Városházi autók aranyáron

Városházi autók aranyáron

2010. 10. 31. 23:06

Eléggé drágán "sikerült" Esztergomnak autóbérleti szerződést kötnie idén májusban a Védvár Zrt.-vel. Az LGW rendszámú Suzuki típusú, újonnan 2-4 millió forint listaárú autókat havi bruttó 150 ezer forintos áron bérli az Önkormányzat a saját cégétől.

Az előterjesztésben feltünően figyeltek arra, hogy a "beszerzés" értéke ne lépje át a 8 millió forintos értékhatárt, mely fölött kötelező lenne nyilvános közbeszerzést kiírni.

77/2010. (V. 6.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága elfogadja a Védvár 2008 Biztonságtechnikai, Informatikai és Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt. (2500 Esztergom,, Deák Ferenc u. 1-3) autó bérleti szerződés megkötésére vonatkozó árajánlatát, és - Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján - eltekint a további árajánlatok bekérésétől.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2010. május 7-től számított 12 hónapi időtartamra megkösse a határozat mellékletét képező autó bérleti szerződéseket (rendszámok: LGW-906, LGW-907, LGW-910, LGW-911, LGW-912) 597.043 Ft/hó + ÁFA, összesen 7.164.516 Ft/év+ÁFA áron.

3. A 2. pontban szereplő összegből 4.179.301 Ft + ÁFA összeg fedezete a 9/2010. (III.4.) esztergomi ör. 6. melléklet 1. sora, a fennmaradó 2.985.215 Ft + ÁFA összeg fedezete a 2011. évi önkormányzati költségvetés.

4. A Bizottság felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy a 2011. évre vonatkozó 2.985.215 Ft + ÁFA összeg fedezetének tervezéséről gondoskodjon a 2011. évi költségvetési rendelet készítésekor.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2010. 11. 02. 5:25

Ha jól értem, a város cége megvette, város pedig bérelte az autókat. Gyenge logikám szerint ez azt jelenti, hogy a város duplán fizetett az autókért. Jól értem?

2010. 11. 01. 18:30
Ki az az 5 fő, aki kocsit kapott a feneke alá???

2010. 11. 01. 18:16

Ugyan Uraim!

Mit kell itt háborogni? Ez a FIDESZ egyik know how-ja. Orbán páncélozott autóját A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED  bérelte (A SZOCIK IDEJÉBEN!!!!). Na kitől? A FIDESZ ellenzéki párttól. (Ezek a piszkos, lopós szocik!!!!). Most már a milliárdos magánsereg őrzi a MINISZTERELNÖK URAT.

2010. 11. 01. 13:19

Pont ezt akartam kérdezni, valamilyen joghoz értő embertől, hogy lehetne a jelenlegi képviselők ilyen jellegű ügyeire koncentrálva, büntetőeljárást indítani ellenük? Valamint egy önkormányzati képviselő mandátumát hogyan érinti egy büntetőeljárás? Lehetséges ilyen módon a képviselőtestületet megtisztítani?

2010. 11. 01. 10:20

Értem, én holnaptól teszek egy malacperselyt a mikro mellé és minden családtagom köteles használati díjat fizetni! Ki az a hülye aki ezt beveszi az emlitett cég elég titokzatos egy picit. Lehet a Védvár.-nál talicskát is bérelni tisztelt ügyvezető úr?

2010. 11. 01. 9:51

 

Itt csakis a pénzről, a politikai hatalom minden áron való fenntartásáról szólt minden. Az alapelv egyszerű. Valamilyen módon mindenki megvehető, csak a mikéntjét kellett megtalálni. Például egy saját telek, ház önkormányzati megvásárlásával, vagy egy képviselő magáncégének extra előnyben részesítésével, hozzátartozó foglalkoztatásával stb. Ezek után gondolkodás nélkül mindig megszavazásra került bármilyen eszement határozat. Itt nemhogy „huhogás", de pisszenés sem volt az előterjesztések kapcsán. Bár előfordult, hogy véletlenül egy késő éjszakai órán tartott testületi ülésen az Igen gomb helyett a Nem gombot nyomta meg valaki, de a gyorsan elrendelt szünetben „felébresztették" a szundikáló képviselőt.

Ezek után két út áll a képviselő előtt. Szorgalmasan nyomogatja az előre meghatározott gombot, vagy feláll és lemond a képviselőségről. De hát otthon az asszony is mondja a képviselőnek, hogy - Apukám, itt és most van lehetőség arra, hogy egy kis pénzhez, lehetőségekhez jussunk! Mert azért tisztában voltak egyes képviselők azzal, hogy kinek, mire és miért is kell a döntésük által jóváhagyott pénz.

Amikor pedig fordul a kocka, nem lehet csodálkozni azon, hogy körmük szakadtáig hivatkoznak megfoghatatlan politikai, erkölcsi frázisokra, semmitmondó gazdasági elvekre. Csak hát itt nem lehet arra hivatkozni, hogy „parancsra tettem." Elméletileg a választók érdekében minden képviselő a saját elhatározása alapján dönt. De mint tudjuk, csak elméletileg.

Egy cipésztől is elvárható, hogy józan paraszti ésszel átlásson gazdasági dolgokat, de egy reálszakos tanárnak kötelessége, hogy a számok birodalmában eligazodjon. Mégsem így tettek. Becsukták a szemüket, fülüket, és ha szólásra nyitották a szájukat, akkor jobb lett volna, ha ezt is befogják.

Kellettek ide ekkora szállodák mikor jó, ha országos kihasználtságuk eléri a 40 %-ot? A fürdő pénzügyi fenntartásába pedig csak bele lehet fulladni! Kell ide „egyetem", mikor a jövő tanévtől drasztikusan csökkenteni fogják - tegyük hozzá jogosan - a hallgatói létszámot? Az építkezésbe most is csak ömlik bele a pénzt, de minek? Ráadásul 50 évre ingyen kapnak egy további épületet, sőt még évi 100 millióval fogja támogatni az egyetemet a város! Megdöbbentő. Miközben milliárdos tartozásokat kell törlesztenie a városnak rövid időn belül! Nem kéne leülni és újra tárgyalni velük ezt a megállapodást? A többi milliárdos kiadásról már szó se essék!

Akik ezeket a döntéseket megszavazták, jó lenne, ha most utoljára magukba szállnának és elgondolkodnának. Akinek ez nem sikerül, vagy képtelen rá, jobb lenne, ha idejében venné a kalapját és valami becsületes elfoglaltságot keresne magának. Ha egyáltalán lesz még, aki alkalmazza őket.

2010. 11. 01. 9:47

Ahogy Orbán véget vet a 10 milliós végkielégítéseknek, úgy Tétényi Éva is vessen véget ezeknek! Üvöltés

2010. 11. 01. 9:27

Ezek már előre a jövő terhére írtak alá szerződéseket biztos ami biztos alapon.

Az ilyen, város számára kedvezőtlen szerződéseket mind fel kéne mondani.

Remélem TÉ idővel meg tudja szüntetni az ilyen és egyéb kedvezőtlen (illetve csak egyesek számára kedvező)

szerződéseket és elkötelezettségeket.

 

2010. 11. 01. 7:12

"Piszkos kezek" a kormánynál.... Üvöltés Üvöltés

2010. 11. 01. 6:50

Kik használták az autókat??? Üvöltés

Neveket kérek!

2010. 11. 01. 5:53

Mint, ahogy egy másik oldalon is írtam (Kell-e nekünk egyetemi épület?) az előző Tompista testületnek semmi sem volt drága. Nem a város érdeke volt a legfőbb szempont. Szerény véleményem szerint a felszínre kerülő dolgok alaposan kimerítik a hűtlen kezelés vádját. Utána járok, hogy ki az, aki rövid időn belül csokorba tudná szedni és feldolgozni eme pajzáhságokat egy ügyészségi feljelentés erejéig!