Helyzetkép a Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményeiről

Helyzetkép a Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményeiről

2010. 07. 25. 8:55

Az eredményekről Fodor György, az egyetem rektora adott tájékoztatást.

A Vitéz János Kar 2010. évi jelentkezéseinek száma mintegy 13%-os emelkedést mutat az előző évihez képest. Kismértékű (3%-os) létszámemelkedés tapasztalható a nappali tagozatra felvettek esetében. A korábban is indított szakok közül ez a változás az andragógia alapszak felvételi létszámában mutatkozott meg a legjobban, ahol mintegy 38%-kal növekedett a nappali tagozatra felvettek száma. Újdonság, hogy a kar a 2010/2011-es tanévben indítja az óvodapedagógus alapszakot, ahová nappali és levelező tagozatra összesen 27 hallgató nyert felvételt.

 

Az Információs Technológiai Karon a molekuláris bionika alapszak – mely egy új szakterületen, a biológia és az informatika találkozási területén új irányba indul – beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a műszaki területen kiugróan magas, 430-as átlagponttal jutottak be a jelentkezők erre a Semmelweis Egyetemmel közös képzésként megvalósuló szakra. A mérnök informatikus képzésnél, ahol az informatika területén a szoftvertervezés mellett a hardvertervezést is elsajátítják a hallgatók, a szakterületen kiugróan magas, 393-as költségtérítéses ponthatár mellett az államilag finanszírozott helyekre 353 pontos átlagponttal jutottak be a jelentkezők. Az esztergomi mérnök informatikus képzés is lassan ismertté válik a régióban továbbtanulók körében, ezt mutatja a jelentkezők és felvettek számának növekedése is.

A tisztán hitéleti képzést folytató Hittudományi Karon a felvételi eljárás sajátos jellege miatt még nem alakult ki az új tanévre felvettek végleges száma, minden szakon pótfelvételivel is felvételt lehet nyerni. Ebben az évben az újonnan meghirdetett katolikus közösségszervező szak bővíti a hitéleti szakok választékát, melynek újdonsága, hogy a tisztán hitéleti tárgyak mellett pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, vezetéselméleti, kommunikációs és az egyházi, ill. a nonprofit szervezetekben nélkülözhetetlen pályázatírással és projektmenedzsmenttel foglalkozó modulokat is tartalmaz.


A Bölcsészettudományi Kar a tavalyihoz képest több mint 10%-kal több jelentkezőből betöltötte az összes felvehető diák számára felajánlott kontingenst, mesterszakos képzésein azonban a még megmaradt helyekre pótfelvételi lehetőséget kínál. A tavalyi évhez képest emelkedett a felvett hallgatók száma. Több szakon igen magas pontszámok ellenére tudott felvenni a Kar államilag támogatott hallgatókat. Az új MA-képzéseken különösen a kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, történelem, pszichológia, nemzetközi tanulmányok, anglisztika és szociológia szakokra jelentkezők száma volt magas. Örvendetes a levelező képzésre jelentkezők száma is.

A Jog- és Államtudományi Kar – különösen a jogász szak – mind nappali, mind levelező tagozaton magas létszámmal indul. A felvettek teljesítményét jelzi, hogy igen magas pontszámok alakultak ki. A JÁK megerősítette helyét az ország második legnagyobb jogi karaként: jelentős eredmény, hogy az államilag támogatott képzési helyek száma országosan csökkent, az egyetem mégis megőrizte pozícióját, míg patinás állami egyetemek felvettjeinek létszáma is visszaesett. Bár az egyetemek versenyében a jelentkezők választása a legerősebb visszajelzés, a PPKE jogi kara a továbbiakban sem számszerű növekedésre törekszik, hanem arra, hogy a közjó szolgálatára olyan jogászokat képezzen, akik a jogra nem pusztán technikai szabályok halmazaként tekintenek, hanem hisznek az igazságban, és készek arra, hogy ennek munkatársául szegődjenek.

2010. 07. 29. 8:43

PPKTE....

2010. 07. 29. 8:25

Úgy tűnik, hogy változik a koncepció a támogatott képzési helyek elosztási módszerében. A minisztérium döntene erről. Ezzel sokat tehet a vidéki egyetemek, főiskolák megmentéséért. Háát. Bár például Németországban is hasonló módon a központi kormányzat beleszól ebbe, azért ennek megvan az a veszélye, hogy a háttéralkuk is befolyásolhatját a döntéseket. Az érv az, hogy -és ebben is van igazság-a legtöbb hallgatót vonzó egyetemek eltömegesednek. Viszont az is igaz, hogy nem mindegyik vidéki főiskola veszített hallgatót. Pl.: Tatabányán a MÜTF, a győri, az egri, a nyíregyházi intézmény növelte a hallgatói létszámot. A vesztesek a szolnoki, a gyöngyösi fősuli, de akár a budapesti Gábor Dénes, a Harsányi János, vagy a Zsigmond király főiskola. A PPTE nem volt megemlítve. Hol? A Népszabadság mai vezércikkében. Kerestem még adatokat, nagy hirtelen (5percen belül) nem találtam.

2010. 07. 27. 14:48

Félig-meddig off lesz a kérdésem. A bionika szakon már végeztek az első évfolyamok? Vagy hasonló szakon... Hová tudnak elhelyezkedni? Nem ismerem ezt a területet, ezért is motoszkál bennem a kisördög, hogy hátha ez is olyan lesz, mint a mérnök asszisztens képzés. Jól hangzik, jól hangzik, de utána nem egyszerű munkahelyet találni ( a többi mérnök végzettséghez képest). Szóval tud róla valaki valamit?