Erdő Péter levele Haitire

Erdő Péter levele Haitire

2010. 01. 22. 17:26

Erdő Péter bíboros levélben fejezte ki együttérzését a földrengés sújtotta Haiti püspökeinek és lakosságának.

A Haiti Köztársaság
Püspökeinek, Papjainak, Szerzeteseinek, Papnövendékeinek,
Híveinek és Minden Polgárának

 

Kedves Püspök- és Paptestvérek!
A Haiti Katolikus Egyház Kedves Hívei!

Mély megdöbbenéssel fogadtuk a földrengés hírét, mely Haiti országát sújtotta, követve az eseményeket. Megrendült szívvel értesültünk Joseph Serge Miot érsek úr, valamint számos pap, szerzetes, papnövendék és igen sok hívő haláláról.
Lélekben közel állunk Hozzátok és imádságunkkal kísérünk Benneteket. Az Úr áldását kérem az egész országra, hogy erősítse meg mindazok hitét, akik ebben a szerencsétlenségben elveszítették szeretteiket, adjon gyógyulást a sebesülteknek és testi-lelki erőt a romba dőlt épületek és a megrongálódott magán- és közintézmények újjáépítéséhez.
A magyar hívek szolidaritásának és segítségének jeleként szeretettel küldöm a Haiti szenvedő népének megsegítésére szánt, összegyűjtött adományt.
Őszinte együttérzéssel és imával

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
az Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsának elnöke

Budapest, 2010. január 22.

2010. 01. 22. 17:26