Kórság
2009. 09. 20. 16:07

A legutóbbi testületi ülésen kiderült: a kórházi magánerős beruházást lebonyolító Medister Kft tulajdonosa – a Medicomplex Kft. – felszámolás alatt van. A beruházás eddig is sok bonyodalmat okozott, de lehetséges, hogy a helyzetet lehet még fokozni.

A testületi ülésen szóbakerült az önkormányzati biztosi jelentés ezen része:

A magánerős beruházás esetében új fejlemény alakult ki, a Medister Kft.-t tulajdonló Medicomplex Kft. ellen felszámolási eljárás indult. Egyeztetést folytattunk a hitelező bankkal (MKB) a várható alakulással kapcsolatban, de addig eredményt nem tudunk mondani, amíg a felszámoló biztos nem nyilatkozik. Erre nem került sor júliushónapban, tekintettel arra, hogy a felszámoló biztos szabadságon volt.

Részlet a testületi ülésről (2009.09.04.)

Amiről azonban nem írt a helyi média idáig az az Állami Számvevőszék jelentése, amelyben súlyos megállapításokat tettek az esztergomi beruházásról.

Részletek a 2009. júliusi ÁSZ jelentésből:

Vizsgálatunk két magántőke-bevonással építményeiket bővítő kórházra is (Várpalota, Esztergom) kiterjedt. Az önkormányzatok a beruházások iránti igényüket fogalmazták meg, ugyanakkor nem rendelkeztek a beruházáshoz szükséges forrással. A döntés időszakában nem ismerték a finanszírozásra vonatkozó számításokat és annak a pénzügyi következményeit. Mindkét beruházás a Medicomplex Kft. közreműködésével valósult meg, projekt cég bevonásával. A beruházások az egészségügyben még újnak számító PPP konstrukcióban jöttek létre. Az önkormányzatok közvetlen pénzügyi támogatással nem, de kedvezményes földterület átruházással támogatták a beruházásokat. Mindkét beruházásnál a szerződés 15-18 évre szól, ez idő alatt az új létesítményt a közfinanszírozott kórház bérli, a költségeket (hiteltörlesztést és költségét) pedig továbbhárítják.

(…)

Esztergomban jelenleg az önkormányzat vállalja át – éves költségvetésében – a hiteltörlesztési díjat, amelynek nagysága éves szinten, mintegy 150-180 M Ft, és keresik a finanszírozás hosszú távú megoldását.

(…)

Az 1-2. sz. függelékben bemutatjuk a várpalotai és esztergomi kórházak általánostól eltérő egészségügyi épület beruházásait és a beruházásra fordított források visszafizetésének sajátos megoldását, amely az egyik esetben veszélyeztetheti a kórház, illetve a kórház pénzügyi pozícióját (Esztergom), a másik esetben pedig felveti az ingyenes ellátáshoz való egyenlő hozzáférés problémáját (Várpalota).
Ahol a tőkehiány indokolta a kiszervezést, ott a kórházak felmérték a beruházási szükségletet (kivéve a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház gázmotoros energetikai ellátásának a kiszervezése) és számoltak a működtetés költségeivel (kivétel a Heim Pál Kórház mosása, illetve az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kiszervezett energiaellátása).

(…)

Az öt fő tevékenységre fordított kiadások a helyszínen vizsgált intézmények kiadási főösszegéhez viszonyítva az energiaszolgáltatásban nevezhető meghatározó nagyságrendnek. Kiemelkedően magas az esztergomi és gyöngyösi kórházak energiaszolgáltatás díja, az összkiadásuk 4,5-10%-a közötti 2006-2008. években.

A megbízók elmulasztják számításokkal ellenőrizni a hasonló lízingkonstrukciók mögötti beruházás valamely jellemző pénzügyi mutatóját. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház 2002-től 2016-ig kötött beruházást is magába foglaló megállapodást energetikai rendszerének korszerűsítésére. A kórház nem értékelte a pénzügyi konstrukciót, és az országos átlag kommunális hődíj több mint kétszeresét fizeti tényleges vállalkozói hődíjként. Az országos átlagdíjat figyelembe véve, csupán 2006-tól vizsgálva is, az eredetileg 225 M Ftos beruházás mintegy hatszoros összegét kellene még visszafizetnie a kórháznak 2016-ig a „lízingbeadó” szolgáltató részére (a 2002-es kezdettől számítva ennél is nagyobb a „ráfizetés”). A kórház szakértőt kért fel a túlzottnak vélt díjfizetés átvilágítására. A szakértő túlszámlázást állapított meg, ennek rendezése még folyamatban van.

A 2-es számú függelékben az ÁSZ az esztergomi helyzetet elemzi részletesen.

A reumatológiai beruházásról írt néhány megállapítás:

A pályáztatást, beruházási döntést megelőzően pénzügyi és finanszírozási számításokat a teljes bekerülésre, a fizetés forrására-ütemezésére, tervet, hatástanulmányt sem a kórház, sem a tulajdonos önkormányzat nem készített/készíttetett. A tervezett épületet (és átköltöztetést) sem a kórház, sem az önkormányzat nem vizsgáltatta felül szakmai (reumatológiai, illetve mozgásszervi) célszerűségi és egyéb hatósági (ÁNTSZ, tűzvédelmi) szempontok szerint.

(…)

A beruházás hitelszerződését 1 125 000 E Ft-nak megfelelő svájci frank, valamint 200 000 E Ft összegre, 15 éves futamidőre kötötték. A teljes bekerülési költséget több tényező negatívan befolyásolja: az árfolyamváltozás (Ft/svájci frank), és a kamatlábváltozás4 (nem fix kamatozású, hanem LIBOR). (A beruházás összege a tervezett kiadás többszörösébe is kerülhet.)

(…)

Álláspontunk szerint az esztergomi Vaszary Kolos Kórház által kórházépítés tárgyában indított közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeképpen a Medicomplex Kft-vel 2006. április 28-án létrejött vállalkozási szerződés megkötése – konkrét fedezet hiányában – fedezet nélküli kötelezettségvállalásnak minősül.

A hitel törlesztő részleteit 2008 októberétől a bank inkasszóval emeli le a kórház számlájáról, azaz fizetése nem a bérleti szerződés keretében történik.

(…)

A közjegyzői okiratba foglalt projekttámogatási szerződés B) fejezetének 3.2. pontjában a Kórház, a hitelfelvevő Medister Kft. nem, vagy nem-szerződésszerű teljesítése esetére, készfizető kezességet vállalt, ami ellentétes az Áht. akkor hatályos 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakkal. Álláspontunk szerint a Ptk. 200. §-ának (2) bekezdése értelmében a jogszabályba ütköző szerződés (vagy egy adott szerződési kikötés) – amennyiben ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt nem fűz – semmis, így a Kórház készfizető kezességre vonatkozó kötelezettségvállalása semmis.

A teljes ÁSZ jelentés itt tekinthető meg.

Az esztergomi beruházás kapcsolatrendszer (Készítette:ÁSZ)

Törölt felhasználó

2009. 10. 08. 22:57

Elkeseredtem.

Dr. Osvai ezt írja lapján:

 

A cikk jólértesült írója egy ÁSZ jelentésből idéz ( nekem még nem volt lehetőségem megismerni ) kritikus észrevételeket.

 

Képviselő úr!

Ezzel nem kellene dicsekedni. Önnek ezt a jelentést, mint az érintett kórház orvosa, mint önkormányzati képviselő, mint a Közjóléti Bizottság elnöke és mint a Pénzügyi Ellenörző és Tulajdonosi Bizottság tagjának mindenkinél előbb kellett volna megismernie.

Segítségül egy link újra: asz.hu - tessék szíves lenni figyelmesen tanulmányozni.

 

 

Törölt felhasználó
Törölt felhasználó

2009. 09. 26. 18:49

De még jobban az fáj, hogy emiatt a kórházak akcióba kezdenek, s ma az intézményeken zöld zászlóval (ez megoldható lepedőből), a dolgozók ruháján zöld szalaggal (ahol van rá pénz) jelzik tiltakozásukat. Érdemi változás híján az igazgatók később éhségsztrájkba foghatnak - mi tagadás, ritka látvány lesz az éhező főorvos -, majd korlátozhatják a betegellátást is.

Fáj, hogy azok a közszolgák, akik nem az elegáns, de jellegtelen, szürke zakót, hanem a kiválasztottak hófehér köpenyét öltötték magukra, az esküjük megtagadásával zsarolhatnak - de végiggondolták, hogy kit is lényegében? Mindenképpen mi járunk rosszul, mert így már nemcsak Oszkó Péter, hanem az orvosok is a mi pénzünkön osztanák életünket-halálunkat, ám ennek nem lenne semmi köze hivatáshoz, Istenhez, annak legszentebb teremtményéhez és a hófehér köpenyhez. Az orvos nem játszhat politikust, ő nem lehet harmadik utas.

(Niczky Emőke, Magyar Hírlap) - forrás: fidesz.hu

2009. 09. 26. 13:38

Én pedig nemrég hallottam egy riprtot, ahol az hangzott el, hogy az önkormányzatokat akarják rékényszeríteni az egészségügyi intézmények hiányainak pótlására, mint FENNTARTÓKAT. Mégpedig azért, mert ezek a fenntartó önkormányzatok kétkézzel szórják többnyire a pénzt, hitelt hitelre halmoznak, értelmetlen beruházásokba fognak és ami a kötelessége lenne arra nincs pénz és várják az állami támogatást.

Esztergomra ez különösen igaz nem de?!

Törölt felhasználó

2009. 09. 26. 12:41

Az esztergomi önkormányzat kórháznak képzeli magát - stop.hu

Törölt felhasználó

2009. 09. 25. 13:06
Vagy netán csupa kórház igazgató található odabenn! Mert,hogy a kórház bajban van ez igaz,hogy ennek oka részben a kormány ez is igaz,de hogy az önkormányzat is bőven ludas a dologban, ez is százszázalék bizonyosság!

Törölt felhasználó

2009. 09. 25. 10:02

A zásyló színe már jó. Csak az LMP-s emberke hiányzik róla... Kacsintás

Törölt felhasználó

2009. 09. 25. 10:00

Csak egy pár???

2009. 09. 25. 9:52

Pedig az okosok azt mondják, hogy az igazság odaát van...CsókKacsintás

Törölt felhasználó

2009. 09. 25. 9:35

Érdekesen értelmezte (szokás szerint) az esztergomi önkormányzat a Kórházszövetség felhívását, és a Polgármesteri Hivatal épületére tették ki a zöld zászlót.

Ez azt jelentené, hogy odabenn van egy pár beteg ember?

 

2009. 09. 21. 14:00

Vajon?Kacsintás

2009. 09. 21. 10:58

Lassan, lassan közkincsé válik minden hozzáértés nélküli "tett"

 

Egy gondolatom van a túlfinanszirozás témával kapcsolatosan, illetve a gondolat helyett kérdés?

 

Valyon PÁRTKASSZÁBA nem történt, /történik/befizetés?

Ha már "közkincsé "vált a beruházó felszámolás, a fedezet nélküli tervezés, stb.

 

 

 

 

 

 

2009. 09. 21. 8:59

Aki megpróbálta megmagyarázni az okosoknak a "lehetséges következményeket" vagy netán értette hogy mit is csinálnak és szóvá is merte tenni, azt időben eltávolították mind a hivatalból, mind pedig a kórházból.

Igaz egy-két olyan dolgozó aki 2-3 éve jobb állás reményében önszántából eltávozott a kórházból most a hátsó ajtón -  csendben, úgy hogy még a közvetlen kollégák is alig veszik észre őket -  visszatértek/v.térnek a kórházba "dolgozni".  Hát akkor még mindíg nem egy rossz  munkahely. A gazdasági irodákban többen vannak mint valaha voltak, a munka meg lényegesen kevesebb pl. a konyha megszünése miatt.

 

2009. 09. 20. 18:46

Igen, ebből én is minimum egy hanyag kezelést kiolvasok.

Lukasenko

2009. 09. 20. 18:41

„sem az önkormányzat illetékes bizottságai, sem a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egységei nem kísérték súlyának megfelelő figyelemmel ezen beruházás alakulá-
sát”;

 

Nagyon finoman fogalmaznak a számvevők. A munkapéldányt szívesen olvasgatnám. Aki nem tudná: a végleges jelentés előtt több munkapéldány is keletkezik, amelyke kevésbé szoktak finoman fogalmazni.

Fiúk! Lehet keresni a karton dobozokat, aztán pakolni bele a személyes holmikat A családi fotókat ne feledjétek az íróasztalon.

 

2009. 09. 20. 16:12

Egy újabb csontváz bukott ki a szekrényből.