Nem létező cég fejleszti a nem létező online városi hírportált

Nem létező cég fejleszti a nem létező online városi hírportált

2010. 10. 31. 20:38

Egy nem létező cégnek adott megbízást Esztergom Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2010. március 23-án, hogy az a 28 milliós hidlap.net és a 400 milliós esztergom.hu portál után egy harmadik online városi hírportált hozzon létre az adófizetők pénzéből.

A bizottsági határozatban szereplő "INFO BROKER Kft." néven sem jelenleg, sem 2010 tavaszán nem működött Magyarországon cég. A határozat szerint a hírportál kialakításán túl 2012 áprilisáig havi 30 ezer ft + ÁFA díj ellenében karbantartási és tanácsadói tevékenységet is megrendeltek a fiktív cégtől.

43/2010. (III. 23.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy az Önkormányzat megrendeli az esztergomi online városi hírportál létrehozását, valamint az azzal kapcsolatos karbantartási és tanácsadói tevékenységet az INFO BROKER Kft-től - az ajánlatában szereplő tartalommal - az alábbi összegekért:
- online városi hírportál létrehozása: 1.950.000 Ft + ÁFA,
- karbantartási és tanácsadói tevékenység: 2010. május 1-től 2012. április 30-ig: 30.000 Ft/hó+ÁFA (összesen: 720.000 Ft + ÁFA)

2. Az 1. pontban szereplő összegekből 2.190.000 Ft + ÁFA összeg fedezete a 9/2010. (III. 4.) esztergomi ör. általános tartalék sora, 360.000 Ft + ÁFA összeg fedezete a 2011. évi önkormányzati költségvetés, 120.000 Ft + ÁFA összeg fedezete a 2012. évi önkormányzati költségvetés.

3. A Bizottság felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt a 2. pontban szereplő 360.000 Ft + ÁFA összeg fedezetének 2011. évi önkormányzati költségvetésbe, illetve a 120.000 Ft + ÁFA összeg fedezetének a 2012. évi önkormányzati költségvetésbe történő betervezésére.

4. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő munka elvégzésére vonatkozó szerződést aláírja.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül

 

2010. 10. 31. 22:06

Ez egyáltalán helyi vagy környékbeli cég, azt lehet tudni?

 

Szerinted?

2010. 10. 31. 22:06

Mit csinált a jogász végzettségű bizottsági elnök dr kgy???

Iridium

2010. 10. 31. 22:04

Vagy azt is kérdezhetnénk, hogy hogyan sikerült megtalálniuk egy nem létező céget? Felcsapták Seholország telefonkönyvét és kikerestek egyet?

Ez egyáltalán helyi vagy környékbeli cég, azt lehet tudni?

2010. 10. 31. 21:53

Ha egy céggel kapcsolatba kerülök, lekérdezem a cégbíróságról az adatait, APEH-nál, hogy él e a cég.

Ezt az önkorinál nem szokás ellenőrizni? Milyen számlára fizettek, ha a cég nem létezik, számlát sem tud kiállítani.

2010. 10. 31. 21:44

Ha egy forintot is kifizettek volna rá. Egyébként dilettantizmus. Mit csinál a jegyző ha ezeket sem nézi meg?

Iridium

2010. 10. 31. 21:42

Nem is lepődtem meg. Sajnos. Várom a további költségvetési csemegéket.

2010. 10. 31. 21:17

Érik a kaptár!

2010. 10. 31. 21:16

Ne feledjük, kik is voltak ebben a bizottságban?

Közbeszerzési és ügyrendi Bizottság
Elnöke: Dr. Kolumbán György
Tagjai:
● Petrovics János
● Pócsföldi József
● Pál György
● Zoltai Dániel

Azért, remélem a felelőségrevonás mihamarább bekövetkezik. Csaknem lehet büntetlenül mindent megúszni.

2010. 10. 31. 20:44

Újabb bűncselekmény!...