Városházi autók aranyáron
Közélet
2010. okt. 31.

<p>Eléggé drágán "sikerült" Esztergomnak autóbérleti szerződést kötnie idén májusban a Védvár Zrt.-vel. Az LGW rendszámú Suzuki típusú, újonnan 2-4 millió forint listaárú autókat havi bruttó 150 ezer forintos áron bérli az Önkormányzat a saját cégétől.</p>

Az előterjesztésben feltünően figyeltek arra, hogy a "beszerzés" értéke ne lépje át a 8 millió forintos értékhatárt, mely fölött kötelező lenne nyilvános közbeszerzést kiírni.

77/2010. (V. 6.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága elfogadja a Védvár 2008 Biztonságtechnikai, Informatikai és Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt. (2500 Esztergom,, Deák Ferenc u. 1-3) autó bérleti szerződés megkötésére vonatkozó árajánlatát, és - Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján - eltekint a további árajánlatok bekérésétől.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2010. május 7-től számított 12 hónapi időtartamra megkösse a határozat mellékletét képező autó bérleti szerződéseket (rendszámok: LGW-906, LGW-907, LGW-910, LGW-911, LGW-912) 597.043 Ft/hó + ÁFA, összesen 7.164.516 Ft/év+ÁFA áron.

3. A 2. pontban szereplő összegből 4.179.301 Ft + ÁFA összeg fedezete a 9/2010. (III.4.) esztergomi ör. 6. melléklet 1. sora, a fennmaradó 2.985.215 Ft + ÁFA összeg fedezete a 2011. évi önkormányzati költségvetés.

4. A Bizottság felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy a 2011. évre vonatkozó 2.985.215 Ft + ÁFA összeg fedezetének tervezéséről gondoskodjon a 2011. évi költségvetési rendelet készítésekor.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: azonnal

(forrás)