Tóparti telek 43 400 Ft/m2 áron

Tóparti telek 43 400 Ft/m2 áron

2010. 11. 01. 11:31

Meggyes Tamás búbánatvölgyi házával szemközt, a tóparton helyezkedik el a 11016 helyrajzi számú, 288 m2 alapterületű beépítetlen ingatlan, melyért 12,5 millió forintot adott volna Esztergom önkormányzata egy előterjesztés szerint. Az adásvétel nem jött össze.

Az ingatlan megvásárlására kiírt közbeszerzési eljárásban nem érkezett érvényes ajánlat, vagyis a tulajdonos nem ajánlotta fel megvételre az ingatlant, pedig a város a piaci ár többszörösét ajánlotta érte. Ingatlanpiaci szakértők szerint a legdrágább eddigi esztergomi telekár a belvárosban 25 000 ft / m2 körül alakult - ehhez képest égbekiáltóan magas árat kínált az Önkormányzat a csak részben közművesített, tóparti ingatlanért:

114/2010. (VI. 17.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatásával adásvételi szerződést köt az esztergomi 11016 hrsz-ú, 288 m2 alapterületű, kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan 1/1-ed arányú tulajdoni hányadára. Az ingatlan értéke 12.500.000,- Ft.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal az 1. pontban körülírt ingatlan megvásárlásáról szóló felhívás szövegét.

3. Az 1. pontban szereplő összeg fedezete a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 4.) ör. rendelet 7/B. számú mellékletének 60. (ingatlanvásárlások) sora.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére: azonnal

2009-ben ellenben még "sikeres" ingatlanbeszerzéseket bonyolított le Esztergom önkormányzata a Búbánatvölgyben. Közel 35 millió forintért vásárolt meg az Önkormányzat a leendő tó északi oldalán 4 darab telket és a rajtuk lévő hétvégi házakat:

157/2009. (V. 7.) KÜB határozat

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata megvásárolja a Gál Katalin tulajdonában álló, Esztergom, Búbánatvölgy 11090 helyrajzi számú, 317 m² nagyságú hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlant bruttó 5.950.000,- Ft áron.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság az 1. pontban szereplő ingatlan megvásárlása vonatkozásában Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V.2.h) pontja alapján eltekint a további ajánlatok bekérésétől.

Az 1. pontban szereplő összeg fedezete Esztergom Város Önkormányzatának a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2009. (III.10.) ör. rendelete 7/B. sz. mellékletének 142. sora.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül

 

197/2009. (V. 20.) KÜB határozat

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata megvásárolja a Stampf Nándor tulajdonában álló, Esztergom, Búbánatvölgy 11089 helyrajzi számú, 299 m² nagyságú hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlant bruttó 6.800.000,- Ft áron.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság az 1. pontban szereplő ingatlan megvásárlása vonatkozásában Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V.2.h) pontja alapján eltekint a további ajánlatok bekérésétől.

Az 1. pontban szereplő vételár az ingatlan tehermentes állapotára vonatkozik, a tulajdonjog átvezetésére tehermentesen kerül sor.

Az 1. pontban szereplő összeg fedezete Esztergom Város Önkormányzatának a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2009. (III.10.) ör. rendelete 7/B. sz. mellékletének 142. Vagyongazdálkodási Alap sora.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: az adásvételi szerződés aláírása a döntést követő 30 napon belül

 

245/2009. (VII. 9.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az „Esztergom belterület 11091 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Steindl Oszkárné  ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a
szerződés teljesítésére.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az ajánlati felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgátatást tartalmazó ajánlat szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.

3. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy Steindl Oszkárné (2500
Esztergom, Béke tér ) ajánlattevő bruttó 11.400.000,- Ft összegű ajánlatot tett.

4. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Esztergom belterület 11091 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Steindl Oszkárné (2500 Esztergom, Béke tér ). a vételár fedezet a 7/2009. (III.10.) esztergomi ör. 7/B melléklet 142. sora.

5. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül

 

259/2009. (VIII. 6.) KÜB határozat

1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az „Esztergom belterület 11092 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Rottár Viktorné (2500 Esztergom, Fárikúti út 11092 hrsz.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az ajánlati felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgátatást tartalmazó ajánlat szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.

3. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy Rottár Viktorné (2500 Esztergom, Fárikúti út 11092 hrsz.) ajánlattevő bruttó 11.100.000,- Ft összegű ajánlatot tett.

4. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Esztergom belterület 11092 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Rottár Viktorné (2500 Esztergom, Fárikúti út 11092 hrsz.). A vételárból a 4.000.000 Ft fedezete a 7/2009. (III.10.) esztergomi ör. 7/B melléklet 142. sora.

5. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy a vételárból fennmaradó 6.100.000 Ft fedezetének biztosításáról 2010 évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon.

6. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül

Egy kis segítség a fenti részletek beazonosítására:

2010. 11. 02. 10:00

Igazad vagyon.

Próbáltam röviden tömören fogalmazni ez lett a vége. Bocs.

De ettől még a sokszor módosított építési szabályzat ( mert addig szavaztatom míg olyan nem lesz mint amit én akarok) , tervek gyönyörű tavas, forgalom elől elzárt diszkő burkolatos utat parkot tartalmaznak. A tó bővítést is már félig megcsinálták, csak mikor ált a bál az engedéllyel gyorsan vissza temették, mi csak tisztítjuk a tavat jelszóval.

2010. 11. 02. 8:34

Miért nem tudok belépni reggel óta a  Szeretgom.hu-ra? Csak kerülővel jutottam be. Az én készülékemben van a hiba?

2010. 11. 02. 0:17

A légifelvétel még a tórekonstrukció előtt készült.

2010. 11. 01. 23:21

Kiegészitésül gondolataidhoz.

 

Ha a  térképet és a műhold felvételt összehasonlítjuk látható a tervekben szereplő csonkázó tó és a megépült közötti különbség.....

Volt itt  tó elképzelés amit ma erdő borit, engedély nélkül elkezdett átalakítás ( aztán vissza alakítás) ez elgondolkodtató.

Mi indokolta az ingatlan vásárlásokat, igy már jobban érthető.

Vajon készült olyan felmérés a vízfolyáson van ehhez szükséges víz mennyiség ?

Volt nekünk erre pénzünk? Kik hagyták ezeket a beruházásokat jóvá?

 

Talán inkább közműveket hasznosabb lett volna fejleszteni.  

Bár ez is megkezdődött, épült csatorna és víz vezeték is  vagy 600 méter  Őrtorony és a Tógát utca között. ( én nem találtam meg a költségek között, ügyetlen vagyok bizton hozzá)

Igaz a vízcsőben víz nincs (utcai tűzcsap az van ), és a csatorna sem folyik sehová.

Nem ismerem a pontos elképzelést,

de állítólag a Kerektóhoz menőknek és a völgyben  hátul lakóknak külön út épül, hogy ne zavarják  autóikkal csónakázótó élővilágát, ..............

Ez is egy szokásos esztergomi fejlesztés..   ...maradtak az építés utáni kátyuk sokasága....

2010. 11. 01. 19:57

 

Az önkormányzatiság elve demokratikus alapokon nyugszik. A gond az, hogy 20 év nem volt elég ahhoz, hogy ezek az elvek tudatosuljanak a helyi döntéshozók fejébe. Sajnos a megválasztott képviselőkben - néhány kivételtől eltekintve - nem alakult ki semmilyen felelősségtudat a választóik, a település iránt. Úgy vélik, hogy a megválasztásukat követően már nincsenek társadalmi kötelezettségeik. Elég, ha a pártjuknak szót fogadnak, és ha a polgármester is ugyanazon pártba tartozik, akkor lakáj módjára kiszolgálják. Az egyszerű választópolgárok számára néhány látvány beruházást csinálnak. Általánosan jellemző a dísztér, a fürdő beruházás, szállodaépítés, tök mindegy mibe kerül, vagy, hogy gazdaságos-e. A kátyús, járhatatlan utcák, a közintézmények, iskolák állapota stb. sajnos mellékes szempont. Mindenki tudna néhány települést említeni, ahol ugyanez a helyzet. Ebbe a csapdába bizony Esztergomot is belevezették. Állami segítséget hiába is remél bárki is, ezt tudatosította a hatalom. Csak saját hajunknál fogva tudjuk kihúzni magunkat ebből a kelepcéből.

 

Az állam által, az önkormányzat részére visszautalt pénzek - néhány kötött normatívától eltekintve - szabadon felhasználhatók a helyi hatalom döntése alapján. Sajnos még ma is érvényesül az a káros felfogás, mely szerint, ami állami pénz, az mindenkié, vagyis közvetlenül senkié, és amennyit csak tudok, elvehetek belőle. Ez a tudat jó táptalajt nyújt a korrupciónak, a különféle kétes telekügyleteknek, panamáknak, ami teljes mértékben párt-független jelenség. Embertől, személyiségtől, egyéni értékrendszertől, társadalmi szocializációtól stb. függ.

Régtől fogva tudjuk, hogy a győztesek írják a történelmet. Az ellenséget ugyan azért a bűnért karóba húzták, lefejezték, stb. míg a saját embereket az eltévedt „bárány" kategóriájába sorolták és büntetés nélkül, vagy csak jelképes dorgálással megúszták. Nincs új a Nap alatt! Még szerencse, hogy ma már „csak" börtönbe vetik a másik oldal embereit, de ki tudja még mi várható. Egyelőre tehát hiú ábránd azt gondolni, hogy a győztesek a saját embereiket fogják bilincsbe verve az ítélőszék elé vinni. A társadalmi tudatnak, a magatartásmódnak kellene ehhez átalakulnia. Ez persze senkit nem mentesíthet az elkövetett törvénytelenségek alól. Óriási, gyors és pozitív hatása lenne annak, ha az emberek azt látnák, hogy társadalmi, politikai hovatartozástól függetlenül megbüntetik azokat a politikusokat, akik korrupcióba keverednek, megszegik a törvényt, visszaélnek hatalmukkal, felelőtlenül herdálják a közpénzt. A helyi társadalomnak kell megszerveződnie ahhoz, hogy kikényszerítse az aktuális hatalomtól a mindenkire érvényes szabályok, normák betartását.

2010. 11. 01. 18:26

Végülis, ha már így alakult-hasznosítsuk. mondjuk csináljunk rá játszóteret, eső ellen pavilont, horgászbot-, ladikkölcsönzőt és tartsunk hétvégente közös rendezvényeket a város polgárainak illetve a hivatali dolgozók "maradékának", hátha szivesebben güriznek kétszer annyit hétközben.

Mivel az üzlet előnytelenül köttetett-természetesen a felelősség kérdése sem elvetendő.

 

 

2010. 11. 01. 18:13

Az előterjesztéseket még nem szereztük meg, csak a fenti határozatokat. Érdekes cikk lenne ha az előterjesztésekről mondjuk a Hídlapban olvashatnánk.

2010. 11. 01. 17:33

A Hídlapban ezekről nem olvashatunk majd?

Törölt felhasználó #43

2010. 11. 01. 15:38

Az innen nem messze lévő 11070/1 hrsz 400nm-es telket Meggyes 5000 Ft/nm áron vette meg...

2010. 11. 01. 14:52

Nem értem, mi a gond. Ha arany van a földben, vagy gyémánt a rögök között, akkor a telek megéri ezt az árat.

2010. 11. 01. 12:38

Ezek a döntések állandóan "eltekintenek a versenyeztetéstől", s ez rendkívül gyanús, hiszen csak így adhatnak, s vehetnek saját zsebre, kellemesen kikalkulált saját áron telkeket. A másik, ami szembetűnő, hogy nem egy telekről van szó, hanem a környező összesről, amelyeket később majd egyesíteni akarnak - gondolom, s lesz belőle egy jó nagy birtok!!

Bizony ám!!!!!

2010. 11. 01. 12:12

Ha lenne pénzem, akkor én megvenném, és építenék rá egy disznóólat, hogy még jobban otthon érezze magát.

2010. 11. 01. 12:05

Uram Isten!

Ha a kormány szekrényeiből ennyi csontváz dőlne ki, akkor nagyon sok embert vittek volna talpig vasban a börtönbe!

Az ilyen dolgok után nem nyomoz az ügyészség?

Az ilyen dolgokat meg fogják végre írni a Hídlapban?

Ezekért a "döntésekért" felelősségre fogják vonni a "bizotság" tagjait?

És még egy kérdés a végére, csak úgy érdekességként: ezekkel a csodálatos megbízásokkal, mindíg a polgármestert, javítok: a VOLT polgármestert bízták meg?

 

2010. 11. 01. 12:00

1 négyszögöl = 3,6 m2

288 nm = 80 négyszögöl

1 négyszögöl = 156.240,- Ft

 

1. kérdés: vajon mit lehet építeni 80 négyszögölre?

2. kérdés: ha nem építési célzattal vették meg, akkor mi kerül ezen a (feltehetően nem beépíthető) ingatlanon ennyibe?

3. kérdés: hol vannak még ilyen ingatlanárak az országban?