Manus manum lavat - FRISSÜLT

Manus manum lavat - FRISSÜLT

2010. 02. 22. 23:19

Meggyes Tamás javaslatára állásfoglalást készül elfogadni az esztergomi testület a Dr. Kiss-Rigó László püspököt, Esztergom Város Díszpolgárát ért sajtótámadásról.

Kiss-Rigó László szegedcsanádi megyés püspök azért került a sajtó célkeresztjébe, mert a hódmezővásárhelyi Fekete Sas Szálló báltermében nemcsak magánemberként, hanem egyházmegyéje képviseletében is beszélt és a Fidesz-KDNP szövetséget és Lázár Jánost ajánlja a szavazóknak.
Egy futballból vett hasonlattal úgy fogalmazott: "ha egy bajnokságban több népszerű csapat is van, ahol mindenki profi, becsületesen és sportszerűen küzd, akkor nem volna illendő, hogy egy hitoktató a hittanórán arra buzdítson, hogy csak egynek szurkoljanak a tanítványai. De ha ilyen csapat csak egy van, mert az összes többi sportszerűtlen, doppingol, pénzmosodaként működik, akkor bátran mondhatja a példabeszédbeli hitoktató, hogy azért kell csak egy csapatot támogatni, mert a többi nem méltó rá."

Bár Meggyes Tamás saját kezűleg űzte ki az öncélú kampányolást a testületi ülésekről - ezzel országos botrányt keltve - most mégis előterjeszti a püspök kampánytevékenységének megvédését a képviselők elé.

Kiss-Rigó szegedcsanádi püspökként is szoros kapcsolatot ápol a Meggyes-féle városvezetéssel. A püspöknek - információink szerint - jelentős szerepe volt abban, hogy több mint két év után Orbán Viktor átvette a díszpolgári címet Esztergomban.

Alapítványa a Rudnay alapítvány egyik szervezője volt a Meggyes melletti "szimpátiatüntetésnek".

A Hídlapban akkor így méltatta Meggyes munkásságát:

Esztergom az értékek városa lett, és a valódi értékeket terjesztőké, mert azok részesülnek a városvezetés részéről erkölcsi és anyagi támogatásban, akik az egész közösség, a helyi társadalom számára értéknövelő tevékenységet folytatnak: családok, egyházak, oktatási intézmények, valódi civil szervezetek.
Az esztergomiak többsége ezért örülhet annak, és büszke arra, hogy egy minden szempontból gyarapodó városban él. Ezt csodálják azok, akik Esztergomba látogatnak. És hogy közben néhányan, akik számára a saját szűk és önző érdeke fontosabb, mint a közös érték, sértődötten, vagy gyűlölettől elvakulva mindent megtesznek, hogy romboljanak és lerontsák a többség örömét és önbecslését, ez éppen annak a jele, hogy a város jó úton halad. Ráadásul teszi mindezt külső ellenszélben és belső, a közszolgálatot hatalomnak vélő és éppen ezért ezt betegesen irigylő és arra törekvő figurák saját magukat is beszennyező köpködése közepette. De annál inkább csak így tovább.

Tehát a püspök kiállt Meggyes Tamás mellett, most pedig Meggyesen a sor, hogy viszonozza ezt a nagyon sokat érő szívességet.

Már csak egyetlen dolgot kell tisztázni: Orbán Viktor egy hete egy frakcióülésen leszögezte: a kampányban nincs magánvélemény, nincs kibeszélés. A mostani állásfoglalás ezek szerint a Fidesz hivatalos álláspontja lesz. Az lesz?

 

Elfogadták a nyilatkozatot

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiáll dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi püspök, Esztergom Díszpolgára mellett azokban a támadásokban, amit személye és rajta keresztül a magyar katolikus egyház ellen indítottak baloldali sajtótermékek, különösen a Népszava és a Népszabadság.

2. Képviselő-testületünk kifejezi háláját dr. Kiss-Rigó Lászlónak azért a több évtizedes tevékenységéért, amit Szeged-Csanádi püspöki kinevezését megelőzően, és azt követően is Esztergomban és Esztergomért végzett. A Képviselő-testület véleménye az, hogy dr. Kiss-Rigó László püspök egyházmegyéje éppen úgy megbízhat püspökében, ahogy Esztergom város lakói is, akik nevében ezt a bizalmat Esztergom Város Önkormányzata 2004. március 15-én az Esztergom Város Díszpolgára kitüntető címmel is elismerte.

3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiáll a keresztény alapértékekért és az ezeket képviselő egyházakért és egyházi személyekért.

4. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozik az egyházak vezetői, képviselői, és rajtuk keresztül a keresztény értékek és értékrend ellen indított nemtelen támadások ellen, mint amilyen dr. Kiss-Rigó László püspököt érte.

5. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott véleménye szerint a XXI. századi Magyarországon sem az egyház, sem képviselői nem lehetnek jogfosztottak: álláspontja szerint ugyanúgy véleményt nyilváníthatnak közéleti kérdésekben, mint bárki más. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elveti azt a dogmát, ami szerint az egyházak nem adhatnak iránymutatást, sőt meg sem szólalhatnak a hazánkat és társadalmunkat érintő témákban.

6. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel a Népszava egyre többször közöl Esztergom és az esztergomiak jóhírét romboló, sértő állításokat, ezért Esztergom Városát megtestesítő Önkormányzat, mint jogi személy jó hírnevének megsértése címén személyiségi jogi per előkészítésével bízza meg Esztergom Város Jegyzőjét, és felkéri a polgármestert, hogy ezekben a perekben Esztergom Város képviseletében eljárjon.

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Esztergom Város Polgármestere és Jegyzője útján felajánlja segítségét dr. Kiss-Rigó László püspök úrnak, Esztergom Város Díszpolgárának, hogy az őt ért támadásokért jogi úton elégtételt vegyen" - szól az esztergomi képviselők határozata.

Dr. Kiss-Rigó László több mint húsz évig szolgált különböző egyházi beosztásokban Esztergomban, előbb káplánként, majd plébánosként vezette a Szent Anna plébániát, ezen állomáshelyén is szolgálva látta el az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöki feladatait, főigazgatóként vezette az Esztergomi Hittudományi Főiskolát. Évekig vezette az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságot.

Múlhatatlan érdemeket szerzett Canterbury-i Becket Szent Tamás esztergomi kultuszának felújításában és megismertetésében, valamint Esztergom és Canterbury közötti testvérvárosi kapcsolatok építésében. Alapítója és kurátora a Rudnay Sándor Alapítványnak, amely többek között létrehozta a Mindszenty József Katolikus Általános Iskolát, és Esztergom egyik új jelképét, a Szent István megkoronázása-szobrot a Várban, Melocco Miklós alkotását.
Szeged-Csanádi megyéspüspöki kinevezését követően sem szakadtak meg kapcsolatai Esztergommal, aktív szereplője a város kulturális- és közéletének. Esztergomért végzett tevékenysége elismeréseként 2004. március 15-én vehette át az Esztergom Város Díszpolgára kitüntető címet.

2010. 03. 07. 20:31

 

Felhívnám a figyelmet az alábbi rendkívül tanulságos írásra az Egyház politizálása kapcsán.

Vajon „politizált”-e Mindszenty, amikor minden erejével védeni igyekezett a magyar katolikusokat, az egész magyar népet a náci-nyilas eszmék káros és ártalmas hatásaitól? Nem, egyáltalán nem. Joggal, törvényesen és kötelességszerű felelősséggel nyilvánította ki véleményét az országot, a társadalmat érintő erkölcsi kérdésekről, az alapvető emberiességi szempontokról, a mindenkit megillető – evangéliumi gyökerű – szabadságjogokról. Nem képviselt pártpolitikai érdekeket, hanem az alapvető keresztény erkölcsi értékek védelmében igyekezett cselekedni. Ez volt papi, püspöki kötelessége, ezt folytatta később is mint esztergomi bíboros-érsek, az ország első főpapja.”

http://www.stacio.hu/tortenelem/mindszenty-naci-nyilas-eszmek-ellen

Számomra, mint az Egyház gyarló, bűnös tagjának ez, ami példaszerű. Nem valamilyen párt vagy annak ideológiája mellett foglalt állást, nem nyalták fényesre egymást a világi hatalom egyes képviselőivel, hanem a társadalmat érintő súlyos események erkölcsi elfogadhatatlanságára hívta fel a figyelmet. Olyan egyszerű üzenet, mégis olyan nehéz ugyanígy cselekedni, még ennyi év elteltével is.

2010. 03. 01. 22:49

A kersztény alapértékekről:

1. 

Máté 22:36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Máté 22:37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Máté 22:38 Ez az első és nagy parancsolat.

Máté 22:39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Máté 22:40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

2.

Máté 7:12 A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

 

No comment. 

2010. 02. 26. 8:47

A foltot megtalálta a zsák! A kéteshirű püspök és a hivek! Gyönyörű csapat!

2010. 02. 25. 20:58

Máshogyan fogalmazva, támadás a demokratikus választási jog ellen, egypártrendszeri hegemóniát, vallási fundamentalizmust hirdet.

 

Magyar Alkotmány

A Magyar Alkotmány 1949 óta biztosítja a vallás szabadságát:

"54. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát. (2) A lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól. " [1]

Ez a cikkely jelenleg ebben a formában érvényes:

"60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. (3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g

1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99000004.TV

 

Az én olvasatomban önkormányzat nyilatkozatával alkotmány sértő magatartást valósított

 meg..!! Állami szervezet, helyi közigazgatási szervezet ilyen állásfoglalást nem hozhat.

Tényleg nincs egy jogász ebben a csapatban, vagy ......

 

 

Törölt felhasználó #43

2010. 02. 25. 7:42

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Esztergom Város Polgármestere és Jegyzője útján felajánlja segítségét dr. Kiss-Rigó László püspök úrnak, Esztergom Város Díszpolgárának, hogy az őt ért támadásokért jogi úton elégtételt vegyen

 

őőőőőőő, a perköltségeket is átvállaljuk?

 

Szerinted az általam kiemelt néhány szót hogy kell érteni?

Eredeti méret

2010. 02. 24. 21:39

Ez az egész iromány egy szánalmas és nyögvenyelős blabla, amit jóérzésű képviselő nem szavazhatott meg. Mindazonáltal van benne egy igen érdekes rész:

3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiáll a keresztény alapértékekért (...)

Azt nem vitatom, hogy szavakban biztosan így van. Na de a tettekben is? Vajon ez a kijelentés igaz az összes képviselőre? Szerintem elfelejtették, hogy Esztergom kisváros...

2010. 02. 24. 19:52

a politika nem piszkos dolog.”

“példaként a fiatalok elé: Morus Szent Tamást”

Itt és most ez a politika igenis piszkos, mert nem az idézett írás szerinti tiszteletreméltó szándékokról szól. A püspök ilyen csapat csak egy van, mert az összes többi sportszerűtlen, doppingol, pénzmosodaként működik, mondata a támadás a keresztény értékrend lelkiismereti szabadsága ellen.

Támadás minden induló jelölt és csapat, például a Jobbik, MDF, LMP, egyéni jelöltek, és ki tudja még kik ellen? Mit szólnak a püspök rágalmaihoz? Vajon Jézus annak idején miért nem nyilvánította ki szimpátiáját a már akkor is létező politikai mozgalmak egyike mellett, és akkor Jézus egyházának képviselője most miért teszi?

Máshogyan fogalmazva, támadás a demokratikus választási jog ellen, egypártrendszeri hegemóniát, vallási fundamentalizmust hirdet.

Morus Szent Tamás említése nagyon ideillik. Az uralkodóval, Henrikkel, fiatal korukban jó barátságban voltak. Viszont később kifogásolta Henrik erkölcstelen életmódját és megtagadta házassága felbontását még élete árán is. Ha majd a püspök és a képviselőtestület ugyanezt teszik, akkor beszélhetnek a keresztény értékekről!

2010. 02. 24. 19:30

6. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel a Népszava egyre többször közöl Esztergom és az esztergomiak jóhírét romboló, sértő állításokat, ezért Esztergom Városát megtestesítő Önkormányzat, mint jogi személy jó hírnevének megsértése címén személyiségi jogi per előkészítésével bízza meg Esztergom Város Jegyzőjét, és felkéri a polgármestert, hogy ezekben a perekben Esztergom Város képviseletében eljárjon.

 

Mely cikkek voltak ezek? Esztergomiként egyszer sem éreztem, hogy bármely cikk is rombolta volna a jóhíremet, így a részemről nem szükséges, hogy bárki ellen is pört indítsanak. Igaz az újságokban jelentek meg olyan cikkek amelyekben egyes esztergomi polgárok jó híre sérülhetett, de ez esetben , ha lehet a sértettek a saját nevükben, a saját pénzükön indítsanak pert!

Törölt felhasználó #43

2010. 02. 24. 19:18

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Esztergom Város Polgármestere és Jegyzője útján felajánlja segítségét dr. Kiss-Rigó László püspök úrnak, Esztergom Város Díszpolgárának, hogy az őt ért támadásokért jogi úton elégtételt vegyen

 

őőőőőőő, a perköltségeket is átvállaljuk?

2010. 02. 24. 18:18

A cikk frissült a nyilatkozattal.

2010. 02. 23. 22:34

 

most mégis előterjeszti a püspök kampánytevékenységének megvédését a képviselők elé.

Érdekes kire is vonatkozik a „kuss pofázás nincs" utasítás?

Mindenkire, kivéve a Gyevi bírót.

Mit tudhat m1s?

vagy tényleg a farka csóválja a kutyát?!

Zárt ülés volt tessék tudomásul venni.....

 

Egyébként „Demokráciában „ is lehet titkosan döntést hozni, de annak mindenkor ki kell állnia a nyilvánosság próbáját !!!

 

2010. 02. 23. 22:21

 

Tanulmányaim alapján fontos dolognak tartom: Az állam és egyház szétválasztása fontos történelmi lépés volt a társadalmunk fejlődése során, érdekében !

 

Több éves kísérletezés útkeresés után kialakult  egy együttélés az elmúlt 50 évben,  

egy mai kornak megfelelő korszerű vallásszabadságot biztosító  gyakorlatnak megfelelő.

Amit az utóbbi időkig mindenki tiszteletben tartott.

A püspök úr önös indulatoktól vezérelve, a „munkamegosztásból" adódó feladatain túl terjeszkedve,

a hívek bizalmát kockáztatva, ezt a civil magán szférát a politikai csatározás színterévé teszi tetteivel.

Kérdezem tőle akkor , holnaptól a kölcsönösség elve alapján minden választáson regisztrált induló tájékoztatókat tarthat egyházi rendezvényeken?

 

Na Ne

 

Ha  a püspök úr politikai pályára kíván lépni, lépjen, lépjen ki ( Hofi professzor után szabadon) és civilként vegyen rész a közéletben, méresse  meg magát.

Ne keverjen vallásukat, szerető tisztelő embereket kellemetlen helyzetbe minden napi életbe, ne korlátozza vallásuk alapján választási szabadságukat.

 

Érzem nem lehet véletlen, hogy a mi „tomikánt és lacikánk „ egymásra találtak,

mind ketten a másikban látják mindig a hibát, az önvizsgálat, feladat ismeret nem erős oldaluk.

 

2010. 02. 23. 21:43

Szükség van a keresztény politikusok egy új nemzedékére

 

A világ kihívásaival szemben az egyház nem ajánl fel univerzális és egyedüli megoldásokat - mondta Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár a február 21-én, a közép-olaszországi Riccionéban összegyűlt olasz politikusoknak, hozzátéve: az emberi méltóság, a szolidaritás és a szubszidiaritás a tartós közjó alapelvei. Bertone bíboros két történelmi alakot állít példaként a fiatalok elé: a XV. századból származó Morus Szent Tamást, és Nicolo Macchiavellit.

Mindannyiunk feladata a közjó megteremtése, hogy azt keressük, ami egyesít és ne azt, ami megoszt bennünket. A keresztények kötelessége az erényekre való figyelmeztetés és a társadalom vezetése a magasabb szintű értékek felé - tette hozzá.

A vatikáni államtitkár beszédében Luigi Sturzo 1942-es írásából idézett: a politika nem piszkos dolog. XI. Piusz pápa a felebarái szeretet cselekedeteként határozta meg a politika fogalmát. Bertone bíboros emlékeztetett a XVI. Benedek által is meghatározott tényre, hogy szükség van egy új katolikus politikai nemzedékre. Ez a politika azonban legyen a közjó és a társadalom megmentése iránti elhivatottság - hangsúlyozta az államtitkár. Ebben a társadalomban a fiatalok politikai szerepvállalása két egymással ellentétes utat nyit meg. A jobb jövőbe vetett remény útját, valamint a változásokra negatívan reagáló közönyét. A fiatalok nem egyszerű szemlélői, hanem szereplői a politikának.

Bertone bíboros két történelmi alakot állít példaként a fiatalok elé: Morus Szent Tamást és Nicolo Macchiavellit.

Megjegyezte: a világ kihívásaival szemben az egyház nem ajánl fel univerzális és egyedüli megoldásokat. A keresztényekre mint egyénre és a közösség tagjaira vár a feladat, hogy bölcsen ítéljék meg a valóságot és az egyház társadalmi tanítása által kínált alapelvek, kritériumok és iránymutatások értékelésével döntsenek - zárta beszédét Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár.

2010. 02. 23. 19:16

Kis-Rigó püspök egyre visszataszítóbb, ahogy Meggyessel felváltva fényesre nyalják egymást, Quid pro quo. Ekkora bálványimádat láttán, az Úr küldötte mérgében földhöz csaphatná már azt a bizonyos kőtáblát, Ámen.

2010. 02. 23. 13:59

Azt hiszem, hogy az ÖMV-nek is vége, mert Hernádi Zsolt is díszpolgár.

Törölt felhasználó #43

2010. 02. 23. 12:19

Változott a menü!!!

5. Sajtótámadásokkal kapcsolatos állásfoglalások (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

 

2010. 02. 23. 12:15

Ez az ember ne foglalkozzon lélekkel sem, mert rossz útra visz!

Én az itteni, esztergomi ténykedésekor döntöttem úgy, hogy gyerekem inkább ne járjon hittanra ilyen emberhez, mert nem az egyház tanításait ismeri meg, hanem az övét!

2010. 02. 23. 9:05

Miért, most nincs barátnője?

Akkor az egyik önkormányzati képviselő felesége, az micsoda?

2010. 02. 23. 8:54

Ki is mondta azt,hogy ami összetarozik az előbb utóbb összenő?

2010. 02. 23. 8:52

Kicsirigónak volt barátnője is, mint titkárnő személyében. Szüleim mesélték, amikor együtt dolgoztak itt, Esztergomban. Ezért is lett hiteltelen a vallás sokak számára és sajnos most a politikai felszólalásokkal is csak tovább szítják a tüzet. Pedig jó lenne, ha a vallás az emberek lelkével foglalkozna, mert ez a nemzet nagyon rossz irányba megy.