Jobbik vs Önkormányzat II. menet

Jobbik vs Önkormányzat II. menet

2010. 09. 10. 19:33

Nem lepődtünk meg azon, hogy a Helyi Választási Bizottság állandó tagjai és a FIDESZES delegált szerint minden rendben van a plakátolást ellehetetlenítő önkormányzati rendelet körül. ( előzmények itt )

Sajnos ezt a határozatot  az MSZP és az LMP képviselői is megszavazták, annak ellenére, hogy a rendelet mindenkit hátrányosan érint.

Esztergomban olyan sokan mondogatják, hogy kéne már tenni valamit.

DE úgy látszik, hogy akik már lehajtott fejjel vonulnak el az iga alatt, azok nemhogy felemelnék a fejüket amikor látják, hogy valaki ellenáll, hanem elfordítják a tekintetüket, vagy ami még rosszabb hátba is taszajtják azt.


Természetesen nem adjuk fel, a fellebbezésünket beadtuk a Területi Választási Bizottsághoz

 

Érdekel a véleményük, ezért a hírt a fórumba is betesszük a hozzászólásoknak teret adva.

 

A fellebbezés szövege:

Tisztelt TVB

 

Alulírott  Zentai Plajner Zsolt, mint a JOBBIK Magyarországért Párt esztergomi. Szervezetének elnöke, ezennel, tisztelettel az alábbi

 

fellebbezést

 

vagyok kénytelen előterjeszteni a 113/2010.(IX.10.) HVB határozattal szemben.

 

A HVB határozatában írtakat szürke színben, dőlt betűvel olvashatják, a kifogásainkat normál fekete betűkkel  közé írva olvashatják

 

„A Bizottság megállapította, hogy Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 3/2007.(I.25.) esztergomi ör. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) műemlékvédelmi és környezetvédelmi okból a középületeken és közterületeken, illetve azok alkotórészein és tartozékain megtiltotta a választási plakátok elhelyezését. A választási plakátok engedély nélküli elhelyezésére a Rendeletben megjelölt helyszíneken elhelyezett hirdető-berendezéseken van lehetőség. A Bizottság megállapította továbbá, hogy az önkormányzatok képviselő-testületei a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. § (4) bekezdése értelmében műemlékvédelmi és környezetvédelmi okból - rendeletben rögzítve - megtilthatják a választási plakátok közterületen történő kihelyezését."

 

A HVB csupán azt vizsgálta, hogy a hivatkozott önk. rendelet „kiadható" volt  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. § (4) alapján.

Ellenben azt nem vizsgálta, hogy a rendeletet a valóságban, hogy is alkalmazzák.

Holott a Jobbik képviselője azt sérelmezte, hogy az önkormányzat saját rendeletére hivatkozva egy 30ezer lakosú városban, 3 azaz három hirdetőfelületre korlátozza a választható képviselőjelöltek bemutatásának lehetőségét.

A HVB  azt sem vizsgálta, hogy az önkormányzat saját rendeléten a 1997. évi C. törvény 42. § (4) pontjában szereplő „Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén" kifejezését sajátos módon az egész városra kiterjesztette, ezért a 1997. évi C. törvény 42. (1) pontjában megfogalmazott plakátolási lehetőség, jelenleg Esztergom városában kivitelezhetetlen.

(Lehetséges lenne egy törvényben (1997. évi C. törvény 42. (1))  biztosított jog teljes ellehetetlenítése úgy, hogy a szintén ezen törvény (4) pontja által megengedett kivételi lehetőségek számát annyira emeli fel, hogy azzal az alaptörvényt alkalmazhatatlanná teszi?

 

„A Bizottság véleménye szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a választási törvény felhatalmazásával a választási plakátok kihelyezését megtiltotta."

 

Véleményünk szerint mivel már tart a kampány és az önkormányzat nem helyezett ki minden körzetben legalább 1 hirdetőhelyet, ezért bizony jogot sért a rendeletével, vagy annak alkalmazásával

 

„Azzal, hogy a Képviselő-testület rendeletében nem rögzítette a hirdető-berendezések darabszámát, a kihelyezésük időpontját, illetve nem jelölte meg a kihelyezés konkrét helyszíneit, azzal a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit nem sértette meg, és a Bizottságnak a Rendelet rendelkezéseinek jogszabályi vizsgálatára nincs hatásköre."

 

Véleményünk szerint ez  a rendelkezés, vagy annak tényleges alkalmazása ilyen formán nem csak a választási törvényt sért, de már az alkotmányban biztosított jogokat is sért.

Hiszen a HVB azt sem vizsgálta, hogy hány darab ideiglenes, önk. által kihelyezett választási hirdető hely van a városban. A kampány majd egy hónapja tart, de még nincsenek kihelyezve választási hirdetéseknek fenntartott hirdetőhelyek.

Szerintünk az önk. igenis választási törvényt sért amikor a teljes tiltás mellett sem határozza meg, (és ezzel lehetetlenné teszi) hogy minden választési körzetben minimum mennyi darabszámú hirdetőhelyet kell biztosítani kampányhirdetések részére.

A HVB-nak igen is van hatásköre arra, hogy kimondja, ha egy önk. rendelet sérti a választási (1997, 42. § (1) illetve 1997, 3. § (d) illetve az alkotmányban leírtakat miszerint

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az önkormányzatii képviselők választásán választó és választható legyen)."

Hiszen a választhatósághoz életszerűen az is hozzátartozik, hogy a választható képviselőjelölt plakát útján bemutathassa magát a választókörzetében, lehetőség szerint annyi helyen, hogy a kerültben lakók mindegyike arányos távolságon belül találkozhasson ezekkel.

 

„A Bizottság megállapította azt is, hogy a jelölteknek, jelölő szervezeteknek a hirdető-berendezések mellett egyéb lehetőségük is van választási programjuk, és jelöltjeik megismertetésére (például: szórólap, internet stb.). A plakátok elhelyezésnek tiltása jogszerű, illetve valamennyi jelöltet, jelölő szervezetet egyformán érint."

 

A HVB mire alapozza ezen megállapítását? Honnan tudja, hogy egy adott szervezetnek, pártnak, egyéni jelöltnek nem csupán  néhány plakát elkészítésére van  kerete? Az internet egyenlőre nem mindenki számára elérhető. A való életben a nyugdíjas szépkorú,  inkább találkozik egy élelmiszer üzlet előtt elhelyezett jelölttel kapcsolatos plakáttal, mint ugyan ezen személy internetes hirdetésével.

Az önk. rendeleteket sem csupán  interneten is hirdetik meg, hanem bizony ki is függesztik a papíralapú verzióját is.

 

„A kifogás tárgyalása során a Bizottság azt a véleményét is megfogalmazta, hogy a választási eljárásról szóló törvény szervi hatálya az önkormányzatra, annak feladatellátására nem terjed ki."

 

Ez így van, viszont az ha egy rendelet, vagy annak tényleges alkalmazása választási jogot sért, arra véleményünk szerint van a bizottságnak hatásköre.

 

Ezért kérjük a TVB-ot, hogy:

 

- hozzon határozatot az eredeti beadványban szereplő kérésekkel kapcsolatban, figyelembe véve a most leírtakat is.

 

 

 

Budapest, 2010.09.10

 

 

Tisztelettel:

                                                             Zentai Plajner Zsolt

                                                                    elnök

                                                                      sk.

2010. 09. 12. 16:38

Vándor !Ne feledd ,hogy a Fidesz a kis gazdákat is hogy ledarálta.Ha az érdekükeket komolyan veszélyeztetik,meg fognak szünni.Igaz, Csurka Pista?,Sok kis kisgazda bohóc?Konrétan Torgyánra gondoltam.

2010. 09. 11. 10:13

Sajnos a zemberek nagy többsége azt sem tudja melyik választási körzetbe tartozik, vagy ki volt eddig a képviselője. Ezért a szavazófülkében is csak azt fogják nézni, hogy melyik a fideszes jelölt. Bárcsak ne lenne igazam!

2010. 09. 10. 23:07

A m1s-csapat hozzáállása visszaigazolja a telefonos közvéleménykutatás eredményét Esztergomban,

 

VAN MIÉRT MAJRÉZNIA M1S-nek Nyelvöltés

2010. 09. 10. 23:06

műemlékvédelmi és környezetvédelmi okból a középületeken és közterületeken, illetve azok alkotórészein és tartozékain megtiltotta a választási plakátok elhelyezését.”

Ez a kulcsmondat, mert saját indoklását, ugyanezen mondat egyben meg is cáfolja, ugyanis:

Műemlékvédelmi és környezetvédelmi okból, ha a plakátok hatása ténylegesen káros, mindenféle plakát kihelyezését meg kellene tiltani, nem csak a választási plakátokat. Vagyis, a szövegezés egyértelműen diszkriminál, különbséget tesz a választási plakátok kárára. Nem bizonyított ugyanis, hogy kizárólagosan csak a választási plakátok hatása káros a műemlékekre, környezetre, a többi plakátnak ilyen hatása egyáltalán nincs. A diszkrimináció nincs alátámasztva, indoklás, műemlékvédelmi, környezetvédelmi határozat hiányzik, amely bizonyítaná a választási plakátok kizárólagos káros hatását.

Mivel a választási plakát nevéből kifolyólag a szabad választás célját szolgálja, annak bármilyen korlátozása a jelenlegi alkotmányos rend szerinti szabad véleménynyilvánítás és választási jog korlátozása. Egyéb plakátok esetén ilyen összefüggés nem vélelmezhető. Az alkotmányos választási jog korlátozása, különösen választások idején, az alkotmányos rend veszélyeztetését jelenti. Amennyiben a törvények és alkotmányos rend védelmére hivatott szervezetek, személyek (Köztársasági Elnök) a tudomásukra jutott alkotmányos rend veszélyeztetése ellen nem lépnek fel, kötelességszegő magatartásukkal maguk is az alkotmányos rendet veszélyeztetik.

2010. 09. 10. 20:03

Annak ellenére,hogy maximálisan a Jobbik ellen vagyok,azt kell mondanom,ha már a politika asztalához engedték ülni őket,akkor maximálisan jár nekik mindaz a lehetőség amit a többiek is megkapnak! Bizony szégyene a Fidesz esztergomi képviselőinek,hogy egy ilyen alantas játékba,kiszorítósdiba fogtak,és a lehetőségeikkel ennyire vissza élnek! Nem akarják tudni azt az egyszerű tényt,hogy ezzel, a Fidesz által is lenyelni akaró pártot erősítik!