Meggyesről a Parlamentben
Közélet
2010. febr. 20.

<p>Meggyes Tamásról szólt az élet 2010. febr. 15-én az Országgyűlésben</p>

 Magyar Országgyűlés 254 . ülésnap - 2010. 02. 15

 

DR. GÉCZI JÓZSEF ALAJOS, a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke: Nagyon tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tizenkét mentelmi ügy van elõttünk, tizenkétszer kell szavaznunk, de hadd mondjam, hogy csak három elõadás van, remélem, hogy nem lesz éjfélbe nyúló. Ebbõl a tizenkét ügybõl tízben Meggyes Tamás képviselõtársunk valamilyen módon érintett, vagy úgy, mint feljelentõ, vagy úgy, mint feljelentett. (Arató Gergely tapsol.)

 

Egyúttal azt is jelezném elnök asszonynak, hogy Bõhm András képviselõtársam halaszthatatlan közfeladatai miatt az elõadói tisztségét rám ruházta, tehát a Dávid Ibolya-ügyben is én kívánok majd elõadni.

 

Akkor elõször Meggyes Tamás három mentelmi ügyérõl beszélnék. Meggyes Tamást három esztergomi polgár jelentette fel becsületsértés, rágalmazás ügyében. Az egyik a H/11796-os esetben egy helyi rendõrtiszt, akirõl Meggyes Tamás többek között az esztergomi Hídlap 2009. május 30-ai számában különbözõ állításokat tett, elfogultsággal, hivatali visszaéléssel, zsarolással vádolta meg a rendõr õrnagyot, azzal, hogy befolyásolta és korrupcióval is édesgette az eljárás során az elébe került delikvenseket.

 

A másik ügyben, a H/11797-es ügyben 2009. szeptember 11-én az Echo TV-ben beszélt képviselõtársunk, és itt azt állította a MIÉP volt elnökérõl, egy helyi közszereplõrõl, hogy az többek között spicli volt és róla jelentett.

 

A H/11798-as ügyben a feljelentõ egy harmadik állampolgár, a nevét nem mondanám. Itt azt kifogásolja, hogy amikor egy spontán szimpátiatüntetés volt a polgármester úr mellett, az itt lezajlott nagygyûlésen mondott beszédében Meggyes Tamás úr sok vádat hangoztatott az úrral kapcsolatban, többek között - ami azért nem semmi -, hogy géppisztolyos merényletet szervezett ellene, hogy felgyújtotta a házát, vagy legalábbis részt vett a házának és a gépkocsijának a felgyújtásában, sõt mi több, erre felbujtóként pénzt is adott, korrupciós szavazatvásárlással, valamint hogy iratokat próbált ellopatni az illetõ a nyomozó hatóságokkal. Mindezt az esztergomi városi tévé is közvetítette, valamint a helyi újság, a már ismert híres esztergomi Hídlap is közölte.

 

A bizottságunk úgy foglalt állást, hogy nem javasoljuk Meggyes Tamás úr mentelmi jogának felfüggesztését, de jelzem, hogy én megváltoztattam az álláspontomat, ugyanis legnagyobb meglepetésemre az ellenzéki képviselõk a többi ügyben, ami még elõttünk van, viszont nem követték a mi konszenzusos gesztusunkat. És ebben az ügyben, ami azért egyoldalú, tehát arról szól, hogy egy polgármester, országgyûlési képviselõ három helyi állampolgárt, aki azért ott annak a városnak a lakója, és mégiscsak a polgármester szeme elõtt van, ezeket vádolta mindenféle visszaélésekkel, és mindenféle becsületsértõ, rágalmazó kijelentéseket tett irányukba.

 

Tehát ezért szeretném jelezni, hogy a bizottsági ülésen elmondottakkal szemben én határozottan azt javaslom, magamnak feltétlenül (Derültség és moraj a Fidesz soraiban.), hogy Meggyes Tamás mentelmi jogát függessze fel az Országgyûlés. A bizottsági álláspont az, még egyszer mondom, hogy ne függessze fel.

 

Ugyanis az elõttünk lévõ tíz másik ügyben viszont egyértelmûen a képviselõi szólásszabadság körébe tartozó ügyekrõl van szó, tehát ott, azt gondolom, hogy helyesen döntött a bizottság többsége, hogy a mentelmi jog fenntartását javasolta. Ezért, még egyszer mondom, a saját álláspontomat is elmondtam, és azt is, hogy a bizottságban kialakult konszenzust a kormánypárti (Sic!) képviselõk a másik 8-10 ügyben szerintem felrúgták, és ezért nincs módom a bizottsági álláspontomat fenntartani.

 

Köszönöm szépen.

 

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Elnök úr elmondta a bizottság véleményét, és a sajátjával kiegészítette.

 

A határozathozatalok következnek. Emlékeztetem képviselõtársaimat, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselõ úr mentelmi jogát az Országgyûlés egyik ügyben se függessze fel.

 

Felhívom a figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának igen szavazata szükséges. A határozathozatalokra külön-külön kerül sor.

 

Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, felfüggeszti-e Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a H/11796. számú ügyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

 

Kimondom a határozatot: az Országgyûlés a képviselõ úr mentelmi jogát 139 igen szavazattal, 167 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem függeszti fel.

 

 

 

(19.50)

 

 

 

Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, felfüggeszti-e Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a H/11797. számú ügyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

 

Az Országgyûlés 144 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 14 tartózkodó szavazat mellett Meggyes Tamás mentelmi jogát nem függeszti fel.

 

Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, felfüggeszti-e Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a H/11798. számú ügyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

 

Az Országgyûlés 144 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 15 tartózkodó szavazat mellett Meggyes Tamás mentelmi jogát nem függeszti fel.

(forrás)