Kérdések az új miniszterelnökhöz

Kérdések az új miniszterelnökhöz

2010. 04. 15. 17:05

Orbán Viktor, a Fidesz vezetője és leendő miniszterelnök a választások első fordulójának éjszakáján azzal nyugtázta győzelmét, hogy élete legnehezebb feladata előtt áll. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egymásnak gyökeresen ellentmondó igényeknek kellene egyszerre érvényt szereznie. Csak a gazdasági szükségszerűségeket nézve is sokkal több a kérdés, mint a kész válasz.

A HVG szépen összefoglalta kérdéseket, íme:

A Fidesz-kormány első gazdaságpolitikai lépései közé az adócsökkentés, a bürokrácia ellen indított átfogó támadás, a korrupció visszaszorítása és az államreform tartozik - közölte a megnyert választások utáni első nyilvános kiállásán Orbán Viktor. Azt is leszögezte, hogy a középpontban nem a megszorítás, hanem a gazdasági növekedés beindítása áll. A legfontosabb gazdasági feladat Magyarország versenyképességének nagyságrendekkel történő javítása, az országot rövid időn belül a régió legversenyképesebb gazdasági rendszerévé kell tenni, miközben a szociális biztonságot is meg kell erősíteni. Kijelentette, hogy nem tud semmilyen gazdasági költségvetési ésszerűsítést végrehajtani, ha a magyar gazdaságot nem tudják növekedései pályára állítani. Cél a költségvetési hiány csökkentése, keretek között tartása, de kérdés, hogy mekkora ennek a mértéke.

Ha ráhúzzuk a magyar valóságra a fent lefektetett gazdaságpolitikai célrendszert, s hozzávesszük a Fidesz néhány korábban felvetett, de komolynak tűnő elképzelését, tucatszámra adódnak további kérdések, súlyosak, és csak szimplán égetőek.

Először is: hogyan lehet adót csökkenteni és konzervatív fiskális politikát folytatni egyszerre? Ha ugyanis csökkennek az adóbevételek, honnan jutnak majd források a szociális rendszer megőrzésére vagy például a közbiztonság megígért erősítésére? Miből fogják megalapozni az olyan programokat, mint az igen sokakat érintő panelfelújítás, vagy a gázár, az áramár és a gyógyszerár emelésének inflációs mértékben való korlátozása? És miből lehet a szintén tervezett energiaracionalizálást finanszírozó zöldbankot felállítani? Miként lehetne felfuttatni az építőipart a hitelválság által félig-meddig megfojtott lakáspiac újraélesztése nélkül? És hogyan lehetne jó kondíciókkal hitelezni azoknak a magyar polgároknak, akik javarészt nem képesek elegendő önerőt előteremteni a lakáshoz jutáshoz?

Hogyan lehet gyorsan felfuttatni a gazdaságot alacsony foglalkoztatottság mellett? És hogyan lehet gyorsan növelni a foglalkoztatást, ha a tb-költségek csökkentésére már alig van esély, hiszen ezeket a mozgásokat már az adóbevételekből kellene finanszírozni? És mi lesz például a kényszervállalkozók tömegeivel, akik alól kihúzhatják az ekhót és az evát, hogyan folytathatják tevékenységüket, ha nem képesek eddigi szerződéses partnereik alkalmazni őket? Hogyan lehet így 4-6 év alatt a régiós átlag szintjére csökkenteni az adóterhelést? Vagy máshogyan fogalmazva, hogyan lehet az adóterhelést a GDP közel 40 százalékáról 30 százalékra levinni? És hogyan érhető el az állami újraelosztás arányának a GDP 50 százalékáról a 40 százalékára való csökkentése, hogy több pénz maradjon a gazdaságban?

Hogyan lehet a munkaképes korú és munkaképes egészségi állapotú, de képzetlen és nem hatékony munkára szocializált tömegekből a belső fogyasztás felfuttatásában részt vevő munkavállalókat faragni? Miből futja majd e tömegek oktatására, és speciálisan e legszerencsétlenebb helyzetű osztály felemelésére szakosodott szakemberek kiképzésére és munkájuk finanszírozására? Hogyan lehet a munkaképes korú (s talán valóban munkaképes), de rokkantnyugdíjat húzó százezreket visszaterelni a munka világába? Hogyan lehetne a vizitdíj és a kórházprivatizáció haszontalanságáról meggyőzött országban egy újabb egészségügyi reformot sürgősen és finanszírozhatóan és fenntartható eredménnyel végrehajtani?

Hogyan lehetne megszüntetni a foglalkoztatás romlása nélkül azt a több ezer állami intézményt, amelynek működtetése ballasztként nehezedik az állami gépezetre? Továbbá hová lehetne átcsoportosítani a bürokrácia nagyon is szükséges csökkentése érdekében összezsugorított államigazgatásból és a közigazgatásból felszabaduló munkaerőt?

Hogyan lehetne növelni a versenyképességünket az oktatás teljes átalakítása nélkül? Hogyan lehetne a presztízsokokból számos településen felállított és hatalmas pénzeket elnyelő, s használhatatlan munkaerőt képző felsőoktatási intézményeket felszámolni, és helyükre jóval kisebb számú, koncentráltabb, a kutatás és fejlesztés, az innováció fellegvárait jelentő, kiváló képzést adó univerzitásokat állítani az önkormányzatokban honos politikai hátország megerőszakolása nélkül? Hogyan lehetne e sokára megtérülő és igen drága fejlesztési programot finanszírozni? Hogyan lehetne a sokak szerint elavult és a magyar szellemi tőke hasznosulását akadályozó akadémiai rendszert modernizálni? Hogyan lehetne a kontraszelektált, de a frissen kibocsátott munkaerőtömeg minőségét mégis alapvetően meghatározó alap- és középfokú iskolákban dolgozó pedagógusréteg színvonalát gyorsan megemelni, megbecsültségét helyreállítani?

Hogyan lehetne a mezőgazdaságot a segélyezés terepe helyett kulcságazattá tenni? Honnan terem tőke az ehhez szükséges agrárberuházásokhoz a külföldiek földvásárlásának megakadályozása mellett?

Egyáltalán, hogyan lesz tíz év alatt egymillió új munkahely, hogyan csökken a korrupció, hogyan javul az adómorál, hogyan határozhatók meg a gazdaságfejlesztési kulcsterületek mindent behálózó lobbiérdekek és a pártokat támogató, következésképpen mögöttük csoportosuló legkülönbözőbb gazdasági érdekcsoportok igényeinek figyelembevétele nélkül?

Hogyan lehetne a multikat arra ösztönözni, hogy nálunk fektessenek be, miközben széles rétegek ellenük irányuló érzületét és az általuk elvárt adókedvezményeket egyszerre kéne eltüntetni? Hogyan lehetne rávenni tömegesen cégeket, hogy fejlesszék fel magukat a nemzetközi vállalatok beszállítói szintjére? Hogyan lehetne rávenni a magyar tőketulajdonosokat, hogy idehaza ruházzanak be, s hagyják oda Magyarországért a svájci bankszámlákat, az adóparadicsomokat vagy éppen Szlovákiát? Hogyan lehetne rávenni a vállalkozókat, hogy ne pusztán megélhetési célokból indítsanak cégeket, hanem építsék fel a jövő stabil magyar vállalatait, amelyek a gazdaság és rajta keresztül a társadalom erős középrétegének tartópilléreit adják?

És persze hogyan lehetne jó megállapodásra jutni az IMF-fel, a Világbankkal és az unióval a költségvetési hiányról? Aztán hogyan lehetne teljesíteni a maastrichti kritériumokat, és minél előbb bevezetni az eurót, egyszersmind megbirkózni a gondolattal, hogy az új pénzzel a szuverenitásunk egy része is odavész?

A kérdések listája még a gazdaságot vizsgálva sem teljes (a társadalmi, politikai, nemzetközi ügyeket pedig szinte nem is érintettünk), ahhoz azonban elég hosszú, hogy érzékeltesse a leendő miniszterelnök előtt tornyosuló irdatlan feladathegyet. A győztes pártvezér megfent karddal érkezett e hegy árnyékában lapuló Gordiuszhoz, ahol minden feladat, gond, nehézség, dilemma, szál egyetlen kérdésben gombolyodik össze. Itt kiderül, hogy a csomót sikerül-e átvágnia vagy csak a választókat. Ha sikerrel jár, milyen gazdaság, milyen ország születik belőle, ha felsül, vajon mibe kerül?

 

2010. 08. 03. 8:32

Nekem is lenne egy kérdésem:

Az elmúlt 8 évben "n+1" alkalommal mantrázták a fityiszesek, hogy "Le az üzemanyagok jövedéki adójával!"

Most ők vannak hatalmon, az adót viszont nem csökkentik...

Ezek alapján akkor ki, kinek, mikor, mit és mennyit hazudott?

 

(Költői kérdések, a válaszokat mindenki ismeri, aki kicsit is követi a hazai politikai élet történéseit.)

2010. 08. 02. 13:33

Egy internetes hozzászólás:

 

[marimama] [2010.aug.02. 12:53]
[Mdfbukta] ,Szerintem már elmodtuk, amit lehetett.
Azért egy fideszes véleményt ideteszek:

Illés Zoltán nyilatkozta 2006-ban: "Orbán alkalmatlanokat választ maga köré, hogy ezzel is saját képességeit domborítsa."
(Igaz, hogy akkoriban éppen kiesett Orbán pixisébõl, és nem volt rajta a narancsszínû szemüveg).
Most meg saját magáról is ugyanezt állítja!

 

Mi a miniszterelnök úr vélemémye erről?

2010. 06. 12. 6:53

A kérdések jogosak!

Kiegészíteném még egy korábban beigért "nagymértékű járulékcsökkentésse". Majd válaszol rá valamelyik fullajtár.  A miniszterelnök egy magasabrendű ember. Ezért rendezte így a kormányt. hogy ő a piramis tetején tündököljön  és ilyen "hétköznapi, rangon aluli kérdések"- re, majd a fullajtárok válaszolnak. Maradjonak ők a pácba ő pedig tündököl és fogadja a nép kézcsókjait, mondván "az előző kormányok szúrták el". Mindig büszke voltam magyarságomra, (na nem úgy jobbikos, meg fideszes módon, olyan egyszerűen európai módon),de azt azért nem gondoltam, hogy (finoman szólva) ennyi  butaság számba menő, félrevezethető ember van ebben az országban és godolkodás nélkül beszopják a Vezír dumáját. Talán egyszer rájönnek. Ha nem, akkor megszívta az ország. 

2010. 04. 19. 19:29

A TV - ben, rádióban milyen változások várhatók? A miniszterelnök úrnak ennyi lojalitás elegendő, vagy jön a közszolgálati Bayer és Obersovszky.

Részlet a NOL fórumról.

 

Beismerő vallomás

 

Ennyit a közszolgálatról

 

Ma reggel a magát közszolgálatinak csúfoló TV Ma Reggel című műsorában Debrecen ura a vendég. A derék kérdezők, akiket azért fizetnének, hogy kérdésekkel bombázzák a vendéget, egymást letaposva tülekednek (még tételes egyértelmű hazugságoktól sem megtartóztatva magukat) az alfele környékén, hogy melyik tud jobban és mélyebben benyalni neki.

Hogy úgy mondjam ez már megszokott, azonban a vendég, aki egyben az elsöprő győzelmet arató párt alelnöke is, egy kissé elszólta magát. Kijelentette egy alákérdezés kapcsán: „Erről az illetékest kell kérdezni, ahogy már mondtam, mikor ideérkezésemkor MEGKÉRDEZTÉK TŐLEM, HOGY MIRŐL KÉRDEZHETNEK!"

Igen már itt tart a királyi TV kiegyensúlyozott, tárgyilagos tájékoztatás címén!

2010. 04. 17. 19:54

Az M3-as építkezéshez,miért kellett több száz kilométert utaztani az apuka köveit,mikor Gyöngyös közelebb lett volna?

2010. 04. 16. 17:51

Kérdésem:miért is a bűnöző Pintér lesz a belügyminiszter?A Navracsics,mint pedofil pártoló?

2010. 04. 15. 17:39

" A győztes pártvezér megfent karddal érkezett e hegy árnyékában lapuló Gordiuszhoz, ahol minden feladat, gond, nehézség, dilemma, szál egyetlen kérdésben gombolyodik össze. Itt kiderül, hogy a csomót sikerül-e átvágnia vagy csak a választókat. "

 

No ugyanmár... Ha Viktor-Viktor!!! ezt egyáltalán elolvassa és egyáltalán érdemben átgondolná, visítozva mond is lefelé... Miután pedig nem azért gázolt át mindenen és mindenkin, saját öntörvényeit megalkotva és dicsőn hirdetve, hogy a végén megrettenjen holmi elétett kérdésektől és feladatözöntől, felelősségtől és problémáktól, megnyugodhat a nyugtalanja. Viktor-Viktor!!! nem fog visítozni. Majd mi fogunk helyette, szokás szerint. Az meg ugyan kit érdekel?!

2010. 04. 15. 17:06

Az első parlamenti nap amúgy a képviselői bérek emeléséről, és a laptopok cseréjéről szokott szólni...