A mélygarázs dupla áron történt megvásárlása nem bűncselekmény!?

A mélygarázs dupla áron történt megvásárlása nem bűncselekmény!?

Törölt felhasználó #992
2010. 02. 05. 15:23

 M1s-től tudjuk, hogy Esztergomban már nincs magán csak közügy. Aki még mindig tévedésben van a mélygarázsok megvásárlása tekintetében azokat tájékoztatom, illetve felteszem a Nyomozó Hatóság határozatát, hogy miért nem bűncselekmény az, ha az ajánlati ár kétszeresén vásárolunk meg ingatlanokat!?

 

 

2010. 02. 05. 16:28

Na ez így tényleg más. Amikre én fellebbeztem volna:

Az eljárás során beszerzett adatok alapján megállapításra került, hogy az esztergomi önkormányzat a belvárosi parkolási helyzeten való javítás céljából mélygarázsokat kívánt vásárolni a Prímás szigeten megépítendő Mária Valéria Hotel alatt, illetve a Kossuth Lajos utcában felépítendő Erzsébet ház alatt.

Ez a mondat szerintem iratellenes. Az önkormányzatnak egészen 2008 tavaszáig csak bérleti szándéka volt, nem volt vásárlási szándéka egyik mélygarázsban sem.

A fő momentum pedig az, hogy a bérleti jogviszonyra vonatkozóan tett-e bármilyen olyan kötelezettségvállalást az önkormányzat arra nézve, hogy amennyiben meghiúsulna a bérleti szerződés aláírása (bármilyen okból), akkor az ő bérleti igénye miatt betervezett extra parkolók építési költsége erejéig kártalanítani fogja a vállalkozókat a garázshelyek megépítése miatti extra költség okán.

Amennyiben nem tett ilyen nyilatkozatot az Önkormányzat, akkor a vállalkozó a bérleti szerződés meghiúsulása esetén tönkrement volna? Van olyan vállalkozó, aki így tervez egy ekkora, többmilliárdos beruházást?

Nézzük azt a bizonyos határozatot:

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 17436 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti, 2594 m2 területnagyságú, „beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanon az Esztor Kft. (2510 Dorog, Mária u.16.) mint tulajdonos építtető által megépítésre kerülő kb. 2500 m2 területű mélygarázst, azon belül 83 db parkolóhelyet az építmény használatbavételi engedélyének kiadása után üzemeltetés céljából legalább 12 évre bérbe veszi az alábbi bérleti díjért:

-garázshelyekért: maximum 1250 Ft/m2 /hó + rezsi
-Kiszolgáló területért: maximum 500 Ft/m2/hó + rezsi

A Képviselő-testület felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot a szerződés szövegének elfogadására. A bérleti díj végleges összegéről az értékhatár függvényében a Képviselő-testület határoz.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a bérleti és üzemeltetési szerződés aláírására : folyamatos

Esztergom, 2005. november 10.

A szerződés nem nyilvános, tehát nem tudjuk, hogy a bérleti szerződés meghiúsulására milyen kötbért vagy ellentételezést kért az Esztor. Nem tudom, hogy a rendőrség vizsgálta-e ezt. Ha nem, akkor hibát követett el. Ha igen, akkor Endrédi úr iratbetekintés során elkérheti ennek a szerződésnek a szövegét, és publikálhatná nekünk. Folytassuk utána.