Szent Imre-ösztöndíj 2010
2010. 09. 27. 0:00

Magyarország

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanévre a Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-12. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal.

A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés 2010 decemberében várható.

Az ösztöndíj egy tanévre nyerhető el. A kuratórium döntése után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A Kuratórium határozata értelmében nem fogadható el annak a pályázata, aki az előző évi ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget!

Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. A pályázati űrlap innen letölthető. Információ telefonon: 1/342-6959 (munkaidőben). A pályázathoz csatolható az oktatási intézmény vezetőjének, diákönkormányzatának és a helyi plébánosnak, hitoktatónak az ajánlása. (Az írásbeli ajánlások az elbírálást megkönnyítik, de nem jelentenek előnyt a pályázó számára.)

A pályázatokat  szeptember 27-ig kérjük benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány címére: 1406 Budapest, Pf. 79. A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíjpályázat". Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni.   A feldolgozás során adódó esetleges problémák tisztázásához kérjük telefoni elérhetőség megadását is!

A kiértesítés postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni!