Tétényi Éva az országos médiában

Tétényi Éva az országos médiában

2010. 08. 18. 8:54

A Jobbiktól az MSZP-ig: különös összefogás Esztergomban - NÉPSZABADSÁG

Az MSZP és a Jobbik is támogatja a független jelöltet

Az MSZP és a Jobbik ugyanazt a független polgármesterjelöltet – Tétényi Évát – támogatja Esztergomban a fideszes Meggyes Tamás ellenében.

 

Különleges összefogás bontakozik ki Esztergomban a helyhatósági választásokra. A Fidesz-szimpatizánsok erős támogatását élvező Meggyes Tamás országgyűlési képviselő, polgármester vetélytársa Tétényi Éva független jelölt, építész, a Magyar Építész Kamara titkára lesz, akinek a programja mögé felsorakozott a Jobbik, az MDF, az LMP, az MSZP, valamint a Polgári Esztergomért Egyesület is.

Nyíri Attila, az MSZP városi elnöke szerint Meggyes Tamással szemben csak egy széles körű összefogás vezethet eredményre. Az MSZP nem teheti meg, hogy „az egyetlen esély” miatta hiúsuljon meg. Arra a kérdésünkre, hogy miként fér meg ebben az összefogásban a szocialisták és a Jobbik értékrendje, az elnök úgy válaszolt: mi nem a Jobbikkal közösködünk, hanem egy független jelölt programja mögé állunk. Az már a jelölt dolga és felelőssége, hogy kinek a támogatását fogadja el.

A független jelölt programjában a helyi közélet nyilvánosságát, az elkezdett és befejezetlen nagyberuházások felülvizsgálatát, a veszteséges városi cégek megszüntetését, átalakítását, a közlekedés és a parkolási gyakorlat újragondolását s a turizmus fejlesztését ígéri. Esztergom árvízvédelmét a Duna-stratégia keretében oldaná meg.

 

Tétényi Évától megkérdeztük: ha polgármesterré választják, miként tud az őt támogató pártok alapvetően ellentétes érdekeinek, programjainak megfelelni? A jelölt előzetesen azt hangsúlyozta, hogy őt nemcsak a pártok, hanem független civil szervezetek is támogatják. Elmondta: senkivel sem kötött írásos megállapodást.

– Nem én csatlakozom a pártok programjaihoz, hanem ők támogatják az enyémet – jelentette ki, majd hozzáfűzte: különböző helyeken és beosztásokban hét évig dolgozott köztisztviselőként, ahol megtanulta, miként lehet a köz érdekében, az adott szakma szabályai szerint, a napi politika kiszolgálása nélkül tevékenykedni. Szerinte országosan példaadó, hogy a családokat szétszakító, barátságokat tönkretevő politika szereplőinek jelentős része Esztergomban összefogásban tud gondolkodni.

 

 

Tétényi Éva egyébként blogjában – az összefogásra buzdítva – idézi az Országgyűlés politikai nyilatkozatát a nemzeti együttműködésről.

A Jobbik esztergomi szervezete ugyanerre a dokumentumra hivatkozva nem állít önálló polgármesterjelöltet.

2010. 08. 19. 16:05

Meggyes nem tudja, hogy a kapitalizmus alapja a személyes érdek. Az a rendszer ahol a személyes érdek helyett mást helyeznek előtérbe, az vagy a coccializmus (elviekben, a gyakorlati megvalósításban ott is csak a személyes érdekek mentén szerveződött minden), vagy az önkény rendszere (ha a szenvedély az alapja a cselekvéseknek).

Ajánlott könyv a témában: Hirschmann: Az érdekek és szenvedélyek - Politikai érvek a kapitalizmus mellett annak győzelme előtt

Albert Hirschmann, a hagyományos közgazdaságtan kritikusaként világhírűvé lett tudós 1977-ben megjelent kötete, amely mára az eszmetörténeti irodalom klasszikus műve lett, megmutatja, hogy a kapitalizmus felemelkedését összetett ideológiai átalakulás kísérte. Megvilágítja, hogyan lett a kapzsiság bűne, az anyagi érdekek hajszolása pozitív erővé, az erőszakos és romboló emberi szenvedélyeket fékentartó és korlátozó tényezővé. A koramodern politikai gondolkodók (Montesquieu, Sir James Stewart, Adam Smith) az érdekeket követő kereskedelmi társadalom diadalától kiszámíthatóbb, békésebb és civilizáltabb politikai világ kibontakozását várták szemben a dicsőségvágy és a vallási türelmetlenség szenvedélyei által lángra lobbantott dinasztikus és polgárháborúk véres korszakával. Hirschman meggyőzően érvel a marxi, ill. a weberi tézis ellen. A könyv azoknak az érdeklődő olvasóknak ajánlható, akik politika és gazdaság viszonyáról nem érik be aktuális közhelyekkel, hanem arra is kiváncsiak, hogyan alakultak ki azok az érvelés módok, amelyek meghatározók voltak a modern világ születésében, a kapitalizmus győzelmében.

Ami meg a sérelmeket illeti: alapvetően minden hatás ellenhatást szül: aki szelet vet, vihart arat, ahogy tartja a mondás.

 

2010. 08. 19. 15:51

Az indexes cikkből:

 

Meggyes szerint(...) „Esztergomban néhány személyes érdek és sérelem ilyen sajátos csoportot formál".

 

Bizony néhány személyes érdek! De! AZ egyik jelöltet 4 párt és egy egyesület támogatja, a másikat 1 párt ... vajon  melyik lehet a személyes érdek vezérelt és melyik lehet az összefogás eredménye?

Azonkívül pedig ne legyünk már álszentek! Mégis mi motiválhatná a politikát, ha nem a személyes érdek? A zemberek iránti szeretet , egyetértés? ugyan már...

Kik csücsörésznek és szerveznek tüntetést jól fizetett önkoris állásban/ból??? Persze mindenféle személyes érdektőlmenetesen...

2010. 08. 19. 11:34

"Eladósodott a város

„Az esztergomi Jobbik nem támogatja a független polgármesterjelöltet, csak nagyban egyetértünk programja számos elemével, és nem indítunk ellenjelöltet” – érzékeltette a különbséget Zentai Plajner Zsolt, az esztergomi Jobbik elnöke.

„Elsőként nyilvánítottuk ki, hogy egyetértünk Tétényi Éva indulásával, és mi szólítottuk föl a többi pártot, hogy tegyenek ugyanígy. Örülünk, hogy ők is elfogadhatónak tartják a jelöltet” – kommentálta az MSZP-vel közös horozintot az elnök. A párt aktivistái a jobbikos önkormányzati képviselőjelölteknek gyűjtenek ajánlószelvényeket, de ha valaki odaadja nekik a Tétényi Éva nevére szóló cédulát, azt eljuttatják hozzá.

„Meggyes Tamást nem tartjuk alkalmasnak Esztergom vezetésére, a Fidesszel pedig csak az a problémánk, hogy egy ilyen embert megtűr a város élén.” Zenta Plajner Zsolt elmondta, hogy Meggyes Tamás polgármestersége idején gigaberuházások indultak el, amelyek sorra félbemaradtak, információik szerint a város teljesen eladósodott, nincs a kórházban gyermekügyelet, a városban nincs megfelelő csapadékvíz-elvezetés, és az ígéretek ellenére máig nem került új helyre a buszpályaudvar és a piac. Meggyes Tamás – nagyrészt különböző pletykák alapján – a média állandó negatív szereplője, az országgyűlésben a mentelmi bizottság szinte csak az ő ügyeivel kénytelen foglalkozni. „Ez nem tesz jót Esztergomnak” – mondta a helyi Jobbik-elnök."

2010. 08. 18. 13:42

Érdekes, hogy a helyi Fidesz még képviselőjelöltnek sem indít nőt. Ennek vajon mi lehet az oka?