Szemét ügy
Közélet
2009. nov. 10.

Szemét ügy

<p><span>Hiszem, hogy a halogatás, ráérősség konoksággal, kivagyisággal kiegészülve veszélyes elegyet alkot, de legalábbis indokolatlanul költségeset. Ennek a katyvasznak a következményeit kénytelenek elszenvedni az esztergomi lakosok attól a pillanattól, hogy kukáik megtelnek, majd a háztartási hulladék elszállíttatását szolgáltatásként igénybe kell venniük. Számtalanszor bebizonyosodott már, a gyakorlatban rendre megbukik a „mindent önkormányzati hatáskörbe”-tézis. A kézi vezérlésre állított feladatvégzések nagyritkán felelnek csak meg a szakmai kritériumoknak. Közhelyet idézve: ezúttal sem a szabályt erősítő kivétellel van dolgunk.</span></p>

 

„Esztergom városának nincs érvényben lévő hulladékgazdálkodási terve” – kezdi a lehangoló helyzetkép felvázolását Lőrinczy György okleveles szakmérnök, a Gábor Dénes Főiskola volt környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment tantárgyak oktatója és tutora, majd hozzáteszi: „Már a 2008-ig érvényben lévő dokumentum sem tartalmazott érdemi, használható projekteket a kommunális és a veszélyes hulladékokra, azok jövőbeni kezelésére vonatkozóan.” A szakmérnök korábban az önkormányzat alkalmazásában álló Nagy Attilával, az Eszköz Kft. ügyvezető igazgatójával is összeütközésbe került, amiért bátorkodott megkérdezni, mit tehet az a környezettudatos esztergomi polgár, aki veszélyes hulladékait nem akarja a háztartási hulladékkal együtt a kukába hajítani, vagy mi a teendő az otthonokban felhalmozódó lomokkal, melyek elszállítását bürokratikus akadályok sorával gátolják. Lőrinczy– elmondása szerint – szakmai választ nemigen, sértéseket, vádakat annál többet kapott okvetetlenkedése miatt. De vissza a múltba: tudvalevő volt, hogy 2009. július végén lejár az esztergomi hulladéklerakó használati engedélye, az Inotára tervezett regionális hulladékégető megépítése pedig - jogerős bírósági végzés után – kudarcba fulladt. Túlontúl hosszú idő telt el, lényegében semmittevéssel, a kritikus dátumra várván. Talán az EU jóindulatára számítottak az illetékesek, ki tudja… Annyi bizonyos, felelősséget ezúttal sem vállal senki a történtek miatt. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kormány a hibás, kiegészülve az ezúttal belátásra képtelen, rugalmatlanUnióval.Nem mellékesen: Winkfein Csaba (MSZP) a képviselő-testületi üléseken több ízben is interpellált a témában, előrevetítvén a szomorú véget, a drasztikus szemétdíj-emelést. Válaszként pusztán annyi érkezett, felesleges az aggodalom, kezelik az ügyet. Naná, miként Pató Pál is tette… Az eset azért is különösen elszomorító, mert a megoldás – nem kizárt - karnyújtásnyira volt. Lőrinczy ugyanis két lehetséges alternatíva, egy új hulladéklerakó kazetta és a regionális hulladéktárolóba történő szállításos módszer megvalósítási folyamatábráját és költségbecslését is letette a Környezevédelmi bizottság asztalára, javasolva, tekintsék kiinduló vitaalapnak, folytassanak le szakmai vitát, és hozzanak határozatot a város polgárai érdekeit szolgáló optimális változat mellett. Könnyen kitalálható: érdemi vita nem zajlott, bizottsági határozat nem született. „Csak sejtéseim vannak, hogy miért a számunkra drágább változat került a képviselő-testület elé, és miért nincs döntés a betelt hulladéklerakó rekultivációs feladatának megvalósítására”- jegyzi meg keserűen a szakember. És vissza a jelenbe: az Esztergomban keletkező kommunális hulladékot Bicskére szállítják. Teszik mindezt havi 1250 forintért(!) – fejenként.Azt pedig még mindig nem tudhatjuk, hogy a városban keletkező évi több mint 10 000 tonna szennyvíziszap elhelyezésének megnövekedett költsége milyen mértékben épül be a víz- és csatornadíjakba. Az biztos, nem jó népes család tagjának lenni, hacsak nem töltöttük be a 70. életévünket vagy nincs egy fészekaljra való gyermek a háztartásban. (E két korosztály mentesül a fizetési kötelezettség alól.) A szakember szerint a királyvárosban egyedül az inert (építési) hulladék elhelyezése tekinthető megoldottnak, ezt az Esztergom-kertvárosi lerakó ugyanis továbbra is átveheti. A mérnökember leginkább azt sérelmezi, a döntések nem végiggondoltak, tervszerűség híján leginkább ad hoc-jellegűek. Mindennek a tetejébe pedig még környezetvédelmi programja sincs a városnak, azaz mégis, csak épp hat éve lejárt. Ahogy a szakértő mérnök fogalmaz: „tavalyi bérlettel utaznak az urak.” Ők ingyen, Esztergomba, a szemét meg két és félszeres áron Bicskére. És még csak nem is ez a település legnagyobb problémája.

 

B.G

 

(forrás)