Még egyszer egy nyergesújfalui telekről
Közélet
2010. szept. 14.

Még egyszer egy nyergesújfalui telekről

<p>Versenytárgyalás nélkül, a jelek szerint a saját önkormányzati rendeletét figyelmen kívül hagyva döntött Esztergom Önkormányzatának egyik bizottsága 2008-ban egy nyergesújfalui telek elcseréléséről. A telekért a balatonszepezdi "Hell tábor" használati jogát szerezte vissza a város - a tulajdonos mindvégig Esztergom volt. Kérdés, hogy a semmiért dobott-e oda egy 40 millió forintot érő telket az Önkormányzat a megyének? Oknyomozunk.</p>

Esztergom Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága 2008. március 26-án döntött arról, hogy a Nyergesújfalu 018/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlant elcseréli a balatonszepezdi „Hell tábor" használati jogára a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal. A döntés után három hónappal a Megyei Önkormányzat versenytárgyaláson 40 millió forintért értékesítette az ingatlant a Holcim Zrt.-nek. A bizottság döntését nem előzte meg versenytárgyalás, pedig a 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelet (az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról) szerint:

"6. § 2) b) Húszmillió forint forgalmi érték feletti vagyonértékesítés, a vagyon feletti kezelési jog, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése esetén nyilvános versenytárgyalást kell tartani."

Az egominfo.hu korábbi cikke szerint „A bizottsági ülésen elhangzottak szerint az ingatlan értéke kb. 80-100 millió forint, ezért a használati jog kb. 20- 25 milliót, érhet". A szerződésben az Önkormányzatok kikötötték, hogy az elcserélt ingatlanokat érték és csere arányosnak tekintik, így az elcserélt telek értékének is ezt lehet alapul venni.

2008. június 26-án az új tulajdonos - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - versenytárgyalás kihirdetéséről döntött, melynek keretén belül már 40 millió forintos minimáláron hirdette meg eladásra ugyanezen 018/2 hrsz.-ú nyergesújfalui ingatlant. A Megyei Önkormányzat 2009-ben elfogadott beszámolójából kiderül, hogy a telket a Holcim Hungária Zrt. vásárolta meg 40 millió forintért.

Nyilvánvaló, hogy egy ingatlan értéke 3 hónap alatt nem nőhet meg 20-ról 40 millió forintra, tehát egy márciusban megtartott versenytárgyaláson a nyergesújfalui ingatlant ugyancsak 40 millió forint körüli áron értékesíthette volna Esztergom Önkormányzata is a Holcim Zrt. részére. Hiszen végül ezen az áron kelt el az ingatlanpiacon: ez volt tehát az ingatlan piaci ára.

Az ingatlancsere ügylet miatt Esztergom Város Önkormányzatát 20 - 40 millió forint közötti kár érhette, attól függően, hogy a vagyoni értékű jogként megkapott használati jognak mi volt a valós, reális értéke.

Felmerült ugyanis már korábban is, hogy a balatonszepezdi tábor használati joga a Bottyán János Szakközépiskola megyei fenntartásból városi fenntartásba átadásával ingyenesen is Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába kerülhetett volna. 1992-ben ugyanis az iskola megyei fenntartásba kerülésekor létesítettek  a megyei fenntartó önkormányzat számára használati jogot, feltehetően azért, hogy az iskola továbbra is használhassa ezen ingatlant. A balatonszepezdi tábort az 1960-as évektől kezdve folyamatosan a Hell használta, azt a Megyei Önkormányzat más célra (az iskolák üdültetésén túl) az 1992 és 2008 közötti időszakban sem hasznosította.

Ezt a vélekedést erősíti az Esztergomi Önkormányzat 377/2007.(V.31.) esztergomi öh. Határozata, melyben 2007. május 31-én döntött a testület Meggyes előterjesztésére arról, hogy felkéri a Megyei Önkormányzatot az ingyenes használati jogról való lemondásra:

„Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot, hogy 2007. szeptember 30-i határidővel mondjon le a balatonszepezdi 1369 helyrajzi számú ingatlanon számára biztosított ingyenes használati jogról, mivel Esztergom Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az ingatlant,
megfontolva a fejlesztési lehetőségeket.
Felelős : Meggyes Tamás polgármester"

Nincs ismeretünk arról, hogy erre a határozatra érkezett-e, és ha igen, akkor milyen válasz érkezett a Megyei Önkormányzattól. Ezért a tények tisztázása érdekében közérdekű adatigénylést juttattunk el a Megyei Önkormányzathoz. Amint választ kapunk erre, újra foglalkozni fogunk a témával.

Jelenleg egyvalami biztos: Esztergom egy 40 millió forint értékű telket nyilvános versenytárgyalás nélkül, hivatali kötelességeket megszegve idegenített el. Ugyanezt a telket két hónappal később már a törvényeket betartva, nyilvános versenytárgyaláson a Megyei Önkormányzat 40 millió forintért adta el a Holcimnak.

A tényállás tisztázásának szándékával bejelentést tettünk az ügyészségen, kérve, hogy indítsanak nyomozást az ügy részleteinek felderítése érdekében, és tisztázzák, történt-e hűtlen kezelés vagy hivatali visszaélés az ingatlancsere során.

(forrás)