuk terjeszteni, de addig is itt publikáljuk az Önök számára. 

Ezen az oldalon mindig csak az utolsó testületi üléshez kapcsolódó anyagainkat fogjuk frissíteni. A korábbi anyagokat pedig a hasonló elnevezésű blogunkba fogjuk archiválni: 


 

2010 november 18.  1 hozzászólás és 1 előterjesztés

 

Sürgősségi indítvány!

 

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2010. november 18-ai ülésére 

Tárgy: Ideiglenes Bizottság létrehozása a forgalmi rend ésszerűsítésére

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A helyi Jobbik választási programjából kiemeltük azokat a javaslatainkat, célkitűzéseinket, amelyek kevés anyagi ráfordítással megvalósíthatóak, tekintettel az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére. Ezek közé tartozik többek között a forgalmi rend ésszerűsítése.

 

A Jobbik helyi szervezete javasolja egy ideiglenes bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megalakítását, amely Bizottság tagjai képviselnék e témában a pártok, civil szervezetek állásfoglalását, közvetítőként működnének közre az érdekegyeztetésben.

 

Kezdeményezzük továbbá egy kerekasztal-megbeszélés megszervezését, megrendezését a polgármester asszony, a Bizottság tagjainak részvételével, a lakosság és a szakértők bevonásával, hogy a kialakult tarthatatlan helyzetre közösön keressünk megoldást.

 

A Bizottság tagjaira az alábbi javaslatot teszem:

-          Juhász István (VP) képviselő, a bizottság elnöke,

-          Ivanov Mihály (FIDESZ) képviselő,

-          Stámusz Andrea (JOBBIK) képviselő,

-          Gyebnár András független, az LMP képviseletében és

-          Geletey Balázs a civil szervezetek képviseletében.

 

Javaslom, hogy a Bizottság tagjai díjazás nélkül végezzék munkájukat. A Bizottságot határozott időre, 2011. február 28-ig javaslom megalakítani. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyebnár András és Geletey Balázs hozzájárult a napirendi pont nyilvános ülésen való tárgyalásához. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő határozati javaslatot.

 

Határozati javaslat:

……/2010. (XI.18.) esztergomi öh.

 

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet 35. §-a alapján Ideiglenes Bizottságot hoz létre 2010. február  28-áig, mely bizottság feladata a forgalmi rend ésszerűsítésével kapcsolatos előkészítő feladatok feladatok, az érdekegyeztetés elvégzése, majd javaslattétel készítése a Képviselő-testület számára.

 

2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő Ideiglenes Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg:

 

-          Juhász István elnök

-          Ivanov Mihály tag

-          Stámusz Andrea tag

-          Gyebnár András külső tag

-          Geletey Balázs külső tag

 

3. Az Ideiglenes Bizottság működésére a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet 35. § rendelkezései az irányadók.

 

4. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság működéséhez költségkeretet nem biztosít.

 

5. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Ideiglenes Bizottságot, hogy az 1. pontban szereplő tevékenységét 2010. február 28-ig végezze el, majd arról készítsen beszámolót a Képviselő-testület 2011. márciusi rendes ülésére.

 

Felelős:      Tétényi Éva polgármester, az Ideiglenes Bizottság tagjai

Határidő:   a bizottsági tagok értesítésére: a döntést követő 8 napon belül,

a beszámoló a Képviselő-testület elé terjesztésére: a 2011. márciusi rendes ülés

 

Esztergom, 2010. november 18.

 

Stámusz Andrea

képviselő

 

Hozzászólás a heti 10 órás testneveléssel kapcsolatban

 

"A Jobbik helyi szervezete sem ért egyet a heti 10 órás testnevelés bevezetésével a jelenlegi formában. Viszont azt valljuk, hogy a sportnak - elsősorban a tömeg és szabadidősportnak-   jelentős szerepe van pedagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt.

 

A polgármester asszony választási programjában elhangzott, hogy Esztergomot példaértékű mintavárosként szeretné látni a jövőben. Esztergom városa élen járhatna jó példával a mozgás szeretetére nevelés terén is. Sajnos az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy nagy beruházásokban gondolkodjuk. Bár 450 milliós sokszor elérhetetlen esztergom.hu honlap árából már felépülhetett volna az új sportcsarnok. Így anyagi tőke hiányában a közösségi összefogás erejével próbáljunk meg példaértékűt alkotni.

 

Iskolaváros és sportváros legyen Esztergom

  

Érdemes lenne elgondolkodnunk azon, hogyan lehetne a jövőben a felnőtteket, gyerekeket mozgásra ösztönözni. Lennének ötleteink, amelyeket tovább lehetne fejleszteni... 

 

1.) Budapesten az évek óta nagy sikerrel megrendezett, rengeteg embert mozgósító Budapesti Nagy Sportválasztó Napok  mintájára Esztergomban is indítsunk el egy hasonló- Esztergomi Sportválasztó Napok- rendezvény megrendezését.

 

A sportágválasztó célja az lenne, hogy minél többeket buzdítsunk sportolásra, minél több emberhez juthasson el a sport pozitív üzenete. A két napos rendezvény egyik napján az előre bejelentkezett óvodás és iskolás csoportok vennének részt a pedagógusok kíséretével, így azok a  gyerekek is a sport közelébe kerülhetnek, akiknek a szülei nem tartják fontosnak a rendszeres testmozgást. A második nap a nagyközönségé lenne.

 

A rendezvényen rengeteg sportág gyakorlatban történő kipróbálására lenne lehetőség egy helyszínen szakemberek, edzők vezetésével. Azonnali tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők, hol lehet gyakorolni az adott sportágat. ( így lehetőség nyílna  a kevésbé ismert, idegen nevű spotok kipróbálására, megismerésére is )

 

A rendezvényre élsportolók is meghívást kapnának, akik együttsportolnának az érdeklődőkkel, továbbá beszélgetésre is lehetőség nyílna.

 

A neves személyiségek , az érdekes sportágak a média figyelmét is felkelthetnék, így Esztergom végre nem botrányairól kerülhetne az országos média figyelmébe.

  

2.Javaslat

 

Sokan nem kedvelik a kötött sportolást, számukra biztosítani kellene a szabadidős sporttevékenységekhez alkalmas helyet.

A régi úttörő pálya megszüntetése óta nincs futópálya városunkban.

Az aszfalton, betonon való futás -pl. Biciklis út- tönkreteszik a gerincet, az ízületeket.

A tervezett sportcentrum területén ki lehetne alakítani egy - akár ideiglenes- salak vagy gumi borítású futópályát. Folyamatosan több pálya kialakítása is lehetséges lenne:

 

- jégkorcsolya pálya (télen ha az idő is megengedi)

- görkorcsolya pálya

- gördeszkás és bmx- pálya

 

Megvalósításuk nem kerülne jelentős összegbe az önkormányzatnak. Ha már városi összefogásról beszélünk, akkor helyi vállalkozók is támogathatják a megvalósítást, a fizikai munkához társadalmi munkában a lakosság segítségét is igénybe vehetnénk."

 

2010. 11. 19. 14:36

Csak úgy pianisszimóban kérdezem:
Ebben a helyzetben hogyan kaphatnak fizetést a város önkormányzati intézményeinek alkalmazottai: hivatali dogozók, tanárok, óvónők, működtetést végző dolgozók, netán a "képviselők" tiszteletdíjai MIBŐL jön össze?
Azt tudjuk, az állami "apanázs" erre KEVÉS!

Különös tekintettel az újonnan alkalmazott számos tornatanárra... Azok bérére - tudtommal - végképp nem ad ÁLLAM BÁCSI semmit, hisz ezt a VÁROS vállalta fel SAJÁT FORRÁSA terhére, neeem?  

Csak azért kérdezem, mert mikor Győrben a Zeneművészeti Főiskola adósságba keveredett, a Budapest Zeneakadémia (ahová igazgatásilag tartoztak) pl. autóval TERMÉSZETBEN szállította le nekik  még a toilett papírt is, mert ha PÉNZT küldtek volna a számlájukra, azt azonnal leemelte volna a BANK, amelynek tartoztak.

 

Azt hiszem, nagy zrí lenne, ha karácsony előtt nem lenne fizetés Esztergomban!!!
Az aztán JÓ NAGYOT SZÓLNA!!!

 

Vagy tévednék?... Határozatlan

 

2010. 11. 19. 11:24

tüntetés szervezés hogy áll a képviselők háza elé, hátha megunják a kiabálást?

 

Minken kertvárosit meghívok jövő péntekre Féjába lakossági forumra.

a helyi képviselőnk is érdeklődött mikor lessz, lehet azért aznap ne tartózkodjon a városban, de az se kizárt eljön.

2010. 11. 19. 11:17

Nagyon jó javaslat, kár hogy mindent leszavaznak.

Civil kerekasztal létrehozásán vergődtünk, de már beletörődtem, akárki akármit mond úgyis leszavazzák.

nem is tudom miért gondoltam bármit is elfogadnak aból a már töb száz javaslatból amit nem ők tettek.